Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur... Ankieta czytelników Wolnych Lektur

Wypełnij ankietę i pomóż nam rozwijać Wolne Lektury. Zajmie Ci to kilka minut, a nam pomoże stworzyć bibliotekę, która odpowiada na potrzeby naszych Czytelników i Czytelniczek.

x

5672 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes

By qualifier: all

By language: all | English | Deutsch | lietuvių | polski


76 footnotes found

labas — gerovė. [przypis edytorski]

labiausiai atsakanti — labiausiai tinkanti. [przypis edytorski]

Labora — iš lot. darbas. [przypis edytorski]

laidaras — užtverta vieta ganykloje gyvuliams suginti. [przypis edytorski]

laidokas (lenk.) — nenaudėlis. [przypis edytorski]

Lancaster— žinoma angl. didikų šeimyna. [przypis edytorski]

lapos — popierius, raštai. [przypis edytorski]

laukugalė — vieta, kur baigiasi kieno nors laukas. [przypis edytorski]

lažas — priverstinis baudžiauninko darbas dvare. [przypis edytorski]

L. D. K. — Lietuvos didysis kunigaikštis. [przypis edytorski]

lėlės — rankų pančiai. [przypis edytorski]

leišis lėtas, neapsukrus žmogus. [przypis edytorski]

lekcija (lenk.) — pamoka. [przypis edytorski]

lenciūga — grandinė; čia: grandinėlė. [przypis edytorski]

lenciūgas (lenk.) — grandinė [przypis edytorski]

lencūgas (lenk.) — grandis. [przypis edytorski]

levas — liūtas. [przypis edytorski]

liaunas — lengvai linkstantis. [przypis edytorski]

liavas (sl.) — liūtas. [przypis edytorski]

licitacija — viešos varžytynės. [przypis edytorski]

liečyna — baidyklė, kaukė. [przypis edytorski]

lieminingas — čia: plonas. [przypis edytorski]

liepinė — duobtas iš liepos medžio indas. [przypis edytorski]

Lietuvos tilto atsiminimai — Iš 8, 9 Nr. „Varpo” 1896 m. [przypis edytorski]

ligonbutis — keliaujamoji, lauko ligoninė. [przypis edytorski]

liktarna — žibintas, nešamas per laiduotuvių procesiją. [przypis edytorski]

liktorius (brus.) — žvakidė. [przypis edytorski]

lingė — lanksti kartis lopšiui pakabinti. [przypis edytorski]

linksmesniai — dab. Linksmiau. [przypis edytorski]

linksmesniai — linksmiau. [przypis edytorski]

linksmuos sodnuos — linksmuose soduose. [przypis edytorski]

lipšnus — malonus, mandagus. [przypis edytorski]

lipynė — lentelė ar laipteliai per tvorą perlipti. [przypis edytorski]

litvomanas — kas laikosi litvomanijos. [przypis edytorski]

liūbęti — liuobėti, mėgti, gebėti. [przypis edytorski]

Liublininė unija — Liublino unija, 1569. [przypis edytorski]

liudzej — žmonių akyse. [przypis edytorski]

liuosai — lengvai, be jokių sunkumų. [przypis edytorski]

locnas (lenk.) — nuosavas. [przypis edytorski]

locnas (lenk.) — savas, nuosavas. [przypis edytorski]

locnastis (sl.) — nuosavybė. [przypis edytorski]

lojojama — išjuokiama. [przypis edytorski]

lokomobilis — kilnojamas ar stacionarinis agregatas energijai gauti. [przypis edytorski]

lota — kartelė šiaudams prispausti dengiant stogą, klostis. [przypis edytorski]

luoba — nerangus, tingus žmogus. [przypis edytorski]

luotas — iš medžio išskobtas laivelis, valtis. [przypis edytorski]

lustavoti — linksmintis, pramogauti. [przypis edytorski]

lydinės — Lydos. [przypis edytorski]

lytlauža — trikampis tilto įrengimas, saugantis tiltą nuo einančių lyčių, laužiantis jas. [przypis edytorski]

Close

* Loading