Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Wspólnie budujemy najpopularniejszą bibliotekę internetową w Polsce.

Dzięki Twojej wpłacie uwolnimy kolejną książkę. Przeczytają ją tysiące dzieciaków!


Dorzucisz się?

Jasne, dorzucam się!
Tym razem nie, chcę przejść do biblioteki
Oferta dla Przyjaciół

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur. Kliknij, by przejść do strony płatności!

x

5622 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes

By qualifier: all

By language: all | English | français | Deutsch | lietuvių | polski


82 footnotes found

labas — gerovė. [przypis edytorski]

labiausiai atsakanti — labiausiai tinkanti. [przypis edytorski]

Labora — iš lot. darbas. [przypis edytorski]

L’Absence — Romance saus l'aroles. com. par (i. Kar. Ta). [przypis autorski]

laidaras — užtverta vieta ganykloje gyvuliams suginti. [przypis edytorski]

laidokas (lenk.) — nenaudėlis. [przypis edytorski]

Lancaster— žinoma angl. didikų šeimyna. [przypis edytorski]

lapos — popierius, raštai. [przypis edytorski]

laukugalė — vieta, kur baigiasi kieno nors laukas. [przypis edytorski]

lažas — priverstinis baudžiauninko darbas dvare. [przypis edytorski]

L. D. K. — Lietuvos didysis kunigaikštis. [przypis edytorski]

lėlės — rankų pančiai. [przypis edytorski]

leišis lėtas, neapsukrus žmogus. [przypis edytorski]

lekcija (lenk.) — pamoka. [przypis edytorski]

lenciūga — grandinė; čia: grandinėlė. [przypis edytorski]

lenciūgas (lenk.) — grandinė [przypis edytorski]

lencūgas (lenk.) — grandis. [przypis edytorski]

levas — liūtas. [przypis edytorski]

liaunas — lengvai linkstantis. [przypis edytorski]

liavas (sl.) — liūtas. [przypis edytorski]

licitacija — viešos varžytynės. [przypis edytorski]

liečyna — baidyklė, kaukė. [przypis edytorski]

lieminingas — čia: plonas. [przypis edytorski]

liepinė — duobtas iš liepos medžio indas. [przypis edytorski]

lietuviški rūmai — Litovskij zamok. [przypis autorski]

Lietuvių sodyba — Litovskaja seminarija. [przypis autorski]

Lietuvos tilto atsiminimai — Iš 8, 9 Nr. „Varpo” 1896 m. [przypis edytorski]

ligonbutis — keliaujamoji, lauko ligoninė. [przypis edytorski]

liktarna — žibintas, nešamas per laiduotuvių procesiją. [przypis edytorski]

liktorius (brus.) — žvakidė. [przypis edytorski]

lingė — lanksti kartis lopšiui pakabinti. [przypis edytorski]

linksmesniai — dab. Linksmiau. [przypis edytorski]

linksmesniai — linksmiau. [przypis edytorski]

linksmuos sodnuos — linksmuose soduose. [przypis edytorski]

lipšnus — malonus, mandagus. [przypis edytorski]

lipynė — lentelė ar laipteliai per tvorą perlipti. [przypis edytorski]

litvomanas — kas laikosi litvomanijos. [przypis edytorski]

liūbęti — liuobėti, mėgti, gebėti. [przypis edytorski]

Liublininė unija — Liublino unija, 1569. [przypis edytorski]

liudzej — žmonių akyse. [przypis edytorski]

liuosai — lengvai, be jokių sunkumų. [przypis edytorski]

locnas (lenk.) — nuosavas. [przypis edytorski]

locnas (lenk.) — savas, nuosavas. [przypis edytorski]

locnastis (sl.) — nuosavybė. [przypis edytorski]

lojojama — išjuokiama. [przypis edytorski]

lokomobilis — kilnojamas ar stacionarinis agregatas energijai gauti. [przypis edytorski]

lota — kartelė šiaudams prispausti dengiant stogą, klostis. [przypis edytorski]

luoba — nerangus, tingus žmogus. [przypis edytorski]

luotas — iš medžio išskobtas laivelis, valtis. [przypis edytorski]

lustavoti — linksmintis, pramogauti. [przypis edytorski]

lydinės — Lydos. [przypis edytorski]

Lyg Gabrielius. — Palieku Gabrieliaus vardą, kaipo visiems žinomą; betgi tikruoju dangaus sargu pagal Rytų mitologiją tėra Rameh — Arcturo žvaigždynas — viena iš dviejų didžiųjų žvaigždžių, vadinamų As Semekein. [przypis redakcyjny]

Lyg Kalifų rožančiaus rubiną — granatą. — Muzulmonai meldžias ant rožančių, kuriuos žymesnieji vartoja susielintus iš brangiųjų akmenėlių. Mormedžiai ir granatai, gražiais raudonuodami vaisiais, puikiai dabina visą pietinę Krymo užuolanką. [przypis redakcyjny]

lyg — lyg (lygu, lygiai) ir lig (lik, liki, iki) rytiečiai neskiria, jie taria visuomet lyg. [przypis redakcyjny]

lytlauža — trikampis tilto įrengimas, saugantis tiltą nuo einančių lyčių, laužiantis jas. [przypis edytorski]

Close

* Loading