Blackout

Od 12 lat Wolne Lektury udostępniają książki nieodpłatnie i bez reklam
Jesteśmy najpopularniejszą biblioteką w Polsce: w 2019 roku 5,9 miliona unikalnych użytkowników odwiedziło nas 21 milionów razy. Wszyscy zasługujemy na bibliotekę, która gwarantuje dostęp do najwyższej jakości wydań cyfrowych.

Stoi przed nami realna groźba zamknięcia
Niestety, z milionów czytelników wspiera nas jedynie niewiele 190 osób. Środki, jakie do tej pory pozyskiwaliśmy ze źródeł publicznych, są coraz mniejsze.

Potrzebujemy pomocy Przyjaciół
Nie uda się utrzymać tej niezwykłej biblioteki bez Twojego wsparcia. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, zacznij wspierać nas regularnie. Potrzeba minimum 1000 Przyjaciół, żeby Wolne Lektury dalej istniały.

Zostań naszym Przyjacielem!

Tak, chcę pomóc Wolnym Lekturom!
Nie chcę pomagać, chcę tylko czytać
Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x
 1. Ambicja: 1
 2. Anioł: 1
 3. Bogactwo: 1 2 3 4 5 6 7
 4. Bóg: 1 2 3 4 5
 5. Broń: 1
 6. Chciwość: 1
 7. Chłop: 1
 8. Choroba: 1
 9. Chrystus: 1
 10. Cierpienie: 1
 11. Cnota: 1
 12. Cud: 1
 13. Czas: 1 2 3 4
 14. Danse macabre: 1
 15. Dar: 1
 16. Dziecko: 1
 17. Dziedzictwo: 1
 18. Głód: 1 2 3 4 5 6 7
 19. Głupota: 1 2 3
 20. Gniew: 1 2 3 4
 21. Grób: 1
 22. Grzech: 1 2
 23. Hańba: 1 2 3
 24. Honor: 1
 25. Imię: 1
 26. Jedzenie: 1 2
 27. Jesień: 1 2
 28. Kapłan: 1
 29. Kara: 1 2 3
 30. Klęska: 1 2 3
 31. Kłamstwo: 1 2
 32. Kobieta: 1
 33. Kondycja ludzka: 1 2
 34. Konflikt: 1
 35. Kradzież: 1
 36. Krew: 1 2 3 4 5
 37. Król: 1 2 3 4 5 6
 38. Ksiądz: 1
 39. Lek: 1
 40. Lekarz: 1
 41. List: 1 2
 42. Los: 1 2 3 4
 43. Matka Boska: 1 2
 44. Mądrość: 1 2
 45. Miłosierdzie: 1
 46. Młodość: 1 2 3 4
 47. Modlitwa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 48. Morze: 1
 49. Mucha: 1
 50. Muzyka: 1 2
 51. Nadzieja: 1 2
 52. Nauka: 1
 53. Niebezpieczeństwo: 1 2
 54. Niebo: 1
 55. Nienawiść: 1
 56. Niewola: 1
 57. Noc: 1 2
 58. Odwaga: 1 2 3 4 5 6
 59. Ojczyzna: 1 2
 60. Okrucieństwo: 1
 61. Omen: 1 2
 62. Opieka: 1
 63. Pamięć: 1
 64. Pan: 1
 65. Pieniądz: 1
 66. Pies: 1 2
 67. Piękno: 1
 68. Pochlebstwo: 1 2 3
 69. Podróż: 1
 70. Podstęp: 1 2
 71. Pojedynek: 1
 72. Pokój: 1 2 3
 73. Polowanie: 1
 74. Posłaniec: 1
 75. Pozycja społeczna: 1
 76. Prawda: 1 2
 77. Prawo: 1
 78. Proroctwo: 1
 79. Przyjaźń: 1 2
 80. Przysięga: 1 2
 81. Przywódca: 1
 82. Ptak: 1
 83. Pycha: 1 2
 84. Religia: 1
 85. Rodzina: 1
 86. Rozum: 1 2 3
 87. Sąsiad: 1 2
 88. Sen: 1 2 3
 89. Siła: 1
 90. Sława: 1 2 3 4 5
 91. Sprawiedliwość: 1
 92. Starość: 1 2 3 4 5
 93. Stoicyzm: 1
 94. Strach: 1 2 3 4 5 6 7
 95. Szczęście: 1
 96. Szlachcic: 1 2 3 4 5
 97. Szpieg: 1
 98. Śmierć: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 99. Śmierć bohaterska: 1 2
 100. Świątynia: 1
 101. Święty: 1
 102. Świt: 1
 103. Tchórzostwo: 1
 104. Trup: 1 2 3
 105. Ucieczka: 1 2 3
 106. Vanitas: 1 2 3 4
 107. Walka: 1 2 3 4 5 6
 108. Wiara: 1
 109. Więzień: 1
 110. Wina: 1
 111. Wiosna: 1
 112. Wojna: 1 2 3
 113. Wódz: 1
 114. Zabobony: 1
 115. Zdrada: 1
 116. Zemsta: 1 2 3 4 5 6
 117. Zima: 1
 118. Zwycięstwo: 1
 119. Żołnierz: 1 2 3

Tekst oraz większa część przypisów wzorowane jest na wydaniu Aleksandra Brücknera z roku 1924. Oparcie się na tej podstawie wymagało jednak uwspółcześnienia zarówno samego tekstu, jak i przypisów. Te ostatnie zostały również doprowadzone do formy typowej dla innych publikacji dostępnych na stronie Wolnych Lektur; w szczególności hasła w wielu miejscach zostały sformułowane w mianowniku.

W przypisach przyjęto jednak tę samą strategię, co Brückner — wyjaśniane są zasadniczo kwestie językowe, nie zaś historyczne. Podstawowe informacje o tych ostatnich oferuje wstęp.

Formy tem, swem, czem itp. konsekwentnie zmieniono na tym, czym, swym. Wyjątek uczyniono dla słów w pozycji rymowej, które przyjmują formę dla rymu najwłaściwszą.

W pozycji rymowej — i wyłącznie tam — uwzględniano e pochylone.

Uwspółcześniono również interpunkcję, zwłaszcza w częstych u potockiego konstrukcjach „i X i Y i Z” dodano przecinki.

Z powodów technicznych zrezygnowano niestety z uwzględnienia not marginalnych, informujących o temacie poszczególnych fragmentów utworu.

a kończy równie prośbą o zachowanie pokoju i wolności -> a kończy również prośbą o zachowanie pokoju i wolności

Pierwsze dwie części, to przygrywka do Chocima -> Pierwsze dwie części — to przygrywka do Chocima dygresy -> dygresje

usunięcie rekcji ”czwarta [pieśń] zaczyna opisem jesieni”

Wacław PotockiWojna chocimska

Wstęp

I. Dzieje wojny chocimskiej

1

Polskę uważali Turcy od czasów Batorowych za hołdownika[1], ale bardzo niesfornego. Bo i haracz-upominki nadchodziły do Stambułu niestale; i rościła ta Polska jakieś do hospodarstw[2], mianowicie do mołdawskiego, prawa, zsadzając lub wysadzając, z wiedzą bojarów[3] lub bez niej, hospodarów, wprowadzając tam np. samowolnie Mohiłów[4], którzy nie mogli sobie rościć najmniejszego tytułu (oprócz poparcia polskiego) do tej godności. Co jednak najgorsza, jej Kozacy plądrowali bezkarnie brzegi morza tureckiego, zapędzali się do Małej Azji i w przedmieścia stambulskie. Prędzej czy później musiało więc przyjść do rozprawy orężnej, do poskromienia przemocą hardego hołdownika-buntownika. Przeszkadzało temu widoczne rozprzężenie potęgi wyłącznie wojskowej, jaką była Turcja, i szereg najniedołężniejszych sułtanów — opojów, żarłoków, idiotów. Skoro miejsce ich zajął dzielny, ambitny młokos, Osman[5], wojna stała się nieuniknioną, gdyż klęska cecorska[6] uprzątnęła, wedle przekonania Turków, najlepsze siły polskie. Więc zaciął się Osman w uporze, aby samemu wyruszyć na wyprawę, która miała go postawić w rzędzie dawnych zdobywców, mianowicie obok Solimana II: jak ten Węgry, tak on miał wcielić Polskę do swego państwa; nakazał więc jak największe wysiłki i zebrawszy wojsko, wyruszył na czele jego 21 maja 1621 r. ze Stambułu. Wojsko było olbrzymie, dochodziło do liczby 300.000, ale tylko połowa jego była zdatna do boju, a wyborowe siły były wcale[7] szczupłe, janczarów[8] np. było tylko około 12.000; co najważniejsze, nie było żadnego wodza; młodziutki sułtan władał znakomicie bronią, był odważny (sam prowadził jeden szturm), nienawidził chrześcijan, ale nie miał doświadczenia żadnego, a obok niego nie było nikogo. Akcji tureckiej brakowało zupełnie celowości; tłumy sobie przeszkadzały nawzajem, a dowódcy z zazdrości paraliżowali siły. Mimo to, szczególniej z powodu katastrofy cecorskiej, obruszyło się na Polskę nadzwyczajne niebezpieczeństwo; groza imienia tureckiego była jeszcze niezachwiana i zarozumiały młodzik tuszył[9] sobie, że samą tą grozą porazi hołdownika.

2

W Polsce brakło wszystkiego, gotowości wojennej (np. artylerii), pieniędzy, fortec; starano się poruszyć sąsiadów na pomoc, bez skutku; zaciągać wojsko w kraju i zagranicą; powołać pospolite ruszenie; zasoby powiększyć licznymi poborami. Czego nie dostawało, zastąpił hart wodza i męstwo wojska, którego zebrano około 34.000, a do nich przybyło około 30.000 Kozaków. Wojsku koronnemu brakło jednak hetmanów: wielki poległ, Żółkiewski; polny, Koniecpolski, był w niewoli — więc poszło wojsko koronne pod dowództwo hetmana litewskiego, Karola Chodkiewicza[10]; polny, Krzysztof Radziwiłł[11], miał pilnować Inflant. Chodkiewicz, żołnierz wytrawny, który z najlepszej szkoły wyszedłszy, własnego geniuszu niepospolite złożył nieraz świadectwa, przedwcześnie z powodu niesposobnego zdrowia zestarzały, hartem woli i poczuciem obowiązku i honoru, syn wierny kraju i Kościoła, celował nad współczesnymi. Dodany mu do boku podczaszy koronny, Stanisław Lubomirski (późniejszy wojewoda krakowski, ojciec buntownika Jerzego) daleko poza nim kroczył i wiekiem, i zdolnościami, mimo wszelkiej własnej krewkości i dzielności; używał tytułu hetmana polnego. Z ramienia sejmu występowali przy nich komisarze, biorąc udział we wszystkich znaczniejszych sprawach; był między nimi Jakub Sobieski[12] (ojciec króla Jana), przyszły dziejopis tej wojny. Kozakami dowodził niesforny Borodawka[13], którego miejsce zajął wnet Jan Konaszewicz Sahajdaczny[14], najdzielniejszy obrońca wszelkich dodatnich tradycji kozackich, na którego odwadze, doświadczeniu, wierności polegał dwór i hetman, a któremu ufali Kozacy najbardziej.

3

Wojna zataczała szerokie kręgi; pragnęli do niej wciągnąć Turcy również Moskwę, ale ta lizała się z ran i wymówiła się grzecznie. Oba hospodarstwa, mołdawskie i wołoskie (multańskie), zasilały wojskiem i prowiantem obóz turecki; wojewoda siedmiogrodzki, Betlen Gabor[15], z swej strony podjudzał stale Turków do wojny polskiej, chcąc w ten sposób odciągnąć wszelkie posiłki, jakie by Zygmunt wysyłał cesarzowi Ferdynandowi[16], bo z nim Betlen wojował. Udawał mimo to przyjaźń dla Polski, ale poprzedni hospodar mołdawski, Grek Gracjan[17], przejął jego listy do Turków i przesłał do Warszawy; z Warszawy odesłano je Betlenowi, aby mu wytknąć zdradę; on natychmiast oskarżył Gracjana przed Portą i Porta nakazała Gracjanowi stawić się w Stambule; ten, zamiast jako manzul (odwołany z urzędu) szyję oddać pod stryczek, spróbował szczęścia w jawnym buncie, wciągnął Żółkiewskiego, ale zapłacił to własną śmiercią jeszcze przed katastrofą cecorską. Nowy hospodar, Grek Aleksander, za nie dosyć walną sprężystość w wykonywaniu tureckich wymagań został również niebawem złożony z urzędu, a miejsce jego zajął wróg Polaków, Tomsza[18]; hospodar wołoski, Raduł[19], odegrał rolę pośrednika w późniejszych rokowaniach pokojowych. Powoli przeprawiało się wojsko tureckie przez Bałkany i Dunaj; dopiero 2 września stanęło na górach naprzeciw Chocima. Wojsko polskie gromadziło się równie opieszale; o planie pierwotnym, spotkania Turków nad Dunajem, niebawem nie było mowy, i dopiero około 20 sierpnia przeprawiło się całe przez Dniestr na ziemię mołdawską, pod Chocim, walcząc z góry z niedostatkiem żywności i amunicji. Mołdawię po Jassy [20]wyniszczono, ale Tatarzy poprzecinali rychło połączenia z krajem i pustoszyli okropnie prowincje ruskie; pospolite ruszenie nie ukazywało się wcale. 1. września przeprawił się i królewicz Władysław przez Dniestr pod Chocim i przybyli Kozacy, ledwie opędziwszy się Turkom i Tatarom (mirzy[21] Kantymira[22] i samego chana).

4

Samego przebiegu czterotygodniowych walk nie zamierzamy przedstawiać[23]. Dzielnie odpierano wszystkie ataki tureckie i przekonano Osmana, że o łatwym zwycięstwie, jakie sobie sam a pochlebcy jemu obiecywali, nie było i mowy, a niewczasy jesienne, słota i zimno morderczo doskwierały jego siłom. W ciągu tych tygodni zaszły walne zmiany: sterany, nie tak wiekiem, jak chorobą, Chodkiewicz umarł, ale duch jego przejmował i dalej dowódców i mimo coraz dokuczliwszych braków nie myślał nikt o ustąpieniu; liczono przecież na króla, który nareszcie w połowie października do Lwowa zjechał, i na pospolite ruszenie, które się z przerażającą powolnością przecież skupiać poczynało. U Turków zajął miejsce równie namiętnego, jak nieudolnego wezyra[24] Husseina[25], nowy wezyr, Dilawer[26], gotowy do traktatów pokojowych przy byle jakim zachowaniu pozorów, to jest nieprzyznaniu się do jawnej klęski. Do takich traktatów była gotowość i po stronie polskiej, wobec wyczerpania zasobów, mianowicie prochów, wobec chorób srożących się w obozie (i królewicz przeleżał całą kampanię na febrę), wobec rozpaczliwej powolności króla i szlachty. Pośredniczył ajent[27] wojewody wołoskiego, Wewelli; wymieniano listy, w końcu wyruszyło poselstwo polskie do obozu tureckiego i po krótkich rozprawach, gdy posłowie niczym się ustraszyć ani nakłonić nie dali, zawarto zawieszenie broni i zgodzono się na wstępne traktaty, które później osobne uroczyste poselstwo (księcia Zbaraskiego w r. 1622) na stałe przemienić miało. Traktaty stanu rzeczy nie zmieniały; co w nich o Kozakach i Tatarach wypisano, nie miało znaczenia. Osman zadowolił się tym, że twierdzę mołdawską, Chocim, Polacy Mołdawianom oddali i sułtanowi wyłączne prawo mianowania hospodarów przyznali; z tego tytułu wyprawił też w grudniu świetny, tryumfalny wjazd do Stambułu. Nierównie większy był tryumf Zygmunta, bo po raz pierwszy, przeciw wszelkim tradycjom tureckim, zawierał sułtan pokój na własnej ziemi. Przebieg kampanii dowiódł Osmanowi niesposobności armii własnej, szczególniej jej jądra, piechoty, janczarów; więc za dzielną poradą mądrego Dilawera zabrał się do wytworzenia nowej armii i zniesienia. niewygodnych pretorianów, ale ci przewąchali jego zamiary, i Dilawer i Osman przypłacili życiem, co dopiero w 200 lat później dało się przeprowadzić.

5

Zygmunt sarkał na traktaty, że nie czekano z niemi jego przybycia, ale sam tu zawinił najwięcej. Polska przypłaciła zwycięstwo chocimskie utratą Inflant, których ogołocony ze wszystkiego Radziwiłł przeciw Gustawowi Adolfowi obronić nie mógł. Pospolite ruszenie zawiodło zupełnie; po wojnie kokoszej z r. 1537 nastąpiła gęsia z r. 1621; opowiadała o niej spółczesna satyra (Niepospolite ruszenie abo gęsia wojna, 1621); potykało się ono, ale podle[28] płota, a ruszało, ale gęsi, gumna i skrzynie. Sami żołnierze chocimscy gorzkiego doznali zawodu; wynędzniałych, chorych, głód, mrozy, do reszty dobiły. Ale sława zwycięstwa chocimskiego, gdyż Turcy mimo olbrzymich przygotowań po raz pierwszy z niczym odeszli, rozeszła się po całym chrześcijaństwie i opromieniła wojsko, wodzów i królewicza, a napełniła dumą słuszną obrońców chrześcijaństwa. W pół wieku później miał Chocim nowym, walniejszym zasłynąć zwycięstwem.

II. Wojna chocimska w poezji

6

Poezja współczesna uwieczniła natychmiast zwycięstwo oręża polskiego; nastąpiły szybko po sobie Jana Bojanowskiego Naumachia[29] (!!) chocimska, 1622; Marcina Paszkowskiego Chorągiew sauromacka w Wołoszech, 1621 („dwu autorów przydłuższe zabawy tej marsowej sprawy wciąż przeczytawszy” napisał je autor); Bartłomieja Zimorowica Pamiątka wojny tureckiej, 1623, i i. Ale to były gazety wierszowane, nie dzieła sztuki. Pierwszy godniejszy nieco wojny pomnik poetycki wystawił dopiero Samuel Twardowski w epopei o Władysławie Czwartym (1648 r. ), „punkt drugi” (str. 51–142) sprawie chocimskiej poświęciwszy. Panegiryzmem zwichnął nieco jej opis, bo tak coraz Władysława wysuwał, jakby ten osobiście wpłynął na zwycięstwo, gdy wiemy, że wprawdzie jego obecność w obozie niejedną trudność (z Kozakami, z Litwą po śmierci Chodkiewiczowej) usunęła, jednakże zwlókł się z łóżka dopiero przy Te Deum[30] końcowym. Dalej opisał on rzecz acz bardzo treściwie, ale zupełnie po kronikarsku, nabierając farb poetyckich na wykład całkiem prozaiczny. Nierównie piękniejszy pomnik zawdzięczamy pióru Wacława Potockiego.

7

Wojna chocimska Ignacego Krasickiego natomiast jest epopeją filigranową (jak i pomnik wilanowski Sobieskiego) i romansową, w stylu Woltera i Tassa, a z dziejami nie liczy się nigdy, bawiąc się w niemożliwe przybory epickie, obowiązujące jeszcze od Eneidy i Włochów; gładki język, miękkie wysłowienie, banalne wymysły, od hartu ludzi i czasów odbiegły nieskończenie. Żadnego związku nie ma również kronika Wacława Potockiego z Osmanem Jana Gundulicia[31].

8

Wojnę pisal Potocki w r. 1670, przed upadkiem Kamieńca i haniebnymi układami buczackimi, które obowiązywały Polskę do haraczu tureckiego i do utraty Podola. Pisał ją wobec coraz groźniejszego niebezpieczeństwa od Turków, gdy się im Doroszeńko z Kozakami poddał, aby wnukom wystawić jako wzór męstwo dziadów, obudzić ich waleczność, wysławiając wielkie dzieło oswobodzenia chrześcijaństwa przez jego przedmurze, Polskę, od najpotężniejszego wroga, który wszystkie siły skupił dla jego ostatecznego zhołdowania. Dla nas jest po prostu niezrozmiałym, jak mógł poeta najbardziej patriotyczne i najaktualniejsze swe dzieło z góry do zależenia w „sepecie” (biurku) przeznaczać i ani na chwilę nie pomyśleć o jego ogłoszeniu, chociaż tego właśnie i czasy i ludzie koniecznie by wymagały, zagadkę rozwiążemy, pomnąc, że publiczność współczesna nie znosiła już wolnego słowa, że poeta nie mógł więc swobodnie rozprawiać, że krępowała go republikańska podejrzliwość, wietrząca wszędzie zamachy na stan szlachecki i jego złote przywileje, tj. na anarchię. Z obawy przed tą nieprzebłaganą cenzurą obywatelską wyrzekał się poeta wszelkiej myśli o druku, aby tern swobodniej rozprawić się z gnuśnością i nierządem współczesnym. I celu dosiągł. O Wojnie Chocimskiej nikt się nigdy niczego nie dowiedział, oprócz tych kilku ludzi, szczególniej Lipskich i Pisarskich, którzy oryginał lub odpisy poematu odczytywali. Najcelniejsze dzieło epiki siedemnastowiecznej nikomu nie było znane do r. 1839; nawet J. A. Załuski, którego wiekopomnej zasłudze winniśmy ocalenie niemal całego, olbrzymiego spadku poetyckiego po Potockim, który wiedział o wszystkim, co kiedykolwiek po polsku napisano, nic o Wojnie nigdy nie słyszał. A przecież i oprócz Załuskiego znano i ceniono w XVIII wieku Potockiego, „wielkiego poetę”. Tak nazywał go wyraźnie np. Matuszewicz w swoich Pamiętnikach (III, 25), gdy satyrę Horacego poświęcał wnuczce — nie córce! — poety, Helenie Morsztynowej, wojewodzinie inflanckiej, najzacniejszej matronie polskiej.

9

Usłyszał o tym poemacie świat polski po raz pierwszy dopiero w r. 1839 w „Tygodniku Petersburskim” (nr. 22 i 24) od Samuela Nowoszyckiego, posiadacza rękopisu; rękopis przeszedł na własność hr. Józefa Borkowskiego, a ogłosił go drukiem Stanisław Przyłęcki p. t. Wojna Chocimska, poemat bohaterski w X częściach przez Andrzeja Lipskiego, podwojewodzica sandomierskiego, podczaszego chełmskiego. Z rękopisu współczesnego wydał Stanisław Przyłęcki. We Lwowie 1850.

10

Rękopisowi Nowoszyckiego-Przyłęckiego brakło pierwszej karty, i z przedmowy, z poświęcenia dzieła J. Lipskiemu, wykombinowali Nowoszycki i Przyłęcki nazwisko mylne autora (Nowoszycki w „Athenaeum” Kraszewskiego, I 1841, wydał „ułamek” z Wirginii Potockiego, znaleziony przy owym rękopisie, niby „Hieronima Lipskiego z r. 1652”). Dopiero Karol Szajnocha w szkicu historycznym o Wacławie Potockim ustalił słusznie jego autorstwo. Po raz wtóry wydano go w „Bibljotece najcelniejszych autorów europejskich — Literatura polska” ,Warszawa 1880 (W. P., Wojna Chocimska, poemat w 10 częściach i cztery inne tegoż utwory, ze wstępem A. Tyszyńskiego o poecie). Prawdziwy tytuł poematu poznajemy z jednej z kopii rękopiśmiennych (Ossol. nr. 1348); jest on bardzo obszerny, a zaczyna się (co potwierdzają aluzje w dedykacji) od słów: Transakcya Wojny Chocimskiej itd., jak niżej na str. 1 naszego wydania

III. Treść Wojny chocimskiej

11

Jan Lipski, starosta czchowski, sądecki i perejasławski (1637–1683), dzielny żołnierz, zięć poety (drugą jego żoną była Zofia Potocka, r. 1669 — 1677; po jej śmierci ożenił się po raz trzeci, tym razem z Sapieżanką, wdową po Lubomirskim), otrzymał w darze od teścia ten poemat; nie dla niego go napisał, ale w nim umieszczał zaszczytne wzmianki o Lipskich i Pisarskich (pierwsza żona starosty była bowiem Pisarska z domu). Trybem nieodzownym zaczyna poeta od wiersza herbowego na jego Drużynę (odmianę Szreniawy własnej: rzeka w polu), przekabaconą na italską jakąś Druentia wedle mody ówczesnej; zepsuł wiersz nieskończonym wyliczaniem wszelakich sławnych rzek świata. Dalej szła obszerna przemowa prozą, zagajona i zakończona wierszami.

„Z wojną idę do ciebie, o mój Janie złoty”… — zaczyna ją poeta — „i niedługo rozmyślałem się, że tę pracowitem wyrobioną piórem moję lukubracyą ofiaruję W. Panu testamentem… tę sarmacką Bellonę, wieczny sławy naszego narodu pomnik, wierną odrysowaną pracą poświęcam”.

12

Po wycieczce, równie wówczas nieodzownej, przeciw zawiści, szczypiącej wszelakie obce dzieło, przechodzi poeta do wysławiania pisma, co jedyne nieśmiertelność ludziom poręcza; przeciwstawia dawnym, pogańskim czasom z ich bohaterami i cnotami naszą marną, acz chrześcijańską teraźniejszość, żałuje szczególniej, że właśnie Polsce brak pisarzów, którzy by świetne przodków czyny na chwałę narodową wiekopomną wystawiali, i takie wyliczając wszelakie (szczególniej Jana Zamojskiego), przechodzi do królów obcych, których zwykłym swym trybem silnie nicuje (nie oszczędzając i Batorego). Że się bez obcych śmiało obejść możemy, dowodzi właśnie Chocimska wojna — tu wplata panegiryk na króla Michała i tu już tworzy ów anagram, Jam Lech (z Michael), co powtórzy w samym poemacie. „Transakcyi (sprawy) tedy wojny chocimskiej jedno przez lat ośmdziesiąt od śmierci Stefana, jakośmy zza morza przywieźli króla, pamięci godne dzieło do rąk ludzkich podaję”,bo „domowych z Kozaki i z Tatary hałasów wspominać szkoda, za szwedzkie się wstydzić potrzeba; Węgrowie (mowa o Rakoczym) i Moskwa trochę nas ozdobią, i to, kto uważy smoleńskie trzyletnie oblężenie, jako wiele okazji dzielnych czynów zgubiło, nie masz się z czego chlubić; nie masz dla Boga, bo na koniec upadliśmy i nie tylko Smoleńsk nazad, ale Kijów, Perejasław i inszych niemało powiatów z całym nam odebrali Zadnieprzem, za to, żeśmy palili księgi owe Twardowskiego o ich ekspedycjach napisane[32]” Nasarkawszy się na pobory, co kraj zubożyły, na Jana Kazimierza i stronnictwa za interregnum[33], wysławia nowego króla, i po tym prozaicznym odstępie od rzeczy wraca do Lipskiego „z swoim prezentem”, wierszami wychwala przezacny dom Lipskich i wszystkich Srzeniawitów, dalej dziada, ojca, stryjów Lipskiego; dalej koleje jego własnego życia i dzielne spełnianie wszelkich obowiązków, i kończy życzeniami szczęścia, zaszczytów, nagrody za trudy i najdłuższego życia.

13

Ogromny wstęp ten przenosimy w naszym wydaniu na koniec poematu do Dodatku. Razi on nas dzisiaj niejednym: wiersze herbowe są niesmaczne; proza przedstawia cienką nitkę polską, na której nanizane olbrzymie cytacje, zdania i słowa łacińskie, trudno zrozumiałe dla dzisiejszego czytelnika: nawet w kilku przytoczeniach powyżej łacinę usuwaliśmy. Przedrukowujemy go jednakowoż, żeby nie rozrywać całości. Dawniejsi wydawcy zeszpecili haniebnie tekst prozaiczny; nie rozumieli go wcale i z mądrych a trafnych zdań, acz niemiłosiernie łaciną przytłoczonych, uczynili jakąś nieforemną masę; uwzględnienie dwóch niewyzyskanych dotąd rękopisów pozwoliło nam przywrócić dedykacji właściwe i zrozumiałe brzmienie.

14

Czyż poeta nie pomyślał i o innym wstępie, o innej redakcji jego? Bo sam a sobie słusznie twierdził, że nie był extemporaneus, tzn. nie zadowalał się, jak niemal wszyscy skrybenci XVII wieku, pierwszym rzutem, że pracę pociosywał stale. Posiadamy też rozmaite redakcje innych jego wierszy, np. jego Pogrom turecki pod Chocimem w r. 1673 (zwycięstwo Sobieskiego) istnieje w brzmieniu krótszym (w Wirydarzu Trembeckiego) i obszerniejszym i poprawniejszym (w rękopisie poznańskim, wydanym przez B. Erzepkiego); podwójnej redakcji uległ wstęp do Wirginii itd. Wiemy przecież, że Potocki władał i piękną prozą polską; znakomite jej próby daje rozpoczęty w r. 1669 zbiór p. t. Przypowieści i przysłowia. Nic jednak nie wiadomo dotąd o jakiejś nowej redakcji czy Wojny Chocimskiej, czy samego do niej wstępu.

15

Wiemy więc od samego poety, że obruszyło go, iż Polacy o sobie i własnych sławnych dziełach mało co wiedzą, a jeszcze mniej piszą, gdy np. Francuzi „szczere fabuły i bajki, ludziom próżnującym dla zabawy, romansze[34] wielkimi tomami piszą”. Wybrał oto z tej przeszłości właśnie to, co największy zaszczyt narodowi przyniosło, Chocim, i dzieła w dziesięciu „częściach” dokonał. Rozmiary tych części nierówne, najdłuższa (trzecia), liczy 1784 długich wierszy, najkrótsza (ósma) 694; podział jednak wcale odpowiedni. Zaczyna dzieło korną prośbą od Stwórcy o zmiłowanie nad chrześcijaństwem i własnym narodem, a kończy również prośbą o zachowanie pokoju i wolności, rządnej a silnej. Pierwsze dwie części — to przygrywka do Chocima; pierwsza opowiada o przyczynach zatargu, o zachłanności potęgi tureckiej, o Tatarach i Kozakach, o sprawach wołoskich, o Cecorze; druga wprowadza w przygotowania tureckie i polskie, uchwały sejmowe, wysyłanie poselstw o pomoc do krajów ościennych. Część trzecią zaczyna opisem wiosny i lata 1621 r., pochodu Lubomirskiego, przybycia Chodkiewicza i przeprawy przez Dniestr, wyczekiwania posiłków, szczególnie Kozaków i kończy ich tęsknie i trwożliwie upragnionym przybyciem. Czwarta zaczyna [się] opisem jesieni, poświęcona pierwszym wrześniowym szturmom tureckim; piąta i szósta dalsze opisują. Siódmą zajęła śmierć Karakasza, osadzenie nowego wezyra, Dilawera, i śmierć Chodkiewicza. W ósmej obok dalszych i równie bezskutecznych szturmów nawiązują się pierwsze układy, prowadzone coraz skuteczniej w dziewiątej, aż w dziesiątej pokoju dobito i wojska pole walk opuściły. Zwyczajem ówczesnym, stale np. przez Twardowskiego przestrzeganym, dopisywał Potocki na brzegach kart króciutką tylko treść każdego ustępu (»ustępem« sam nazywał tylko dygresje, tj. zboczenia od wątku głównego, i epizody); »argumenty« te w naszym wydaniu na tym samym miejscu zachowujemy.

IV. Źródła

16

Wyliczył je na karcie tytułowej sumiennie poeta. Uważał za swoje powołanie wierszopiskie, prozę łacińską „przysmaczać” rymami polskimi. Za głównego przewodnika obrał Jakuba Sobieskiego, wojewodzica lubelskiego, jednego z komisarzy sejmowych, dodanych wodzom do boku, który wypadki dzienne notował w „diaryuszu” (Dzienniku), a później je po łacinie opracował i wydał p. t. Commentariorum belli Chocimensis libri tres, w Gdańsku 1646 r. Potocki śledzi Sobieskiego krok za krokiem — jego wiersz bywa nieraz tylko omówieniem owej prozy — ale korzystał i z innych źródeł, np. z łacińskiej kroniki biskupa Pawła Piaseckiego (jemu zawdzięcza opis wycieczki Osmanowej pod Kamieniec i Paniowce, o czym Sobieski zupełnie milczy, jak i inne źródła współczesne), dalej z obu epopei-kronik S. Twardowskiego, z Przeważnej Legacji (1638 r. i częściej), jak i z Władysława Czwartego (1649 r. ): znał je tak dokładnie, że słowa Twardowskiego tkwiły mu w pamięci i że je powtarzał; jemu też chyba zawdzięcza używanie prócz w znaczeniu tylko. Obok tych czterech dzieł zasadniczych polegał i na podaniach rodzinnych, np. Pisarskich i Lipskich.

17

Natomiast zmyślał swobodniej wszelkie modlitwy i wota (śluby) Chodkiewicza i Lubomirskiego, i innych (Sobieskiego, Lipskiego, Pisarskiego), i Turków przemowy i rady, na polu bitwy i w namiocie, w dywanie i u sułtana, chociaż i do niektórych z tych mów znachodził[35] w źródłach oparcie i szczegóły. Całkiem jego własnością są opisy przyrody, pór roku, zajęć dziennych; wycieczki przeciw współczesnym, niewieściuchom, piecuchom (domatorom), sobkom; przeciw pochlebcom i obmowcom (u dworów); o znikomości ludzkich przedsięwzięć. Na koniec liczne, nieraz szeroko opowiedziane anegdoty i aluzje (napomknienia) historyczne, przeważnie z świata starożytnego; tu zapuszcza się poeta w szczegóły dzisiejszemu czytelnikowi zupełnie obce, nieraz nadto dziwaczne.

