Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

5555 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes

By qualifier: all | angielski, angielskie | arabski | architektura | astronomia | białoruski | biologia, biologiczny | botanika | chemiczny | czeski | dawne | filozoficzny | fizyka | francuski | geologia | grecki | gwara, gwarowe | hebrajski | hinduski | historia, historyczny | hiszpański | holenderski | literacki, literatura | liczba mnoga | medyczne | mitologia | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | niemiecki | obelżywie | poetyckie | pogardliwe | pospolity | potocznie | prawo, prawnicze | przenośnie | przestarzałe | przymiotnik | przysłowiowy | przysłówek | rodzaj żeński | regionalne | religijny, religioznawstwo | rosyjski | rzadki | staropolskie | szwedzki | techniczny | turecki | ukraiński | wojskowy | węgierski | włoski | łacina, łacińskie | żartobliwie

By language: all | polski


1292 footnotes found

subhasta (daw., z łac.) — wyprzedaż, licytacja. [przypis edytorski]

subiekcja (daw.) — kłopot, problem, trud. [przypis edytorski]

subiekcja (daw., pot.) — kłopot. [przypis edytorski]

subiekcja (daw., z łac.) — kłopot, trud. [przypis edytorski]

subiekcja (daw., z łac. subiectio: podsuwanie) — kłopot, trud. [przypis edytorski]

subiekt (daw.) — sprzedawca w sklepie. [przypis edytorski]

subiekt (daw., z łac.) — tu: osoba, jednostka. [przypis edytorski]

submisja (daw., z łac.) — poddanie się; uległość, pokora, uniżoność. [przypis edytorski]

submitować (daw.) — przedstawiać, oferować; submitować się: ulegać, pokornie się kłaniać. [przypis edytorski]

submitować się (daw., z łac.) — ulegać, uniżać się, wykazywać pokorność. [przypis edytorski]

submitować się (daw., z łac.) — ulegać; usprawiedliwiać się. [przypis edytorski]

substancja (daw., z łac.) — majątek, dobra materialne. [przypis edytorski]

substancja (z łac., daw.) — mienie, majątek. [przypis edytorski]

suchotnik (daw.) — gruźlik. [przypis edytorski]

suchoty (daw.) — gruźlica, niebezpieczna choroba płuc, dawniej często śmiertelna. [przypis edytorski]

suchoty (daw.) — gruźlica płuc. [przypis edytorski]

suć (daw.) — sypać. [przypis edytorski]

suć się (daw.) — sypać się. [przypis edytorski]

sudana (daw.) — smukła, zgrabna. [przypis edytorski]

sudanny (daw.) — smukły. [przypis redakcyjny]

sudno (daw.) — łódź. [przypis redakcyjny]

sukienka (daw.) — szata. [przypis edytorski]

sukienka (daw.) — tu: ubranie. [przypis edytorski]

suknia (daw.) — strój, ubiór. [przypis edytorski]

suknia (daw.) — strój, ubranie. [przypis edytorski]

suknia (daw.) — szata, strój. [przypis edytorski]

suknia (daw.) — ubranie, strój (także męski). [przypis edytorski]

suknie (daw.) — strój, ubiór. [przypis edytorski]

sukursować (daw.) — przychodzić w sukurs, wspierać, pomagać. [przypis edytorski]

sulica (daw.) — włócznia. [przypis edytorski]

sumariusz (daw.) — spis, rejestr, wyciąg z dokumentów. [przypis edytorski]

sumitacje (daw.) — tłumaczenia, usprawiedliwienia. [przypis edytorski]

sumnienie (daw.) — dziś: sumienie. [przypis edytorski]

suplementy (daw.) — posiłki. [przypis edytorski]

suplikacyj (daw.) — dziś D.lm: suplikacji; suplikacja: w kościele katolickim pieśń błagalna, śpiewana szczególnie w okresie klęsk itp. [przypis edytorski]

suplikować (daw.) — pokornie prosić. [przypis edytorski]

suplikować (daw., z łac.) — pokornie prosić. [przypis edytorski]

suplikować (daw., z łac. supplicare: prosić, błagać) — pokornie prosić. [przypis edytorski]

suponować (daw., z łac.) — przypuszczać. [przypis edytorski]

surmacz (daw.) — trębacz; por. surma: trąbka alarmowa. [przypis edytorski]

surmacz (daw.) — trębacz wojskowy; od surma: instrument dęty używany w daw. wojsku do sygnalizacji. [przypis edytorski]

surmy (daw.) — trąba; instrument dęty, najczęściej drewniany używany w wojsku do celów sygnalizacyjnych. [przypis edytorski]

surowie (daw.) — dziś popr. forma przysłówka: surowo. [przypis edytorski]

surowiec (daw.) — niegarbowana skóra. [przypis edytorski]

susceptant (daw.) — pomocnik notariusza; urzędnik sądowy przyjmujący zeznania. [przypis edytorski]

suspicja (daw., z łac.) — podejrzenie. [przypis edytorski]

suszyć (daw.) — pościć; powstrzymywać się od jedzenia. [przypis edytorski]

suty (daw.) — obfity, wielki. [przypis edytorski]

swarzycie (gw., daw.) — [tu:] przyganiacie, [krytykujecie, potępiacie; WL]. [przypis autorski]

swarzyć się (daw.) — dyskutować, rozmawiać; kłócić się; naswarzyć się: nagadać się. [przypis edytorski]

swarzyć się (daw.) — kłócić się. [przypis edytorski]

swawolnik (daw.) — psotnik, figlarz, wesołek.

swawolny (daw.) — niezbyt przyzwoity, nieskromny, niemoralny. [przypis edytorski]

swą pruć (daw.) — być upartym, upierać się. [przypis redakcyjny]

swironek (daw.) — schowek, magazyn. [przypis edytorski]

swobodno (gw., daw.) — swobodnie. [przypis autorski]

swoję (daw.) — dziś popr. forma B.lp: swoją. [przypis edytorski]

swornie (daw.) — porządnie, w sposób zorganizowany. [przypis edytorski]

swywolić (daw., gw.) — swawolić, bawić się. [przypis edytorski]

swywolnie (daw.) — swawolnie; wesoło i lekkomyślnie. [przypis edytorski]

swywolnik a. swawolnik (daw.) — człowiek postępujący według własnej woli, nie podporządkowujący się autorytetom. [przypis edytorski]

swywolny (daw.) — kierujący się tylko własną wolą. [przypis edytorski]

sygnałować (daw.) — sygnalizować. [przypis edytorski]

Close

* Loading