Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Wesprzyj Wolne Lektury 1% podatku - to nic nie kosztuje! Wpisz KRS 00000 70056 i nazwę fundacji Nowoczesna Polska do deklaracji podatkowej. Masz czas tylko do końca kwietnia :)

Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 452 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Ankieta czytelników Wolnych Lektur

Wypełnij ankietę i pomóż nam rozwijać Wolne Lektury. Zajmie Ci to kilka minut, a nam pomoże stworzyć bibliotekę, która odpowiada na potrzeby naszych Czytelników i Czytelniczek.

x

5672 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all

By language: all | English | Deutsch | lietuvių | polski


112 footnotes found

mąstis — mintis, sumanymas. [przypis edytorski]

maištrium — maišytai, mišriai. [przypis edytorski]

makaras — lazda mušti. [przypis edytorski]

Malburgas — kryžeivių pilis. [przypis edytorski]

malonuoti — myluoti. [przypis edytorski]

mandriai — puošniai, prabangiai. [przypis edytorski]

mareiviams — jūreiviams. [przypis edytorski]

mareivystė — jūreivystė. [przypis edytorski]

marnastis — tuštybė, menkybė. [przypis edytorski]

marškonis — lininis, drobinis audeklas. [przypis edytorski]

marus — nešantis mirtį. [przypis edytorski]

mašna (lenk.) — nedidelis maišelis pinigams ar tabakui dėti. [przypis edytorski]

masinti — traukti į save, vylioti. [przypis edytorski]

Maskolija — Maskva, bet turima omenyje — Rusija. [przypis edytorski]

maždaugel — trump.: maždaugelį, t.y. šiek tiek. [przypis edytorski]

mažne — kone, bemaž [przypis edytorski]

mėnas — mėnuo, mėnulis. [przypis edytorski]

Mėšlavežis — mėšlo vežimo darbų laikas. [przypis edytorski]

mėsėdėjas — puotautojas. [przypis edytorski]

mebliai (lenk.) — baldai. [przypis edytorski]

medė — miškas, giria. [przypis edytorski]

medegiška — medžiagiškas, čia: materialioji. [przypis edytorski]

medegiškas — medžiagiškas, čia: materialus. [przypis edytorski]

Medžian — dabar: medžiu. [przypis edytorski]

meitėlis — kastruotas tekis, penimis. [przypis edytorski]

meldai — vilskvinių šeimos augalas. [przypis edytorski]

Meliūnuosna — į Meliūnus. [przypis edytorski]

melsties — dabar: melstis. [przypis edytorski]

melsti — labai prašyti, maldauti. [przypis edytorski]

melu užakėja — pripildo melu, sėja melą. [przypis edytorski]

mestus — saikingas, santūrus. [przypis edytorski]

miegąs — trump.: miegantis. [przypis edytorski]

miegta — miega. [przypis edytorski]

mielaširdybė — gailestingumas. [przypis edytorski]

mieras (lenk.) — tikslas. [przypis edytorski]

milsis (sl.) — mintis. [przypis edytorski]

miltyt (lenk.) — galvoti. [przypis edytorski]

milžtuvė — kibiras, į kurį melžiamas pienas. [przypis edytorski]

minavotas — minėtas. [przypis edytorski]

minikas — kas mena, užmina mįsles. [przypis edytorski]

minikas (lenk.) — vienuolis. [przypis edytorski]

minykas — vienuolis (zokoninkas); kryžiokai buvo vienuoIiai-karžygiai. [przypis edytorski]

mišiolas — mišių knyga. [przypis edytorski]

miškuosna — į miškus. [przypis edytorski]

mišparai — popietinės krikščionių pamaldos. [przypis edytorski]

misinginis — padarytas iš žalvario. [przypis edytorski]

misingis (vok.) — žalvaris. [przypis edytorski]

mislė (brus., lenk.) — mintis. [przypis edytorski]

misli’o — trump.: mislijo. [przypis edytorski]

mislis (brus.) — mintis. [przypis edytorski]

mislis (sl.) — nuomonė, mintis. [przypis edytorski]

mislyti (brus.) — samprotauti. [przypis edytorski]

mislyti (sl.) — galvoti. [przypis edytorski]

mistras — ordino vyresnysis, magistras. [przypis edytorski]

mistras — viduramžių vienuolių-riterių ordino vyresnysis, magistras. [przypis edytorski]

mitras — vikrus, miklus. [przypis edytorski]

Mitriai — vikriai, greitai. [przypis edytorski]

mokslinyčia (hibr.) — mokykla. [przypis edytorski]

mokslinyčia — mokykla. [przypis edytorski]

Moldava — Moldova, upė Rumunijoje. [przypis edytorski]

molinas — suteptas moliu, moliuotas. [przypis edytorski]

monas — šmėkla, vaiduoklis. [przypis edytorski]

moterystė — santuoka. [przypis edytorski]

možna (sl.) — galima. [przypis edytorski]

mūčelninkė — kankinė [przypis edytorski]

mūka (brus.) — kančia. [przypis edytorski]

mūrinis — čia: didelis. [przypis edytorski]

mūs’ — trump.: mūsų. [przypis edytorski]

mūsų gadinė — mūsų laikų [przypis edytorski]

mučyti (brus.) — kankinti. [przypis edytorski]

murinas (lenk.) — juodaodis. [przypis edytorski]

Close

* Loading