18

Wylicza np. z powodu Srzeniawy-rzeki wszelkie i najobskurniejsze[36] rzeki starożytne, np. „niechaj się Cybeliną Almon chełpi łaźnią” (w podrzymskim tym potoczku obmywali kapłani Cybeli jej posąg co roku), dalej Amphrysus, Lincestis itd., rzeczki w Tessalii itd., z mitologii znane; za to rzeki Arymaspus złotonośnej wcale nie było; on ją sam zmyślił, był tylko lud Arymaspów, co gryfom złoto wykradał. W przytaczaniu tych anegdot nieraz się Potocki myli, czy z własnej winy, pomieszawszy nazwy i rzeczy, czy z winy ogólnie powtarzanej bajędy. Jeden przykład: w księdze siódmej, w. 927–1018, o zgubnym pochlebców i obmowców wpływie na panujących, trzy anegdoty przytoczył, wszystkie mylne. Nie Thais wymogła na Aleksandrze, że spalił Persepolis (on pałac, nie miasto, i nie dla Taidy spalił); Kallistena, krewnego Arystotelesa, kazał Aleksander obwiesić, ale nie dlatego, że Kallistenes przeczył jego boskiemu pochodzeniu: przeciwnie, to właśnie Kallistenes tę bajkę zmyślił i szerzył i tym się szczycił — zarozumiały i niezręczny historiograf Aleksandra potknął się na czymś zupełnie innym. Arystypa wreszcie nie kazał ściąć Dionizjusz po obiedzie: dowcipnemu dworakowi, mistrzowi sztuki życia i odpowiedniej filozofii (hedonizmu, używania mądrego, filozofii cyrenajskiej, co Potocki z cyniczną pomieszał), wybaczał Dionizjusz chętnie i najdrażliwsze dowcipy; — umarł też Arystyp najprozaiczniej, zachorowawszy podczas powrotu do ojczyzny.

19

Za takimi to anegdotami upędzał się formalnie poeta i czyhał na sposobności albo sam je stwarzał, aby takie pouczające powiastki wtrącać. Zmyśla np., że nowy wezyr z nauczycielem Osmanowym opowiadają sobie stare dzieje, niby „dni pożycia swego” (musieliby dwieście lat żyć, gdyby to pamiętali), aby tylko wsadzić bajeczkę o „Tamburlanie”,obwożącym zwyciężonego Bajazeta w żelaznej klatce, o którą głowę sobie Bajazet rozbił, gdy żonę i córki na usługach nagie obaczył: „stąd prawo, co ich (Turków) carom broni ożenienia”; — wszystko najmylniej: bajkę o klatce itd. wymyślili Grecy; w istocie Tamerlan Bajazetowi wszelkie wyrządzał zaszczyty, acz go, szczególniej po nieudałej ucieczce podkopami ziemnymi, pilnie strzegł; owego zaś prawa nigdy nie było; zwyczaj bronił sułtanom tylko żenienia się z turkiniami (córkami wezyrów itp.); przeciw temu zwyczajowi właśnie Osman postępował.

20

Potocki znał na wylot całe Pismo św. i autorów klasycznych (łacińskich; po grecku wcale nie umiał), Liwiusza, Tacyta, Justyna, a z poetów, obok Eneidy i Georgik Wergiliuszowych, osobliwiej Przemiany i „Kalendarz” (Fasti) Owidiuszowe; czytając to, notatki robił i z nich później obficie korzystał; stąd to nagromadzenie wszelakich nazwisk mitologicznych i innych. Czytał równie uważnie historyków nowszych, Thuana i in., ale brakło mu tablic synchronistycznych, porównawczych, więc mylił się co do współczesności wypadków i osób fatalnie; np. Tamerlan (1400) i nasz Bolesław Wstydliwy (Pudyk, 1250) są mu współcześni, pomieszał więc napad Mongołów z XIII w. z późniejszym o półtora wieku. Albo taką popełnia myłkę: Sobieski powoływa u niego w r. 1621 bitwę pod Groningen, którą Szwedzi przegrali — po raz pierwszy powinęła się im wtedy noga w Niemczech — w r. 1634 dopiero, chociaż właśnie różnowiercy polscy dzieje wojny trzydziestoletniej a szczególniej Gustawa Adolfa bardzo pilnie śledzili (i Potocki przerobił wiersz Przypkowskiego na Gustawa Adolfa z łaciny na polskie i do straconego Kamieńca odniósł r. 1672). Dla konceptu z królem Michałem, mniemanym przyszłym oswobodzicielem Europy od Turków, naciąga Michała VIII Paleologa, jakoby po jego trupie Turcy do Europy wkroczyli; tymczasem Michał ów założył tylko ostatnią carogrodzką dynastię Paleologów (po zniesieniu cesarstwa łacińskiego), a Turcy dopiero w następnym wieku w Europie się usadowili na stałe. Więc z historycznością tych przykładów bywa nieraz bardzo krucho, jak i z pisownią nazwisk, dla rymu przekręcanych (np. Selin zamiast Selim, mylnie oprócz tego przezwany zięciem zamiast wnękiem — wnukiem Mahometa II; był on zięciem chana tatarskiego, ale synem Bajazeta II, którego z tronu złożył). Najzabawniej wypadł katalog narodów wschodnich, jakie niby Osman pod swoje buńczuki pozaciągał (ks. IV, w. 150 — 190); jest to straszna gmatwanina nazw mitologicznych, klasycznych i nowych wschodnich, gdzie tylko rym i ilość zgłosek rozstrzygały; dostały się do tego katalogu i narody celtyckie, np. Cadurci, z trackimi Bisalty; Cyrci, to Liwiuszowy ludek rozbójniczy w Persji, Cyrtii lub Cyrtaei; Chiny i Indie tu zastąpione wbrew wszelkiej historii; zaczyna zaś od obu słupów Herkulesowych, Kalpe i Abila (dzisiejszy Gibraltar i t. d. ). Wobec tej powodzi klasycznej ustępuje zupełnie świat biblijny, chociaż i on z Karmelem i in. poprzytaczany; Nabuchodonozor, Sisara, Antioch, Senacherib itd. przewijają się równo z Sesostrisem, Macedończykiem, Emiliuszami. Cokolwiek bądź, widoczne jest znaczne oczytanie poety, obfitość jego źródeł.

V. Plan, styl i język

21

Wojna Chocimska nie jest poematem; pozostaje kroniką wierszowaną; nie gardził jednak poeta wypróbowanymi środkami epickimi. Nie wprowadza nas wprawdzie in medias res, jak to powinien epik prawdziwy; zamiast zacząć od 2 września lub później nieco, poświęca pierwsze dwie księgi przesłankom wojny, chociaż to wszystko dałoby się wygodnie i później streścić. Ale jest inwokacja epicka, wezwanie Boga; są dalej próby kreślenia przyrody, niezłe opisy zmian pór rocznych i dziennych, dowodzące bystrego oka myśliwego i rolnika, co się zżył z przyrodą; mianowicie wschód dnia coraz inaczej, a zawsze ładnie opisany. Co jednak nierównie ważniejsze: poeta charakteryzuje ludzi, chociaż wyłącznie tylko przez ich mowy. Polacy, Kozacy, Turcy mówią językiem Potockiego, ale jednolity język nasiąka odmiennymi tonami wedle osoby mówiącej. Inaczej mówi gorączka Lubomirskiego; inaczej przezorność Sobieskiego, co nigdy wszystkiego na jedną kartę nie stawi; inaczej głęboka powaga Chodkiewicza, animusz rycerski młodego Lipskiego, natchnienie krzyżowca, starego Pisarskiego, dojrzałość rady Muftiego, zapalczywość niesforna chłopczyka Osmana; — tylko Kozaka nie utrafił Potocki: przemawia on do Osmana nie z chłopska-kozacka, lecz jak rycerz, i słusznie mu Osman zarzuca: „czy nie uczył ty u giaurów[37] szkoły?” Z tym jednym wyjątkiem należy te pierwsze próby odmiany charakterystycznej wedle wieku, stanu, temperamentu uznać za bardzo udałe, chociaż Turcy nie używają własnego wschodniego stylu (którego Potocki wcale nie znał), polskim jedynie się posługują.

22

Starał się dalej Potocki zachować obiektywność epika, oddać i nieprzyjacielowi, na co zasłużył, i wyraźnie ten swój zamiar zapowiedział (ks. I. w. 429–433), chociaż niezupełnie dotrzymał; mianowicie w scenach z Osmanem obniżał się do zbyt płaskich i grubych rysów. Od kroniki suchej odbiegał wylewami gorącego uczucia; jego sarkania na nierząd dawny, na zbytki nowe, na niewojenność szlachty, jego docinki rodowi szwedzkiemu, jego panegiryki Michałowi (całkiem niezasłużone, jak to niebawem sam się przekonał), to wszystko ożywia skutecznie, przerywa jednostajne opowiadanie. Umie je i inaczej urozmaicić: opisami osób głównych, acz tylko ich zbroi i rumaków (o rysach twarzy itd. nie ma jeszcze mowy, jakby szlachta przedstawiała się masą zbiorową bez rysów indywidualnych); dalej ich mowami; opisami przyrody (głównie tylko atmosfery, oświetlenia); anegdotami historycznymi, wspomnieniami (najpiękniejsze w przemowie do Lipskiego str. 390, gdzie wylicza „domy szlacheckie” Śrzeniawitów od Podgórza do Śląska). Nawet opisy szturmów i bitew nie powtarzają się jednostajnie, jest pewne ich stopniowanie; tu jednak Potocki poniekąd zawodzi. Żaden bowiem batalista XVII w., ani Piotr Kochanowski, ani Samuel Twardowski, ani Wacław Potocki, osobiście nie walczyli nigdy, więc te ich opisy trącą raczej literaturą, schematem, niż prawdą-przeżyciem.

23

O kompozycji nie ma mowy; zastąpił ją układ chronologiczny, dzień za dniem — acz nie każdy wymieniony, uwaga na głównych skupiona; więc i o jakimś zawikłaniu akcji, intrygi, nie myślimy; jedność stworzyły wypadki same; główny ich bohater zstępuje przedwcześnie do grobu. Styl natomiast epicki, podniosły, uroczysty, godny przedmiotu; miejscami tylko rubaszność autorska i niewyrobiony smak oszpeciły zbyt płaskimi konceptami tok zresztą znakomity. Nie brak ulubionych kalamburów, gry słownej: więc Warna, klęską pamiętna, woła wara na Polaków; są anagramy, MichaelJam Lech; są liczne aluzje herbowe. Mowy w stylu Liwiuszowym. Epika wyróżnia malowniczość stylu, osiągana głównie przymiotnikami, bez których rzadki rzeczownik; są obszerne porównania, znakomite przenośnie, głównie z życia i wrażeń myśliwego, rolnika, gospodarza. Nie dba jednakowoż o stale epitety; chyba Osman coraz „durny” (szalony, zarozumiały); powtarzają się porównania i opisy głównie dnia wschodzącego; dla dobitności powtarza nieraz anafora słowa lub całe części zdania.

24

Największą poematu ozdobą jest jego język. Przestarzałych form, słów, zwrotów w nim mało. Z form należy wymienić drugie i czwarte przypadki liczby pojedynczej żeńskiej: prace, baszę, pracą, płacą, zamiast pracy, baszy, pracę, płacę; drugie przypadki liczby mnogiej męskiej Tatar, suchar, janczar zamiast Tatarów itd.; bardzo liczne 6 przypadki na -y, zamiast -ami; przed wojski, pióry (piórami), z pułki, pęty itd.; 7 przypadki na -iech: w hetmaniech, raziech (razach); używa jeszcze liczby podwójnej: obie stronie (strony), siestrze, córce, strzelę (strzały). I to niemal wszystko już; Azyej zamiast Azji, o płacej itp. do wyjątków należą, jak i imiesłów bojący, bojąc (bez się, które Potocki często opuszcza, jak i końcówkę -je, np. sroże zamiast srożeje). Ociec (ojciec), wszytkie (wszystkie), barzo (ale bardziej), aże (aż), wżdy (przecież), to najpospolitsze okazy dawnego języka. Imiesłowu używa całkiem swobodnie, jak Francuzi, jak Pasek, najbardziej zaś St. Leszczyński i Litwa, np. który rano z Hussejnem, podskarbi trzecie miejsce wziąwszy, zaprasza itd.

25

Form i słów narzeczowych używa dla rymów, nieraz wcale sztucznych, nieraz dosyć pospolitych (powtarzanie np. czasownika złożonego i niełożonego: ukaże i każe rymują), więc kościół, gościoł (zamiast gościł wedle wymowy ludowej pewnych okolic); dla cynadry powie ladry, zamiast leiry (Leiter, drabina); zmieni dowolnie pisownię, aby rym dla oka pełny wypadł; w niniejszym wydaniu przywracamy formy poprawne tam, gdzie nas przekręcenia zbyt rażą, bez względu na rym; usuwamy więc takie formy jak gościoł, rościoł, dosić, na czesie (zam. na czasie), lepi, bardzi, gęści itp. (zam. lepiej, bardziej, gęściej), umyśnie, loźny, pioron, z grontu, sierci (dla rymu, gdzie indziej czytamy poprawnie: umyślnie, luźnym, piorun, grunt, sierść), ony, ty, obfity itp. (zam. onej, tej, obfitej), wreszcie gwarowe e przed ł, r (w słowach jak: siła, miły, omyłki, uprzedził, nawiedził, zostawił, Kazimirski, Birże, itp. ).

26

Potocki mistrz nad językiem nieporównany, bo owładnął jego bogactwem i z nadzwyczajną lekkością i zręcznością każdą przezwycięża trudność. Jak blady język Kochanowskiego wobec jędrności, barwności, wypukłości, niesłychanej obfitości, która język Potockiego nawet nad Twardowskiego wyniosła! Myśliwy, gospodarz, rolnik, szafuje skarbem domorosłym, najrzadszych użyje wyrazów dla pełnego wydania obrazu, myśli, porównania. Lecz słowniczek, dodawany do wydań dawniejszych, zawodzi; nie objaśnia wcale, czego dzisiejszy czytelnik już nie zrozumie. Np.: (wojsko) idzie na maciory; domyślamy się ze związku, że „wraca na leże”, ale to przenośnia od pszczół (pczołami je jeszcze Potocki zowie) i ula; maciora to ich matka, królowa. Albo: fortuna daje coś komu na wymiot; nazwa to stała małego daru, jaki ubogi wymiata (wyrzuca), aby wielki ułowić: i fortuna drobnostką usidli człowieka, aby go tym silniej porazić. W ks. I, w. 220: Prócz że tamecznych krajów ludzie są tworzydła znaczy: Oprócz tego, że (tak stale Potocki samo prócz że używa), są (Polacy) ludźmi tworzydła tamtejszych krajów (tworzywa, osnowy); — w słowniczku znajdzie czytelnik tylko: tworzydło, worek, w którym sery wyciskają! Gdzie znaczy u Potockiego, jak i u Kochanowskiego i in., także i gdy, ale o tym wydawcy nie wiedzą, itd.

27

Otóż na stronę językową zwrócono w niniejszym wydaniu baczną uwagę; objaśniano słowa, które na pozór objaśnienia nie wymagają, lecz w istocie dziś są niezrozumiałe, np. takie ustawnie sprawować — słowniczki milczą, że to znaczy: ustawicznie się usprawiedliwiać. Dla wygody czytelnika objaśnia się stale każde słowo w przypisku, nie w słowniczku; ile więc razy powtarza się imo, kobuz itd, tyle razy objaśnia się je u dołu, nie odsyła czytelnika do poprzedniego objaśnienia. Dotyczy to szczególnie słów obcych, tureckich i łacińskich, których aż nadto w poemacie, więc za każdym razem objaśnia się emiry (rozkazy), propozyt (zamiar) itd.

28

Co do słów obcych, używa poeta wiele tureckich (ale przeważnie tylko pospolitych), za przykładem Twardowskiego, dla oddania kolorytu wschodniego. Używa, jako Podgórzanin i właściciel wsi ruskich, słów i form ruskich (dla wiersza), np. sorom i i.; czeskie rzadkie, najczęstsze hustem, gęsto (pisze je mylnie i przez ch, chustem, bo jako Polak h i ch nie odróżnia). Francuskich nie ma jeszcze, prócz randewu i szarża (stopień wojskowy); więcej niemieckich, czasem dla żartu, czasem dla rymu, np. binder, pluder, kranki, szwanki, wincze, glance, cugi im. Nierównie więcej włoskich: dziardyn (ogród), foza (moda), galantomo (elegant), speza (wydatek), bando (ogłoszenie), spasso (zabawa), tyr (tiro, przytyk), awizy, splendeca i kontenteca, rewolta, seguito (orszak) itp.

29

Najwięcej łacińskich, szczególnie dla wszelkich pojęć umysłowych, dalej dla wyrazów prawnych — ale obfitego szeregu kauz, kwerel, obligów, errorów, komputów, wotów, pakt (2 przyp. liczby mnogiej!), lig, laudów, sensów, magistrów itd. itd. nie myślimy wyliczać. Gorzej, że autor nie pogardza łaciną i dla wyrazów konkretnych, że powie rugi zamiast zmarszczków, stywa zamiast kozicy, spuma zamiast piany (pomijam sag, kons, fluks, fast i i., objaśniane niżej). Co jednak najgorzej, dał się autor uwieść łacinie szkolnej i co do składni, i co do szyku słów, łacińskiego, wolnego, nie polskiego, naturalnego. Ten łaciński szyk słów sprawia największe trudności dzisiejszemu czytelnikowi, który winien sobie nieraz policzbować właściwe następstwo słów, np. (z Pogromu Tureckiego):

30

Tysiąc sześćset siedmdziesiąt i trzeciemu roku

Z niewinnym przez Heroda okrutnego końce

Zabiciem izraelskich niesie niemowlątek,

czytaj: 1673 roku niesie (nowy rok) końce z niewinnym (!) zabiciem izraelskich niemowlątek przez itd. I tak bywa często, to wymaga największej od czytelnika uwagi. Dalej używanie wedle łaciny zaimków względnych na początku zdań głównych, zamiast wskazujących, który, których, co itd. zamiast ten, tych, to itd. (wedle łacińskiego qui, quod itd.). Dalej częsta składnia co do myśli, zamiast formy, np. pogaństwo… prowadzą, zamiast prowadzi (łacińska konstrukcja ad sensum); wreszcie biernik z bezokolicznikiem, np. mniemając swoje być przed sobą Kozaki itp., ale to raczej wyjątkowe. Zresztą, prócz tych skaz drobnych, język mistrza wydaje, który sobie, swej władzy pewien, najswobodniej poczyna, nawet Sudermana dla rymu na man Suder przekabaci, czasowniki opuszcza, np. co żywo się do robót (dodaj: bierze). Zarzucimy mu znowu, że nieszczęsnego który zbyt często używa, że nie dba o urozmaicenie, takie zwłaszcza i i. nadto powtarza. Z innych właściwości wymieniamy jeszcze, że stale używa wedle trybu współczesnego Zaporowski, ostrowski zamiast zaporoski (od Zaporoża), ostroski (od Ostrogu), zaciemiać, nie zaciemniać (do zaćmić); że nie kreskuje o, cośmy tu wprowadzili.

33

Piętą Achillesową i rękopisu i wydań dotychczasowych jest przecinkowanie. Potocki tylko o kropki dbał; jego dwukropek i średnik i i. nieraz tylko przestanek, cezurę wiersza oznacza; szafuje nadto hojnie znakiem zapytania. Wydawcy tekstu wcale nie rozumieli dokładniej i ich przecinkowanie stale myśli przeczy, — więc zupełnie je zarzuciłem i własne przeprowadziłem, wedle istotnej myśli, aby jej zrozumienie czytelnikowi umożliwić. Przy obfitości pomysłów i porównań, np. z pisma Starego Zakonu (por. modlitwę Lubomirskiego, ks. VIII, w. 57–70, porównanie z budową Świątyni, o którym panu podczaszemu się ani śniło), szafował Potocki co raz nawiasami, ale sam kładł je wyjątkowo na piśmie — w tym wydaniu stale je wyrażano. Potocki sam przerywa podobne wtręty, jeśli obszerniejsze, najprozaiczniejszymi zwrotami, np. więc do rzeczy, krótce rzekszy, ale wracam do miejsca (III, 1291), dokąd mnie pióro uniosło itp.

34

Obfitość przysłów i zwrotów przysłowiowych nawet Rejową przewyższa. Są takie, których ani Rysiński nic zapisał; inne znakomicie jego zbiór przysłów potwierdzają; niejeden zwrot stale się powtarza, np. zadąć sowę (zasępić się), odtoczyć od czopa (oddać za swoje), upijać się na co (przedwcześnie liczyć na coś), na szydłach siedzieć (o sytuacji drażliwej nadto), wpaść w ptaki (popłochu narobić, pomieszać szyki) itp.; nawet z klasycznego świata się odnajdą zwroty, np. Ulisses na Frygi (frant na głupich) itp. Nie wystrzega się Potocki powtarzania obojętnych słów (co ostateczna redakcja utworu usuwać by winna) w zbyt krótkich odstępach. Niejedno słowo powtarza w rozmaitym znaczeniu, np. rum (wykrzyknik: dalej, w drogę; rumowisko, gruzy; wolna droga, przestwór, przejście); rugi (zmarszczki, z łac. ruga; z niem. rugi sądowe; w końcu i gwar, szum) itp.

35

Budowa wiersza, ulubionego trzynastozgłoskowca rymowanego dwójkami, prawidłowa; myśl urywa się z wierszem, lecz, częściej niż u spółczesnych, przenosi się i do następnego; średniówka zawsze z końcem słowa przypada; dwugłoski eu, au słów obcych liczy poeta, wedle wiersza, bądź za jedne, bądź za dwie zgłoski: feud, kausa, Europa itp. są więc i dwu–, trzy– i czterozgłoskowe. Rym, znacznie obfitszy, pełniejszy, niż np. u Kochanowskiego (jego rymów gramatycznych, na końcówki -ować, -emu itp. nie ma już wcale), winien dla oka jawnie wystąpić, nie tylko dla słuchu, i z tego powodu poeta nieraz sam kawi (dziwy stroi), co innym wyrzucał; w niniejszym wydaniu przywrócono nieraz formę prawidłową z uszczerbkiem dla rymu; zresztą zatrzymano dawny język, ale kreskuje się ó (poeta zna tylko o), i pisze się i, y, gdzie wypada, zamiast ie, e przed m, nimi, nie niemi; którymi, nie któremi. Język i wiersz nie odbiegają więc znaczniej od współczesnych znakomitszych pisarzy, Twardowskiego czy Kochowskiego; na uznanie szczególne zasługuje, że złożonych przymiotników Potocki niemal wcale nie używa, jest tylko orzeł białopióry i gdy o słońcu mowa, złotobiodre, ogniogrzywe (jego konie), złotolite itp.

VI. Znaczenie poematu

36

Dla Potockiego — najbardziej to słoneczny utwór muzy jego, niesłychanie obfitej; tylko sielanka Libusza, spółcześnie napisana, jeszcze większą tchnie swobodą, a nawet swywolą. Powstał bowiem poemat w najszczęśliwszej chwili życia: żaden cios nie ugodził jeszcze w błogie zacisze domowe, nic nie zamąciło ani nawet nie zagrażało szczęściu rodzinnemu, a myśl upragniona, ulubiona, że na koniec przestały „kwoki szwedzkie wodzić polskie kaczęta”: że Piast osiadł na tronie, a z nim wrócą Jagiełłowe czasy, opromieniała całe dzieło i chwile jego tworzenia. Optymizm poety jeszcze niewzruszony.

37

Dla nas — najbardziej to jednolity, najdoskonalszy więc utwór poety. Nazwaliśmy go kroniką, ale wystarczy rzut oka na kronikę Twardowskiego, aby ocenić wyższość Potockiego. Twardowski wciągał sumiennie każdy szczegół, niczym nie wiążący się ani z Władysławem, ani z Chocimem, a więc: pogrzeby cecorskich ofiar, zamach Piekarskiego, wesele Chodkiewicza itd.; Potocki wybierał, chociaż miał Twardowskiego przed oczyma, odrzucał wszystko zbędne. Twardowski nie ustrzegł się brzydkiego panegiryzmu wobec króla Władysława: ten, choć całą kampanię w łóżku przeleżał, jest niemal wszędzie obecny i czynny; Potocki prawdę ciął, a już najbardziej znienawidzonym Szwedom; nie przemilczał o dezercjach szlachty, o rzezi niewinnych Wołochów (i sarkał na zbyt łagodne jej ukaranie), o łupieskich zapędach Kozaków i ciurów. Twardowski pisze sucho, mimo grubo nałożonej szminki literackiej (począwszy od wzywania Muzy, gdy Potocki od Boga zaczyna, i od porównań i zwrotów szkolnych). Wykład Potockiego, przeciwnie, nabrzmiał uczuciami kornej wdzięczności i ufności w łaskę i opatrzność boską; dumy szlachetnej, radości nadmiernej, że należy do narodu, co takiego dzieła dokonał; zespolili się w nim gorący miłośnik ojczyzny i katolik szczery. Boć to nie tylko najbardziej patriotyczne, ale i najbardziej katolickie dzieło Potockiego[38]. Nie tylko uznaje na każdym kroku palec Boży, ale i przed świętymi (św. Wacławem) się korzy i przed Matką Boską i aniołami; co do św. Michała, zniża się nawet do płaskiego konceptu, godnego najlichszego ascetycznego pisarka (św. Michał zachował tryumf nad Turkiem dla swego „drużby”, tj. współimiennika, króla Michała!). Przeciwko duchowieństwu raz tylko zdobył się na uwagę uszczypliwa, na tyr, o jego nieofiarności dla ojczyzny, gdy inne jego dzieła w nierównie dotkliwsze tyry stale obfitują.

38

Wzniósł się Potocki w tym dziele najwyżej; w trzy lata później opisał drugi pogrom chocimski (1673 r.), ale jakże obniżył lot z r. 1671. Szpecą go teraz płaskie koncepty; szydzi z tych Turków, co się w 1673 r. nierównie lepiej bili niż w r. 1621; z ich Huseina robi Gąsiora (wedle ruskiej husi), a z Kaplanbaszy Kapłona, i rozwodzi się szeroko nad nieprzyzwoitą „gadką” Kochanowskiego o „dziale” przyrodzonym! W roku 1621 miał przecież również Husseina przed oczyma, ale o gąsiorze itp. ani pomyślał. Pogrom 1673 r. — to zwykła gazeta („nadzwyczajny dodatek”), wierszowana; Wojna, to dzieło sztuki i natchnienia patriotycznego.

39

To nim owładło — więc, że sam Polak, zazdrości poniekąd Litwie, iż Chodkiewicza wydała, i kosztem Chodkiewicza podwyższa nieco Lubomirskiego, tegoż monomachię nawet wykomponował; między Kozakami sławi Sahajdacznego głównie dla wierności niewzruszonej; wprowadzając jego osobę, poświęca jej więcej wierszów niż wodzom polskim; obok Lipskich i Pisarskich sławi Arciszewskich, eksarian arianów, i różnowierców Anglików (dla Jakuba króla i dla ich floty, zwycięskiej nad hiszpańską) chlubnie wysławia. Zygmunta wyszydza coraz dotkliwiej: na początku prawi jeszcze o nim jako o wielkim, bo o królu polskim, ale czym dalej, tym sroższe docinki; przedrwiwa też wóz panegiryków, naładowany dla Władysława za granicą. Natchnienie patriotyczne wybucha jednak także inaczej: w skargach na opieszałość, próżnowanie, marnotrawstwo, zbytki, zniewieściałość, brak miłości ojczyzny, sobkostwo współczesnych. Epik ustąpił satyrykowi; dydaktyczna, moralizatorska żyłka nabrzmiewa; poeta, obruszony miernotą i niskością otoczenia, żółci domieszał do swych lazurów; ogarnia go pesymizm na widok nędznych potomków sławnych dziadów i pradziadów; dlatego wystawia im to zwierciadło, aby się w niem przejrzeli. Nowa to podnieta i pobudka do żywego, uczuciowego tworzenia. I powstało w końcu dzieło, z obfitego piśmiennictwa siedemnastowiecznego dziś nam najbardziej w swej całości dostępne, zrozumiałe, bliskie.

40

Aby je słusznie ocenić, należy je zestawić z najcelniejszymi poematami słowiańskimi, Gundulicia, Twardowskiego, Kochowskiego (innych nie ma, bo Czechy już, a Ruś jeszcze milczą) Żaden z nich nie ma tego rozmachu epickiego; śmiało gardzi Potocki ich podpórkami sztucznymi, ich machiną epicką. Twardowski zaczyna: „Muzo, ty to wypowiesz ducha w się natchnąwszy I kaduków (!) Febowych” itd., ale o natchnieniu nie ma dalej i śladu; Gundulić i Kochowski poruszają siły nadprzyrodzone, piekielne, o czym u Potockiego głucho; racjonalista eksarianin gardzi nawet wróżbami nieszczęścia, jakich mu Twardowski obficie dostarczał. Ten nie opuści niczego; z całego „punktu” o Chocimskiej mniejsza połowa (str. 51–93) zawarła to, z czym się Potocki w pierwszej „części” uporał, a miał przecież Twardowskiego przed oczyma ciągle (od niego przejął i wotum Lubomirskiego o świątyni itd.). Żółkiewskich i Chodkiewiczów nie znał wiek XVI ani XVIII; rycerski duch, obcy ziemiańskim tym wiekom, ożywiał wiek XVII, ożywia, przenika poemat Potockiego: ten duch, gorące uczucia patriotyczne i chrześcijańskie (odnoszące powodzenia i klęski do woli opatrzności, wzywanej kornie a ufnie), język przepyszny, stworzyły najpiękniejszy, najtrwalszy pomnik chluby narodowej, Chocima.

41

Wiek XVI próżno marzył i tęsknił o epopei, szczycie poezji, o polskim Maronie[39]; brakło mu tchu do tego, bo znał tylko walki parlamentarne i walkę o swobodę sumienia; szczęk oręża w nim zagłuchł. Ożył w siedmnastym i rozwinęła się bujnie poezja epicka, a szczytem jej pozostanie Wojna Chocimska, i dla przedmiotu, słusznie przez poetę wybranego, i dla stylu, godnego tej treści wyraziciela.

Rękopisy i bibliografia

42

O życiu i twórczości poety por. Wstęp do drugiego wydania Wyboru poezyj jego, w Bibliotece Narodowej nr. 19.

43

Gdy malutki kraik dalmacki Osmana Gunduliciowego (również dopiero w wieku XIX drukowanego) w trzydziestu kilku odpisach (jeden u Zamoyskich, z biblioteki Stanisława Augusta) przechował, olbrzymia Polska szlachecka tylko trzema czy czterema odpisami Wojny się zadowoliła.

44

Przy opracowaniu niniejszego wydania krytycznego rozporządzaliśmy trzema rękopisami. Najstarszy, rękopis Ossolineum nr. 1822, przyjęliśmy za podstawę. Jest on ponad wszelką wątpliwość autografem Potockiego. Stwierdzamy to, porównywając pismo z szeregiem własnoręcznych podpisów poety, zachowanych w krakowskim Archiwum grodzkim i ziemskim. Ale gdyby nawet brakło tego dowodu zewnętrznego, cechy wewnętrzne rękopisu wystarczyłyby dla przekonania, że wyszedł z pod pióra samego autora; tak mianowicie jest staranny i poprawny, tak konsekwentnie zachowuje te same charakterystyczne właściwości form, ortografii, interpunkcji, jak by tego żaden kopista zachować w tak ogromnym skrypcie nie potrafił. Jeżeli przedruk Przyłęckiego, na tymże rękopisie oparty, zawierał rozliczne błędy i niekonsekwencje, oraz wiele zbyt jak na Potockiego zmodernizowanych form, skąd nasuwać się musiało przekonanie, iż rękopis nie wyszedł spod pióra samego poety, trzeba to położyć jedynie na karb niedostatecznej staranności przedruku (na którym znów oparło się wydanie warszawskie). Autograf zawiera tu i ówdzie uzupełnienia i dodatki grup wierszy, pisane tą samą ręką, ale w późniejszym czasie, które w innych znanych rękopisach są normalnie w tekst wcielone, pod każdym też względem (form językowych, poprawności brzmienia, ortografii itp.) góruje nad innymi rękopisami Wojny. Niestety brak w autografie jedenastu pierwszych kart dedykacji wraz z kartą tytułową, tudzież karty 197/8.

45

Z kopii najstarszy jest rękopis biblioteki młynowskiej Chodkiewiczów, dziś złożony w Muzeum Narodowym w Krakowie, pisany ręką pierwszej połowy XVIII wieku. Posiada on całą dedykację. Niestety tak bardzo zbutwiał, że korzystać można zaledwie z pierwszych sześciu pieśni; reszta rozpadłaby się, gdyby odwracać karty. Na podstawie studium dostępnej części przypuścić można, że rękopis ten pochodzi od innego tekstu niż wyżej opisany autograf, w dedykacji np. brak kilku wierszy, które w tamtym zostały później na marginesie dopisane, a ma natomiast wiele odmian w wyrazach i formach, na ogół jednak, wyjąwszy kilka drobnych miejsc, nie lepszych od tamtego.

