Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 429 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Dołącz

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach — dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia [kliknij, by dowiedzieć się więcej]

x
X
Wesprzyj!
Pomóż uwolnić książkę!Łesia Ukrainka - Wybrane utwory
zebrane: 960,00 złdo końca zbiórki:
Pomóż uwolnić książkę!

6536 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Przypisy

Pierwsza litera: wszystkie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Według typu: wszystkie | przypisy autorskie | przypisy redaktorów Wolnych Lektur | przypisy tłumacza

Według kwalifikatora: wszystkie

Według języka: wszystkie | Deutsch | lietuvių | polski


Znaleziono 109 przypisów.

rąžydamasis — pasitempdamas. [przypis edytorski]

račius — medinių vežimo dalių, ratų dirbėjas. [przypis edytorski]

rachitizmas — liga, kitaip vadin. angliškąja liga. [przypis edytorski]

ragaišis — rupių miežinių ar kvietinių miltų duona. [przypis edytorski]

raguotinė (brus.) — ietis. [przypis edytorski]

raikštė — nuo raištis: pareiga. [przypis edytorski]

raikštis — dab.: raištis, virvelė kam surišti. [przypis edytorski]

raitorius — raitelis, raitas bernelis. [przypis edytorski]

rakalis — menk.: marintojas. [przypis edytorski]

rakalis — netikėlis. [przypis edytorski]

randez-vous (pranc.) — pasimatymas. [przypis edytorski]

rapukai — sopulės, bulvės, kartopeliai. [przypis edytorski]

rarotai — ankstyvosios mišios per Adventą. [przypis edytorski]

rarotos — ankstyvosios mišios per Adventą. [przypis edytorski]

rašėjas — rašytojas. [przypis edytorski]

raškašis (sl.) — lengvas gyvenimas, gerovė, prabanga. [przypis edytorski]

raškažis — prabangus, lengvas gyvenimas. [przypis edytorski]

raškyti — skinti. [przypis edytorski]

ražiena — dirva, kur nupjauti javai. [przypis edytorski]

razbaininkas (lenk.) — plėšikas, žmogžudys. [przypis edytorski]

rėdyba — administracija, valdyba. [przypis edytorski]

rėdytis — puoštis. [przypis edytorski]

rėdyti — vilkti, rengti drabužiais. [przypis edytorski]

rėtis — ant lanko aptrauktas tinkliukas miltams, grūdams ir kt. sijoti. [przypis edytorski]

rėtis — graižas su aptrauktų tinkliuku miltams, grūdams ar kt. sijoti. [przypis edytorski]

rėvas — vandens kritimas užtvankoje. [przypis edytorski]

rėžis — žemės ruožas. [przypis edytorski]

remesnikas (lenk.) — amatininkas. [przypis edytorski]

renčia — kapoja, kerta. [przypis edytorski]

rendorius — nuomotojas [przypis edytorski]

renegatas — žmogus, lengvai keičiantis savo įsitikinimus; atsimetėlis, išdavikas. [przypis edytorski]

rentavimo — plg. rentauti — išmintingai, protingai, kaip senam kalbėti. [przypis edytorski]

retežis — grandinė, pančiai. [przypis edytorski]

retežis — grandinė. [przypis edytorski]

ricieris — riteris. [przypis edytorski]

ricierius (lenk.) — riteris. [przypis edytorski]

rinka (lenk.) — turgavietė. [przypis edytorski]

rinka — turgavietė. [przypis edytorski]

rinkė — metalinis žiedas. [przypis edytorski]

rinktinį — išrinktąjį. [przypis edytorski]

ritinis — toks lietuvių liaudies žaidimas. [przypis edytorski]

roda (brus., lenk.) — patarimas. [przypis edytorski]

roda — čia: patarimas. [przypis edytorski]

roda (lenk., brus.) — pasitarimas, sueiga. [przypis edytorski]

roda (lenk.) — pasitarimas. [przypis edytorski]

rodavoti (sl.) — dyoti patarimą. [przypis edytorski]

rodavyčiau (brus.) — patarčiau. [przypis edytorski]

rodyti (brus., lenk.) — patarti. [przypis edytorski]

rokundas — skaičiavimai, aritmetika. [przypis edytorski]

rokuoti (brus.) — skaičiuoti. [przypis edytorski]

rokuoti — minėti, išskaičiuoti, vardyti. [przypis edytorski]

romčiai — rėmai. [przypis edytorski]

romiai — ramiai, tyliai. [przypis edytorski]

ronytas (lenk.) — sužeistas. [przypis edytorski]

Rosija — Rusija. [przypis edytorski]

rota — kareivių būrys, kuopa. [przypis edytorski]

rūgojimas (brus.) — priekaištavimas. [przypis edytorski]

rūgoti — barti, priekaištauti. [przypis edytorski]

rųgoti (brus.) — barti. [przypis edytorski]

rūgoti (sl.) — priekaištauti, pykti. [przypis edytorski]

rūkyla — smilkalai. [przypis edytorski]

Rūmai, statyti ant kalno Naupilės — Naupilė arba Naugardukas, iš slovėniško Novogrodek, miestas Lietuvoj, kitados buvo sėdynė Jadvinoj, o paskiaus rusinų. Laikuose Batijaus Naugardukas buvo išgriautas totorių. Po totorių pasišalinimo vėlu [vėlu — vėl. red. WL.] buvo užimtas Lietuvos kunigaikščio Ardvilo, sūnaus Montvilos; apie tai Strijkovskis taip rašo: „o kada (lietuviai) persikėlė per Nemuną, už — i mylių rado grafų ir aukštą kalną, unt kurio piriuiaus buvo Novogrodkas, sostapilis rusiškų kunigaikščių, sugriautos caro Batijaus, tenais Ardvilas tuoj uždėjo savo sostapilį ir vėlu atnaujino pilį, o, kad nebuvo kam ginti, apėmęs be praliejimo kraujo didelius plotus rusiškųjų žemių, ėmė rašytis Didžiu Kunigaikščiu Naugarduko”. (Kronika Strijkovskio, lapas 265, išdavime Karaliaučiaus). Pilies griuvėsiai rėpso po šiai dienai. [przypis autorski]

rūškanas — niūrus, piktas, rūstus. [przypis edytorski]

rubežiai — sienos (valstybės), ribos. [przypis edytorski]

rubežis — valstybės siena. [przypis edytorski]

rubežius (brus.) — teritorijos riba, siena. [przypis edytorski]

rubežius — siena, užsienis. [przypis edytorski]

rubežius — užsienis. [przypis edytorski]

rubinas ir granatas — brangūs akmenys raudonos spalvos. [przypis tłumacza]

rubuilis — čia: jauniklis. [przypis edytorski]

rudinė — paprastas milinis apsiaustas. [przypis edytorski]

ruduokės — rudmėsė, grybų rūšis. [przypis edytorski]

rugiena — laukas, kur auga rugiai. [przypis edytorski]

ruimas — tuščia vieta. [przypis edytorski]

ruimingas — erdvus, platus. [przypis edytorski]

rukšlotas — raukšlėtas. [przypis edytorski]

Zamknij

* Ładowanie