Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

5557 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all

By language: all | English | français | Deutsch | lietuvių | polski


344 footnotes found

safyras — mėlynos arba žalios spalvos brangakmenis. [przypis edytorski]

saidokas — kilpinis lankas. [przypis edytorski]

sakoris — džiūvėsis. [przypis edytorski]

saldė — rauginta ruginių miltų blandi gira. [przypis edytorski]

Salgiras — Krimo upė tekanti iš Čatirdago pažemės. [przypis tłumacza]

salionas — būrelis žmonių nuolat susirenkančių privačiuose namuose ir svarstančių politikos, meno, literatūros klausimus. [przypis edytorski]

salionas (pranc.) — būrelis žmonių, nuolat susirenkančių privačiuose namuose ir svarstančių politikos, meno, literatūros klausimus. [przypis edytorski]

salionas — svetainė. [przypis edytorski]

saliūnas (pranc.) — smuklė. [przypis edytorski]

sandora — susitarimas. [przypis edytorski]

sankrova — krautuvė, parduotuvė. [przypis edytorski]

sanskritas — kalba, kurioje parašytos šventos Indijos knygos. Šitos kalbos dabar jau ne viena tauta nevartoja. [przypis autorski]

sarga — globa. [przypis edytorski]

sariojančią — niokojančią. [przypis edytorski]

sarmata — gėda, nemalonus jausmas. [przypis edytorski]

sarmatlyvai — droviai, nedrąsiai. [przypis edytorski]

sarmatytis — gėdytis. [przypis edytorski]

sartas — raudas, šviesiai bėras. [przypis edytorski]

sartas — šviesiai bėras. [przypis edytorski]

sartokas — šviesiai bėras arklys. [przypis edytorski]

sauja — delnai ir pirštai sudėti taip, kad galima būtų ką paimti, pasemti. [przypis edytorski]

sausgėla — kaulų, sąnarių gėlimas, reumatas. [przypis edytorski]

sauvaras — samovaras [przypis edytorski]

save vesti — elgtis. [przypis edytorski]

savimeilė — egoizmas. [przypis edytorski]

savistovystė (rus.) — savarankiškumas. [przypis edytorski]

savo liežuvio — savo gimtosios kalbos. [przypis edytorski]

sąšlava — koks šlamštas, šiukšlė. [przypis edytorski]

seklius — gubrys jūroje netoli kranto. [przypis edytorski]

sektųs — trump.: sektųsi. [przypis edytorski]

seniai jau gėlė dantį — seniai taikėsi į kažką. [przypis edytorski]

sens — trump.: senas. [przypis edytorski]

sereda — trečiadienis. [przypis edytorski]

sergėtis — saugotis. [przypis edytorski]

sermėga — iki XX a. dėvėtas viršutinis vyrų ir moterų drabužis. [przypis edytorski]

sermėgas — iki XX amžiaus pradžios dėvėtas viršutinis vyrų ir moterų balto, pilko ar rudo milo drabužis. [przypis edytorski]

sermėgotas — kuris vilki sermėga. [przypis edytorski]

sėbras (brus.) — blogų darbų dalyvis, bendrininkas. [przypis edytorski]

sėdėti ant vietos — sėdeti vietoje, nieko neveikti. [przypis edytorski]

sėdo, ama — reikia, sėdas, ima. [przypis redakcyjny]

sieksnis — ilgio matas, lygus 2,13 m. [przypis edytorski]

sienojas — rąstas trobesiams statyti. [przypis edytorski]

Sietynas — žvaigždžių spiečius Tauro žvaigždyne. [przypis edytorski]

silinga (sl.) — stipri. [przypis edytorski]

Simefeo Div’as. — trimis varstais nuo Alupkos vakarų linkui yra smagi vietelė Simei's. Tenai gražioje marių pakrantėje stovi maža uolaitė „Vienuolis”, kiek toliaus mariosė niūkso milžiniška uola vadinama „Div’as” (totor. ž, — milžinas). Šiedvi uoli bene bus kadai-kitkart atskilusi nuo gretimų Simei'so kalni) ir čionai nukritusi. Ant Div’o uolos veda ilgos kopėčios, akmenyje iškaltos. Prisilaikant šalę laiptų padirbtos geležinės tvorelė?, galima be pavojaus ir nuovargio pasiekti uolos viršų. Iš ten matyti vienapus plati marių panorama, kitapus graži kalnų eilia. Netoli kranto, prieškalnyje, riogso genujiečių, kurie viduramžyje šį kraštą valde, pilies griuvėsiai. [przypis tłumacza]

Simeis — Simeizas - miestelis Kryme. [przypis edytorski]

siratukas (lenk.) — našlaitis, našlaitėlis. [przypis edytorski]

skabrus (tarm.) — vikrus, apsukrus. [przypis edytorski]

skaitė — čia: skaičiavo. [przypis edytorski]

skaitlinga — gausi. [przypis edytorski]

skaito – čia: skaičiuoja. [przypis edytorski]

skanskonis — skanėstas, gardumynas. [przypis edytorski]

skarbas (lenk.) — lobis. [przypis edytorski]

Skardas — lietuvių socialistinis laikraštis. [przypis autorski]

skepetas — audinio gabalas. [przypis edytorski]

skeptras — lazda, ženklas karališkos galybės; iš graikiško oatjmoov — lazda. [przypis edytorski]

skiedyno — vieta, kur daug skiedrų, kur kapojamos malkos. [przypis edytorski]

skilvys — pilvelis, skrandis. [przypis edytorski]

skląstis — kaištis durims užsklęsti. [przypis edytorski]

skleinyčia — stiklinė. [przypis edytorski]

sklepas (lenk.) — rūsys. [przypis edytorski]

skriodė — vandens išneštas griovys ar duobė. [przypis edytorski]

skripkuoja — griežia smuiku. [przypis edytorski]

skroblius — skroblas, beržinių šeimos medis. [przypis edytorski]

skrodė — vandens išneštas griovys ar duobė. [przypis edytorski]

skupus (sl.) — šykštus. [przypis edytorski]

skurėlė — nuo ž. skura, t.y. oda. [przypis edytorski]

skurlelis — nuo: skurlis - skuduras. [przypis edytorski]

skūra (brus.) — oda. [przypis edytorski]

skūra (lenk.) — oda. [przypis edytorski]

skūrinis (lenk.) — iš odos, odinis. [przypis edytorski]

Slapčiai — dabar: slapta. [przypis edytorski]

sląstai — spąstai. [przypis edytorski]

Close

* Loading