46

Obydwa te rękopisy nabył w r. 1838 adwokat Samuel Nowoszycki równocześnie od krzemienieckiego Żyda antykwarza, który je wynalazł gdzieś na Podolu; drugi, jako pełniejszy, ofiarował Chodkiewiczom, pierwszy odstąpił hr. Borkowskiemu we Lwowie, gdzie posłużył Przyłęckiemu za podstawę do pierwszej edycji drukowanej. Przyłęcki jednakowoż wiele form nieuważnie zmodernizował, bardzo wiele miejsc mylnie odczytał, które to błędy w niniejszym wydaniu poprawiamy. Jest ich zbyt wiele, aby je szczegółowo wymieniać. Rękopis Chodkiewiczowski przydał się tu i ówdzie jedynie dla upewnienia się co do brzmienia niektórych zwrotów, oraz do poprawienia niektórych miejsc w dedykacji.

47

Niewiele usługi, gdy chodzi o sam poemat, oddaje rękopis trzeci, z Ossolineum nr. 1348; jest to kopia ręką drugiej połowy XVIII w. (właścicielem jej był w r. 1776 Michał Jordan), pochodząca nie od tekstu Chodkiewiczowskiego, gdyż ma w dedykacji dwa wiersze więcej niż tamten; ale niewątpliwie przepisana z pierwszego rękopisu, z autografu, którego jednakże język często modernizuje i psuje, wiersze opuszcza lub przestawia. Natomiast ten właśnie rękopis przekazuje nam i kartę tytułową, i całą dedykację (znać, że odpisany został jeszcze, zanim jego oryginał uległ zdefektowaniu), dzięki czemu możemy w niniejszym wydaniu nadać dedykacji treść zrozumiałą, oczyścić ją z ogromu błędów dotychczasowych wydań; pozwala wreszcie zastąpić brak jednej karty w autografie dla ustępu pieśni X w. 666–762.

48

J. I. Kraszewski oglądał rękopis Wojny znajdujący się ok. r. 1880 w Cekowie w kaliskiem w posiadaniu zbieracza Celińskiego; nie powiodło nam się wykryć dzisiejszych losów tegoż rękopisu, którego Celiński miał się jeszcze za życia pozbyć. Kraszewski, porównawszy jego wstęp z ogłoszonym przez Przyłęckiego, stwierdził, że znajdowało się w nim więcej o 10 wierszy w poemacie na klejnot Lipskich; za to brakowało całej dedykacji prozą i wierszem. (Por. „Przegląd bibljograficzno-archeologiczny”, t I., Warszawa 1881, str. 31–34. )

49

Całą literaturę o Potockim i o Wojnie wyliczył starannie dr. L. Bernacki w Historji literatury polskiej R. Piłata, III (Lwów 1911), str. 142–146; odtąd nic nie przybyło ważniejszego; wydania wymieniliśmy we Wstępie, str. XII.

Transakcya[40] wojny chocimskiej

Gdzie Osman cesarz turecki wszytkie państw swoich z Afryki, z Azji i z Europy na Polaki zgromadziwszy siły, za łaską Najwyższego Pana, roztropnością czułych opatrznych wodzów a dzielnością rycerstwa polskiego, spadł z imprezy[41] swojej i straciwszy sto tysięcy ludzi, część w polu, część do naszych szturmując, część własnych broniąc obozów: starego z Koroną polską potwierdziwszy przymierza, inglorius[42] wrócił do Konstantynopola roku zbawiennego 1621 i stanąwszy pod Chocimem dnia trzeciego Septemb., odszedł dnia dziesiątego Octob.

Z różnych jako manuskryptów i diaryuszów[43], tak z relacyj ludzi starych, którzy tam byli praesentes, zebrana, ale osobliwie z tradycyi Jw. Jm. Pana Jakóba Sobieskiego, od stanu rycerskiego w tej ekspedycyi komisarza a potym kasztelana krakowskiego, z łacińskiego na polskie dostatecznie dla nieśmiertelnej narodu polskiego sławy wierszem przetłomaczona.

Roku pańskiego 1670 dnia Decembra ostatniego.

Wojny chocimskiej część pierwsza

50

Wprzód niźli sarmackiego Marsa krwawe dzieje

Potomnym wiekom Muza na papier wyleje,

Niż durnego[44] Turczyna propozyt[45] szkarady[46]

Pisać pocznę w pamiętne Polakom przykłady

(Który z nimi zuchwale mir[47] zrzuciwszy stary,

55

Chciał ich przykryć haraczem[48] z Węgry i z Bułgary),

ModlitwaBoże!, którego nieba, ziemie, morza chwalą,

Co tak mdłym[49] piórem jako władniesz groźną stalą,

Bóg, ZemstaCo się mścisz nad ostatnim tego domu węgłem,

Gdzie kto usty przysięga sercem nieprzysięgłem —[50]

60

Ciebie proszę, abyś to, co ku twojej wdzięce[51]

W tym królestwie śmiertelne chcą wspominać ręce,

Szczęścić raczył; Pycha, Klęskaboć to jest dzieło twej prawice:

Hardych tyranów dumy wywracać na nice[52],

Mieszać pysznych i z błotem górne równać myśli,

65

Przez tych, którzy swą siłą od ciebie zawiśli.

Spadł Antyoch z imprezy[53], spadł i Herod z krzesła;

Tamten żywo zgnił, tego gadzina[54] rozniesła.

Spadł durny Sennacheryb[55], gdy we trzechset szabel

Tysięcy musiał pierzchać; spadł Nimrod z swej Babel;

70

Spadł z człowieczej natury Nabuchodonozor[56]

I ten, co Boga bluźnił, trawę łapał ozor.

Spadły mury wysokie, które samem spycha

Echem trąby Jozue, wielkiego Jerycha.

Spadł wysoki Madyan, kiedy garścią ludzi

75

Gedeon go oświeci i ze snu obudzi,

A on młocek wczorajszy — cud nie wysłowiony!

Monarchom z głów dostojnych zdejmował korony.

Padł Holofern Judycie, Sisara Jaheli[57],

Bohatyr mdłej niewieście i szabla kądzieli.

80

Grzechy nasze, o Panie!, za którymi w tropy

Na pierwszy świat chodziły ognie i potopy,

KrewDziś nie w wodzie (dla tęcze), nie w ogniu z Gomorą,

Ale się w własnej swojej krwi czyszczą i piorą.

Krwią się myje, krwią poci ten świat jako w łaźni:

85

Wszędy pełno niezgody, pełno nieprzyjaźni.

Nawet miłość prywatna między ludźmi zgasła,

Wszytko z łakomstwem zazdrość nieszczęsna popasła.

Jeżelić kto co radzi, patrz na obie oczy,

ChciwośćBo teraz każdy wodę na swe koło toczy;

90

Usty świadcząc ofiary, wywodzi cię w pole

A niechętnym sercem żga[58] i od siebie kole,

Byle cię jako zażąć[59] albo cię mógł zażyć;

Poty[60] termin przyjaźni, którą wyposażyć[61]

Jeszcze trzeba; tym kształtem zmyje cię bez ługu[62];

95

Bo jeśli mu się słowa i upomnisz długu,

Za psa twoja uczynność, krew, przyjaźń, warunek!

A drugi, rychlej niż dług, weźmie basarunek[63].

Wyrzekł się świat szczerości, rzadko między braty

Znajdziesz ją rodzonymi, nikt nic bez prywaty

100

Nie robi, i gdzie mu się praca nie nagrodzi,

Niech tonie, niech psy drażni, niech o kiju chodzi,

Bliźniemu nie usłuży, nie poradzi szczerze,

Cóż by go miał wykupić z pogańskiej obierze[64]?

Byłoć to, powiedają — i prawdę podobno,

105

Póki moje a twoje nie strzygło tak drobno

Ziemie; póki łakomstwo i przeklęte żądze

Nie dały miejsca prętu, łanu, łokciu, siądze[65];

Miarą sama potrzeba: gdy natury wedle

Ani w odzieniu człowiek, w piciu, ani w jedle

110

Inszego na tym świecie szukał sobie bytu,

Okrom[66] przyrodzonego[67] dla ciała dosytu.

Ziemia też dobrowolnie, bez ludzkiej ciemięgi,

Bez pługu, nie kąkole, chwasty i ostręgi[68],

Czyste zboża rodziła: co śnieć[69], co kostrzewa[70],

115

Nie znał[71] człek, więc rok cały nieszczepione drzewa,

Miody, soki, oliwy i rozkoszne figi

Dawały; owo żyli bez wszelkiej fatygi,

Takie wiemy Lacyum[72] z poetyckich liter,

Kiedy zegnał na ziemię Saturna[73] Jupiter.

120

Toż nie dwaj, nie trzej, co dziś przykład barzo rzadki,

Lecz wszytek rodzaj ludzki, jakby z jednej matki

Wyszedł: tak go miłości jednoczyły pęta,

Że wojny na się nigdy, tylko na zwierzęta

Drapieżne, nie podnosił; każdy człek był bratem,

125

Każdy bliźnim, z niedźwiedziem nieprzyjaźń kudłatem,

Z wilkiem, lwem i tygrysem i co się na szkodę

Bestyj lągnie; z tymi człek wieczną miał niezgodę,

Którym do dzikiej dała natura postury

Okropny ryk, kły, rogi, raci[74] i pazury.

130

Ptacy nosy[75] i spony przy pierza lekkości;

Skrzele ma niema ryba i zęby, i ości;

Żądła gad jadowite, bazyliszek w oku

Śmiertelną ma zarazę; w nozdrzach jest u smoku[76];

Wąż kąsa a jeż kole, brzydki pająk truje;

135

Tnie osa, mrówka, komar i biedna pchła uje;

Kondycja ludzka, WalkaNagi człowiek, bez broni, bez biegu, bez mocy,

A wżdy[77] teraz ani lwi, ani się tak smocy

Waśnią na się, jako on na swe własne plemię:

Bestyje, ognie, wody, wiatry, nawet ziemię

140

Stosuje[78] (tu dowcipy, tu rozumy liczy),

Gdy ludzi z świata gładzi, gdy bliźnich kaleczy!

Jeszczeż pogaństwo, jeszcze, co pod Mahometem

Z bydlęty za cielesnym dało się impetem[79]

I pobożność i prawo ostrą szablą mierzą

145

(Nie dziw, bo nie zna Boga i Jego przymierza),

Ale my chrześcijanie, jako się sprawimy,

Ze stokroć bardziej sami z sobą się dławimy,

Niźli z Chiną Scytowie, niż Turcy a Persi

Pod jednym zabobonem żyjąc, którym piersi

150

I serce bisurmańskie[80], choć ścierwy obrzeżą,

Obewrzały nikczemną bydlęcą lubieżą.

Krew, ModlitwaPojźry[81], o wieczny Boże, któryś niegdy tęgiem

Ujął gniew sprawiedliwy przez niebo popręgiem[82]

I wiecznieś malowaną zawiązał obręczą[83]

155

Swój arsenał, skąd grozy Twe nad światem brzęczą —

Pojźry na tęczę, którą słońce Twej dobroci

We krwi i w wodzie świętym rumieńcem stokroci,

W tej krwi, którą toczyła niedołęga nasza,

W tej wodzie, co Twych sądów na ludzi przygaszą;

160

Przez tę krew, przez tę wodę, która jednym stokiem

Lała się, wytoczona Syna Twego bokiem,

Proszą Cię chrześcijanie, Stwórco miłosierny!

Zamkni[84] krwie w Cię wierzących żałosne cysterny[85]!

Nie racz ich, nie racz, Panie, z twardym Faraonem

165

Za wielkie grzechy w morzu zagubiać Czerwonem!

Niech jej nie toczy srogi bisurmanin czopem,

Nie racz świata drugi raz zatracać potopem!

Ale niech nasze serca zwady i niesnaski

Przeciw sobie wyrzucą, a dla Twojej łaski

170

My, pod nowoprzymiernym[86] którzy żyjem kluczem,

Tobie krzywdy i swoje urazy poruczem[87].

Ty pokarzesz, kto winien; za Twych ludzi zgodą,

Spuszczą rogi poganie, którymi nas bodą,

I jeżeli nie wrócą, co naszą niesforą

175

Wzięli, przynamniej więcej już niechaj nie biorą!

Bo odtąd jako buje[88] białopióry orzeł

Pod znaki zbawiennego krzyża upokorzył,

Odziawszy skroń szczęśliwej wiktoryej bobki[89],

Pisał pamiętne durnym sąsiadom nagrobki

180

I takiemiż przewiwszy złote wieńce zioły,

Bogu święcone niemi ozdabiał kościoły,

Skoro mu w Mieczysławie[90] z oczu spadła łuska,

Skoro z Jagiełłem mitra[91] litewska i ruska

(Wraz z nim z błędów pogańskich ten naród wyzuty)

185

W Pogoniej[92] mu waleczne dała Korybuty[93]

(Dwunastu rodnym[94] braciej[95] po ojcu Olgierdzie[96],

Wiarę poznać zdarzyło Boże miłosierdzie).

Tak Orzeł, którego wzrok blask zniesie najjarszy[97],

Świętym związkiem z wojennym Pegazem[98] się zwarszy,

190

Którego dzielny osiadł Bellerofon[99] kłęby,

Walił trupów pogańskich obszerne poręby.

I już byli tam swoje rozpostarli kopce[100],

Gdzie Dunaj Czarne morze miesza a to obce

I słodkie biorąc wody w zasolone brzuchy,

195

Pieni się i straszliwe sprawuje rozruchy,

Aż kędy cicha Wisła, krom[101] szumu, krom zrzuty[102],

W bałtyckich porciech[103] stawia ładowane szkuty[104].

Ale Bóg, który tego świata podkomorzym[105],

Jednym się nam rozkazał kontentować[106] morzem;

200

Drugie dał Turkom, gdzie się Jupiter stał wołem

(I godzien stać, taki bóg z bydłem pod okołem[107]),

Żeby na dużym karku piękną dziewkę onę,

Mógł przepławić na czwartą tego świata stronę,

Której skoro subtelną dotknęła się stopą,

205

Natychmiast jej przezwiskiem nazwana Europą.

Tam hardy Ottomanin, obciążywszy pęty

Azyą[108] i Afrykę, stanowił okręty;

Tam się w cudzym, o wstydzie, rozpostarszy kącie,

Łowi ryby, jak stara przypowieść, w odmącie[109];

210

A co dalej, to głębiej zaciągając włokiem[110],

Wziął Kandyą[111] i na Rzym krzywym patrzy okiem,

Tam Grecya, tam ona macedońska pycha,

Tam z Tracyą[112] Bulgary i pół Węgier wzdycha.

I przez nas jak siano wlókł[113], bo gdy owce strzygą,

215

Drży baran. Obyż taką zjednoczeni ligą[114]

Chrześcijanie, w jakiej są bisurmani sforze —

Jużby ich za Czerwone zapędzili morze!

Ale gdy pojedynkiem[115] każdy się z nim bije,

Wszytkich zwycięży, wszytkim da jarzmo na szyje.

220

Tać to bestyja, strasznej to plemię Gorgony,

Co wlecze niezliczone jednym łbem ogony

I przyszedszy do płotu, kędy głowę wsadzi,

Snadno wszytkie ogony za głową wprowadzi.

GłupotaTysiąc głów chrześcijanie, jeden ogon mają,

225

Które, kiedy sobie dziur osobnych szukają,

Choćby co wiedzieć jakim snuli się obrotem,

Muszą koniecznie ogon zostawić za płotem.

Stądci, stąd trzeba będzie dać liczbę koniecznie

Bogu, gdy przyjdzie na świat dekretować wiecznie.

230

Ta krew, którąście z sobą lali sami hustem[116],

Jawnym wam będzie świadkiem, jawnym nieodpustem

Że nie raczej, pogańskie farbując nią karki,

Na więźniów chrześcijańskich zniesiecie jarmarki,

Gdzie tyle milionów, aż się serce kurczy

235

Od żalu, na każdy rok ludzi się poturczy.

Ale mnie cóż po tym brać prowincją[117] cudzą?

Są ambony, niechże was kaznodzieje budzą

Z tego snu, w którym wszytkie utopiwszy zmysły,

Sprosnym zbytkom, skąd grzechy jak z pasma zawisły,

240

Swe rady, swe fortuny a szkodę ku szkodzie

Poddajecie, gdy Turczyn łupi was o wodzie[118].

Nigdyć męstwo w rozkoszy a cnota we złocie

Nie może w doskonałej ostać się istocie.

GrzechTwarda stal; niechże jedno pójdzie między ognie,

245

Tak zwolnieje, że ją młot jako łyko pognie;

Pieszczota nieszczęśliwa kominem a miechy.

Pycha, zbytki i wszytkie cielesne uciechy;

W tym węglu, nie będzie-li od rozumu wstrętu,

Zmięknie, choćby z twardego serce diamentu.

250

Walka, KobietaCo siły Samsonowi bierze, co go ślepi?

Żądza miłości, skoro w piersi mu się wrzepi.

Co miecz Achillesowi, kobzaż wzięła z ręku?

Żądza miłości winna, że pilnował brzęku,

Kiedy się drudzy bili; dopiero ją zwładał,

255

Skoro w bitwie swojego Patrokla postradał.

Pięknież Herkulesowi, gdy tryumfów pełny,

Nie wstydał się z dziewczęty wrzeciona i wełny?

Albo kiedy pijany groźną onę klawę[119]

Dziecku dał za konika; wrzuciwszy pod ławę

260

Lwi łupież[120], którym trwożył piekielne napasty,

Nagi między Satyry wszedł i ich niewiasty?

Póty się Aleksander o drugi świat pytał,

Póki męstwem a cnotą rycerską zakwitał;

Aż gdy w perskich delicyj da się Lernę[121] cichą,

265

Aż on mały z wielkiego, aż szaleje pychą,

Z której hydra stogłowa zaraźliwą parą

Cnoty jego plugawą powlokła maszkarą.

Wie świat, co był Hannibal[122], co Rzymowi robił,

Jakie wojska do nogi znosił, wiele pobił

270

Zawołanych hetmanów, i nie po raz dymem

Całe Włochy zaduszał pospołu i z Rzymem;

Wszytkie kąty spustoszył a od lat piętnastu

Jako wszedł w Europę, kurzył pod nos miastu;

Odebrał prowincyje, i już we zwierciedle

275

Widział Rzym ciężkie jarzmo, swe tylko osiedle[123]

Trzymając, z nieba sięgał pomocy w tym stosie[124],

Wszytkie ludzkie sposoby puściwszy imo[125] się.

Jakoż jużby był brzęczał nieomylnie w pęcie,

Ale inszy padł w górnym dekret parlamencie.

280

Bogactwo, KlęskaPóki ludzi Hannibal w twardych pracach trzymał,

Póki ich słońce piekło, mroźny wiatr przedymał,

Co dzień bitwa, co noc straż o wodzie a chlebie,

Póty wojsko z wodzami wielkim sercem grzebie.

Ledwie wojsko wprowadził do kampańskich[126] cieni,

285

Aż się on lew okrutny z swej sierści wyleni,

W lot one ostre zęby i ogromne spony

Na gałęziste rogów jelenich korony

I na łaskawych łosi kopyta frymarczy[127],

Już rochmanny[128], już grzywy nie jeży, nie warczy,

290

Słodkie wina, miękkie sny, złotem tkane szaty,

Wdzięk owoców rozkosznych, oliwy, sałaty,

Skruszyły Hannibala, że do swej Kartagi

Wrócić musiał i z nią wraz wziął śmiertelne plagi.

Siła inszych przykładów przytoczyłbym i tu

295

(Ale mi rzecz mojego nie da propozytu[129]),

Jako zawsze stroniła bohatyrska cnota

Od wszelakich rozkoszy i od składów złota,

Bogactwo, NiebezpieczeństwoBoć i w naszej Ojczyźnie niedawnymi czasy,

Nim ją Włoszy wiotchymi zarażą hatłasy,

300

Surowym zabroniono żołnierzowi godłem,

Żeby nie srebrnym konia rzędem albo siodłem

Ani miękkim sam siebie okładał jedwabiem,

Co nieprzyjacielowi do wygranej wabiem.

Obrót i dzielność konia, ręka serce zdobi

305

Kawalera, w to, w to się niechaj każdy sobi[130].

Żelazem Mars do sławy odkłada wrzeciądze[131];

Niech się gach[132] złoci, niech Żyd gromadzi pieniądze.

Najmniej Epaminondy, najmniej to Agryppy,

Najmniej Emiliusza nie szpeci, że stypy

310

Na tych ludzi, których świat nie przestanie sławić,

Pogrzebie nie było czym dla ubóstwa sprawić,

Chociaż ilekroć który z tryumfem się wracał,

Milionami[133] skarbiec publiczny zbogacał.

Ale gdzież mnie to pióro rozpędzone zniesło?

315

Nie moja rzecz zaprawdę, nie moje rzemiesło,

Wodzom i bitnym pisać żołnierzom reguły,

Wskrzeszać, których już kości w grobie się rozsuły[134].

Polską naszą Bellonę[135] na teatrum świata

Sarmackiego prowadzę: teżby jesne[136] lata

320

I czas z ojcy naszymi miał zagrześć[137] pożerny?

Nie da Bóg Swej roboty! Otwieraj odźwierny

Wrota, gdzie na szerokiej mej Ojczyzny sali

Wielcy bohatyrowie będą się pisali!

Ale wprzód niż[138] za progi z tą boginią idę,

325

Żebym, miasto[139] przysługi, nie padł na ohydę,

Gdzie mnie straszą tak świeże, jak dawne przykłady,

Proszę o wzrok i ucho skłonne do mej swady[140]!

Lichać, licha; co prawda, to i nie grzech; widzić

I sama, lecz się szkoda za ubóstwo wstydzić!

330

Z nikim się równać nie chce, ani psuje głowy,

Że za pierwszymi będzie zbierała podkowy[141].

Nie trwóż mnie, cny Twardowski[142], nie pokazuj z żalem

Prace swojej przed grubym spalonej Moskalem.

I na to-żeś zarobił Władysławie Czwarty?![143]

335

Proszę, niech Mars, nie Wulkan, bierze moje karty!

Więc jeżeli Homerus, książę między Greki,

Maro[144] między Latyny, nie mógł ujść opieki,

Ronsard[145] między Francuzy, zębatego Moma[146],

Zielone drewno gore, nie maż się bać słoma?

340

Ale twymi stopami, o wielki Jakubie

Sobieski, postępując, dobrze wróżę sobie:

Że jak pod jesionowym, co się go wąż boi,

Tak cał będę pod cieniem wielmożności twojéj!

Splendor domu wielkiego, który w tej Korony

345

I Marsem i Minerwą niebo bije łony[147]

Od najpierwszych początków i konsem[148] i swadą,

Zaślepi tę gadzinę swym blaskiem szkaradą;

Splendor wielkich honorów, które, gdy terminu

Dostąpią najwyższego, na Janie, twym synu,

350

Osiędą. A któż bez łez wspomnieć może Marka,

Któremu śmierć przed laty dotrzęsła zegarka.

Igrał krwią bohatyrską poganin przeklęty,

Tocząc ją hustem[149] z więźniów, obciążonych pęty.

I hirkańskie tygrysy, nad które nic pierwej

355

Surowszego nie było, i co tylko ścierwy

Po norwejskich urwiskach i ryfejskich górach

Na żer nosi szczeniętom w zębach i pazurach,

Wszytko to Krym w tyrańskiej zrówna okrutności!

Gdzie przed laty Dianie tauryckiej z gości

360

Takie prawo, ten zwyczaj był u pogan stary,

Iż z ludzi poimanych palono ofiary,

Wspomniał sobie Nuradyn zwyczaj zaniedbany —

Lecz pisze urażony na marmorze rany[150].

I godzieneś, o wielki Sobieski, że na cię

365

Po zeszłym rodzicielu, po kochanym bracie,

Przywilejowanego trzymając się prawa,

Wielka spadła koronna laska i buława:

Laska — bo też twój patron marszałkował Bogu;

Buława — żebyś przytarł bisurmanom rogu,

370

Pomścił się śmierci bratniej, którać serce w strefy[151]

Kraje, nad harpijami i srogimi gryfy.

Dziś twe Pole kochane, twoja Złota Niwa

Niech wygląda źrałych[152] zbóż szczęśliwego żniwa,

Doczekawszy Miesiąca, w którym źreją[153] Wiśnie[154]:

375

Tak rzeczy sporządziła natura umyślnie.

Tegoć życząc, do swej się wracam Muzy, a ty

Stalne sierpy i kosy ciągni[155] na musaty[156]

Już we trzech częściach Turczyn rozpościera świata

Twardy tron, już ciężarem samym insze zgniata

380

Królestwa; już Azyja, już ma i Afryka,

Już ma na karku piękna Europa łyka[157];

Gdzie nad samym Bosforem ze wszytkich narodów

Zburzonych najsławniejszy opanował z grodów

Konstantynopol — niegdy twój, Paleologu[158]!

385

Tam siedzi i samemu nie składając[159] Bogu,

Do ostatniej złupiwszy okrąg świata miazgi,

Wszytkich za nic poczyta, wszytkich za drobiazgi.

Anoż ona mizerna śmieć ludzka, co zrazu

Budowali koszary po grzbiecie Kaukazu,

390

Ubogich skotopasów[160] zgraja czcza[161] i nikła,

Dzikim tylko niedźwiedziom i wilkom nawykła,

Z pastucha zbójca, żołnierz ze zbójce, o cuda!

Ta-li świat miała tedy zhołdować paskuda!

I są jeszcze cesarze rzymscy? I bez wstydu

395

Od tej nędze, od tego wykąsani gidu[162],

Tym się piszą tytułem? Wstań z popiołu, Kaje[163],

Któremu to przezwisko najpierwej Rzym daje;

Obacz, jaka odmiana, jako wielkie drwiny:

Nie mając panowania twego i trzeciny[164],

400

Wdział drugi trzy korony i ma nad cię wiele,

Coś świat cały a jednę tylko miał na czele[165].

Nie trzebać się było bać, żebyć ją opłotni[166]

Zdjął sąsiad, co by było daleko sromotniéj.

Który skoro się tak już daleko rozszerzył,

405

Każdy się z nim przyjaźnił, każdy się przymierzył.

Stąd naprzód z Bajazetem, a potem z Selimem

(Zięciem ten, a tamten był Mehmetowym synem),

Kazimierz Jagiełłowicz, który w liczbie trzeci,

Wieczne zawarł przymierze; po nim jego dzieci,

410

Olbracht i Aleksander, przysięgą wzajemną

Z Turkami się wiązali w przyjaźń nierozjemną.

Tęż z koroną od przodków swych wziął Zygmunt pierwszy,

Którego w nas żaden wiek sławy nie zawierszy[167]:

Tak się jego werżnęły w serca ludzkie cnoty,

415

Ze póki świat trwa, one trwać też będą poty;

Lecz i ta nie ostatnie pewnie miejsce bierze,

Gdy tak żył w poprzysięgłej z Solimanem wierze,

Z człekiem sławnym, wojennym, że i dotąd słodka

Tych pakt[168] Turkom pamiątka dla wielkiego przodka.

420

Konflikt, SąsiadI choć też były czasem okazyje zwady

(Bez czego ledwie może być między sąsiady),

Ale gdy do pokoju przychylni z stron obu,

Nie trzeba długo szukać do zgody sposobu;

Nie brać się za każdą rzecz, a dopieroż małą,

425

Kto chce żyć między ludźmi i mieć przyjaźń całą.

Aczci zaś, Zemstagdy się nie mścisz pierwszej krzywdy owej,

Gotuj się prędko cierpieć i wyglądaj nowej;

Zaś kto się mści, dwa razy, mówią, bywa bity:

Moja rada, z możniejszym nie zadzieraj i ty!

430

Zgoła ze złym sąsiadem nigdy bez kłopota!

Zawsze padnie na nogi, jako rzucisz kota.

Sąsiad, CierpienieDlatego w żadnym u mnie nie jest dziwowisku,

Ze on szary Floryjan na pobojowisku

Gdy w się pchał wytoczone jelita na ziemię,

435

Łokietkowi królowi odpowiedział, że mię

Barziej boli zły sąsiad w mej wiosce, niźli ta

Rana, przez którą ze mnie wypadły jelita!

Stąd Jelita Zamoyskich, trzy złożone groty,

Wieczna pamiątka, wieczny charakter ich cnoty;

440

Które gdy się z Księżycem Wiśniowieckich zdadzą[169],

Na królewskim je tronie Polacy posadzą:

Więc do zgody sąsiedzej Orła i Pogonie.

Te, co ich sąsiad mierział[170], Jelita w koronie.

Ale się ja do rzeczy wracam przedsięwziętej.

445

I Stefan, i August pokój on zaczęty

Trzymał nienaruszenie, chociaż żywe serce

Wrzało w Stefanie na te wszech krajów pożerce;

Chociaż go Sykstus piąty do tego prowadził,

Żeby był złamał pakta, żeby się był zwadził;

450

Lecz Warna[171] rozradzała i stawiała w oczy

Władysława, który krwią po dziś dzień widoczy[172],

Że i poganinowi ze złomanej wiary

W tropy pomsta, niesława, śmierć, trumna, grób, mary.

Wolała, mówię, wara! na Polaki Warna.

455

Tak-że by nasza była korona niekarna?

Lecz i Moskwicin krnąbrny, choć sto razy bity,

Przeszkadzał Stefanowi takie propozyty[173]:

Co się z nim dziś pojednał, co się z nim sprzyjaźnił,

Zaś go jutro pogniewał i na się rozdrażnił.

460

Więc samą utwierdzone przez czas tak niemały

Starożytością, one dotąd pakta trwały,

Aż przez skryte skałuby[174] i tajemne dziurki

Między mężne Polaki a nadęte Turki

Straszny się wojny krwawej nagle ogień wzniecił,

465

Który świat od zachodu do wschodu oświecił.

Co za przyczyna wrzawy i onej turnieje[175],

Co pokój tak stateczny, tak długi rozchwieje?

Pochlebstwo, CnotaPowiedz Muzo, to mając pieśni swych prawidłem,

Ze i swoimże uszom pochlebstwo obrzydłem;

470

Cnotę zaś, która samą sławą się nagrodzi,

Przyznać w nieprzyjacielu i chwalić się godzi!

Tobie tej czci przedwieczne życzyć chciały losy;

Stąd twych Snopów[176], Zygmuncie, kwitnąć będą kłosy

I tobie, Władysławie, boś tu za Ojczyznę

475

Pierwszą pięknej młodości położył ćwiczyznę

Z Osmanem, który na cię trzy sprowadził światy;

Aleś ty sercem przeniósł rówiennika laty.

A jako was fortuna złączyła tym placem,

Świat Kuryacyusa widziałby z Horacem[177],

480

Gdyby sercu i ręce puścić chciało lejce

Zdrowie: boś nie w obozie, ale był w aptece;

Przytomność[178] jednak twoja i twój namiot głuchy

Serca dodawał i cnym żołnierzom potuchy.

Cóż gdybyś wsiadszy na koń złotą klawą[179] kinął!

485

Jak wiał, tak by był Osman i z swym wojskiem zginął.

Ordy naprzód tatarskie posiadszy te kraje,

Gdzie przedtem Tauryka, dziś Krym i Nahaje,

Urywczy wiodąc żywot, o kobylim zdoju,

Ani chcą, ani mogą posiedzieć w pokoju;

490

Ani handlów prowadzą lądem albo wiosłem;

Ani się pospolitym parają rzemiosłem;

Ani ci wsi budują; ani wprzągszy wołu

Pługiem w ziemi ludzkiego szukają żywiołu.

Dom, talaga[180] pleciona; strój, futro baranie;

495

Bankiet, źrebię; w bachmacie[181] ukontentowanie;

Żon, co trzeba któremu; z niewolników, sługi.

W domu zabawa: derhy[182], uzdeczki, kańczugi.

Więc czego nie dostaje, jakby słusznym prawem,

Jeśli ukraść nie mogą, bojem biorą krwawém.

500

Ta przeklęta szarańcza tak się w Polskę wpasła,

Że dotąd tamta ściana[183] nigdy nie wygasła,

Bo lada w dzień, w bok koniom włożywszy ostrogi,

Świeżym dymem, świeżymi kopcą ją pożogi.

Tak giną wsi i miasta, a za kożdym razem

505

Sto tysięcy dusz weźmie, sto zgładzi żelazem.

O! jako barzo często kwiat koronnej młodzi

W pojśród ziemie ojczystej w tej tonął powodzi,

A dziewek krwie szlacheckiej — ciężki żal bez miary!

Pełne i dziś pogańskich przekupniów bazary;

510

Z niemowiątek zaś owych, z których bite szlaki

Za nimi, w kilku leciech widzim poturnaki[184],

Którzy drogą krwie Pańskiej opłaceni ceną,

Sprośnego Mahometa uśpieni Syreną,

Onę myśl chrześcijańską jako paraliżem

515

Masłokiem[185] zaraziwszy, świętym gardzą krzyżem,

Starszy z czół chrześcijańskich charakterów cechy,

Krwią własną przez obrzezkę wpisani do Mechy.

Takieć w Polszcze rabieży[186] robiły i mordy

Tatarskie pod skrzydłami tureckimi ordy!

520

Z drugą stronę Kozacy, naród także ludny,

Spadszy mskłymi z porohów swego Dniepru sudny,[187]

Oświecą Czarne morze i tej, co Podole

Orda, trwogi nabawią Konstantynopole.

Ci pobrzeżne fortece i portowe zamki,

525

Których po dziś dzień starczą okropne ułamki,

Głębiej niźli na pięć mil wkrąg zapadszy w ziemię,

Ogniem i mieczem niszczą bisurmańskie plemię.

Często po swych dziardynach[188], gdzie się Flora poci

Balsamem, gdzie rozkoszne pomarańcze złoci,

530

Częstokroć po zwierzyńcach przechodząc się hardy

Sułtan, gdy patrząc na lwy cieszy się i pardy[189],

Razem[190] ognie kozackie urażą go w oczy.

Których flota jeżeli na morzu zaskoczy

Ładowane okręty, zwłaszcza po swym plecu,

535

Część ich Neptun ma na dnie, a część Wulkan w piecu.

Aleć i w samych portach, kiedy insperacie[191]

Zbiegną Kozacy, toż ich potka na Gałacie

A woda krwią rumieni, o hańba, o wzgarda!

Pełne dział arsenały, pełna kortygarda[192]

540

Ustrzępionych janczarów; odlewani z miedzi

Ryczą smocy[193]: po wieżach wyją hodzie[194] biedzi;

Wre miasto, ziemia jęczy, a pomorskie skały

Szkaradych[195] kartaonów[196] echem rozlegały.

Darmo: bo Zaporożec, mając to za bajki,

545

Sunie chyżo ku Dniepru obciążone czajki[197],

I jeżeli za sobą obaczy pościgi,

Tak z bliska, jak z daleka pokaże im figi.

Takieć się w Polszcze rzeczy, takie w Turcech działy,

PokójA przecie mir[198] zostawał na papierach cały.

550

Była wolna obrona tej i owej stronie.

Częściej jednak Tatarów gromiono w Koronie,

Gdzie koń konia, chłop chłopa, na morskiej zaś głębi

Okręt czółnów, ni kania dogania gołębi.

Dobrzem rzekł, że mir cały, ale na papierze;

555

Kto by był chciał w obiedwie serca wejźreć szczerze,

I Turczyn na Kozaki, i Polak na Ordy

Za pierwszą okazyją wecowali[199] kordy:

Żeby ich w ichże gniazdach i w własnym popiele

Jako szkodliwe wyrżnąć do korzenia ziele.

560

Turków to osobliwie korciło bez miary,

Gdy naszy porażali na nogę Tatary,

Naród udzielny[200], bitny, który dotąd głosem

Wolnym pana obierał, a im ci pod nosem

Bez wszelkiej pomsty kurzą, co Dniepru porohy

565

Osiedli, wzgardzonego pospólstwa motłochy.

Więc się im w ręce prawie okazyja poda,

Kiedy Stefan Potocki, wtenczas wojewoda

Bracławski, z dawnymi się skrewniwszy Mohiły,

Którym prawem dziedzicznym Wołochy służyły,

570

Chce brata żony swojej na ojcowski stołek,

Pod którym chytry Tomsza cicho kopał dołek

Za powodem tureckim, posadzić; a do tej

Potrzeby wiele się ich da pisać[201] z ochoty.

I puścił się do Wołoch swoim tylko dworem

575

A ochotnym żywej krwie koronnej wyborem.

Siła na to baczniejszych sarkało w senacie,

Że się tej wojny podjął swej kwoli prywacie;

Ale on, gdzie przedwieczne ciągnęły go wrogi[202],

Z przedsięwziętej nikomu nie dał się zbić drogi.

580

Już milę tylko od Jass roztoczył nad Dzieżą

Rzeką namioty swoje, gdzie z oną młodzieżą

Szlachetnej krwie sarmackiej — ciężki żal Koronie —

Pierwsza sława niestotyż bez potrzeby tonie,

Bo Turcy niezliczoną osuwszy[203] ich zgrają,

585

Acz się póki sił, póki broni opędzają,

Na koniec z znaczną swoją zatłumili szkodą,

Mało co żywcem z samym wzięli wojewodą.

Prędko po nich Korecki, mając siostrę drugą

Niefortunnych Mohiłów, nad tąż właśnie strugą,

590

Chcąc szwagra Aleksandra stwierdzić[204] panowanie,

Który był Turków z Tomszą wybił niesłychanie,

Wpadł w sidła Imbrajmowi, okrutnemu baszy.

Tak po dwakroć w Wołoszech porażeni naszy.

Książę uszedł; Potocki pod czarne kopuły

595

Wrzucony do smrodliwej więźniem Jedykuły[205],

Skąd nie pierwej w Ojczyźnie swoje zaległ groby,

Aż pompie tryumfalnej przyczynił ozdoby

Okrutnym bisurmanom, którzy już grzebienie

Stawiają[206]: już im polskie imię w lekkiej cenie,

600

Którego im większy strach przedtem mieli w oczu,

Tym durniejszy, jako koń, gdy zbędzie poboczu[207].

Ani już kupcom wolno w ich postać kolei;

Nie mogą się w chwyconej ukoić nadziei,

Że ścianę[208], od której ich przestrzegały wróżki,

605

Swemu Mahometowi porąbią w podnóżki.

Dodał serca Moskwicin zajątrzony jeszcze,

Ze się w własnej krwi jego monarchia pleszcze[209],

Bo podtenczas Polacy nieprzerwanym cugiem[210]

Krnąbrny naród moskiewski takim myli ługiem.

610

Leci poseł za posłem, upominków gęstwa,

Chwalebne winszowania z Polaków zwycięstwa,

Prośby i obietnice i wszelkie przynuki[211],

Żeby rznęli między się Koronę na sztuki.

I niewielkiej już było potrzeba namowy:

615

Bo Achmet, tryumfami świeżymi surowy,

Posyła Skinderbaszę, wielkiej sławy męża,

Aby jeszcze z Polaki spróbował oręża;

Rozdwojone tam siły: zwykłym, da Bóg, szczęściem

Trupem tego narodu ich pola zagęścim.

620

Tym basza napuszony leci jako z kusze[212],

Tusząc[213], że wojska w Moskwie; lecz skoro u Busze

Obaczył Żółkiewskiego ludzi i armaty,

Onę ekspedycyją skończyli traktaty.

Wtenczas wzięły Wołochy Turczyna za pana,

625

Które dotąd na obie chromały kolana;

Myśmy się swego prawa już wyrzekli cale[214],

A co prawda, żeśmy go mieli też o male[215].

Tak rozumiał Żółkiewski, że mniejsza jest z chromém[216]

Hołdownikiem[217] utrata, aniżeli z domem

630

Ottomańskim nieprzyjaźń i wojna widoma.

Każdemu psu kość luba, każdemu łakoma,

A kiedy mu czymkolwiek gębę zatkasz prawiéj,

Tym się kąskiem, będzie-li chciał szczeknąć, udawi.

To wżdy ledwie Żółkiewski u Turków wyswarzy,

635

Ze chrześcijanie tamci będą hospodarzy[218].

Ten traktat z Skinderbaszą wtenczas miała Busza.

Czego nam żal, lecz późno na radę z ratusza[219]!

Późno i ciebie serce, hetmanie, zaboli,

Skoroś dał prowincyją pogańskiej niewoli;

640

Skoroś stracił przedmurze, za którego cieniem

Nie zaraz nas przykry wiatr pierwszym doszedł wieniem.

A teraz rychlej wojnę niźli ujźrym posła

W Koronie; lecz to wszytko Boska ręka niosła!

Wtem Achmet, pod którym się te toczyły burze,

645

Cesarz turecki, oddał winny dług naturze.

Straszny dekret zaprawdę i gdyby nie z nieba

Ferowany, okrutnym nazwać by go trzeba,

Który prawem nieprawnym okrywszy krąg świata,

Cokolwiek na nim żyje, wszytko w ziemię wmiata.

650

Tymże musem monarcha, co i gnojek lichy,

Kiedy czas przyjdzie, lezie pod nię na trzy sztychy[220].

Tak z barłogu chudzinę, jako pana z puchu

Wepchnie do grobowego Lachezys[221] zaduchu!

MłodośćNa Achmetowym tronie, ledwie pierwsze progi

655

Dzieciństwa przestąpiwszy, siadł Osman, co z bogi

Górną porówna myślą cześć młodości, głupi!

Nie wie, że równo młodych z starymi śmierć łupi;

Owszem więcej cielęcych, jako sami wiecie,

Skórek niźli wołowych bywa na wendecie[222].

660

Dawne młodych przywary, dawne to są błędy,

Że zdarszy się z opieki, jako ryba z wędy,

Blaskiem nowej swobody zaślepiwszy oczy,

Do swego się zginienia sama młodość toczy;

Prawdy słuchać nie może; musi-li? To gorzéj

665

W sercu go niż trucizna jadowita morzy.

To u nich przyjaciele, to są faworyci

Owi dworscy legarci[223], owi pasorzyci[224]:

Pochlebcy i grubarze[225] — po naszemu rzekę,

Którzy wziąwszy na swoję panicza opiekę,

670

W koło go jako gęste otaczają strzępki.

Wielkie jego dostatki, mowy i postępki

Z pokornym podziwieniem od rana do zmierzchu,

Tylko nie dokładając, w oczy chwalą, wierzchu,

A jako psi do jatki idąc za baranem,

675

Powtarzają: niedługo będziesz wielkim panem!

Których wszytka robota i w tym kładą zyski,

Skłamać; zagrać, kto umie; chodzić przed półmiski,

Póki czują o kocie[226] i ojcowskim zbiorze.

A gdy reszty w ostatnim przewąchają worze,

680

Rozbiegną się i każdy w swoję stronę kinie[227],

A jedynak, jak beczka zbywszy soli, spłynie.

Toż ubitym gościńcem i bez kałauza[228]

Trafi lub do zakonu[229] lubo do zantuza[230]

(I toć twarda reguła w dębowej kapicy[231]),

685

Kędy na Kluniaku chodzą zakonnicy.

PychaDo Osmana wracając, dosyć ten miał buty

Z natury, ale kiedy przystąpiła ku téj

Opinia, którą w nim zauszni pochlebce

Budzili, już nie ziemię, samo niebo depce.

690

Świeżo przeszłe zwycięstwa, oddane pod Buszą

Wołochy, barziej górną fantazyją puszą[232].

Tak szczęśliwe początki monarchiej jego

Coś mu prognostykują[233], coś wróżą większego.

Jednym się oceanem, jednym światem nie chce

695

Kontentować; tym serce wychełznane łechce,

Że mu nic bezdrożnego, o co się pokusi;

Sama nawet natura posłuszna być musi.

Najwięcej Skinderbasza wojnę mu zalecał,

I coraz nowy ogień w młodym człeku wzniecał.

700

Nieprzyjaciel Polakom jawnie i pokątnie,

Wnet swoje i cesarską tym głowę zaprzątnie,

Że byle tylko Osman pomyślił o zwadzie

Z Polaki, garło swoje przy wygranej kładzie.

Aleć jej nie doczekał; po cecorskiej[234] bowiem

705

Umarł struty i sławy swej przypłacił zdrowiem.

Czegóż się, czego zazdrość niecnotliwa wzdryga?

Gdy cnotę jako słońce blady miesiąc[235] ściga,

I miawszy czas po temu, promień jego skąpi,

Gdy mu na zodiaku w biały dzień zastąpi.

710

Lecz jako słońce słońcem, skoro miesiąc minie,

Tak cnota cnotą, zazdrość jako chmura zginie.

Powiedał Skinderbasza, jak Polska nasiadła[236]

Kiedy by pod twe nogi, cesarzu, upadła,

Ten wyrok już niech cała Europa czyta,

715

Że cię monarchą świata całego przywita;

Najciężej ten płot przebyć i obarczyć skrzydła

Orła białego, pójdzie ostatek jak z mydła.

Tak Skinder, lecz i Tomsza wielce na to bolał,

Że Gracyan w Wołoszech, gdyż by się był wolał

720

Sam na tym widzieć miejscu, jednak przez traktaty

Buskie i on musiał przyść do takiej utraty,

Kędy przy tej Żółkiewski kondycyi stawał,

Żeby Turczyn Wołochy chrześcijanom dawał,

Zwłaszcza póki Mohiłów, a gdy tych nie stanie[237],

725

Tamteczni brać ten urząd powinni ziemianie.

Więc i sam jawnie radził, i do swojej rady

Wielu złotem przekupił, żeby przyść do zwady

Z Polaki, w czym się służyć co możności czuje,

Skoro Jassy osiędzie, panu ofiaruje.

730

Ukazował trakt[238] wojny; podawał sposoby,

Że giaur[239] samej tylko cesarskiej osoby,

Nierzkąc[240] wojska, nie zniesie widzieć tylko okiem,

Bo go w krąg nieprzejrzanym okrywszy obłokiem,

Zegnawszy świat do kupy i lądem i morzem,

735

Albo zaplujem, albo głodem go wymorzym.

Ali basza podtenczas wielkim był kanclerzem[241].

Ten, acz kochał w pokoju i trzymał z przymierzem

(Nie z racyj, bo ich nie miał, lecz w pieszczocie lubej

Schowany, bał się wojny i wleźć pod kozuby

740

Habiane [242] z onych gmachów i łabęcich[243] puchów;

Nie będzie się chciało wstać, objeżdżać podsłuchów[244],

Nie zawsze też kryniczną najdzie do sorbetu[245],

Czasem wytrwać, czasem się przyjdzie napić mętu) —

Co acz wszytko Halego na umyśle nudzi,

745

Widząc jednak, że pana tym sobie przyłudzi,

Przed którym i na klęczkach, i na jednej nodze,

Równo ze psem, pod stołem który kości głodze[246],

Ochotnie służyć gotów i wyprawiać dudki[247],

Drzwiami skrzypać i nosa nadstawiać na szczutki,

750

Jako ten, który świeżo z eunuchów zgraje

Na dywan[248] i cesarskie przełożon szaraje[249]:

Więc też i ten na wojnę stary wałach[250] woła,

A dobrze by dziadowi pilnować kościoła.

Skoro tę radę zawarł swej powagą brody,

755

Wielki wezyr obsyła nią janczarskie ody[251],

Pisze groźne do agów[252] emiry[253] i begów[254],

Żeby do Donajowych ściągali się brzegów,

Żeby, białą wyjąwszy płeć i małe żaki[255],

Co tylko mężczyzn świat ma, gnali na Polaki.

760

Podtenczas Otwinowski przyjeżdża do Porty;

Przed wielkim posłem goniec o zwykłe paszporty.

Piotr Ozga trębowelski wyprawion starosta,

Tusząc, że traktat buski Turczyna ochrosta[256],

Wróci się pożądany pokój do swej kluby[257]

765

Stratą Wołoch, a mirem[258] powetujem zguby;

Choćby sarkał, choćby to nie zdało się komu,

Podleźć, gdzie nie przeskoczym; w ostatku, do domu

Z uszyma, kiedy zły targ[259]; lecz gdy grzebień jeży,

Daj ty kurowi grzędę, on jeszcze chce wieży!

770

I Osman, Wołochami odąwszy się bardziej,

Polski chce i poselstwem i przymierzem wzgardzi.

O ponowę przyjaźni, o te winszowania

Nowego, z którym Ozga jechał, panowania,

Tudzież o potwierdzenie pakt Solimanowych,

775

Ni-ocz[260] nie dba, w pochlebców uwierzywszy owych;

Nawet Otwinowskiemu nie dał i na oczy[261]

I tylko[262] go zły tyran do wieże nie wtłoczy,

Imo[263] prawa narodów, które są obrońce,

Które strzegą od gwałtu i posły, i gońce.

780

Więc już taką ubrdawszy fantazyją w głowie,

Każe, żeby dawali trybut Wołochowie,

Nie wedle podobieństwa, me wedle słuszności,

Ale jaki w okrutnej dumie swej urości.

Dopieroż ci chudzięta poznali niewolą

785

Pogańską, gdy im każą dźwigać, co nie zdolą[264];

Dopiero się obejźrą, skoro już czas minie,

Na przyjaźń polską, w tak złym Wołosza terminie

Że ją nie tak ważyli, jako należało,

Toż kiedy się nie dosyć emirowi[265] stało

790

Cesarskiemu, gdy widzi, że Gracyan wila[266],

I że do polskiej ligi[267] znowu się nachyla,

Zwłaszcza siedmigrodzkiego kiedy wojewody

List i jasne do Porty przejąwszy dowody,

Gdzie Turków na Polaki Betleem podżega

795

Dla cesarskiej pomocy, Gracyan przestrzega

I ten list do Warszawy śle z jawną swą zgubą,

Bo go zaś[268] Betlemowi nieuwagą grubą

Odesłano, żeby się sam z swej ręki sądził,

Czym on Gracyanowi złość srogą wyrządził,

800

Z okrutną go przesławszy skargą Osmanowi,

Żeby zganił tak wielką złość hospodarowi.

A ten, więcej nie trawiąc po próżnicy[269] czasu,

W skok każe Gracyana przywieść do tarasu[270],

Albo łeb zdjęty z karku powiesić na żerdzi,

805

Czem swojej Skinderbasza wierności potwierdzi.

Tedy w kilkuset koni zbiegł do Jass ochoczy,

A skoro carski wyrok przełoży przed oczy

Hospodarowi i tę cedułę[271] tak smutną:

Jeśli żywcem iść nie chcesz, daj, że-ć głowę utną,

810

Racyom miejsca nie masz, kat gotowy czeka,

Swoich nie ma przy boku nad dziesiątek człeka;

Więc, prawi, kiedy takie pana mego zdanie,

Jutro z tobą do Porty wyjadę w świtanie

I oddam ci od zamków powierzone klucze,

815

Dziś się w drogę gotuję i wielbłądy juczę.

Zrazu Skinder był twardy, lecz skoro uważy,

Że skarby w kupę zbierze, na tę go przeważy

Łakomstwo stronę, że da całe odwieczerze

Frysztu[272], nim swe Gracyan skarby w kupę zbierze;

820

A tymczasem zawiodszy straże na wsze strony,

Szedł na wczas[273], bo był nagłą jazdą utrudzony.

A Gracyan i najmniej nie myśląc o drodze,

Puści wściekłe gniewowi i żalowi wodze,

Zbiera wierne bojary[274] i nim się postrzeże,

825

Zrazu cicho pogaństwo po gospodach rzeże;

Potem, skoro gruchnęły onym gwałtem Jassy,

Z Skinderbaszą ostatek poszło w dutepasy[275].

Zrobiwszy to Gracyan, wie, co za czym chodzi;

Zna swe siły, którymi tureckiej powodzi

830

Nie strzyma, a na tym się nie omyli pewnie,

Jeśli wpadnie w garść Turkom, że będzie na drewnie[276].

Więc do Polski jednego za drugim śle posła,

Dając znać, jaka w Turcech fakcya[277] urosła;

Żeby się Ozga wrócił, bo tylko nie wsadził

835

Gońca Osman; żeby król o obronie radził.

To tak jawnie; cicho zaś z hetmanem rokuje:

Niech nie czeka, niech znowu Wołochy wetuje;

Wszytkich obywatelów jeden umysł szczery,

Nie chcą pod pogańskimi zostawać emiry[278].

840

Które nim się do końca nad nimi rozpostrą,

Proszą, żeby ich szablą oswobodzić ostrą;

Oniżby przy pogaństwie, żal się mocny Boże,

Mieli na chrześcijany ostrzyć swoje noże?

Przeto niech z wojskiem idzie; niech Wołochy bierze;

845

W ostatku Bóg swych ludzi wysłucha pacierze.

Nie zgoła był Żółkiewski na te prośby głuchy.

Boi się wdać Korony w nowe zawieruchy,

Zaś mu żal niesłychanie, co zrobił pod Buszą.

Tak go na obie stronie skryte żądze kuszą;

850

Nuż przymierze, które sam swą ręką podpisze.

To wszytko obojętną[279] gdy myślą kołysze,

Na koniec: «Nie jam złamał te traktaty, rzecze,

O który widzisz myśli i sprawy człowiecze!

Tomsza-ż wierutny będzie tym narodem rządzić

855

Przeciwko spólnym paktom? Sam to racz rozsądzić!»

To rzekszy, Dniestr i[280] z wojskiem przebywszy kwarcianem,

Siły swe z onym chudym łączy Gracyanem,

Który także zwiesił nos, obaczywszy nasze

Posiłki na zastępy straszne Skinderbasze.

860

Małeć tam było wojsko, ale małość ona

Sercem Kserksesowego doszła miliona.

Nie Dzieża, nie Cecora, podłe uroczyszcze[281],

Które dziś wieczne imię naszą klęską zyszcze,

Troja, Rzym i Kartago, Ateny i Tyry,

865

Niech się próżno nie chełpią z swymi bohatyry,

Jakich garść nieopatrznie, ach, pożal się Boże!

Hetman tu na nierówne naraził poroże[282];

Bo Skinder w ośmiudziesiąt, Dauletgierej we stu

Tysięcy Tatar nagle przypadł do arestu[283].

870

Cztery naszych tysiące, ale wziąwszy miarę

Z pierwszego dnia, woleli sromoty przywarę,

Których tchórz opanował; tedy ku wieczoru

Z wodzami do tysięcy uszło ich półtora.

Śmierć, Zdrada, KaraGracyan był najpierwszy z swą Wołoszą, który

875

Prut, potem Bukowinę przez wiadome dziury[284]

Przebywszy, gdy rozumie, że uszedł z pogromu,

Wołoszyn, co go ukrył, zabił go w swym domu;

Którego gdy następcy głowę przyniósł ściętą,

I on ścięt: nie ujdzie grzech karze suchą piętą.

880

Czego gdy zwąchał Skinder, wyprawi w pogonią;

Tych pobrał, drugich pobił; tych w Prutową tonią

Nagnał i topił oraz. Jakoweż widziadło[285]

Odbieżanym w obozie na serca tam padło,

Gdy jedni ranni, drudzy wydarszy się z troku[286],

885

Nadzy i zmokli, w ciemnym powracali mroku.

Żalowi okrutnemu noc strachu dodaje.

Dopieroż gdy niepewna nowina powstaje,

Że uszli i hetmani, wszyscy jak w odmęcie

Biegają, jakoby już w niewoli i w pęcie

890

Pogańskim. I ciurowie, wyzuwszy się z grozy,

Naprzód rabować jęli odbieżane wozy,

Potem i te, które już swoich miały panów.

Co kiedy wiedzieć doszło żałosnych hetmanów,

Wskok[287] pochodnie i lane zapaliwszy knoty[288],

895

Objeżdżali przedniejszych rotmistrzów namioty,

Aż dzień, co wszytkim rzeczom wraca postać własną,

Zaświecił nad tym światem słońca lampę jasną.

Toż dopiero Żółkiewski w generalnym kole

Tych naprzód zgromi, którzy nieopatrznie w pole

900

Wyciągnęli tabory z piechotą i z działy:

Bo się w prawo i w lewo z szykiem nie stykały;

Skąd sześciu dział i strata czterechset piechoty.

Ucieczka, HańbaPotem się skarżył na tych, którzy bez sromoty[289]

W tym nas polu odbiegli na wieczną narodu

905

Niesławę: jedniż piją, uchybiwszy brodu,

Mętny Prut, drudzy w dybach; liżą rany trzeci;

Jeśli też który uciekł na domowe śmieci,

Tu tu mu lepiej było trupem upaść bladym,

Niż żyć Bogu obrzydłym i światu szkaradym[290].

910

Na koniec animuje[291] swe rycerstwo, żeby

W Bogu, który do takiej przywiódł ich potrzeby,

Doświadczając statku[292] ich, ufność swoję kładli:

Bez Jego bowiem woli i biedni nie spadli

Wróblikowie na ziemię, a jeśli ptaszęta,

915

Cóż was w pieczy nie ma mieć ręka Jego święta?

Trwajcież, zacne rycerstwo, na przepych[293] fortunie,

Której potem każdy z nas śmiele w oczy plunie;

Trwajcie! Co gwałtownego, prędko się przesili,

Co ciężej cierpim, zawsze wspomina się miléj![294]

920

Tak Żółkiewski, choć w sercu pełno żółci czuje,

Pokrywa i wesołe czoło pokazuje.

Tu we wszytkich duch wstąpił; tu wszyscy jak znowu

Do broni, tabor spinać, podnosić ostrowu[295],

Bo też i Skinderbasza po wczorajszej próbie,

925

Trzy tysiące straciwszy, odpoczywał sobie.

Jeszcze był Bóg nie zesłał dziś naszym terminu,

Że od niezliczonego w tym odmęcie gminu

Nie zginęli, choć słyszy krzyk, widzi płomienie

Stert odbiegłych pogaństwo, Pańskie zaślepienie.

930

Cały tydzień w formalnym jakoby przymierzu,

Chociaż się w lepszym czuje Skinderbasza pierzu,

Obie stronie[296] siedziały, prócz, że ku wieczoru

Sam Gałga[297] podjechawszy, wywołał z taboru

Koreckiego, jako mu przyjaciel traktaty

935

Radząc; coć potem, z tymi ginąć desperaty?

Okupcie się na głowy, co was tu jest, złotem;

Broń oddajcie, a han was daruje żywotem.

Gdy tak Gałga po starej[298] Koreckiemu zada:

Honor, BrońWprzód — rzecze — głowy ręka, wprzód swobody strada,

940

Niż broń odda; złota nikt na wojnę nie wozi;

O sierść się wilk targuje, skóry pragnie koziej.

Dasz znośne kondycyje[299], staniemy w akordzie[300]

Bez krwie rozlania, Turkom tak powiedz i Ordzie.

Inaczej tu na drugim jeden lęże śniatem[301],

945

A zdrowia tak sromotnym nie kupi traktatem! —

Tu jako pies zajadły rzuci się na szkapie

Gałga i kilka razów szablą w pochwy kłapie;

A takżeś to durnego[302] giaurze humoru?

Więc się już nie spodziewaj ze mną rozhoworu[303],

950

Szabla, szabla nas zgodzi i tę przą[304] rozstrzygnie! —

To rzekszy, sunie cugiem i tylko się mignie.

Ale gdy głód, co żadnych wywodów nie słucha,

Coraz ludziom i koniom zaziera do brzucha,

W radę naszy chudzięta udają się wskoki:

955

Przyjaciel im odległy, Bóg aż nad obłoki;

Pola dać już nie masz z kim dla tych, którzy zbiegli;

Poganie ich dokoła koroną obiegli.

Toż się Bogu oddawszy, acz krokiem niesporém[305],

Idą śmiele ku polskiej granicy taborem[306].

960

Tysiąc sześćset dwudziesty zbawiennego dobra

Rok to był, a dzień trzeci miesiąca oktobra,

W siedm przebrane szeregów skartowano wozy,

Z pola spięte łańcuchy, a zewnątrz powrozy,

Ze w jeden raz wszytkie stać, wszytkie iść musiały.

965

Przód i tył nabitymi opatrzono działy;

Jezdne konie we środek, bo wszyscy piechotą.

Z obudwu stron taboru rota szła za rotą;

Korecki z Ferensbachem[307] rozkazował w przodzie,

We środku Kazanowski, Szemberg na odwodzie.

970

Tym gdy z miejsca porządkiem, przez wały zrównane,

Ruszą tabor, pogaństwo zrazu zadumane

Patrzy, co to za dzieło; toż, jako się zbliżą

A twardą ich z dział naszy naszpikują spiżą,

Rozpierzchną się jako dym, a ci w swojej sile

975

Dosyć spokojnie uszli dziś półtorej mile.

Całą noc idąc, skoro słońce z morza wstanie,

Chcą odpocząć, ale się postrzegszy poganie,

Jako gradem z długiego kiedy prażma[308] spadnie,

Wieńcem ich ze wszytkich stron osuli[309] szkaradnie.

980

Niebo ćmią gęste strzały; od srogiego krzyku

Tylko się zrozumieją ludzie po języku,

Bo słyszeć niepodobna; tu i ówdzie wozu

Macają; utną, jeśli dostaną powrozu;

Drą się w tabor, jak pczoły, choć im z ula kurzą,

985

Tym się barziej w ul cisną, tym więcej się żurzą[310];

Abowiem naszy męskich skoro pocą skroni,

Żaden kule z muszkietu darmo nie wyroni,

Ale co natarczywsze uprzątają męże;

Jeżeli też którego ręczna broń dosięże,

990

Jako nie był na nogach; tak od swojej ściany

Na kilka stajań[311] trupem złożyli pogany,

A już też jasne słońce spadało z kompasu.

Kiedy ludzie szli na wczas[312], naszy do niewczasu,

Rum[313] w drogę, a poganie tuż przy nich we sforze,

995

Póki tylko ostatnie nie zagasły zorze,

Huczą, krzyczą z daleka, strzelają nawiasem[314].

Jeśli też kędy przyjdzie tabor ciągnąć lasem,

To go albo pożarem po wietrze zapalą,

Albo go też wzdłuż i wszerz posieką, obalą.

1000

Zboża na pniu i w kopach, sterty, wsi, stodoły,

Łąki, ugory, wszytko precz poszło w popioły;

I mosty, i przeprawy pozrucali wskoki[315];

Czyste rzeki mącili; zaciskali stoki[316];

Ciemne by otworzyli na naszych awerny[317],

1005

Taka była zawziętość; taki gniew kacerny[318];

Wstyd potem, że tak wielką ludzi swych nawałą

Z garści prawie upuszczą ludzi garść tak małą;

Żal na wet[319] zejmie baszę i Dauletgiereja,

Że to z gęby wypadnie, co połknie nadzieja!

1010

Tenże gniew i wstyd i żal serca naszych dźwignie

Do męstwa, ale sława wszytko to wyścignie.

Sława, StrachSławy strach, lecz nie śmierci, bo to nie śmierć u mnie,

Kto bijąc się z pogany, ciało odda trumnie;

Lecz strach ciężkiej niewoli i tureckich oków

1015

Doda serca w potrzebie i podeprze boków.

Tedy wszytkie trudności na piersiach stalonych,

Skazę[320] przepraw, ruinę mostów obalonych,

Głód i ciężkie pragnienie, straż w nocy i we dnie,

Gorzki dym, którym drugi na poły przewiędnie,

1020

Wiatry, deszcze i błota, i czym tylko może

Srożeć jesienne niebo, conocne podróże,

I zimno, i gorąco, pożary, poręby,

Mężnym sercem znosili, a jako na dęby

Choć ciężki bije piorun, nie wskok[321] je wywraca:

1025

I tych nie okróciła żadna dotąd praca.

Wszytko to bohaterskim i chwalebnym gniewem

Całe ośm dni trzymali; już pod Mohilewem

O milę tylko byli, już widzą kominy

Ojczyste, kiedy wieczne spraw ludzkich przyczyny

1030

W tym ich zaskoczą kresie, gdzie prawie przed broną[322]

Ukochanej Ojczyzny, przepłynąwszy, toną.

Czterdziestu spełna stajań nie byli od Dniestru,

Już ich Turczyn zwątpiony wypuścił z sekwestru[323],

A kiedy się poganie pozostaną w mili,

1035

Naszych, dotąd ostrożnych, tym ubezpieczyli,

Że już nie chcą próbować swoich gonów bierki[324],

Trochę tylko Tatarów śledziło w nazierki[325],

Kiedy naszy ciurowie uczyniwszy trwogę,

Tabor porozrywają: potem każdy w nogę,

1040

Pańskich koni dopadszy, a ci gdy piechotą

Chcą ze zdrowiem za oną umykać hołotą,

Jedni się bronić radzą i tabory spinać,

Drudzy ostatek koni od wozów odcinać,

I nie dający z siebie pogaństwu obłowu,

1045

Obronną ręką prosto iść ku Mohilowu.

Nim się hetman rozgarnie, co ma czynić dalej,

Trzeci już połowicę drogi ujechali;

Toż gdy wszyscy różnymi wołają nań głosy,

Lecą Tatarzy, lecą Turcy jako osy,

1050

I suchą ręką prawie, garść onę, kwiat młodzi,

Część trupem ściele, a część w niewolą uwodzi

Z srogim żalem.Hańba, Śmierć bohaterska Mógł był żyć, mógł się był i nie dać

Żółkiewski, lecz się wstydził panu odpowiedać,

Że wojsko zgubił, że się porwał bez uwagi,

1055

Że dał sromotne Rzeczypospolitej plagi,

Wolał przeto bijąc się paść w marsowym polu!

Głowa jego czas długi w Konstantynopolu,

Znak pompy i tryumfu, odcięta od szyi,

U najwyższej wisiała wieże na kopiji.

1060

Tak rzymski Emiliusz[326], choć z okrutnym żalem,[327]

Wolał trupem w przegranej paść pod Hannibalem,

Niżeli się do miasta wróciwszy i domu,

Sprawować się wyroku niebieskiego komu.

Niewola, ZemstaWolał być Koniecpolski żywcem raczej wzięty

1065

I który czas[328] pobrząkać dla Ojczyzny pęty,

Łacniej[329] z turmy[330], niż z trumny powrócić się do niej,

A kto dziś pęto kładzie, pętem mu oddzwoni;

Przeto skoro dał spore szabli swej obroki,

Ciemne oczom pogańskim zakryły go mroki.

1070

Toż całą noc błądziwszy prawie kiedy świta,

Skinderbaszy Wołosza da, skoro go schwyta.

Tak Warro, pomienionej bitwy[331] hetman drugi,

Choć swoją porywczością Rzym wdał w ciasne fugi[332],

Że nie zaraz rozpaczał, nie zaraz się trwożył,

1075

Ale zdrowie ojczyzny z swym zdrowiem położył,

Chociaż wojsko straciwszy, uciekł po przegranéj,

A wżdy[333] od wszytkich stanów mile był witany,

Że ostatniej nadzieje o ziemię nie rzuci,

Pomniąc, że kogo wieczór fortuna zasmuci,

1080

Tego rano pocieszy, a kto dziś zaszumi,

Jutro go, jutro szczęście niestateczne stłumi.

Z jakiejby okazyej tak padła ta biera[334]?

Hetmańska nieostrożność, a swawola szczera

W ciurach naszych przyczyną, którzy gdy się grozy

1085

Za zrabowane boją obiecanej wozy

Przy koronnej granicy, więc uprzedzić wolą,

Niż którego zawieszą albo też podgolą[335].

Kiedy tak obu wodzów różny los potyka,

Znowu tu nieszczęśliwy Korecki wpadł w łyka,

1090

I już więcej nie widział swojej ziemi lubej,

Czcze jej tylko do Korca oddano kadłuby,

Bo kości, przez dwa roki obnażone z ciała,

Które Greka jednego cnota dochowała,

Aż powracał Zbaraski z legacyjej onéj;

1095

Tak padł ten rycerz z tyłu nożem uderzony.

Więc inszych zacnych wodzów i rotmistrzów siła[336],

Których pamięć na piśmie cnota zostawiła

Przyszłym wiekom, i chociaż zginęli w tej burzy,

Znowu ich wieczna sława do nieba wynurzy.

1100

Tam Łukasz syn hetmański i z synowcem Janem,

Żółkiewscy, z tym co ranni wieźli się rydwanem,

Wzięci; taż Potockiego z nimi Mikołaja,

Syna Jakubowego, zagarnęła zgraja;

Tu Marcin Kazanowski żywcem w ręce wpada,

1105

Co dziś u królewicza buzdyganem włada

Pod Chocim; tym Bałaban pospołu i z Strusem,

Winnicki i halicki starostowie musem,

Tym Strzyżowski z Maleńskim, i Ferensbach trzeci,

Pułkownicy do oków poszli; w te zamieci

1110

Sława wojska polskiego tak się nisko przygnie,

Że jej już opieszały potomek nie dźwignie.

Tam Morstyn Aleksander cnoty swojej znamię,

Ubroczoną w pogańskiej krwi po samo ramię

Dał rękę twardym dybom[337], dał kajdanom nogi

1115

I nawiedził smrodliwej Jedykuły progi.

Teć były proscenia[338], że rzekę po nasku[339],

Posełkowie chocimskiej wojny, której trzasku

Pełen był świat, bo wszyscy wyciągnąwszy uszy,

Słuchali, komu tam wżdy fortuna potuszy[340].

Wojny chocimskiej część wtóra

1120

GniewDopieroż teraz Osman, co się dotąd wahał,

Dotąd się rwać przymierza dziadowskiego[341] strachał,

Jakoby go na wściekłym rozpasał umyśle,

Już w Krakowie popasa, już koń poi w Wiśle.

Równie dzik nie po miejscu trafiony od strzelca,

1125

Żurzy[342] się i sina mu piana kipi z kielca[343],

Świszczy i szczere iskry nozdrzem pryska srodze,

Sierść jeży, i na trzaski bliskie drzewo głodze[344].

Tak i on rozdrażniony wszytkie kupi[345] siły,

Rad by z imieniem zagrzebł Polaki w mogiły.

1130

Zda mu się, że już dopiął, czego pragnął zawsze,

Wojnę przeto obwołać, wojnę każe na wsze

Świata strony; wojną wschód słońca nagle huknie,

I sam się jako raróg na ręce wysmuknie.

Pełne strasznych emirów[346] w okrutnej zajusze[347]

1135

Pogańskiej wsi i miasta, dywany[348], ratusze,

Dzieci tylko maleńkie a z nimi płeć biała

Wolna od wojny w państwach tureckich została.

Europie randewu[349] pod murem swej Porty,

Nie radząc się boginiej[350] wprzódy Antevorty[351],

1140

Która skutki rad ludzkich z dawności tłumaczy,

Że najbliższa Stambołu, pyszny cesarz znaczy;

Azyą i Afrykę ku Donaju zmyka,

Gdzie kto się tylko brzegiem rzeki onej tyka,

A zwłaszcza chrześcijanie, o wstyd i żal srogi!

1145

Muszą mosty budować i naprawiać drogi

Na chrześcijan. Czemużby ze świętej rozpaczy

Nie złączyć szable z nami na pogaństwo raczéj?

Dziambetgierej[352] hanem był pod ten rozruch w Krymie,

ten w swojej ku panu usłudze nie drzémie;

1150

Lecz skoro go od Porty trzecie dojdą wici,

Skoro na przyszłą pracą bachmaty[353] wysyci,

Okrzyknąwszy zwyczajnym ordy swe atłanem[354]

Chce kredencować[355], chce się pisać[356] przed Osmanem.

Który, nim dzień ruszenia dojdzie z Carogrodu,

1155

Wielki meczet wyznaczy, a że bez dochodu

Murować go nie może starych ustaw wedle,

Polskę już widząc swoją jako we zwierciedle,

Podole z Ukrainą toż na wieczne czasy

Leguje[357] na sprośnego Mahometa spasy[358];

1160

Dzieli ziemie koronne, rozrządza urzędy,

Mając na swych koczotów[359] osobliwe względy.

Ptak, PochlebstwoTak pospolicie bywa; gdzie się nowa błyśnie

Do szczęścia okazyja, co żywo się ciśnie.

Piszą rymy papugi, rozprawują sroki,

1165

Krucy zwycięstw winszują i ledwie nie kwoki

Nowym kontestem[360], nowym witają prezentem[361].

Toż się działo natenczas z Osmanem nadętem,

(Co żywo mu winszuje, jakby już widomie

Tryumfował; co żywo źrebię ono łomie[362]),

1170

Który na takie plotki i pochlebstwa ślepy,

Skoro zwiedzie do kupy Kairy z Alepy,

Obwieszcza wywieszonym końskiej grzywy hasłem,

Że sam osobą swoją, sercem niezagasłem

Wyjeżdża: więc kto w łasce cesarskiej korzysta,

1175

Teraz jest okazyja do niej oczywista;

Bo wszytkie insze wojny, przez basze, przez agi[363]

Odprawował, ta jego godna jest powagi.

Toż się bierze z nim każdy; każdy się tka w juki[364].

Sowite pod nadworne poczty[365] ślą bonczuki[366]

1180

Basze i wezyrowie; postawą ochoczą

Drudzy z groźnych cekauzów[367] kartaony[368] toczą;

Brzmiące inszy możdżerze, potężne petardy

Gotują. Janczaraga[369] pod złocone dardy[370]

Zwiódszy swych pod żórawiem personatów[371] pierzem

1185

Wali się z partyzanem[372] przed świetnym żołnierzem.

Patrz, w co to chrześcijańskie bisurmanin syny

Obraca, które co rok z winnej dziesięciny

Nieszczęśliwej od piersi oddarszy macierze,

Już okrzczone nieczystej do obrzezki bierze

1190

I tymi — bo tchórz tchórze, bo Żydy Żyd rodzi —

Pod swe jarzmo królestwa chrześcijańskie wodzi.

Sypą się wojska zewsząd to morzem, to lądem,

Jakim bystry z Abnoby[373] Donaj spada prądem.

Poci się Wulkan w Lemnie i ledwie nastarczy

1195

Kuć szabel, mieczów, grotów, rodeli[374] i tarczy.

Tak wielkim aparatem i ledwie ku wierze

Podobną gorliwością gdy się Osman bierze,

Poczesny przed nim Mufty[375], nad wsze starszy hodzie[376],

Stanął pod srebrnym włosem na głowie i brodzie,

1200

A ufając powadze swego pastorału,

Tak się do wojny owej przymówi zapału:

«I mnieć, wielki cesarzu, od którego dziada

Na tym-em stawion stopniu, twoja doszła rada,

(Chociaż tylko meczytu[377] pilnując i księgi,

1205

Boga za grzechy ludzkiej błagam niedołęgi),

Że chcesz stare zruciwszy z Polaki przymierze

Wojnę wieść. ModlitwaMnieć, przyznam się, należą pacierze,

Nie Mars; lecz i ty przyznaj i miej to ode mnie,

Że Mars w polu i Wulkan darmo robi w Lemnie

1210

Bez Boga; słaboż by się wasze wojny wiodły,

Gdyby je dobrych ludzi nie wspierały modły!

Tegoć trudno uwłaczać, co z zdumieniem świata

Z natury masz, żeś sercem doszedł Amurata;

Bogdaj doszedł i szczęściem, a z swymi pradziady

1215

Wieczyste górnych osiadł empirów[378] osady!

Tegoć ja bogomodlca winszuję i stary

Pasterz, który twych ludzi zawieram koszary.

Proszę przy tym, racz szczerej radzie mej dać ucha,

Aczci na wszytkich młodych ta padła pomucha[379],

1220

Że nieradzi, gdy im kto ich propozyt porze[380] ;

Lecz jako nieraz ginął, kto stał przy uporze,

Tak i ten nie żałował, kto chciał starych słuchać.

Próżnoż na zimną wodę, sparzywszy się, dmuchać!

Starość, MądrośćTen garb, wielki Osmanie, te zmarski, te rugi[381]

1225

Świadczą, jako już żyję na świecie czas długi;

Wżdy mi żaden z tak wiela dni nie zszedł jałowy,

Lecz zawsze co nowego weszło do mej głowy;

I dziś, chociaż mnie to już śmierć dogania skora,

Siła rzeczy wiem, których nie umiałem wczora.

1230

Wiek ludzki długa szkoła, w której nasze mózgi

Wycinają przypadków ustawicznych rózgi;

Stąd w starych doświadczenie zdrową radę rodzi,

Której jeśli chcą słuchać, nie pobłądzą młodzi.

I ty, cesarzu, nie bądź głuchy na me pieśni;

1235

Nie wzgardzaj, którą widzisz na tej głowie, pleśni:

Bo choć ci co do smaku twój zausznik powie,

Skutek rady potwierdza, dawne to przysłowie,

Mnie się wojna z Polaki nie zda[382] z przyczyn wiela:

PrzyjaźńZawsze stracić niż nabyć łacniej[383] przyjaciela;

1240

Imo[384] to że srogi grzech stare miry[385] łomać,

A kto wie, jeśli tego nie będziem się sromać[386]?

Kto ręczy za wygraną? Wołoskie igraszki?

Za brednie to, cesarzu, poczytaj i fraszki.

Niech się tak Skinderbasza barzo nie kokoszy[387],

1245

Że cztery stem czterdziestą tysięcy rozpłoszy

I to słyszę trefunkiem[388]: bo już byli naszy

O wygranej zwątpili, kiedy k'woli paszy

Polacy się rozbiegą i spięte tabory,

Które ich ośm dni bronią, rozerwą ze sfory[389].

1250

Owszem, to niechaj wstrętem będzie i odwodem[390]

Zwady okrom[391] przyczyny z tak bitnym narodem;

Okrom rzekę przyczyny, choć nie trudno o kij,

Kto chce psa bić; na dawne pomnicie[392] proroki,

Którzy się nam pilno strzec tej kazali dziury,

1255

Gdzie nam kracze upadek orzeł białopióry.

Nowinaż-to Polakom, choć w poczcie nierównym,

(Co i sam pomnę, jeszcze nie bywszy duchownym),

Płoche gromić Tatary? Nieraz w liczbie małéj

Chmielecki, nieraz ich bił i Zamoyski śmiały:

1260

Czterma, piącią tysięcy ośmdziesiąt ich czasem

Aż do brodów Dniestrowych uściełali pasem.

Onić to w Polszcze zamki murowali[393], oni,

I dziś ich tam w kajdanach tysiącami dzwoni.

W takiejże-to Wołosza u nas będzie cenie,

1265

Że w niepotrzebne jarzmo tej wojny nas wżenie[394]?

Ród płochy i niewierny, tak chciwy odmiany,

Że by rad co godzina nowe widział pany;

Aleć i ci w twoich już, o cesarzu! ręku;

Dzierż się tylko przymierza pisanego dźwięku.

1270

Niechaj giaur giaurom za twej łaski darem,

Byleć haracz oddawał, będzie hospodarem:

WiaraBo wiara najpewniejsze spraw ludzkich ogniwo;

Tą żyjemy, to światło, to nasze krzesiwo,

Z którego gdy choć w różne iskra serca wskoczy,

1275

W lot je wiecznym miłości płomieniem zjednoczy.

Choć zła, choć dobra, jaką kto wyssie z macierze,

Każdy by w takiej rad żył i umierał wierze.

Daj miejsce rozumowi i niesytej żądze,

Choć wielkiego umysłu, przytrzymaj wrzeciądze.

1280

Pozycja społecznaPatrz, jak siedzisz wysoko, skąd gdybyć, strzeż Boże!

Wypaść przyszło, Ikarus, kiedy go raroże

Nad morzem Ikaryjskim opuściły loty,

Nie miałby tak strasznego upadku, jako ty!

Im na wyższym fortuna człeka sadzi stropie,

1285

Tym chytrzej, tym nieznaczniej dołki pod nim kopie.

Nie większa umiejętność, ufaj starych zdaniu,

W nabyciu, aniżeli w rzeczy zatrzymaniu.

Często gęba łakoma i ręka niesyta

To upuści, co trzyma, gdy niepewne chwyta.

1290

Nie liczba wojska bije, ani miast dobywa,

Ale wojny przyczyna, panie, sprawiedliwa!

Z tą ktokolwiek się porwie, kto się z domu ruszy,

Niech za bożą pomocą tryumfować tuszy.

Z Polaki co za zwada? Skąd i o co waśni?

1295

Jeśli słuchać nie będziesz pochlebców swych baśni,

Wojna to i daleka, i przyczyny słusznej

Nie ma; nie skłaniaj serca ku plotce zausznej!

Naród w złoto ubogi, nic nie ma przy zdrowiu

Prócz chleba, soli, serca, żelaza, ołowiu,

1300

Serca (mówię, niedarmo czytając ich dzieła;

Bo dopiero u mnie mąż, gdzie przy sercu siła[395]),

O które[396] u nas łacno z wielkim animuszem,

Kiedy go kto masłoku przyfarbuje kuszem[397].

Pierwej cię droga znuży i Bałchany śnieżne,

1305

Niźli równie[398] Dniestrowe oglądasz pobrzeżne,

Gdzie całoletnim chodem utrudzonych ludzi,

Skoro mróz nieprzywykłej jesieni wystudzi,

Których wszytkich pieszczone wychowały nieba,

Broni na nich Polakom dobywać nie trzeba;

1310

Pomrą jako jaskółki, jako muchy posną,

Tylko że zaś drugi raz nie ożyją z wiosną.

Sam ich niewczas[399] zwojuje, zwłaszcza w takiej kaszy

Różnych narodów, kiedy począwszy od paszy,

I ludziom, i bydlętom najmniejszej wygody

1315

Nie będzie. Szczęśliwy człek, co go cudze szkody

Uczą rozumu, jako w najpewniejszej szkole,

I dadzą poznać głupstwa w sąsiedzkim rosole[400].

Zegnał Kserkses pół świata na waleczne Greki,

Popasł całą Azyą, powypijał rzeki;

1320

Trzech dni na jednym miejscu nie mógł postać daléj,

Na koniec się sam własną machiną obali,

I onych ludzi zgubił, i sam się na koniec

Roztrącił o swej dumy nieuważnej szaniec[401].

Ale na cóż tu Persy wspominać i Greki?

1325

Mamy doma u siebie przykład niedaleki:

Jeszcze z tymiż Polaki do tej niefortuny

Naszym przyszło, w kobyle kiedy się kałduny[402]

Grzebli przed ciężką zimą, która ich tam zdybie.

Jak wodą żyć ptakowi trudno, wiatrem rybie,

1330

Tak Turkom pod arabskim rozpieszczonym niebem,

Zimna Polska chorobą, mróz będzie pogrzebem!

GłódUważ-że to, cesarzu, uważ wszytko z gruntu[403],

Że ludzi spod miękkiego wiedziesz horyzontu,

Gdzie[404] za tłuste migdały, słodkie pomarańcze,

1335

Przyjdzie zbierać po lesie ogryzki szarańcze

Płonek[405] nieużytecznych i cierpkich żołędzi;

Krótko mówiąc, sam was głód, sam was niewczas znędzi.

Polakom jako za dar, wszytko jako z mydła;

Prócz, że tamtecznych krajów ludzie są tworzydła[406]

1340

(Bo niewczas, wiatry, śniegi, mrozy, słoty, głody,

Snadniej[407] znoszą, niźli my, północne narody),

Lecz bijąc się o wiarę i swoje kominy,

Serce mają przed nami, gdy mają przyczyny

Do wojny sprawiedliwej; dziesięćkroć się lepiéj

1345

Chłop w obronie żywota, niż napaśnik[408] krzepi.

Zaczem, wielki cesarzu, trzymaj górne loty

Wspaniałego humoru i żywej ochoty;

Stój w mecie[409] i siedź mocno w swej fortuny siedle[410].

Masz zdrową radę moję; w niej jak we zwierciedle

1350

Przejźry się[411]. W szczerości-li mojej wątpisz? Wzów ty

Inszych do niej, lecz wspomnisz: dobrze-ć mówił Mufty»

Powaga to siwizny sprawiła biskupiéj,

Że go Osman, choć młody, porywczy i głupi,

Tak cierpliwie dosłucha, choć na szydłach siedzi[412],

1355

Nie strzymał jednak tego statku[413] w odpowiedzi.

«Nie tak-em ojcze, prawi, rozumu daleki,

Żebym go słuchać nie miał, i aczem z opieki

Wyszedł i wszytko mi się według woli darzy

Ani by mi potrzeba więcej bakałarzy[414],

1360

StarośćSłuchałem cię, choćbym się obszedł bez twej rady.

Acześ ty, zapomniawszy wszytkich starców wady,

Wielomowności, którą powszechnie grzeszycie,

Jakobyś na mnie kazał z ambony w meczycie.

Krótko tedy na twoje odpowiem kazanie:

1365

Tak chcę! To moja wola i Mahomet na nię

Przypadł[415] i przyjął dzisia ode mnie plac goły,

Gdzie mu szumne z giaurów wystawię kościoły.

KapłanPowiem jeszcze, aleć to, proszę, niech nie cięży,

Że najlepiej w kościele dyskurować księży,

1370

Nie mieszać się w ratusze; przez cóż się rozsuły[416]

Państwa giaurskie, jeśli nie przez kapituły[417]?

Miecz mieczem, a plesz pleszem[418]; kto się czemu święci,

Tego niechaj pilnuje; są też i natręci,

Którym żebyś ty nie był, rządź sobie w kościele,

1375

A twoi niech po wieżach księża drą gardziele!

Na tak twardą replikę starzec on zaniemie

I pójdzie, skoro mu się ukłoni do ziemie,

Jeszcze Osman z pierwszego nie ochłódł ferworu,

Kiedy Mustafa, wezyr i marszałek dworu,

1380

Stanie przed nim poważnie laską wsparty srebrną,

A czując, że z nim wszyscy w onę tonią[419] webrną,

Chce mu jego porywczość jako wybić z głowy,

Aleć na rozjątrzone trafił z tym narowy.

Wojna, ReligiaSkoro powie o polskiej wojnie swoje zdanie,

1385

Przypomni, co w ich świętym stoi al-Koranie,

Kędy Mahomet Turkom surowym zakazem

Zwady ze dwoma broni nieprzyjaciół razem,

«Nam wydarł Pers Babilon, wydrze i Egipty,

tak nas do ostatniej zniszczy zboża szczypty.

1390

Gdy cudzych rzeczy pragnąc nadzieja łakoma

Traci swe własne, pewnie nie będziem tak doma».

Rozjadł się na wezyra tyran jako wściekły:

«A wierę[420], nie chce-ć się to z pieca, psie opiekły!

Takżeś to miał złą wprawę, żeć obrzydło pole[421],

1395

I pozwoliłbyś ty gnić na wieki w popiole,

Niech bies bierze Babilon z tobą, niewieściuchu!

A tu mu bystry andżar[422] chce utopić w brzuchu.

Złoży się i woli raz w ręce odnieść lewéj,

Niźli śliskie żelazo poczuć między trzewy.

1400

Dotąd się gryzł, dotąd się gniewał, dotąd sapał,

Aż krwią Osman afektu w sobie zgasił zapał.

W sobie zgasił; lecz w Polszcze zapalił go srodze.

Nie Polska, chrześcijaństwo wszytko było w trwodze;

Bo skoro się po świecie tak straszna roztrzęsie

1405

Nowina, jakby serca ukrawał po kęsie[423].

Inszych wprawdzie z daleka wiedzieć to dochodzi,

Czyja tonie kobyła, ten najgłębiej brodzi.

Sejm zaraz na Polaki składa Zygmunt trzeci,

Tylko go ta od Porty wiadomość doleci,

1410

Że starym durny[424] Turczyn wzgardziwszy przymierzem,

Chce swój miesiąc[425] naszego Orła odziać pierzem,

W jego farby śniegowe, w jego jasne puchy,

Grubego Mahometa ozdobić makuchy;

Że, matkę swą żegnając, przysiągł na to, że się

1415

Nie wróci, aż jej trybut z Polaków przyniesie;

Że całe karawany, żelaznymi pęty

Obciążywszy, prowadzi monarcha nadęty,

W których nogi, pieszczonej przywykłe swobodzie,

Na pompie tryumfalnej w pysznym Carogrodzie[426]

1420

Brzęczeć mają przed bramą sprośnego szaraju.

(Na-toć już spięte stoją mosty na Donaju);

Że meczet Ottomańskiej wymierzywszy luny[427],

Chce nowy cesarz w Polszcze spróbować fortuny,

Jeśliby mógł we dwoje tej odwagi zażyć,

1425

I sam się wsławić, i swój meczet wyposażyć.

Przeto wszyscy, prywatne porzuciwszy sprawy,

Bieżą senatorowie na sejm do Warszawy;

Bieżą od ziem posłowie i Korona czerstwa[428]

Poczuwa się na siłach dzielnego rycerstwa:

1430

Tam chce serca i ręki przy szabli i czele[429]

Mężnym zażyć, gdzie krwawy Mars gościniec ściele,

Gdzie starszych zdanie będzie, a w ich-że kajdany

Bogu i ludziom zmierzłe[430] tkać Mahometany.

Więc skoro się zgromadzą, skoro imą[431] radzić,

1435

Z jakim nieprzyjacielem przyjdzie się im wadzić,

Któremu żaden sąsiad z obu stron Bosforu

Aże do naszej ściany[432] nie mógł dać odporu;

Tedy naprzód do Boga, przy świętej ofierze,

Król i rada pokorne wyprawi pacierze:

1440

Żeby on, gdyż w jego są ręku wszytkie bitwy,

Wejźrał na ludzi swoich niegodne modlitwy;

Wziął to państwo w opiekę, gdzie od lat tysiąca

Powinna[433] mu się chwała w kościołach poświąca,

(I na toż by przyjść miały, aby je obrzydły

1445

Bisurmanin niemymi pozastawiał bydły[434]?);

Bóg, OpiekaŻeby Bóg, który umie i może przez ręce,

Straszne one obrzymy[435] wywracać dziecięce,

Pojźrał na wściekłe grozy tego Goliata,

A naszego Dawida, którego armata[436]

1450

Pięć kamyczków i proca; lecz przy twej pomocy

Możem ufać tym piąciom kamykom i procy,

(Bo węgłowemu każdy rówien z nich kamieniu),

Co ich jest w Zbawiciela naszego imieniu[437].

A jeśli też złość nasza zatwardzi twe uszy,

1455

Jeśli nas sprawiedliwy twój gniew zawieruszy

(Bo już niejeden naród pod tytułem świętém,

Chrystusowym, w pogańskich ręku brzęczy pętem):

Patrz na polskich patronów, patrz na naszych ziomków

Pokorę, a nie spuszczaj biczów swych ułomków!

1460

Patrz na świecznik swej chwały, który w tej Koronie

Ogniem niezagaszonym ku czci twojej płonie!

I chociaż przez złość naszę, przez nasze niecnoty,

Częste go w oczu twoich zaciemiają knoty,

Utni[438] knot, masz nożyce miłosierdzia w ręce!

1465

Że nie zgasisz, ufamy Jezusowej męce.

Tak gdy się i swe Bogu konsulta[439] oddadzą,

O posiłkach najpierwej na tę wojnę radzą,

I na tym wnet stanęła zgoda wszytkich stanów,

Żeby do chrześcijańskich posły wysłać panów,

1470

Na wspólnych nieprzyjaciół, nim będziem na schyłku,

Pókiśmy jeszcze duży[440], żądając posiłku.

Przełożyć im przed oczy, jeśli dotąd ślepi,

Że skoro się do Polski bisurmanin wrzepi

I zniesie to przedmurze, bez wszelakiej chyby

1475

Będzie ich suchą ręką zbierał jako grzyby.

Niech na to wszyscy zgodnie swoje dadzą kreski[441],

Żeby więcej przeklętej nie cierpieć obrzezki;

Teraz czas i pogoda, byle chcieli szczérze

(Onić przyczyną wojny, przy złomanym mirze) —

1480

Zrucić jarzmo tak ciężkie z Chrystusowych ludzi,

Których srożej niż ciała ta niewola nudzi,

Że dusze już z szatańskiej wyjęte tandety,

Znowu sobie Mahomet zaswaja przeklęty.

Niechajby chrześcijanie prywatne urazy

1485

Przed męki Boga swego zruciwszy obrazy,

Świętą ligą[442] spojeni na wojnę tak słuszną,

Wszytkie swe znieśli siły, ofiarą zaduszną[443].

Z tym tedy wyprawiwszy posły krokiem chyżem

Do wszytkich królów, co są pod zbawiennym krzyżem,

1490

Acz nie wątpim, że wrota pootwiera Janusz[444],

(Lecz się na to upijać szkoda[445], kędy: a nuż

Będzie, albo nie będzie? szkoda stawiać garka,

Jeśli dopiero prosić u sąsiada ziarka).

Tedy o swoich rzeczach samym przyjdzie radzić:

1495

Kogo obrać hetmanem, skąd ludzi gromadzić,

A co najpotrzebniejsza do wojny bez mała,

Skąd zasiągnąć pieniędzy? To im w głowie cwała.

Żółkiewski, wielki hetman, pod Cecorą zginął;

Który się był najpierwszy w tej toni ochynął[446],

1500

I dotąd — skąd się Turczyn w swej imprezie twierdzi,

Głowa jego na długiej z wieże wisi żerdzi;

Stanisław Koniecpolski polny[447], tamże wzięty,

Jeszcze brząka w żałosnej Jedykule[448] pęty;

Słyszy chociaż pod ziemią, gdy na zguby nasze

1505

Bismmanin, nadzieją opiły, się kasze[449].

Obierz sama, ojczyzno! Sama życz buławy,

Kogo do tak pamiętnej godnym widzisz sprawy;

Pod którego byś głowy i piersi zaszczytem[450],

Z chwały bożej, z całości swojej depozytem,

1510

Bezpieczna zostawała, aż Bóg twój obrońca,

Zruci miesiąc pod nogi prawdy swojej słońca,

Wszyscy oczy i serca na jednego zgodnie

Obrócą Chodkiewicza; tak się zda, że młodnie;

Że dzieła nieśmiertelne, których mu nie szczędzą

1515

Późne wieki, siwy włos ze skroni mu pędzą;

Mars z oczu, powaga mu sama bije z twarzy,

Tak się w nim wielkość męstwa i swoboda parzy[451],

Że mu szczere[452] tryumfy może czytać z czoła.

Kogóż szukać, dla Boga? Ciebie dzisia woła

1520

Ta wiekopomna praca, waleczny Karolu!

Jeszcze cię też nie znano w Konstantynopolu.

Poznają, co za ludzie idą z naszej Litwy,

Kiedy serdeczny Polak wsiędzie na koń przy twéj

Doskonałej biegłości, o której sąsiedzi

1525

Niech powiedzą: uparta Moskwa, bitni Szwedzi.

W obozieś się urodził, urosłeś na łęku[453],

Odbierajże buławę dziś z królewskich ręku,

I jeśli tak chcą nieba, ostatniej ćwiczyzny[454]

Dopędzisz na usłudze kochanej ojczyzny.

1530

Ogłosiwszy swe imię na wschód słońca cały,

Będziesz burzył górnymi Turków arsenały.

RodzinaSkoro stanął Chodkiewicz wszytkich zdaniem spolnem,

Zaraz myślić poczęto o hetmanie polnem;

A że żył Koniecpolski z pierwszego pogromu,

1535

Trudno to było dawać przywilejem komu;

Więc do tańca, który Mars spólny stronom zagra,

Na onę wojnę jego naznaczono szwagra,

Stanisław Lubomirski, hrabia na Wiśniczu,

MłodośćZa towarzysza prace był przy Chodkiewiczu,

1540

Im młodszy, tym też większej godzien jest pochwały

Z serca i z roztropności — wielkie specyjały

W hetmaniech, ale rzadkie, a zwłaszcza pospołu,

Zwłaszcza w młodych: bo stary i już bliski dołu,

Przez siedmdziesiąt lat w onej ćwiczywszy się szkole,

1545

Co za dziw, że i sercem, i rozumem zdole[455]?

Ale ten, co dopiero do tej wszedszy szkoły,

I serca, i rozumu ma z nieprzyjacioły[456],

W wielkiej cenie, bo owoc wypycha przed kwiatem.

Cóż gdy dojźre i dojdzie doświadczenia z latem[457]?

1550

Lecz rzadki ten na świecie owoc skołoźrywy[458],

W Polszcze, Bogu bądź chwała, nie wielkie to dziwy,

Hetman młody i dobry, jakiego nam zdarzył,

Kiedy się płochy Osman na Polskę zajarzył[459].

Skoro staną hetmani, toż koło pieniędzy

1555

Zdało się tam zakrzątnąć i mówić co prędzej.

Ośm poborów i w Litwie, i w Koronie całej

Na tę ekspedycyją przyszły do uchwały.

Kwarta[460] przy tym sowita[461] i dwoje czopowe[462],

Ksiądz, OjczyznaDuchowni też przez laudum[463] swoje synodowe

1560

Na który do Piotrkowa skoro się zgromadzą,

Sto pięćdziesiąt tysięcy podskarbiemu dadzą

Na wojnę sprawiedliwą. Gdzie[464] przy świętej wierze

Mieli byli dobry rząd zaczynać pasterze,

Wielka krzywda Ojczyzny, ale tym terminem

1565

Nie wszyscy grzeszą. Siła[465] ich z świętym Marcinem

I płaszcze by rzezali[466] za całość Kościoła.

Są drudzy skąpej ręki i twardego czoła;

Wolą nieprzyjaciołom na rabunek chować

Pieniądze tu zebrane, niż suplementować[467]

1570

Konającą Ojczyznę, choć widzą na oczy,

Uciekając, że je tu nieprzyjaciel wtroczy;

Wolą wieść za granicę i darmo dać komu,

Niźli węgłów podeprzeć pochyłego domu.

Atoli półtorakroć sto tysięcy złożą,

1575

Choć się milionami w ojczyźnie wielmożą,

Na tak główną potrzebę, gdzie i skarbów strata,

Obroń Boże, i sami byliby u kata.

To pieniężne posiłki; co się ludzi tycze[468]

Pięćdziesiąt uchwalonych tysięcy naliczę;

1580

Bo czternaście w kirysach, dwadzieścia w kolczudze[469]

Tysięcy wyniść miało ku onej usłudze

I z Litwy, i z Korony, cudzoziemskie do téj

Liczby i konne pisać pułki i piechoty.

Tyle miały warszawskie natenczas papiery

1585

Ale cóż, trzyzydlowe gdy się tak i kiery[470]

Nie kurczą, jak się one zstąpiły komputy[471]:

Bowiem więcej nie wyszło w pole ludzi ku téj

Okazyi, rachując konne i piechury,

Nad trzydzieści tysięcy i pięć, same ciury,

1590

I z luźnymi wyjąwszy, z których drugie tyle

Mógłbyś bezpiecznie pisać w dobrej wojska sile.

Szkoda ich lekceważyć; kędy[472] co z zdobyczą,

Pewnie ani postrzałów, ani ran nie liczą.

Dali próbę odwagi w szwedzkiej onej wrzawie,

1595

Gdy szturmem Wittemberga dostali w Warszawie,

Który wczora tryumfy swoje mierzył w strychy;

Nie wojsko, nie żołnierze, holik[473] go wziął lichy.

Aleć i w tę straszliwą z pogaństwem turnieją[474]

Nie raz pokazowali, co mogą, co śmieją.

1600

Kozacy też przez swoje deklarują posły,

Byle się wojska nasze do Wołoch przeniosły,

We trzydziestu tysięcy i w porządnej sprawie[475]

Stawią się; tak stanęło u nich na Rusawie!

Więc oraz na ruszenie pospolite wici[476]

1605

Wychodzą na tych wszytkich, którzy są okryci

Przywilejem szlachectwa, aby nie w imieniu,

Nie w herbie tylko swoim, lecz na tym kamieniu

Pokazali, że przy krwi jest wrodzona cnota,

Na którym brantownego[477] doświadczają złota.

1610

Jeszcześmy, jeszcze byli nie zgospodarzeli,

Żebyśmy się tak słusznej wojny wzdrygać mieli.

Szlachcic, TchórzostwoNie dzisia to (odpuśćcie, jeśli się kto czuje[478]),

Gdzie nam tak dom, tak jego pieszczota smakuje,

Że kontenci[479] z szlachectwa, co nam idzie rodem,

1615

Już go żadnym popierać nie chcemy dowodem.

Widzieć ich po jarmarkach i prywatnym feście,

Gdy się strojno, czeladno, przechodzą po mieście;

Pódźże z nim do publiki, choć w onejże lamie[480],

Tak skromny, tak pokorny, że wilk a wilk w jamie;

1620

Dopieroż gdy ich w pole wytkną trzecie wici,

Przyjdzie stać na posłuchu[481] i zmoknąć do nici;

Nuż podjazdy, nuż ona potrzeba, o której

Słuchając włosy z czapką wstawają do góry;

Gdy mu grzbiet kirys[482] orze i jakby za winę

1625

Szyszak perfumowaną prasuje czuprynę;

Gdy się przyjdzie narazić na kule, na strzały,

I stać w miejscu cały dzień jako cel przed działy.

Patrząc, gdy drugich niosą, słysząc świst nieluby,

Oczy w górę podnosić, Bogu czynić śluby,

1630

(Stanie-ć za śmierć strach śmierci, owszem jeszcze gorzéj;

Bo sto razy umiera, jeśli tam kto tchórzy),

Nie dziw, że mierznie wojna naszym galantomom[483],

Którzy samym nawykszy od młodości domom,

Słuchają, rychło w polu będzie po harapie[484],

1635

Rychło im kto potrzebę[485] przyniesie na mapie;

Więc żołnierzów obmawiać i hetmanów szczypać.

Da kopę na on pobór; długoż, prawi, sypać

Darmo będziem pieniądze? Wierę zdaniem mojem,

Jużby czas Ukrainę widzieć za pokojem!

1640

Drugi, nie godzien kijem mitręga za bydłem,

Jagły mierzyć z maślonką do tarku tworzydłem[486],

Że wiewiórczym ogonkiem dał opuszyć[487] kołnierz,

Aż już wąsy odyma, aż sędzia, aż żołnierz!

Wdaj że się z nim w rzecz, chociaż nie był dalej bursy,

1645

Historyje i one usłyszysz dyskursy,

Już on wiadom porohów, czajek i Kodaku[488],

Wiadom złotego, wiadom kuczmańskiego szlaku,

Gdzie Merło, gdzie Drzypole, gdzie w bezludnej dziczy

Sina woda z ordami Polaki graniczy,

1650

Wszytko wie, tego nie wie do siebie nieborak,

Że sklep dziurawy ledwie stoi za półtorak.

Niechże się jedno jaka królewszczyzna[489] błyśnie,

Obaczę, jeśli żołnierz przed nim się dociśnie.

Już na nię zadał[490], kto tam na tandecie siedzi;

1655

Pewnie najzasłużeńszy do niej nie uprzedzi.

SzlachcicNie tak było przed laty, gdzie nie pierwej młody

Do szabelki przypadał, aż od wojewody

Albo króla samego śród walnego festu[491]

Do niej był przypasany, koło lat dwudziestu.

1660

To ozdoba, to mu strój nad wsze aksamity!

Dotąd część domu; już był Rzeczypospolitéj.

Brał i pierścień żelazny, charakter[492] sromoty,

Który musiał na palcu swoim nosić poty,

Aż krwią nieprzyjacielską z obligu[493] wyjęty,

1665

Złoty już nosił sygnet, już siadał z książęty;

Żelazny na pamiątkę ze zdobytym łupem,

Kładł Marsowi w kościele w święto przed biskupem.

Dopiero skoro odniósł na swym ciele blizny,

Prawić o wojnie, radzić około Ojczyzny

1670

Godziło się; nie, zrósszy przy doiwie krowiem,

W opiekę brać nieszczęsną Ojczyznę ze zdrowiem.

Dziś!… ale Nienawiść, Prawdalepiej milczeć, bo i sam widziałem,

Że za prawdą nienawiść, jako cień za ciałem;

Opak wszytko! Bo dziecku małemu do kasze

1675

Drugi ociec szabelkę i łuczek przypasze.

Toż żeby dom nie zginął, dla onej pociechy,

Skoro zwiedzi w Warszawie co przedniejsze wiechy[494],

Ożeni go; a ten też jakby wlazł do twierdzy,

Ani szable przypasze, ani otrze ze rdzy,

1680

Zasznuruje się w duchnę[495], i podobnych sobie

Gapiów jakich, ni Bogu ni ludziom, naskrobie.

Nie zna jak żyw pancerza, nie widział kirysu,

Albo się gospodarstwa, albo imie flisu[496],

Lubo siwe czabany[497] za granicę pędzi,

1685

Lubo też piwo robi i browary smędzi:

Mało na tym, czy flisem, czy wołmi, czy bzdęgą[498],

Czego inszy krwią nie mógł, takowi dosięgą;

Albo idzie do dworu i tak, świni ucha

Nie uciąwszy, senator z onego piecucha.

1690

Lecz nie to mój propozyt[499], ale pod Chocimem

Marsa krwawego dzieła opisować rymem;

Więc do rzeczy! Już wojska, pieniądze, hetmany,

Już mamy po Koronie zaciąg obwołany;

Brzmią bębny po miasteczkach, szeleszczą warstaty,

1695

Co żywo, się w wojenne sobi[500] apparaty;

Już działa w gisseryjach[501] z twardej leją spiże[502],

Już złote po chorągwiach wyszywają krzyże,

Sypią się z kancellaryi listy przypowiedne

Na żelaznych usarzów i pancernych jedne,

1700

Drugie na pieszych albo woluntaryjusze.

A że nie zażywano już naonczas kusze,

Wszyscy do ręcznej strzelby, do kul i do prochu!

A on główny gospodarz, nie dosiawszy grochu,

Zdjąwszy z ściany, dziadowskie każe zszywać toki[503],

1705

I wrzaskliwe z szyszaków powygania kwoki,

Rzekłbyś, że Lemno drugie, gdzie na poły nadzy

Obrzymi, straszne ścierwy ubrukawszy w sadzy,

I Brontes, i Styropes z dużym Piragmotem[504]

Na przemiany, kowadła ciężkim tłuką młotem.

1710

Lecz jeszcze na posiłki wyciągamy oczy:

Bo nam tej gry pomogą sąsiedzi ochoczy.

Ociec święty obiecał, skoro cesarz skończy

Wojnę z heretykami (cóż mi po opończy,

Gdy już zmoknę do nici? ), bo na te imprezy

1715

Wszytkie zbiory i wszytkie swoje łoży spezy[505].

Przydał: jako zbijecie Turczyna do szczętu,

Dam w każdym roku miejsce na pamiątkę świętu.

Toć z Rzymu otrzymali natenczas Polacy,

To im przyniósł ich poseł Grochowski Achacy.

1720

Podziękowawszy za nie[506] (i to nie poślednia

Cnota), lepszej nowiny wyglądamy z Wiednia.

Naprzód, że krew przyjaźni najpewniejszym gruntem,

Dwie siestrze[507] cesarz mając za naszym Zygmuntem,

Boskiego i ludzkiego uchyliwszy prawa.

1725

Druga, że w Polszcze z jego przyczyny ta wrzawa;

Bo gdy mu król posiłki śle na Gaborego

(Który się z Fryderykiem związał był na niego),

Gabor chcąc się nas z Węgier skaraskać[508] co prędzej,

Cztery piechot tysiące Turkom i pieniędzy

1730

Posyła, żeby wpadszy niespodzianie w ptaki,

Z Czech i z Węgier pomocne odwiedli Polaki.

Stąd jako na trzy tuzy[509] bez wszelkiej omyłki,

Tak śmiele na rakuskie każemy posiłki.

Dadzą ci Bogu liczbę, którzy tego krzywi[510],

1735

Ale niech się tu każdy niewdzięczności zdziwi:

Za psa krew (jako stara przypowieść natrąca:

Z bratem na lwa, a z szwagrem ledwie na zająca);

Za psa nasza uczynność, bo póki świat światem,

Nigdy Niemiec nie będzie Polakowi bratem.

1740

Nie tylko nam posiłków winnych odmówili.

Lecz werbunku w swej ziemi cale[511] zabronili,

A co najboleśniejsza rzecz musi być, że tem,

Co już wzięli pieniądze, surowym dekretem

Wracać nazad kazali; zaczem wszyscy trząskiem[512]

1745

Uszli i aż się tam gdzieś oparli za Śląskiem.

Albo to wolność nasza, co im w oczu solą,

Przyczyną, że nas chcieli wterebić[513] w niewolą,

Albo ze zginionymi, za jakich nas mieli

W takiej wojnie z Turkami, łączyć się nie chcieli.

1750

Któż o utrapionego[514] kiedy przyjaźń stoi?

Każdy mija, każdy się zapowietrzyć boi.

Ten był owoc rakuskiej w onę burzą ligi,

Do której ze wszytkimi szliśmy na wyścigi;

Więc mieszać nasze sejmy, nasze interregna[515],

1755

Czyhając, rychło miła wolność nas pożegna,

Rychło nam karki osieść, mieć czwartą na głowie

Koronę, skąd spadli dwaj Maksymilanowie[516];

Mało im Węgry, Czechy i niewolnik śląski,

Któremu pod przysięgą biednej zabić gąski

1760

W własnym domu nie wolno, aż zapłaci od niéj;

Ale czego chcą sami, znać, że tego godni.

Hiszpan barzo żałował, że z tym potentatem,

(Który kiedy się ruszy, całym trzęsie światem),

Polacy się zwadzili, a tym służy właśnie,

1765

Że niżeli mysz skoczy, dalej kocur trzaśnie.

Dla dawnego przymierza, które trzyma ściśle

Z Turkami, żadnego nam posiłku nie przyśle.

A ono złote runo i baranek święty,

Od ciebie nam na związek posłane prezenty,

1770

Mizerneż to ofiary, malowana liga!

Patrząc, gdy nas okrutny poganin postrzyga,

Nie pomóc nam się bronić, nie odegnać wilka

Od baranka? Czy dosyć, że go złota szpilka

Na waszych przypnie piersiach? Człeka-ć wywieść w pole

1775

Łacno[517]; lecz kiedyś w serce ta szpilka zakole.

W takiemże-to igrzysku ten charakter macie,

Ze go sobie za czaczko[518] tylko posyłacie?

W ten sens i Wenetowie, w ten wszyscy sąsiedzi

Niewdzięczne posłom naszym dają odpowiedzi,

1780

LekarzRówni owym doktorom, co widząc w malignie[519]

Chorego, że nie wstanie, że już duszą rzygnie,

Miasto jakich syropów, co mu jeszcze ciężej,

Każą mu się z sumnieniem rachować u księży.

Jeden tylko król swojej dał wizerunk cnoty:

1785

Jakub, co rządził Angle, Hiberny i Szkoty.

Krótko o tym mówiwszy z Ossolińskim Jerzym,

Który był wrychle[520] wielkim koronnym kanclerzem,

Ośm swych ludzi tysięcy, przodek biorąc inszém

Chrześcijanom, z ochotą i uprzejmym winszem[521]

1790

Wyprawił, opatrzywszy żołdem na rok cały.

Wstydźcie się, katolicy, że was do tej chwały

I nabożeństwem obcy, i odległy morzem

Uprzedził i pokazał, że nie z wami tchórzem,

Acz i droga daleka, i czas barzo ścisły

1795

Przyczyną, że do skutku nie przyszły zamysły;

Bo niespełna ćwierć roku trwała ona wojna,

Lecz stoi[522] za rzecz samę ochota przystojna.

Tedy się Bogu tylko, któremu swe rzeczy

W świętą dawszy opiekę, Zygmunt ubezpieczy,

1800

Wiedząc, że tam najprędzej człowieka pociesza,

Kędy się licha ludzka pomoc nie przymiesza,

A kto w siłach śmiertelnych swą nadzieję kładzie,

Dziś, dziś się niech o swoim upewnia upadzie,

ZimaJuż też rok był na schyłku, już wypadszy z Wagi[523],

1805

Słońce co dzień to szczupłej zagrzewa świat nagi,

Który zima oskubszy ze wszelakiej krasy,

Tak bydłu, jako zwierzu zamknęła popasy.

Wszytko z pola zegnała zaraz za swym przyściem,

Okrom[524] co gałązkami albo żyje liściem.

1810

Już i pasterze swoje puścili koszary;

I ptak poszedł na zwykłe do cieplic opary[525],

Prócz tych, co się na nasze spuściwszy urobki,

Całą zimę po brogach wysysają snopki.

Twardy mróz ujął ziemię, chociażbyś po bagnie

1815

Kartaony[526] prowadził, pewnie się nie zagnie;

Krzyształowym wątpliwe brody spiął pokostem

I bystre rzeki szklanym poujmował mostem.

Biały śnieg jako z woru na ten się świat kida[527],

Bo się słońca z uboczy nic a nic nie wstyda;

1820

Lecz skoro oszedzieje[528], skoro mrozem spierzchnie,

W rozliczne glance iskrzy swe lilie[529] wierzchnie.

Więc komu przyszła wojna głowy nie ugryza,

Delikacko na płytkich saneczkach się śliza.

Świszczą smyczki z daleka gościńcem utartem

1825

A dropiaty, jak rarog, leci pod lampartem.

Kto myśliwy, po śniegu zwierza z charty tropi,

Nasz starzec przy kominie grzanki w piwie topi

A co raz pisanego nachylając garca,

Już syty tego świata, czeka z gołą marca[530];

1830

Nie idą mu w gust żadne przejażdżki i sanki,

Zjadszy zęby, woli ssać rozmoczone grzanki:

Toć ostatnia człowiecza uciecha, komu się

Da Bóg starzeć i późne oglądać prawnusie,

Krótce rzekszy, gdy słońce wpadło w Kozierogi[531],

1835

Zima się na podniebne zwaliła podłogi.

Wojny chocimskiej część trzecia

Matka BoskaRok nastał tysiąc sześćset pierwszy i dwudziesty,

Jako na ten świat zaszły niebieskie aresty[532],

(Który już szatan prawem odbierał dziedzicznem,

Aleć go zaraz puścić musiał w rękawicznem[533];

1840

Bo święta ona Panna, wydawszy na ziemię

Nieśmiertelnego ojca wiekuiste brzemię,

Podarła cyrografy otrzymane w raju,

Za grzech pierwszych rodziców ludzkiego rodzaju,

I uczyniła koniec łez naszych oblewin,

1845

Którymiśmy ogryzek popijali Ewin);

Jako ten Jezus, co się w jej żywocie[534] taił,

Zaprzedanemu światu zbawienie zagaił

(I dał nam inszą kąpiel, kędy przez krzest wodny

Z dusz naszych omywamy grzech nią pierworodny),

1850

Chrystus, ŚmierćJako Bóg, użalony naszej niedołęgi,

Nie wstydził się człowieczej natury siermięgi

I nie pierwej ją wyzuł, aż go w onej guni[535]

Ludzkiego utrapienia ubiją pioruni

(Żal, strach, wstyd, ból, że go z tak niewczesnego chyżu[536]

1855

Śmierć odrze i sromotnie rozbije na krzyżu,

Którym razem sama śmierć tak swe stępi noże,

Że odtąd na śmierć zarżnąć nikogo nie może).

Kiedy wicher wschodowy, ruszywszy świat z gruntu,

Straszne burze na Polskę rzucił z Hellespontu[537],

1860

Chcąc ją zalać, chcąc ją w jej własnej krwi utopić,

Przyszło się tedy i nam w takim razie stropić[538]

A puściwszy na stronę niepotrzebne skargi,

Stawiać tamy na fale i na przyszłe szargi[539].

Więc, że żadnej prócz piersi nie czujemy naszéj,

1865

To mury, to fortece. Hej, mężny podczaszy[540]!

Masz pole, bierz na rękę białopióre ptaki

I prowadź ku Podolu odważne Polaki.

Jakakolwiek ich liczba, masz orły i krzyże

Które uganiać mogą i sokoły chyże,

1870

Nierzkąc[541] sowy nikczemne i plugawe gacki,

Co tylko pod miesięczne latają omacki[542].

Idź w boży czas w tę stronę, gdzie poganin srogi

Niesie pustki żałosne, okropne pożogi,

Niesie płacz matkom naszym i smutne lamenty,

1875

Obciążywszy karawan[543] kajdany i pęty.

Zdarzy Bóg chrześcijański, te pustki, te ognie

Że mu w zanadrzu ręka waleczna zażognie[544];

Zdarzy, że mać pogańska, paździerze i zgrzebie

Włożywszy na grzbiet, na swych zawyje pogrzebie!

1880

WiosnaJuż się wiosna poczęła, już baran ochudły

Otrząsszy gęste z śniegu zimowego kudły,

Skoro mu słońce wełnę cieplejsze ugara[545],

Po łąkach i zielonych murawach się tara[546].

Role się znowu ziarnem u oracza dłużą,

1885

Pierwszego nie wróciwszy; lasy się papużą[547];

Obnażone konary, skoro im wiatr pępki

Porozdyma, znowu się pstrzą w barwiste strzępki.

Już krzykliwe żurawie, już swe gęsi klucze,

Jako nasz z śniegu rosa horyzont opłucze,

1890

Długiem pasmem prowadzą; już wdzięcznymi głosy

Po kniejach się wesołych przekrzykują kosy,

A smutny słowik, wiedząc, że mu się nie wróci,

Tak we dnie, jako w nocy po swej stracie nuci.

Już się po krzach[548] pieszczone wabiły kukułki,

1895

Gdy Lubomirski sobie poruczone[549] pułki

Pod Skałą, gdzie się bystry Zbrucz z krzemieni zdziera,

Przednią straż trzymający, obozem zawiera.

Gdzie jako doskonały wódz i hetman czuły[550],

Mając rznięte na sercu Marsowe reguły,

1900

Na wszytkie razem strony wyprawuje szpiegi.

Więc że już były pewne tatarskie zabiegi,

Żeby z Wołoszą w Polszcze nie czynili szkody,

Dniestrowe swym żołnierzem poosadzał brody

I tak ich razów kilka niespodzianie zbieży,

1905

Że pogaństwo krwią płaci nieczesne[551] kradzieży.

Gdzie Szymon Kopyczyński i sercem, i siłą

Nie da nigdy sławy swej zawierać mogiłą,

Tak ją waleczna ręka ostrą szablą wdruży[552],

Że póki świata, póty w piersiach ludzkich płuży[553].

1910

Te kiedy ma z Tatary Lubomirski gony,

SzpiegPrzyjechał do obozu poseł niespodziany[554],

Po przezwisku Weweli, imieniem Konstanty,

Z Krety rodem, wiarą Grek, książę między franty[555],

Postawą chrześcijanin, lecz gotów dla wziątku[556]

1915

Boga przedać; tego był niecnota rozsądku!

Doznał go w legacyi on Zbaraski wielki,

Że w nim wiary i jednej nie było kropelki.

Tego Spodar[557] wołoski z zmyślonym kontestem[558]

Chęci swoich wyprawił przeciwko nam ze stem

1920

Rozmaitych dowodów, życząc tego szczerze,

Żeby stare co rychlej odnowić przymierze

Między Turki a Lachy, nim się w wojnę wkroczy,

Nim się Mars obojętny[559] we krwi uposoczy.

Troje prawił nie dziwy: jakim aparatem,

1925

Jakim duchem szedł Osman, który cale[560] na tem,

Jeżeli samą grozą Polaków nie skróci,

Do szczętu ich z imieniem i z państwem wywróci;

Nie przestanie swych wodzów do drogi przynukać[561],

Bojąc się, żeby mu was nie przyszło gdzie szukać

1930

Po błotach i wertebach dzikimi manowcy[562];

Tak na upatrzonego spieszą się więc łowcy.

Miał list od Husseima na Sylistrze baszy,

Który skoro koronny przeczyta podczaszy,

Też strachy, też racyje, też rady do zgody,

1935

Które od wołoskiego były wojewody.

Anośmy się niedługo tego dowiedzieli,

Ze nie posłem, ale był szpiegiem ten Weweli,

Aby naszych humory i co mają serca

W takim razie Polacy, widział przeniewierca;

1940

Bo się to wszytkim zdały niepodobne rzeczy,

Żebyśmy kiedy z Turki do takowej przeczy[563]

Ośmielić się ważyli, nierówną potyką[564]

Porwać się, jako mówią, na słońce z motyką;

Samym echem do takiej przyjdziem raczej zrzuty[565],

1945

Że Turkom dobrowolnie pozwolim trybuty,

Drogi pokój opłacim; nie mając się na czem

Wesprzeć, ujmiem dorocznym Osmana haraczem.

Chciał odjechać Weweli i żądał odprawy,

Lecz nie mogąc tak głównej Lubomirski sprawy

1950

Skończyć bez Chodkiewicza; przeto mu rozkaże

Dó bliskiej wsi przez ten czas pod uczciwe straże,

Aż wielki hetman ściągnie, przy którego boku

Ze zgodnego wszytkich rad koronnych wyroku

Komisarze mieszkali, a tych część z senatu,

1955

Część rycerstwa do onej wojny aparatu[566]

Przydano, zawiązanych warowną przysięgą,

Że w cnocie ani w zdrowej radzie nie ulęgą.

Przy nich sądy główniejsze, żołnierskie zapłaty,

Przy nich pokój stanowić i pisać traktaty,

1960

I dobre, i uczciwe w równej trzymać sforze,

Owszem, niźli w pożytku, więcej kłaść w honorze.

Młodość, RozumCiebie naprzód, Jakubie Sobieski, tu liczę.

Pierwszy to był twój stopień, cny wojewodzicze

Lubelski, do któregoś, chociaż laty młody,

1965

Wielu starców uprzedził; nie zawszeć u brody

Rozum bywa, częstokroć ludzie, nadzy skronią,

Siwych owych satyrów dowcipem dogonią.

Tu Mikołaj Sieniawski, krajczy tej korony,

Głowę dla rady mając, ludzi dla obrony;

1970

Tu Matyjasz Leśniowski, bełzki podkomorzy,

Czwarty Michał z Tarnowa; i wam się otworzy

Okazyja do wiecznej sławy w tym terminie,

Janie z Pawłem, rodzeni bracia na Działynie.

Ci-ć byli komisarze z rycerskiego rzędu.

1975

Senatorowie wszyscy z swych krzeseł urzędu

Należeli do rady, co byli przytomni.

Żorawińskiego tylko Muza ma przypomni,

Mąż ręką i rozumem, językiem i piórem,

Nikomu nie był z Litwy i z Korony wtórem.

1980

Już się wiosna starzała, już jej śliczne glance

Opłowiły gorętsze słoneczne kagańce,

Już ziemia niezielona, już niski świat żółknie,

Skoro na zodyjaku Raka Tytan[567] połknie,

I skoro gorliwego Lwa grzywy zagrzeje.

1985

Dotąd upracowany oracz swej nadzieje

Wyglądając, już ją dziś pełną ręką czerpa,

Pomykając po niwach zębatego sierpa.

Nie duma więcej słowik, jeśli wierzyć bajce[568],

Nie skarży na czystości swojej winowajcę.

1990

I kukułka nie kuka, bo skoro przymusi

Na swe jaja ptaszynę, potem ją udusi.

(Straszny przykład niewdzięku! za podziękowanie

Na szubieńcę z piastunką, za myto karanie! )

CzasJuż lato nastąpiło, już Flora Cererze

1995

Dała miejsce; już słońce w swojej doszło sferze

Najwyższego terminu, z której dzień przyczyny,

Nie do całej przypuszcza noc godzin trzeciny[569];

Dzień ma szesnaście, noc ośm, lecz rostąc[570]pomału,

W krótkim czasie równego doczeka się działu,

2000

I swego powetuje, gdy mroźnego grudnia

Weźmie sobie szesnaście, ośm zostawi u dnia.

Tedy mając Chodkiewicz podczaszego w czele[571],

I on by nie chciał gruszki zasypiać w popiele,

Więc Pogonią zbawiennym ozdobiwszy krzyżem,

2005

Sunie się z Litwą krokiem ku Podolu chyżem.

Łączy się z Lubomirskim i zawiera kołem

I Orły, i Pogonie pod Rzepnicą siołem,

Kędy w pułki okryte[572] dzieląc wojska obie,

Szczuplejszy widzi komput[573] i w głowę się skrobie,

2010

Że daleka warszawska uchwała od skutku;

Co acz go w sercu korci, tai w czele[574] smutku;

Znaczy miejsce każdemu, kędy kto ma chodzić,

Lub w ciągnieniu, lub przyjdzie obozy zawodzić;

Więc urzędy wojskowe, kto był czego godny,

2015

Za środkowaniem[575] cnoty rozdaje; dowodny

Wiernek straży zawodził, Kazimirski drugi,

I Bogdaszewski trzeci był od tej usługi.

Dolmad, Litwin, oboźnym, jako żołnierz stary,

Umiał toczyć tabory, szykować kotary[576].

2020

Co gdy wszytko sporządzi, dla przestrzeńszej pasze,

Ruszy wojsko nazajutrz ku miasteczku Brasze,

Gdzie nad niskimi Dniestru skalistego brzegi

Pięknym wieńcem namioty rozbito w szeregi,

A skoro się dzień chylił i już słońce gasło,

2025

Imię Jezus najpierwsze otrąbiono hasło.

Nie miał więcej armaty i Dawid w sekundzie,

Gdy przy konopnej zabił Goliata fundzie[577].

Pod ten cień nasze Orły i Pogonie z Litwy,

Przez święte swych patronów cisną się modlitwy,

2030

Który w najgorszą szargę[578], w najstraszniejszą zrzutę[579],

Stanie[580] za mur miedziany, warowną redutę.

Oneć to pięć kamyków, pięć liter w tym słowie,

Przed którymi upadać muszą obrzymowie.

Noc zatem, świat szarymi przyodziawszy skrzydły,

2035

Uspokoiła ludzi z ptastwem, z zwierzmi, z bydły,

Prócz co się słońca strzegą i swój ich cień straszy,

Cały dzień spią, a w nocy wychodzą ku paszy,

Spi obóz, na przyszłe się karasując[581] prace

Mając wkoło posłuchy[582] i we straży place;

2040

Szumi Dniestr, a gdy woda z skałami się kłopi[583],

W głębszy sen zmysły ludzkie onym szumem topi.

Ty sam nie śpisz za wszytkich, nie dasz zemgnąć oku,

Wielki hetmanie! Darmo tłocząc na bok z boku

Twarde łoże i w głowie pełno mając zgrzytu,

2045

Równo z strażą ranego oczekujesz świtu.

Próżno pieją Syreny słodko-brzmiące dumy,

Choćby z morskiej kolebka utoczona spumy[584],

Choćby się na to zmówić obie chciały zarze[585],

Nie uśpią człeka, kędy w głowie jak w browarze,

2050

Sto wątpliwości razem, razem tysiąc myśli,

I w sercu, i w rozumie hetmanowi kréśli.

ŚwitKiedy Tytan[586], skończywszy przechadzkę podziemną,

Przez rumianą jutrzenkę obwieszcza noc ciemną,

Księżyc bladł, gwiazdy gasły, gdy się wschód zabieli

2055

A zorza purpurowej Febowi[587] pościeli

Ustąpi, który tymże impetem na światy

Ogniste pędzi w szorze iskrzącym bachmaty[588],

Których jeszcze nad ziemią nie gorzały cugi,

Z uboczy tylko od ciał cień czyniły długi.

2060

Jeszcze i Flory z mokrych pereł nie rozbierze

Zefir, kiedy po świętej Chodkiewicz ofierze

Obsyła senatory i wojskowe rady,

Zapraszając w osobny namiot do gromady;

Gdzie dalszej wojny progres, czy się trzymać Brahy,

2065

Czy się przez Dniestr z obozem przeprawiać w Wałachy,

Do uwagi podaje i na obie stronie

Dość potężne racyje były po Koronie.

Jeśli stać w swojej ziemi, żywność bez omyłki,

I snadniej z Polski w obóz wniść mogą posiłki,

2070

Bronić poganinowi przez rzekę przeprawy;

Nie przebrnie, nie przeleci bez mostu, bez ławy.

Z drugą stroną ustawne sąsiedzkie kwerele[589].

Cóż gdyby się zgarnęli i nieprzyjaciele

We wnętrzności ojczyste? Pewnie by krom[590] wstrętu[591]

2075

I Wołyń, i Podole spłonęło do szczętu.

Listy potem z Warszawy gęste poszty[592] niosły,

Żeby wojska, lub przez most, lub łodzią i wiosły,

Na drugą stronę Dniestru wcześnie przeprawować,

Zamek chocimski zmocnić i chlebem spiżować[593].

2080

I Kozacy znać dają, że ich zaporohy

Nie puszczą, dokąd naszy nie wnidą w Wołochy.

Tak sobie sztuczny[594] naród na umyśle dumał:

Nużby się jako Turczyn z Polaki pokumał,

Kto wie, jeżeliby ci, chcąc nam przytrzeć rogów,

2085

Nie do naszych te siły obrócili progów

Dla[595] tureckiej przyjaźni? Dotąd przeto z niemi

Łączyć się nie chcą, dokąd Polacy w swej ziemi.

Lecz te wszytkie racyje uważywszy rzędem,

Miejsce było osobnym dla obozu względem,

2090

Gdzie, począwszy od rzeki, wesołe cudownie

Aż do skał nieprzystępnych rozwleką się równie[596],

Nie bez pagórka jednak i niskiej doliny,

Które pozaraszczały gęste rokiciny,

Że chociaż kto otwarcie, chociaż kto fortelem,

2095

Mógł się na stronie obie[597] bić z nieprzyjacielem.

Tedy wszyscy stosują w ten sens swoje wota[598],

Żeby zamek chocimski osadzić i wrota

Zalec poganinowi, a na jego gruncie

Światu twe imię, wielki ogłosić Zygmuncie.

2100

Z tym wstają a już cieśle materyje rąbią,

Już przeprawę trębacze po obozie trąbią,

Ani się Wewelego dłużej zdało bawić,

Przeto stanęło zaraz w drogę go wyprawić

Któremu gdy Chodkiewicz spod uczciwej straże,

2105

Chociaż z dobrego bytu, stanąć przed się każe,

Ujźrawszy ten urodę bohatyrską w ciele,

W twarzy postać Jowisza, Gradywa[599] na czele,

Zbladł jako trup i naprzód wzrok pokorny chyli,

Zaś chce upaść pod nogi hetmańskie po chwili.

2110

Poda mu chyżo rękę i tak rzecze skromnie:

«Nie do Turczynaś bracie, ale przyszedł do mnie;

Głupi ludzie ten ukłon i czynią, i właszczą[600];

U nas jednemu Bogu na ziemię się płaszczą.

Tak nierychłej odprawy od mego kolegi,

2115

Przyczyną są tatarskie w Wołoszech zabiegi,

Teraz już jedź w boży czas i Wojna, Pokój, Rozumto miej ode mnie,

Że jakom nie przypasał tej broni daremnie,

Alem nią gotów drogą opądzać Ojczyznę

(Po to starość i moję niosę tu siwiznę),

2120

Tak jeśli się przystojne podadzą sposoby

Do zawarcia miłego pokoju, a kto by

Cale[601] w rozum był obran w człowieczym narodzie,

Żeby wolał na wojnie, niżeli żyć w zgodzie?

Zawsze bowiem wojenna obojętna bierka[602].

2125

W czym ja z osobnym listem posyłam Szemberka,

Gońca mego do basze, i tak tuszę sobie,

Że bezpiecznie na miejsce zajedzie przy tobie».

A ono że był Szemberg wiadom Turków wszędy,

Za tą był okazyją wyprawion na względy.

2130

Skoro skończył Chodkiewicz, tak krótko podczaszy:

«Niech Husseim, niechaj nas hospodar nie straszy.

Pokojem nie gardzimy, ale dla bojaźni

Zebrać go, barziej nas tym jątrzy, barziej drażni.

Rozumiem, że to wszytko pójdzie nam smarowniej[603],

2135

Skoro sobie na bliskiej poigramy równi.

Na te wojska, co piszą, i na te trzy światy,

My szable, oni mają rydle i łopaty,

A jeżeli się jeszcze balsamem ukleją,

Bliższy Chocim niż Egipt jeździć po mumiją.

2140

Zły tryumf przed wygraną, zły i hup przed skokiem[604],

Obaczy to Husseim, chociaż jednym okiem

(Bo był ślepy na drugie), a teraz me listy

I afekt swemu panu oddaj otworzysty.

Już byś bez wątpliwości oglądał był Jassy,

2145

Ale pozalegali Tatarowie pasy[605]».

Toż skoro Wewelego Chodkiewicz uprzątnie,

Z pilnością się koło swej roboty zakrzątnie.

Nowy cud u wszech ludzi, żeby tyli[606] wzrostem,

Tak bystry Dniestr pozwolił brzegi spinać mostem,

2150

Który na nim od świata stworzenia nie postał,

A teraz jakoby go Chodkiewicz ochrostał[607];

Jakoż rzecz była zwłaszcza przytrudniejsza[608] zrazu,

Ale do surowego gdy hetman rozkazu

Przyda szczodrobliwości, dziesięć razy sporzéj[609]

2155

Ona wielka machina w ich się oczach tworzy,

I acz cierpieć nie mogąc ckliwy strumień siodła

Tak wodę ściskał, że go kilkakroć przebodła,

Podda się na ostatek, poznawszy magistra,

I da osieść hardy kark woda ona bystra.

2160

Rozum, CzasRozum mistrzem wszech rzeczy, czas mistrzem rozumu:

On mostu, on nas łodzi, on nauczył promu.

Czasem człowiek lwy króci i niedźwiedzie uczy,

Czasem słonie w wojenne beloardy[610] juczy.

Czas odmieniwszy w pysku przyrodzenie ptasze,

2165

Dał srokom i papugom czwarzyć[611] słowa nasze.

Czas wiatry chełzna, które zawarte w chomącie[612],

Stawią człeka na drugim świata horyzoncie,

Gdy odąwszy płócienne na galerze buje[613],

Wszytkie ziemie i wyspy i morza osnuje.

2170

Lata skrzydły Dedalus, lata po ojcowsku

Ikarus, póki słońca warował od wosku.

Działa lać, prochy robić, grzmieć i ognie błyskać,

Piorun z daleka w miejsce umyślone ciskać,

Granatów i misternych rac, które do góry

2175

Wzbiwszy się, tworzą z ognia rozliczne figury,

Czas nauczył murować, czas murów ruiny,

Przez potężne petardy i podziemne miny,

Cyngla ruszy, aż wszytko, co obaczą oczy,

Tak zwierza jako ptaka, zmyślny strzelec troczy[614].

2180

Czasem człek doszedł nieba i policzył gwiazdy,

Wie, która w miejscu wryta, która ma pojazdy[615].

Czas człeku czasy mierzyć i, choć ślepi oczy,

Wiedzieć którędy, widzieć, jako długo toczy

Słońce koło nad światem, pokazał, i może

2185

Pisać przed stem lat, wiele razy swe poroże[616]

Księżyc, świecę którą noc, słońce, którą krasi

Biały dzień, i w którą noc, w który dzień przygasi.

CzasCzas obrotne zegary, kędy przez sprężyny

Pomiar, przez dzwonki ogłos swój mają godziny,

2190

Albo cieniem cienkiego prącika wyznacza,

Albo w krzysztale[617] piaskiem mieluchnym przetacza.

Czas wiedzieć, kędy ziemia który kruszec kryje,

Czas znać ludzkie persony, dawne historyje,

Skoro je w miedzi ręka ćwiczona wydruży[618],

2195

Skoro je malarz pęnzlem na płótnie wysmuży[619],

Da w tysiąc lat oglądać, co już wszytko z czasem

W proch poszło za nikczemnej gadziny opasem[620],

Druk, papier i litery, którymi wykreśli

Co mówi, co ma w sercu i co człowiek myśli,

2200

I mogą się rozmawiać, nie ruszywszy usty,

Mogą widzieć z daleka ludzie inkausty[621].

Wszytkiemu czas przyczyną. GrzechO Boże dobroci!

Tedyż człowiek żywioły i naturę króci,

A przez te wszytkie wieki na grzech i złe żydło[622]

2205

Znaleźć mu się dotychczas nie dało wędzidło!

Zna zwierze, ryby, ptaki, drzewa, zioła, gady;

Wie, skąd grom, piorun, skąd deszcz, skąd spadają grady,

Krotce mówiąc, na ziemi zna się i na niebie;

Wszędzie mądr, doma głupi, że sam nie zna siebie.

2210

Wiatry chełzna, o cuda! Na cielesne żądze

Dotąd mu się nie dały wynaleźć wrzeciądze.

Ale do chocimskiego powracając mostu:

Już stał, już był gotowym przenosić i po stu;

Już dzień znaczy przeprawy, już za rzekę zmierza,

2215

Kiedy nieochotnego postrzegszy żołnierza,

I sam się hetman stropi, i propozyt[623] zwlecze,

Aż zrozumie i zleczy, co go w sercu piecze.

Wszyscy nosy zwiesili widząc, że nie żarty,

Że gościniec do Wołoch czeka ich otwarty;

2220

Sto razem niebezpieczeństw, sto trwóg w oczu stanie,

Kiedy nastąpi z miłą ojczyzną żegnanie;

Więc zrazu po namiotach i mówili cicho,

Potem głośniej, aż górę wzięło ono licho;

Na koniec się zebrawszy, w jakiej kto był szarży,

2225

Przed swoim się rotmistrzem jawnie o to skarży;

Że ich za Dniestr, jakoby na rzeź żeną[624] owce,

W kraj pusty, między dzikie wołoskie manowce.

«Skąd żywność między zbójcy? Skąd się ma posilić

Żołnierz, gdy się nie dadzą z obozu wychylić?

2230

Nie trzeba na nas Turków, dokuczy z zasadzki,

Z swoimi opryszkami Wołoszyn Bernacki[625],

Który wielekroć z nami z tamtę stronę Dniestru

Igrał, nie mogliśmy się doliczyć z regiestru.

Tedy tą garstką ludzi chcecie pobić Turki?

2235

Podobno na nich będziem zaglądać przez dziurki

Z szańców, co to tak barzo hetman każe[626] na nie,

Póki zębów i suchar spleśniałych nam stanie.

Kto ręczy, że Dniestr mostu z swych karków nie zrzuci,

Nim się król z pospolitym ruszeniem ocuci,

2240

Nim się zwleką posiłki, o których coś słychać,

Że lazą na bałuku[627], a nam tu usychać

Dotąd przyjdzie i kroplę ostatnią krwie sączyć.

Cóż choć przyjdą, gdy z nami nie będą się łączyć,

Chociaż tamto szeroko zalęgą pobrzeże,

2245

Patrząc tylko, jako nas poganin porzeże,

Albo cudzym nieszczęściem swej warując głowy,

Pokiną[628] nasze wilkom i krukom tułowy,

Pójdą za Białą wodę[629]; tym też czasem zima,

Od dalszego progresu pogaństwo przytrzyma.

2250

Praca w ręku, o płacej żaden dotąd nie wie,

Odkąd mu służba idzie; szabla nie zardzewie

W ustawicznych obrotach; już w oczach Wołosza,

A drugi jeszcze nie wziął złomanego grosza!»

Taka uszu hetmańskich skoro dojdzie skarga,

2255

Tylko mu się w drobny kęs serce nie potarga.

Czy zaraz twardym chełznać taki bunt munsztukiem,

Hersztów mieczem skarawszy, drugich tylko fukiem?

Czyli[630] wszytkich zebrawszy w generalne koło,

Przez łaskę i pogodne ma kołysać czoło?

2260

A z tym rady wojennej sprasza do namiotu

I ono zamieszanie przełożywszy, co tu

Dalej czynić, rady chce: czy łaski, czy grozy

Zażyć ma i wzruszone ułożyć obozy?

Różne zdania, różne tam wota były, ale

2265

Gromadzić się nie zdało ludzi w tym zapale,

Ani ich sądem drażnić; a kiedy z rozpaczy

Wojsko się jawnym buntem zwiąże i odsaczy,

Ufając siłom swoim o to się pokusi,

Czego wątpi uprosić, tuszy[631], że wymusi!

2270

Więc tak z rady stanęło u hetmana spólnéj,

Aby Stefan Potocki, pisarz wtenczas polny,

Kamieniecki starosta, zawiązany ślubem,

Że to wiernie z Sobieskim odprawi Jakubem,

Uważywszy ciągnienie, naprzód z stanowiska,

2275

Komu daleka, komu droga była bliska,

Ten dzień, w który chorągiew w obozowe place

Weszła, pierwszy naznaczył jej ćwierci[632] do płace.

Co skoro między roty, rotmistrze i pułki,

Przez skryte dla zazdrości roześlą cedułki,

2280

Jakby ręką przewrócił, już się nikt nie smęci,

Wszyscy weseli, wszyscy stąd byli kontenci,

Zwłaszcza kiedy w niedługim potwierdzenie czesie

Prędka poszta z Warszawy tych rzeczy przyniesie.

Jako po ślepej chai[633] i okropnej burzy

2285

Piękniejszy świat, gdy słońce jasną twarz wynurzy,

Taką dały pogodę rozesłane kartki,

Spędziwszy niepotrzebnych skrupułów zawartki[634]

Z serc żołnierzów koronnych, kartki, mówię, ony,

Gdzie był każdy o swoim żołdzie upewniony.

2290

Już śmieli, już posłuszni, nie szepcą, nie mruczą,

Zaprzągają w skarbniki[635] luźne konie juczą,

Każdy by się rad[636] widział w lot na stronie drugiej,

Gdyby można w bród przebyć krzemieniste strugi.

Skoro trąba wesołym ogłosi to echem,

2295

Do mostu się co żywo pobiera z pospiechem.

Ten jęczy pod ciężarem; Dniestr się z jadu[637] pieni,

Wstydzi się okolicznych gór i swych kamieni.

Już się był Lubomirski w Wołoszech rozgościł;

Nie czekając, rychło Dniestr magister pomościł,

2300

Zbiwszy drzewo na glenie[638], którego przystawił

Po wodzie Chodorowski, pułki swe przeprawił.

Więc nim się wszytko wojsko do obozu zgarnie,

W żywność się sobi[639], rad by założył spiżarnie,

Żeby i sam miał dosyć, i za czasem komu

2305

W potrzebie mógł dogodzić; przeto po kryjomu

W półtoruset Lipnicki wyprawiony koni,

Z nim Rychter w piąciudziesiąt na czatę dragonii.

Ci, acz bydeł nagnali i nawieźli zboża,

Nie była z kontentecą[640] ona ich podróża[641];

2310

Że nim sławną jarmarkiem Sorokę ubiegli,

Ormianie ich i Grecy zawczasu postrzegli.

Barzo na to Chodkiewicz ubolewał stary,

Gdyby ziemia wołoska Chrystusowej wiary

W jednej się liczyć miała z bisurmańską toni,

2315

Przeto tego pod gardłem przez trąbę zabroni.

Prawo, WojnaPiotr Mohiła wołoski to był wojewodzic,

Syn Symona Mohiły, że tuteczny[642] rodzic,

Skoro zginął Żółkiewski, jego wierny patron,

Przylgnął do Chodkiewicza: bowiem zmierzał na tron

2320

Dziedziczny kiedykolwiek, który nań i człeczem,

I bożym spadał prawem (lecz kędy za mieczem

Idą rzeczy, tam święta sprawiedliwość wzdycha,

Tam wszelka sukcesyja bliskiej krwie ucicha,

Milczy prawo na wojnie), o któreśmy spadki

2325

Opłakanych Mohiłów i dziś wpadli w siatki.

W te Korecki z Potockim i Piasecki trzeci,

W te mogiły[643] Żółkiewski pod Cecorą leci.

Tamci przy Aleksandrze, Konstantym, Bohdanie

Mohiłach, a Żółkiewski już przy Gracyanie.

2330

Tu wisiał Wiśniowiecki, tu w kacernej[644] męce

Trzy dni konał na haku, trzy dni na osęce

Umierał i z naturą mordując się dużą[645],

Nie umarł, aż go gęste postrzały donużą.

Trwała jeszcze nadzieja, choć jako na wietrze,

2335

Że ich dom w tym ostatnim miał się dźwignąć Pietrze.

Ten się jeszcze chudzina trzyma swego sznura,

I choć go dzisia wiechciem fortuna potura,

W Bogu i w szabli polskiej ufa, że się dopnie,

Skąd wypadł, i dziadowskie odziedziczy stopnie.

2340

Widząc, że bez nadzieje powrotu nie tonie

Co dzień w morzu głębokim ogniogrzywe słonie[646];

Bo skoro noc zwyczajnej dopędzi koleje,

Znowu świeci i skryte wyjawia złodzieje,

I nie tak go grubych chmur zamroczą kałduny[647],

2345

Gdy śród dnia ciągną na świat, grom, grad, lić[648], pioruny,

Żeby się zaś z burego wydarszy ołowu,

Nie miało złotą lampą pałać jako znowu.

Nie zawsze się ćmi ani płomieniste puchy[649]

Zawsze mu czarny księżyc zarzuca makuchy,

2350

Wydrze się zaraz siestrze, a po sferze modréj

Pędzi w zupełnym świetle cug swój złotobiodry.

Nie zawsze i ocean, srogim szturmem wzdęty,

O zakryte skopuły[650] roztrąca okręty,

Na które kiedy już, już niestrzymanym fluksem[651]

2355

Wpadają, ali Kastor zawita z Polluksem;

Ucichną potem wichry, a w ślicznej pogodzie

Pełnym żaglem do swego portu płyną łodzie.

Los, NadziejaNie trać zaraz otuchy i bądź przy nadziei,

Kiedy cię zepchnie ślepa fortuna z kolei

2360

Pomyślnego żywota; nie maszci i trochy

Statku u tej rodzaju ludzkiego macochy.

Czekaj jeszcze rewolty[652]: bo nie tak uwięzła

Twa dola, żeby z tego wywikłać się węzła

Nie zdołała stateczność. Kto chce mieć wygraną,

2365

Trzeba pierwej z fortuną chodzić na wytrwaną[653].

Jako nie zaraz bujaj, kiedy cię upierzy;

Bo barzo często różny obiad od wieczerzy

(Jeszczem podobno siła[654] zamierzył, w siedm godzin

Daje pieszczochom swoim po bażantach słodzin)

2370

Tak też nie truchlej nagle, nie rozpaczaj i tu

Czekaj, niźli był wieczór, weselszego świtu.

A kto wie, jeżeli cię z tak żałosnej zrzuty[655]

Znowu rane na nogi nie dźwigną koguty?

A im barziej, im zmokniesz do ostatniej nici,

2375

Tym milszym twa cię skutkiem nadzieja wysyci.

I Mohiła, chociaż go zła fortuna topi,

Wżdy[656] nie zaraz rozpacza, nie zaraz się stropi;

Opiera się, nie da się zbijać z jednochodzej[657]

Bo im co ciężej cierpim, tym wspominać słodzej[658];

2380

Chwyta się i słabego, jako mówią, wiszu[659],

Tuszy, że z tak podłego niedługo kociszu[660],

Na którym się dziś chudak włóczy przy obozie,

Siędzie na tryumfalnym przodków swoich wozie.

Ten prośbą u hetmana pokorną zabieży,

2385

Że wszelakiej w Wołoszech zakaże rabieży[661].

Przysięże za swój naród, jako do Korony

Przychylny; niech go miasto nie niszczą obrony.

Drugi respekt, Szemberg był, co do Husseima

Z listami wyprawiony; ten hetmana trzyma,

2390

Żeby się na nim nie mścił swego naród płochy,

Kiedy będzie powracał nazad przez Wołochy.

Dwunastego dnia aże, jako się poczęło

Nasze wojsko przeprawiać, za Dniestrem stanęło.

Pięknie tam było patrzyć, gdy w onej równinie

2395

Tylo Krzyżów, tylo się Pogoni rozwinie!

Tylo Orłów walecznych, na zaszczyt Korony

Niosąc gotowe skrzydła, wyciagnione spony

Na ścierwy bisurmańskie, gdzie kruki i sępy

I pożerne harpije wielkiemi zastępy

2400

Czując o pewnym żerze[662], tym leciały chciwiéj,

Im się każdy przy Orłach sarmackich pożywi.

Nie mniejszym i to było patrzającym gustem,

Gdy się lekkim przechodząc po chorągwiach szustem[663],

Tak wspaniale odymał nasze białozory[664]

2405

Wolny zefir, że znaczne były ich humory.

Jęczy ziemia gęstymi ubita kopyty,

Czujący krwie cecorskiej mściciele Lechity,

Że krótkiego tryumiu omylnej nadzieje

Przypłaci, gdy się swych krwią mieszkańców obleje,

2410

A na nowe pogaństwa bezecnego groby

Bierny[665] gardziel i zgniłe gotuje wątroby.

Krzyczą wesołe konie w rzędy, w kity, w forgi[666]

Ustrzępione, z wiatrami mieszają swe gorgi[667];

Tak się zda, lubo w kole obraca się wężej,

2415

Lub prosto idzie który, że srożej, że ciężej

Ziemię nieprzyjacielską kopytami depce,

Zwłaszcza w naszym Podolu urodzone źrebce

Gotują się z pieszczonej Arabiej łątek[668]

Pytać, jeśli rogowych podków mają szczątek?

2420

Chodkiewicz, acz go starość długim wiekiem zgniata,

Serca jednak wielkością sił ciała nadpłata,

Twarz usiawszy powagą i szedziwe[669] skronie,

Na statecznym przed wojski krzepi się hładonie[670].

Nie tak Hektor serdeczny, nie tak był wspaniały,

2425

Kiedy zaległ ocean Agamemnon cały,

Kajus nie tak roztropny, Pirrus nie tak możny;

Ręką i mową nie tak Hannibal postrożny,

Nie tak Kamill szczęśliwy; nie tak jeden ze stu

Scypio, jako tu był z twarzy, z mowy, z gestu

2430

Hetman polski roztropny, serdeczny, wspaniały,

Szczęśliwy i ostrożny; którego chowały

Na to nieba życzliwe, aby w takiej toni[671]

Orłowi i walecznej hetmanił Pogoni,

Kiedy młodzik, swej siły nadzieją odęty,

2435

W jarzmo jedno z drugimi wprządz je chciał bydlęty;

Bo tych ludźmi zwać szkoda, którzy jako weszli

W niewolą, tak już robią w chomącie i we szli[672]!

Młodość, OdwagaIgra krew w Lubomirskim: bo młodość krzemięzna[673]

Żadnych szwanków na ciele, żadnych razów nie zna;

2440

Jędrznie[674] mu we lwiej piersi ono serce żywe,

Im bliżej czuje pole sławy swej szczęśliwe.

W koźle[675] Mars urodzony, w oczu, choć nieznaczny,

Uśmiecha się, gdy czas ma, Kupido sajdaczny[676].

Pod nogami koń dzielny i według podoby[677],

2445

Który do przyrodzonej chodzy[678] i ozdoby,

Widząc, że złotem gore i co ma za jeźdźca,

Stać spokojnie nie może, lecz na miejsce z miejsca

Stąpa, wysmuknionej go szukający nodze,

Rzuca wodza i munsztuk upieniony głodze[679].

2450

Tak Ksantus pod Achillem, Cillar pod Kastorem,

Ten kiedy szedł na Sfery[680], tamten gdy Hektorem

Rozgniewany zwycięzca obciążywszy osi,

Butny jedzie: raz igra, drugi się komosi[681].

Cóż gdy razem wojskowe instrumenty krzykną,

2455

Wszytkim serca skruszone do gruntu przenikną.

BógWszyscy ręce i oczy podniósszy ku Bogu,

Żeby przytarł hardemu tyranowi rogu;

Nie nam, nie nam, Panie nasz, podłemu stworzeniu,

Ale daj chwałę wieczną swojemu imieniu!

2460

Niechaj przyjdzie poganom tu do znajomości

Imię, na które wszytkie dygocą zwierzchności!

Straszne imię, na które, kiedy każesz, snadnie[682]

I ziemskie, i podziemne kolano upadnie.

Odkupicielu świata, w którego dziś krwawéj

2465

Pracy się rozpościera Mahomet plugawy,

Dziś niech padnie, dziś się niech na tym głazie śliźnie!

Tak starszyzna, tak wojsko westchnie przy starszyźnie,

Którzy ciała w kirysy twarde obleczeni,

Skoro szyki na onej objadą przestrzeni,

2470

Obrócą swoje Orły ku obozu, który

Już był Dolmad osadził, rozmierzywszy w sznury.

Tak mądry hetman stanął i tyle zostawił

Turkom pola, że ani wszytkich wojsk swych sprawił

Osman, ani kiedy chciał, prócz lekkiej gonitwy,

2475

Nie mógł nam dać ogólnej na swym polu bitwy.

Z jednę stronę ostrych skał grzbiety nieprzebyte,

Z drugą Dniestr, z tyłu lasy i chrósty okryte

Obóz nasz zawierały; równia była w czele[683],

Którą gotów częstować swe nieprzyjaciele;

2480

Bo ci nad nią osiadszy pagórzyste dziczy,

Tam na rzeź, jak do jatki spadali rzeźniczéj.

Więc ledwie co w obozie naszy się rozgoszczą,

Ledwie skrzywione grzbiety od kirysu sproszczą,

Luźna czeladź to dla drew bieży, to dla słomy,

2485

Bez straży, bez kałauzów[684], w kąt on niewiadomy,

Najmniej o tym nie myśląc, co nad nimi wisi,

Kiedy zbójca Bernacki gdzieś się z jamy lisiéj

Wyrwawszy, z swoimi ich oskoczy opryszki,

A jako wilk drapieżny wygłodzone kiszki,

2490

Gdy wpadnie między owce, gorącą krwią poi,

Zwłaszcza kiedy pasterzów ani się psów boi,

Dopiero się postrzegą i ci niebożęta,

Piąciudziesiąt, część na śmierć, część straciwszy w pęta.

Uciekną, pokinąwszy[685] zdobyczy i juki.

2495

Skoro drogo zapłacą zbójcom od nauki,

Ostrożniej potem swoje odprawują czaty,

Mając z sobą dragony i lekkie armaty.

Nazajutrz Kopaczowski, jeszcze spod Rzepnice

Wyprawion, opędziwszy wołoskie granice,

2500

Sławny żołnierz moskiewski i z serca, i z sprawy,

Wrócił się do obozu prosto od Soczawy

We stu koni pancernych; tyleż swych miał Byczek

Wołoszyn, lecz nam wierny; ci kilka potyczek

Odprawiwszy szczęśliwie, związanego w łyka

2505

Sługę hospodarskiego, prowadzą języka[686].

Ale i z tego mało Chodkiewicz się sprawił,

Prócz, że się Osman z wojski przez Donaj przeprawił.

Kiedy takie hetmana dochodzą awizy[687],

Rad by wojska sprowadził, rad by wprawił w ryzy,

2510

I choć cera wesoła, ale serce w ciszy

Korci, że o Kozakach nic dotąd nie słyszy.

Nie blizu[688] Konaszewski, rotmistrz lekkiej roty,

Szedł przeciw nim i o tym żadnej nie masz noty;

Lwów bawi[689] królewica; król w Warszawie siedzi;

2515

Szlachta się domów trzyma, ni kot gołoledzi;

Słucha jak zając bębna, rychło wici[690] trzecie

Każą zbrojno każdemu w swym stawać powiecie,

I na one Tatary, niechaj ich Bóg skarze,

O samej ciągnąć wodzie i twardym sucharze.

2520

Cóż? Niźli[691] się król ruszy, niż się szlachta zcedzi,

Tymczasem spadnie orda, przeprawy uprzedzi,

Pasy[692] pozastępuje, że Władysław ani

Król przejdzie, i mają kim co począć pogani!

Tego hetman z starszyzną kiedy gryzie móla[693],

2525

Ali poseł kozacki, który był do króla

Wyprawion z Zaporoża, pomyślnej odprawy

Dostawszy, prosto w obóz przyjeżdża z Warszawy.

Tuszy, że swych Kozaków już pod Chodkiewiczem

Na tym zastanie miejscu, których pewnie niczem

2530

O łasce i królewskiej przeciw sobie[694] chęci,

Dla czego był posłany od nich, nie zasmęci.

Konaszewskim się przedtem, teraz od armaty[695],

Sajdacznym między swymi zowie się pobraty.

Ten to, przy znacznym wielkiej dzielności dowodzie,

2535

Dotrzymał wiary, rzadkiej w kozackim narodzie;

Dał słuszny kontest[696] siły i swojego męstwa,

Gdy go nieraz pogaństwa otoczyła gęstwa,

Z ich trupów groble robił, a chociaż na susze,

Kąpiel sobie i swoim naprawiał w ich jusze[697].

2540

I teraz, gdy się hetman, gdy się rada miesza,

Wszytkich prawie ożywia, wszytkich jak rozgrzesza,

Upewniając, że wojsko z dnieprowego progu

Nie omieszka przysługi Ojczyźnie i Bogu;

(Zwłaszcza mając od króla na to przywileje,

2545

Że nie darmo dla polskiej korony krew leje),

Przybędzie na to miejsce, gdzie przy świętej wierze

Umierający niebo w nagrodę odbierze;

A kto się żywo wróci, stanie[698] za sto ćwierci[699]

Sława, co po pogrzebie żyje i po śmierci.

2550

Siła przy tym o pańskiej powiedał dobrocie,

Siła o swych Kozaków wierze i ochocie,

U których gdy lat kilka szczęśliwie hetmani,

Że im doma surowie ich zuchwalstwa gani,

Zsadzili go z urzędu, a na jego ławce

2555

Dali miejsce marnemu pijaku Brodawce,

(Kędyż bez ambicyi dla Boga na ziemi,

między Kozakami znajdzie się biednemi!),

Pod którego buławą przeto i leniwo

I rozsypką szli na to wiecznej sławy żniwo.

2560

Aleć prędko fortuna obróciła wiosłem.

Sajdaczny, który dzisia do króla był posłem,

Otrzymał zaś buławę i dał się znać światu;

Brodawka za niecnoty swe szedł pod miecz katu.

SławaJuż świat znał Sajdacznego i łodzią, i koniem;

2565

Już go widał oczyma, nierzkąc słychał o nim

Wielki cesarz turecki, gdy znalazszy przeście

Przez dnieprowe porohy, palił mu przedmieście

Pysznego Carogrodu, którymi pożogi

Pogańskie zabobony, brzydkie synagogi,

2570

Płonęły kopcąc dymem bramę[700] onę jasną,

I tylko muzułmańską krwią te ognie gasną.

Tak gdy oba Azyjej i Europy klucze

Wiotchym perzem okurzy i w sadzach ubrucze,

Skoro w głąb na mil kilka wszytkie brzegi zmaca.

2575

Do swoich się porohów z korzyścią powraca.

To tak Turkom Wyrządzał na pojeznej czajce[701];

Koniem zasię Krymczuki gromił i Nahajce[702],

Albo im plon odbijał, gdy szli z ziemie naszej,

Albo ich stada czatą zajmował na paszy;

2580

Częstokroć więc bachmaty, bawoły i skopy[703]

Pod samymi ich bierał prawie Perekopy;

Często z takiej nowiny u samego hana,

Chociaż w Bakczysaraju, zadrżały kolana.

Napatrzył się Oczaków choć nie barzo smacznéj

2585

Krotofile, gdy nieraz odważny Sajdaczny,

Opędziwszy ich w mieście i zamknąwszy w skrzynce,

Słał trupem równe pola i długie gościńce.

Aleć nie tylko z Turków i ordy miał serca,

Doznał go i stokrotny Moskal przeniewierca,

2590

Gdy prawa swego mieczem Władysław dochodził,

Lekką rotę Sajdaczny w jego wojsku wodził.

Do tego był Żółkiewski przyprowadził rzeczy,

Gdy naszy Moskwę wzięli; ani mieć odsieczy

Przez dwie lecie[704] nie mogła, owszem z każdej strony

2595

I nadzieję wszelakiej straciła obrony.

Tedy do zwykłych kunsztów i obłudy siągnie;

Jako skoro na traktat hetmana wyciągnie,

Przysięgą mu, że ani zwyczaj, ani wiara,

Gdy wezmą królewica naszego za cara,

2600

Nie będzie im wadziła; czego znowu razem

Potwierdzą przed swojego Mikuły[705] obrazem.

I uwierzył Żółkiewski, i na one miry[706]

Wziąwszy pod pieczęciami nieszczere papiéry,

Zwiódł wojsko, sam zwiedziony, i żadnego śladu

2605

Nie zostawił, w stolicy nie mając zakładu.

Stąd prosto szedł do króla i to sobie przyzna,

Co winna krom zazdrości przyznać mu ojczyzna,

Że narody szerokie, które z samą dziczą

Nieużytej natury z północy graniczą,

2610

Gdzie strasznej monarchiej ogromna machina

Światu grozi, pod nogi rzucił jego syna.

Nie przez ogień, nie przez miecz, ani przez podarki,

Rozumem osiadł twarde tamtych ludzi karki.

Wtem wyjmuje od boku z kamchy[707] szczerozłotéj

2615

Ujęte pieczęciami moskiewskie hramoty[708]

I odda z winszowaniem i już mu się marzy,

Że nasz carem królewic w Moskwie gospodarzy.

I mogło było być co z tego, lecz złe rady

Trzy lata u smoleńskiej te rzeczy osady

2620

Trzymały, a Moskwa też tymczasem nasz głupi

Kredyt[709] rada do czasu Smoleńskiem okupi.

Nim Władysław do pompy aparaty zbierze,

Nim żołnierzów, tamtecznej nie ufając wierze,

Moskwa siodła pozbywszy i z węża zanadrze

2625

Uwolniwszy, do góry twardy ogon zadrze,

Grzywę jeży; nie tylko siodłać się już nie da,

Ale wierzga, co gorsza, już nam odpowieda[710];

A my wiersze piszemy, a my się już sadzim

W koncepty, królewica do Moskwy prowadzim.

2630

Płacze Zygmunt żegnając długiego terminu

Widzenia się[711]; żałuje po swym miłym synu,

Aleć go rychło Pan Bóg w tym żalu pocieszył,

Gdy się nazad[712] do niego Władysław pospieszył.

Moskwa się niecnotliwa z naszej wiary śmieje,

2635

I tak wiatrem nadziane puknęły nadzieje[713].

Lecz nie zgoła bez pomsty w tym narodzie znacznej,

Gdzie swego dowiódł męstwa odważny Sajdaczny;

Spalił Jelsko obronne: tejże znak usługi

Dał, dobywszy i zamku, i miasta Kaługi.

2640

Skąd inszy wszyscy sławę, on przy sławie liczy

Całość swego żołnierza, sowite[714] zdobyczy.

Aleć więcej moskiewską nie bawiący rzeczą[715]

Skoro się tak hetmani na sercach poleczą,

Że przyjdą Zaporowcy i pomogą boju,

2645

prosi pilno Sajdaczny jakiego konwoju[716];

Chce iść przeciwko wojsku i gniewa się srodze,

Że tak leniwo lezą, że złe mają wodze.

Wnet hetman Hannibalów obu ordynował;

Mołodecki, że między Kozaki się schował[717],

2650

Pomógł im tej przejażdżki; więc na Stepanowce

Z dobrymi szli kałauzy[718] prosto przez manowce.

W tenże dzień i Mościński wysłan dla języka.

W kilka mil się z watahą[719] zbójecką potyka,

Swoi czy nieprzyjaciel, nie pierwej się dowie,

2655

Aż na koniec Wołoszą poznawa po mowie;

Więc się o nich uderzy, chociaż już mrok padał,

Gdzie swój swemu nie jednę skoro ranę zadał.

Poszedł nocą na odwrót, sprawiwszy tak wiele;

I zbójcy-ć, bo ich kilku wziął, nieprzyjaciele.

2660

Lepszym szczęściem Fekiety aż pod Jassy chodził,

I wódz, i żołnierz dobry; ten się w Węgrzech rodził;

Gdy lat kilka u Turków na wojnach przesłuży,

Nie chce swoich chrześcijan prześladować dłużéj;

Kiedy Skinder z Żółkiewskim traktuje u Busze,

2665

Przedawszy się, do naszych obozów przykłusze.

I ten się dał znać Moskwie, gdy pod Władysławem

Swoję wodził chorągiew, lubo w polu krwawem,

Lubo przy szarym świetle nocnej chodząc gwiazdy,

I szturmy, i odważne odprawiał podjazdy.

2670

Teraz od Jass wróciwszy prawie jak na dobie

Przyprowadzi języka, znajomego sobie,

Jeszcze gdy Turkom służył. Wołoszyn był hoży[720],

Ten pytany porządnie hetmanom przełoży,

Że już Osman w Multaniech; że jego hospodar,

2675

Skoro z żołnierzów wszytkie swe fortece odarł,

Poszedł przeciwko niemu, a tymczasem w Jassiech

Na bankiet się gotuje; to ludzie na pasiech[721]

Osadzeni znać dają, zgoła co godzina

W Wołoszech się z wojskami spodziewać Turczyna.

2680

Na to kiedy się wszytkie języki zgadzały,

Każe obóz Chodkiewicz osypować wały,

We spiże się sposobić; kto wie, jeśli zima

Nie zechce nas potrzymać z Turki u Chocima.

A sam się przecie w sobie potajemnie gryzie,

2685

Że z tą garścią jak goły osiąka na zyzie[722].

Nieprzyjaciel już pewny, z czym wieść wieść popycha;

On o żadnych dotychczas posiłkach nie słycha.

To gdy myśli na sercu rozerwany, ali

Rusinowski się z pułki lisowskimi wali.

2690

Osobne by napisać o nich trzeba księgi:

Ci szeląga na swoje nie wziąwszy zacięgi,

Twardą pracą za płacą, sławę za śmierć biorąc,

PodróżMinąwszy Moskwę, poszli w głąb tamten świat porąc[723];

Szablą sobie rum[724] czynią, dokąd pod kopyty

2695

Ziemię mają i Tytan[725] świeci złotolity;

Już im Białe jezioro w tyle i Sybiory,

Już minęli ryfejskie śniegiem kryte góry,

Kędy ciepłe sobole i czarne marmurki[726]

W nos bije mierny[727] strzelec, ochraniając skórki.

2700

I Jugra, i Permia, gdzie na smukłej łyży

Człowiek lata po śniegu od sokoła chyżéj,

Gdzie już wojnę nie z ludźmi, bo ci ich postury[728]

Nie znieśli, lecz z niedźwiedźmi i srogimi tury,

Z potworami morskimi, bez soli, bez chleba,

2705

O więdłej[729] tylko rybie wieść było potrzeba.

Dotąd się w dzicze one i pustynie darli,

Aż się piersiami o lód północny oparli,

Gdzie w morzu pracowite podbrodziwszy konie,

Dopiero się ku swojej obejźrą Koronie.

2710

Tam gdy drudzy słuchają skruszonych kier[730] trzasku,

Lisowski te na miałkim słowa pisał piasku:

Skoro wskroś na pięćset mil dotąd nieprzebyty

Kraj moskiewski końskimi stratuje kopyty

Śmiały Polak, w tym musi bieg stanowić kresie;

2715

Niechaj to z piaskiem lekki wiatr po świecie niesie!

I gdyby mógł mieć skrzydła i pławy[731] kaczorze,

Kusiłby się o lody i szerokie morze;

Wiedziałby, komu to tam jeszcze świeci słońce,

Kto posiadł ostateczne tamtej ziemi końce.

2720

Stamtąd prosto na Mordwę[732] i Sudale błotne

Obrócą ku stolicy, gdzie pakta wykrotne[733]

Z Moskwą kończy Żółkiewski; dla czego i oni

Stąd zaraz do cesarza byli zaciągnioni,

I tam, robiąc na wieczną sławę swego rodu,

2725

Służyli, dokąd u nas na wojnę od Wschodu

W bęben nie uderzono; niechaj o nich powie

Praga, gdzie z Fryderykiem swym siedli[734] Czechowie,

Bracia naszy i miłą straciwszy swobodę,

Dmuchać każą Polakom i na zimną wodę.

2730

Więc skoro Lisowczycy kiną[735] Rakuszany,

Trząskiem[736] się do ojczystej pobierają ściany.

Im barziej wedle czasu[737], im niespodziewaniej

Przybyli, tym weselszy wojsko i hetmani.

Jeszcze się im radują, jeszcze nie ukaże

2735

Oboźny miejsca, kiedy od placowej straże

Bieży jeden za drugim, że z pola posłuchy[738]

Widzą tumany, widzą z prochu zawieruchy;

Ludzie jacyś nad nami. Najmniej to hetmana

Nie zmiesza, lecz bełzkiego prosi kasztelana

2740

(Stanisław Żorawiński nim był, i osobą,

I humorem senator), aby wziąwszy z sobą

Komu ufa, pod one pomknął się kurzawy;

Wojsko przyjdzie tymczasem do koni, do sprawy.

Pan[739] bełzki, że miał swoję chorągiew na straży,

2745

Wziąwszy kogo rozumiał, chyżo się odważy;

Podjedzie pod on tuman i chce kogo złowić,

Aż swych pozna i słyszy, gdy poczęli mówić.

Czata się powracając do obozu z plonem,

Gęsty bydeł i owiec ruszyła proch gonem[740].

2750

Już w polu miał kilka rot, już sprawiał posiłki

Chodkiewicz, gdy go wywiódł pan bełzki z omyłki.

Po tym zgiełku, jakby się po burzliwym grzmocie

Słońce z chmury wydarło, gdy ujźrym w namiocie

Hetmańskim Doroszenka, kozackiego posła;

2755

O którym po obozie gdy się wieść rozniosła,

Schadzali się rotmistrze i wojskowi starszy,

A ten czoło z podróżnej kurzawy otarszy:

«Wódz i wojsko kozackie wielce się tym trapi,

Że więcej ma trudności, im się barziej kwapi[741]

2760

Do twojego, hetmanie, na to pole boku;

Dlategośmy Urynow, dlatego Soroku,

Że nam wolnego prześcia i bronili szlaku,

i mieszczan, i miasteczka wycięli do znaku;

Jużeśmy i pogańskiej utoczyli juchy,

2765

Szablą sobie rum[742] czyniąc (o czym, tuszę, słuchy

Doszły was) zniósszy Tatar trzy zagony razem;

Bo każdy drogę robić pułk musi żelazem,

Gdy wojsku tak wielkiemu trudno jednym szlakiem,

Dla przepraw i żywności, ciągnąć; trudno ptakiem

2770

Przelecieć, jednak nie wątp, panie, na włos tyli,

Wojsko cię Zaporowskie nigdy nie omyli,

Idzie pod twą buławę, gdzie serca i bronie

Bogu i jako matce tej święci Koronie;

Idzie, i nie wprzód ujźry Zaporohy swoje,

2775

Aż zrzuci pod twe nogi tureckie zawoje!»

ProroctwoWdzięczen wielce Chodkiewicz i acz życzył sobie

Kozaków już w obozie o tej widzieć dobie,

Lecz że to być nie mogło, z ochotą ich czeka;

Prawda że niebezpieczna, że droga daleka,

2780

I tego się obawia, aby, łowiąc kurki

Po Wołoszech, nie padli na ordy, na Turki;

Twardziej by tam rzeczy szły, niźli u Soroki;

Pewnie by im z sucharów wytrzęśli tłomoki.

I duchem rzekł prorockim: bowiem prawie w te dni

2785

Wpadli byli do matnie Zaporowcy średni,

Między ordy a Turki, z której ledwie toni

Wybrnął Brodawka, skoro kilkuset uroni.

Jeszcze hetman nie doma[743], jeszcze robi głową,

Co by czynić z tą zwłoką miał Władysławową;

2790

Nuż orda przewąchawszy, i z tyłu, i w oczy

Z wojskiem go na złym miejscu, broń Boże, oskoczy,

Że ani on przejść do nas nie będzie mógł, ani

My go ratować; przeto do niego wysłani

Stanisław Żorawiński z Sobieskim Jakubem,

2795

Żeby go ci w errorze[744] przestrzegli tak grubem.

Niech się spieszy do kupy, niech się z nami zręczy[745],

Bo już ziemia wołoska pod Osmanem jęczy;

Niechaj wojska nie trzyma; jeżeli sam chory,

Jako słychać, znajdzie tam we Lwowie doktory.

2800

A im później to wojsko, które ma przy boku,

Stanie, i im, i koniom mniej będzie obroku,

Tedy wozy z czeladzią[746] zostawiwszy luźną,

Bieżą konno z obozu, gdzie za wsią Probużną,

Po zielonej murawie, którą środkiem moczy

2805

Bystry strumień, królewic namioty roztoczy.

Sześć miał wojska tysięcy samego wyboru.

Okrom[747] zwykłej gwardyi i swojego dworu.

Więc żeby winna[748] płaca jasnej doszła cnoty,

Nie godzi się zamilczeć tych, którzy z ochoty

2810

Własnym kosztem chorągwie stawili okryte;

Niech w sercach ludzkich żyją wieki nieprzeżyte.

Tu, tu każdy swe imię pragnął uwielmożyć,

Tu zbiory, zdrowie nawet ochotnie wyłożyć,

Gdzie przy bożych kościołach, przy panu, przy miłej

2815

Ojczyźnie trzeba było wszytkiej ruszyć siły.

Nie na marne bankiety, nie na zbytki to wam

Dał Bóg, nie na przekwintnym[749] stroje białymgłowam,

Którzy szersze fortuny, którzy zbiór sowity[750],

A zwłaszcza macie z chleba Rzeczypospolitéj.

2820

PanDrugi osiadł pół Polski, że już i tytułu

Nie masz przedeń w Koronie, więc do protokółu

Cesarskiego — o wstydzie! o hańbo! o brednia! —

Leci, wziąwszy tysiąców, po grabstwo do Wiednia.

comes[751] albo książę; tak się sadzi drugi,

2825

Nie bywszy w Ukrainie dalej od Kańczugi,

Nie widziawszy chorągwie ani broni gołej,

Chyba na Boże ciało obchodząc kościoły,

Bogactwo, NiebezpieczeństwoJest co widzieć w Krakowie, kiedy na trzy zbyty

Drogimi poobija ściany aksamity,

2830

Ubrawszy ono łoże na kształt katafalku,

Śród pokoju postawi od samego balku.

Wkoło fraszki rozliczne, od szkła i kamieni;

Tym pompa większa, im się która drożej ceni.

Chorągiew-by zaciągnął za każde z tych czaczek[752],

2835

I z większą stokroć sławą, choć przynamniej znaczek[753]

Wyprawił w Ukrainę, gdzie jako doroczy[754]

Haracz, lud chrześcijański pies pogański troczy[755].

Cóż szaty? cóż klejnoty? cóż argenteryje[756]

Auszpurskie[757]? cóż splendece[758] i ludne gwardyje?

2840

Że żaden z królów polskich, aże do trzeciego

Zygmunta, nie miał pompy, nie miał fastu tego,

Jaki dziś ma starosta. Cóż o senatorze

Rozumieć, w jakiej bucie żyje i splendorze!

Nie łoże, nie łabęcie mchy, nie miękkie szaty

2845

Przodki nasze a stare zdobiły Sarmaty.

Ziemia łóżko, barłóg mech, falandysz[759] od festu;

Zwyczajnie karazyi albo też breklestu

Na kurty zażywano, co większa, o bok cię

Posadził, chocieś oszył safianem łokcie,

2850

Największy pan; gdzie cnota rycerska nas braci,

Ani złotogłów[760], ani tam aksamit płaci

Pódź-że z nim do rynsztunku, najdziesz tam i krzesła,

Znajdziesz i marsowego zwierciadła[761] rzemiesła:

Siodła one usarskie, on polerowany

2855

Puklerz i tarcz, którymi ozdobił swe ściany,

Które jeśli się kto w nie wpatrzy okiem zdrowem,

Wyrażają postaci, równe Gradywowem[762],

I dadzą met[763] szpalerom; a nuż pełne gromu

Kirysy, jakiegoż nas nabawią soromu[764],

2860

Którym dziś szaty ciężkie, nie rzkąc twarde blachy[765],

Takeśmy się postrzygli z bohatyrów w gachy[766]!

Ale co mówię zbroje, ciężą nam i suknie;

Wąsy ogoli drugi i tak się wysmuknie;

Jako jedna z Francuzek, prócz że much[767] na czole

2865

Nie stawia, ani uszu dla trzęsideł kole;

Od głowy się do stopy ustrzmi[768] i uwstęży,

W ręku mu obuch, szabla u boku mu cięży.

O wszeteczne pieszczoty! o sromotne lochy,

Jużeśmy wyrównali delikackie Włochy!

2870

Co gorsza, że i księża nie tylko nie tłumią

Tej w ludziach wyniosłości, ale sami szumią.

Boże! Na to-li mają iść kościelne zbiory?

Więc na każdą potrzebę wyciągać pobory,

Jeśli posła wyprawić, jeżeli Tatary,

2875

Żeby nas nie pobrali, ujmować przez dary.

(Do czego to kożuchy dziś przyszły baranie!).

Nie zechcemy-li skóry swej nadstawić za nie,

Musimy się okupić złotem, bo żelazem,

Dla zbytków, niepodobna[769]; kilkadziesiąt razem[770]

2880

Uchwalamy podatków na onego chłopka,

Co ledwie rocznią pracą odzieje parobka;

Ledwie tchnie, ledwie zieje, przecie je dać musi

I poduszkę przedawszy, gdy go gąsior[771] dusi.

Żołnierz, PieniądzŻołnierza dla pieniędzy, dla zbytków pieniędzy

2885

Nie mamy; więc gdy trwoga nastąpi, co prędzéj

Pospolite ruszenie ogłaszają wici,

A Tatarzyn jako pies uciekł, gdy uchwyci.

Szukaj-że teraz w polu onego comesa,

Jeśli doma nie został, to pewnie u lesa[772].

2890

Kędyż one gwardyje i hajduków kupy,

Co wyjadali wszytkie trety[773], wszytkie krupy,

Ze się przez kawalkaty i przez one trzody

Nie mógł czasem docisnąć człowiek do gospody?

Nie masz prócz chłopców kilku, a co pod chorągwią

2895

Dragonów, ci dopiero cepami i łągwią[774]

Robili; dziś żołnierze. Drugi kieckę[775] głaszcze

Do nosa; cudowną moc muszą mieć mieć te płaszcze.

Czy nie Eliaszowe, które miasto łodzie,

Po Jordanowej człeka przeprawiały wodzie?

2900

Lecz i to stanie za cud, kiedy w lot i w zobki[776]

Pod płaszczami żołnierze, co bez nich parobki.

Takim prawda Przemysław Morawianów bobem[777],

Takim Rzymian Hannibal oszukał sposobem;

Tamten z skóry olszowej narobiwszy cieni[778],

2905

Ten nawtykawszy wołom na rogi płomieni.

Dziś nie idą te figle, nie płacą te cienie;

Ręką a sercem żołnierz nieprzyjaciół żenie[779],

Mydło w oczy, dla Boga, i dziecinne bajki!

Więc na onę chorągiew nazszywa kitajki;

2910

Orłów, krzyżów, nabożeństw, herbów swych nakładzie —

I Bogu, i królowi, i sobie na zdradzie,

Byle zbył takowymi Maćkami pańszczyzny,

Mając sto wsi królewskich, miłośnik ojczyzny!

Byłe popis odprawił; zginie-li też który,

2915

Zaraz wszyscy z rotmistrzem idą na maciory[780],

Zawędziwszy w niewczesnym[781] obozie cynadry,

Wrócą się zaś na piece do stywy[782], do ladry[783].

Teraz by fakcyjować[784] i mieszać sejmiki,

Nad uboższym przewodzić; nie ma to repliki.

2920

StrachTeraz by szumieć, panie, i mieć butę owę!

Skurczyłeś się jako wąż, kiedy kryje głowę,

Wywiozłeś za granicę od mała do wiela;

Nie warowny-ć i Kraków dla nieprzyjaciela;

Siedzisz jak mysz na pudle, i w piciu, i w jedle

2925

Skromny, a koń gotowy zawsze stoi w siedle,

Przysięgę, że nie gonić; do domu myśl tąży[785]!

Nie piękniej-że tysiąckroć, gdyby był chorąży

Stał za tobą, żołnierzów otoczon szeregiem?

A ty, coś Bogu winien przyrodzonym biegiem,

2930

W oczach pańskich oddawał, farbujący karki

Ostrą szablą poganom. Żadneć by jarmarki

Takiego specyjału, choćbyś wszytkie fraszki

Zakupił, objechawszy Paryż i Damaszki,

Nie dały, jako gdybyś za miłą ojczyznę

2935

Podjętą na swym ciele synom przyniósł bliznę.

Zawsze-ć śmierć mrze[786] na tchórza (jako wilk na źrebię),

Co mu łydki dygocą, zęby skaczą w gębie.

Lecz by zażył i panów w polu kto marsowem,

Kiedy by ich z Warszawą wziąwszy i z Krakowem,

2940

Zaniósł pod Urwiżywot[787] albo gdzie szlak złoty,

Byliżby tam dragoni, byłyżby piechoty!

Lecz trudno wilkiem orać; co się łyso lągnie,

Łyso ginie; kto nie chce, z góry nie pociągnie[788]!

Patrzcież na świątobliwe ojców swych obrazy,

2945

Które, dokąd świat stoi, nie uznają skazy;

Patrzcie, a kinąwszy[789] cień marnych ozdób płony

Ich się imcie przykładem sarmackiej Bellony[790]:

ŻołnierzBo ci nie mając chleba królewskiego bułki,

Nie rzkąc roty usarskie, lecz stawiali pułki,

2950

Nie szarków, nie Rusnaczków, owych skotopasów[791];

Żołnierza ćwiczonego: Węgrów, Szwedów, Sasów,

Co się rodził w obozie, we krwi go kąpała,

A trzaskiem muszkietowym matka usypiała;

Co mu nie zadrży czoło, choć w ogniu, choć w kurzu,

2955

Za którego piersiami staniesz jak w zamurzu!

Takich miał mężny Wejer regiment pod twardem

Żelazem, takich wiódł dwa: Ernest i z Gerardem

Denoffowie rodzeni, Kochanowski czwarty;

Tamci Niemców, co w piki, ten Węgrów, co w barty[792],

2960

Przy muszkietach z młodości ćwiczeni; tamci się

Przy Renie, a Węgrowie rodzili przy Cisie.

Szesnaście dział do tego i przyczyna pauzy

Królewicowi, lwowskie kiedy ich cekauzy[793]

Pogotowiu nie miały; więc prochy i kule

2965

Przy armacie prowadził Bartoszowski czule[794].

Te były cztery pułki ćwiczonej piechoty,

Drugą zaś stroną konne waliły się roty.

Naprzód Władysławowa, kwiat sarmackiej młodzi,

Którą stary on wojen[795] Kazanowski wodzi,

2970

Gdzie Orzeł białopióry w części swej Europy

Dzieli syny koronne królewskimi snopy[796],

Rozdaje plenne kłosy, a do takiej zobi[797]

Każdy się wczas pobiera, każdy się sposobi.

Świetna ta i ozdobna, a to z tej przyczyny,

2975

Że same senatorskie okrywała syny.

Po tej szedł książę Janusz Wiśniowiecki w tropy,

Tamta w złoto bogatsza, ta w Marsowe chłopy;

Starymi kawalery szeregi osadził.

Po nim Tomasz Zamoyski cały pułk prowadził,

2980

W gorąco uzłocone obleczony blachy;

Mars a Mars, kiedy ciska śmiertelne zamachy!

Turek pod nim chodziwy tak się gładko składa,

Rzekłbyś, że krty[798] kopyty ziemie nie dopada;

Groźna w ręku buława, której nikt nie ceni

2985

Ze złota brantownego[799], z wyboru kamieni;

Pamiątka ojca twego bohatyrskiej cnoty

Najdroższe diamenty i brant przejdzie złoty.

Obyż cię dziś ojczyzna miała, wielki Janie!

Na samo imię twoje zdechliby poganie;

2990

Ale żeś poszedł z ziemie i już mieszkasz w niebie,

Przecię o swych w niniejszej pamiętaj potrzebie,

A jakoś strącił Niemca, co świadczy Byczyna,

Tak pomóż z tegoż stopnia strącić poganina.

Pomóż grozą przezwiska, i ogromnej klawy[800],

2995

Niech to ma Tomasz wstępem do ojcowskiej sławy!

Tedy naprzód usarze za swym pułkownikiem.

Z wesołym trąb i surem[801] piskliwych okrzykiem;

Trzysta po nich pancernych szło pod trzema znaki,

W bandolety[802] i w świetne przybranych sajdaki.

3000

Za nimi dragonia pod dwoma kornety[803]

Chłop w chłopa świeże mając płaszcze i kolety[804].

Po tych wszytkich na końcu czwarte mieli miejsce

Wołochowie, najskrytszych kątów wynaleźce.

Tu Plichta i Niemira, kasztelani oba,

3005

Podlaski z sochaczewskim, domów swych ozdoba.

Tu Firlej z Dąbrowice; tu Przyjemski Adam,

Których za wieczny przykład wnukom ich pokładam.

Działyński z Koniecpolskim i Zygmuntem Tarłem

Usarzów swych prowadzą, których całem garłem

3010

Niech nasze pieją Muzy, aby takie pieśni

Potomków ich ruszyły ze snu, z drzymu, z pleśni!

Gdy przeszła usaryja, następuje po niej

Pancerny żołnierz, lekszy ze zbroje i koni.

Trzy roty trzej Potoccy prowadzą w kolczudze[805],

3015

Choć im siła przy onej nieszczęśliwej strudze

Ubyło, gdzie z Stefanem, wodzem swego domu,

Do okrutnego przyszli nad Dzieżą[806] pogromu.

Tak rzymscy Fabiowie wziąwszy na swe skrzydło

Ojczystych nieprzyjaciół, skoro wpadli w sidło,

3020

Trzysta razem zgubili mężów swego rodu,

Że jeden tylko w Rzymie został dla przypłodu;

Co go do nieszczęśliwej onej zawieruchy

Miękkie jeszcze nie chciały wypuścić pieluchy.

Po nich Dzierżek i Gniewosz, po tych się rozwinie

3025

Zborowski, ostatni już dziedzic na Melsztynie.

Za nimi bardzo dobrą Lipski wiedzie sprawą

Sto koni Petyhorców[807] pod krętą Śreniawą[808],

Drugie sto, pod takimiż co i owych herby,

Pracowite Wołochy prowadził i Serby.

3030

Za nim dzielny Czarnecki swoich ludzi wiedzie.

Na końcu, lecz go było położyć na przedzie,

Żeby inszych kłuł w oczy, tak grzeczny, tak ludzki,

Tak kochający matkę, Paweł był Wołucki,

Biskup wrocławski[809], który wszytkę swą intratę[810]

3035

Łożył na zaciągnionych żołnierzów zapłatę,

Sam przed boskim ofiary kurząc majestatem,

Sto usarzów, piechoty dwie z Filipem bratem

A kasztelanem rawskim, skąd obiema sława,

Posyła przy młodego boku Władysława,

3040

Który tylo natenczas ludzi wiódł ku Dniestru.

Aże przydam i drugich do tego regiestru,

Którzy także sowite własnym sumptem[811] znaki

Zebrawszy, prowadzili na chocimskie draki[812]

Przy Zygmuncie; lecz że ten nie szedł dalej Lwowa,

3045

Nim się skończy z Turkami transakcya[813] owa,

I ci pola nie mieli, choć pragnęli srodze,

Gdzie by szczerej ochocie wyrzucili wodze,

Sześć miał wojska tysięcy Zygmunt i z okładem,

Pieszych i konnych Niemców, prywatnym nakładem

3050

Którzy zaś swej ojczyźnie k'woli, k'woli Bogu

Szli za nim: pierwszy Janusz książę na Ostrogu,

Sześćset jezdnych i pieszych ludzi w dobrej sprawie[814];

Tylo drugie Dominik książę na Zasławie,

Pod ćwiczonych rotmistrzów prowadzą dozorem;

3055

Każdy z nich stał osobnym od króla taborem.

Potem Rafał Leszczyński, bełzki wojewoda;

W tym senatorska z cnotą zeszła się uroda;

(Takli[815] od czasów dawnych krzewista leszczyna,

Jako do sarmackiego wszczepiona dziardyna[816],

3060

I gładko, i wspaniało, i wysoko rośnie,

Że konarzyste dęby przenosi i sośnie).

Półtorasta usarza świetnymi proporcy

Okrywszy, dał sprawnemu w regiment dozorcy

A sam, jako wódz wojny, osobną połacią

3065

Ku Lwowu wiódł bełzkiego województwa bracią.

Po nim Jakub Sobieski, który nie chcąc niczem

Sławnych wydawać przodków, acz sam z Chodkiewiczem

W radzie siada wojennej, i tam sto piechoty,

Tu sto stawił do onej pancernych roboty.

3070

Tyleż kiedy prowadzi Czartoryski Jerzy

Usarzów, ledwo wymknął Tatarom z obierzy[817].

W tym regiestrze Pisarski, w tym się Piaseczyński,

W tym pisze i Szaszkiewic, i Andrzej Maliński.

Za tymi Krzysztof Morstyn pod świetną Leliwą

3075

Sto pieszych; sto Chrząstowski pod swego Lwa grzywą

Wyprawił; tym godniejszy dziękczynienia oba,

Im więcej taką cnotę zaleca chudoba[818].

Radziwiłł mi zostaje na pokrasę prawie:

I ten był dosyć znaczny, gdy swej k'woli sławie

3080

Dwieście koni w kirysach, dwieście od pancerzy,

Sześćset wiedzie piechoty z Dubinek i z Birży.

Tu poczet brandeburski, z winnego feuda[819]

Pod Greben obersterem ośmset idzie luda.

Tu by mi się godziło wspomnieć nasze dziady,

3085

Których acz na chorągwie, pułki i gromady

Z kilku wiosek nie stało[820], w swym jednak powiecie,

Kędy dziś ledwo konia albo dwu wygniecie,

Po kilkudziesiąt jezdy i dobrej piechoty

Z samej tylko pisali ku ojczyźnie cnoty;

3090

Albo jeżeli też kto był znaczniejszym kędy

(Wszytkie w swych miejsca miały powiatach urzędy),

Nie pod nieśmiertelne się ukrywali znaki,

Ale z bracią fortuny czekali jednakiej

I których uprzedzali doma do zastola[821],

3095

Tym się pewnie uprzedzić nie dali do pola.

Ci-ć to są, ci Polacy, którzy wam tę ziemię

Dali, co ją orzecie; aleście w ich strzemię

Nie wstąpili; dotąd się w ich świecąc starzyźnie,

Nie mogliście na nowe zarobić ojczyźnie;

3100

I owszem nalazłby się jeszcze bękart, który

Dawszy sobie z nich sprośne przerabiać fałszury,

I sławę, i pamiętne dzieła wielkich przodków

Na swe i swych chowają pokrycie wyrodków.

Ano próżno się pyszni, próżno się ten szerzy,

3105

Kto będąc gołym, w cudze pstrociny się pierzy.

O nieszczęśliwe zbytki, w których jako w morze

Tonie kamień rzucony i śliskie węgorze;

Tak wszelka ginie cnota, tak przystojność taje,

Jako śnieg, gdy mu słońce gorąca dodaje.

3110

SzlachcicNie takiej też ten klejnot szlachectwa był wagi,

Póki miał swój szacunek za krwawe odwagi,

Póki nań wydawano przywileje w polu!

Nie było jako dzisia w pszenicy kąkolu,

Wkupionych barzo mało; żaden nie wlazł smykiem.

3115

A któż dziś u nas trzęsie najbardziej sejmikiem?

Co wiedzieć kto? Wziąwszy ski, albo od Bracławia,

Albo się powie z Mozosz, tak siłę rozprawia,

Przygrzawszy animuszu jakimkolwiek trunkiem.

Spytasz go, gdzie się rodził? Zaraz basarunkiem[822]

3120

Potrząsa; zaraz liczy rotmistrze i pułki,

Gdzie służył, choć za ciurę gdzie skrobał gomółki[823]!

Nie masz się o co gniewać, i to moja rada:

Chcesz być szlachcicem, pokaż z ksiąg szlachcica dziada;

Dopiero mi się bracie będziesz liczył równy;

3125

Rodzą chłopów szlachcianki i szlachtę chłopówny.

Ale wracam do miejsca[824], gdzie mając tylo słów

Na niemiłość ojczyzny, zostawiłem posłów.

Żorawiński z Sobieskim, ze wszech starszych zgody,

Zbiegli do królewica prawie jak w zawody;

3130

Którego powitawszy, proszą, radzą, muszą,

Żeby się łączył z wojskiem, nim Turcy przykłuszą.

O których wieść wieść, szpiegi doganiają szpiegów,

Że już pełne Wołochy tatarskich zabiegów.

KrólPrzez miłość chwały bożej i tej spólnej matki,

3135

Przez koronę ojcowską, której też zadatki

Ma i on w naszych sercach za rycerskie dzieje,

Przez te wszytkie ozdoby, przez wszytkie nadzieje,

Przez żywot, zdrowie i co szacuje się drożej

Dobra sława, więc dla niej niech wszytko odłoży!

3140

Niech się z żółwia co prędzej na konia przesiędzie,

Swoim serca potwierdzi[825] i do nich przybędzie

Z tak pięknym gronem ludzi; lecz daleko sporzéj

Animusz im królewska osoba otworzy;

Sam namiot, między sobą, twój widząc rozpięty,

3145

Dosyć będą przynuki[826] mieli i ponęty

Do czynu Marsowego: bo skąd wszytkie wiszą,

Tym też wszyscy nadzieje obumarłe wskrzeszą,

Śmierć się w żywot obraca; połowicę bólu

Tracą rany przy swoim otrzymane królu,

3150

Więc proszą i po stokroć, aby w tym teatrze

Wiecznej swej sławy stanął, nim poganin natrze;

Nim Mahomet niewdzięcznym hałła zabrzmi echem

Po ziemi, która świeżo kwitnęła pod Lechem.

Niech Jezus z czystą matką przy świętej ofierze

3155

W swoim własnym dziedzictwie pierwsze miejsce bierze.

Niech się z tego nie chlubi durny[827] Osman, że cię,

Nie ty go, Władysławie, w spólnym czekasz mecie[828].

A w ostatku za lekkie kto ręczy ordyńce,

Jeśli wolne po chwili będą i gościńce?

3160

Nuż spadną, wezmą pasy[829], popsują przeprawy —

Dopieroż by koło nas były wielkie kawy[830]!

Słuchał posłów królewic, a że stali gęściej

Dworzanie, wstyd go było, i słusznie po części,

Wdzięczny wspaniałe skronie rumieniec mu zdobił,

3165

Że na takie swą zwłoką ostrogi zarobił.

Krótko, niegotowością broni swojej kauzy[831];

Ostatek winy zwali na lwowskie cekauzy,

Zaniedbaną armatę, piechoty niezdrowie.

Jakoż sami na oczy widzieli posłowie

3170

Cienie Niemców ubogich; każdego by z pluder

Wytrząsł[832]: bo gdy ogroda dopadł głodny bruder[833],

Żarł bez względu jarzyny niewarzone póty,

Że mu brzuch w twardy bęben, kiszki poszły w druty.

Stąd ich kranki[834] zwyczajne, a skoro ociekli[835],

3175

Ledwie że kości skórą powleczone wlekli.

Królewic szczerą miłość wybornymi słowy

Wyświadcza, że Ojczyźnie i zdrowiem gotowy

Służyć; żeby nie wątpił nikt o jego chęci,

Sam się koło pośpiechu z pilnością zakręci,

3180

Chociażby mu i w drodze co Niemców zostawić,

Będzie się chciał co rychlej do obozu stawić,

Wywieść się z opacznego mniemania i co tą

Zwłoką się omieszkało, nadstawić ochotą,

A jeśliby go w drodze co zaszło tymczasem,

3185

Tedy pośle Wejera jak najprostszym pasem

Z piechotą do obozu dla toczenia wału

(Co i ziścił), sam ciągnie z konnymi pomału.

Z tym posłowie odjadą, a gdy dniem i nocą

Na swe się stanowiska pod Chocim powrócą,

3190

Awizują[836] hetmanów i wojenne rady,

Jako piękne Władysław prowadzi gromady;

Jako i sam ochoczy, a z takim żołnierzem

Orlim by rad przeleciał do obozu pierzem;

Co, że mówić nie może, świadczy inkaustem

3195

W liście do Chodkiewicza; lecz nie z takim gustem,

Jakiego były godne, ich przyjęte głosy.

Wszyscy sowę zadęli[837], powiesili nosy,

Wszytkim jak dał po uchu, jak psi zjedli krupy:

Luboś z jednym chciał mówić, luboś wszedł do kupy,

3200

Smutne wojsko; bo skoro wrony poczną krakać

Na kogo, to i sroki; że się chciało płakać,

Widząc tak opieszałych z onego ferworu[838].

Najwięcej nowin podczas wojny, podczas moru,

Dawna pieje przypowieść; z tejże dziś przyczyny

3205

Przyszedł obóz do takiej na sercach ruiny.

Z tej stroskany Chodkiewicz ledwo nie rozpacza,

Wieść, ale z niepewnego wyszła powiedacza,

Że wojsko Zaporowskie, na wszytkę potęgę

Padszy turecką, w drodze straszną wzięło cięgę;

3210

Że z gruntu padło śniatem[839] do jednej płci męskiej,

Ani mógł wyniść poseł tak haniebnej klęski.

Wszyscy się turbowali tak żałosną sprawą,

Jakoby im od ciała rękę odciął prawą.

Dopieroż teraz Turczyn rozpościera kuty[840],

3215

Takim wsparty tryumfem, a co jemu buty

Przybyło, tyle serca postradali naszy,

Kiedy ich kto obarczy, kiedy ich optaszy[841].

Tu Chodkiewicz Bogu swe ofiaruje wota;

Potem Kuliczkowskiego z Liszką do namiota

3220

Zawoła — lekkich ludzi wodzili ci oba —

I rzecze: «Niepotrzebna zda mi się się żałoba,

Którą Zaporowskiego lutujemy[842] wojska,

Bo kto ich trupy liczył? Kto widział pobojska?

Przeto kawalerowie, nie w jednym mi sęku

3225

Z rozumu i z walecznych zaleceni ręku,

Proszę i rozkazuję; z tego mnie rosołu[843]

Pewnym wyjmcie językiem i z wojskiem pospołu;

Chciejcie mnie awizować o tamtej fortunie!

Tu się na podjazd Liszka z Kuliczkowskim sunie;

3230

Aleć nie o Kozakach z pierwszego noclegu,

O sobie oznajmują, że na samym brzegu

Prutowym niezliczona orda ich osaczy;

Nie ratuje-li, że ich hetman nie obaczy.

Przydadzą[844], co strach każe; bo w takim rozterku

3235

Oczy wielkie i język bywa bez usterku.

Nowa troska; co gorsza, że potwierdza staréj.

Kiedy mamy tak blisko Turki i Tatary,

Gdzieżby sobie Kozaków zostawili w tyle,

Kiedy by ich nie znieśli? Jakoby po żyle[845]

3240

Uparał Chodkiewicza; idą przezeń mory

W okrutnym rozerwaniu; dość słaby i chory.

Liszkę trzeba ratować, kogo posłać po nię?

Jeśli garść małą, pewnie i z Liszką utonie;

— Jeżeli pośle więcej, szkoda wojska dwoić.

3245

W czym jeszcze się nie może cale[846] uspokoić,

Gdy Liszka Prut przemknąwszy wykradnie się polmi

I od pieczy smutnego hetmana uwolni,

Którego barziej strata Kozaków zasmuca.

Jednak ostatniej jeszcze nadzieje nie rzuca,

3250

Nie da się trosce w potuł[847], choć go w serce bodzie,

I w różnej trzyma czoło od serca swobodzie.

Potem wojennej sprasza do sekretu rady;

Ukazuje, jako w tym błąd się stał szkarady,

Że Kozacy bez wodza, [bez] głowy, samopas

3255

Tłukąc się, razem padli pogaństwu na opas,

Z czym acz jeszcze chromego[848] oczekuje, ale

Rzadkoż się złe nowiny, rzadko mienią[849] żale!

Serce wojsku upadło, nie masz królewicza.

Gdy tak swoje Chodkiewicz kłopoty wylicza,

3260

Dają znać posłuchowie[850], że wzburzone prochy

Czy Tatary, czy zbójce wydają Wołochy.

Larmo[851] zatem otrąbią i gotowość każą,

Lecz gdy się bliżej one tumany pokażą,

Pod chorągwie uderzą, które nim się ruszą,

3265

O języka się chyżo ochoczy pokuszą.

Pułk jeden szedł kozacki obciążony łupy,

Co rabował, od swej się oderwawszy kupy.

Ci upewnią, że wojsko tylko o mil kilka;

Toż naszy psa szarego widzą miasto[852] wilka.

3270

Bo Brodawka, kozacki wódz chocimskiej drogi,

Idąc bez wszelkiej sprawy, bez wszelkiej przestrogi,

Wlazł Turkom w samo gardło, gdzie albo umierać,

Albo mu trzeba było środkiem się przedzierać

Bisurmańskich taborów, a za każdym krokiem

3275

Szturmować i z onym się pasować obłokiem;

Bo skoro Osman na nich padnie z niedobaczka[853],

Witaj, rzecze, nie brodząc do wieczerzy kaczka[854]!

Rozumie, że ich połknie i już pierwsze koty,

K'woli dalszej fortunie wyrzuca za płoty.

3280

Tryumfujesz, Osmanie, nie widziawszy trupa,

Ano się często wstydzi, kto przed skokiem hupa[855];

Jakbyś już na wygraną trzymał przywileje!

Częstoż gęsto, skutek swe omyla nadzieje.

Toż wszytkimi siłami i z tyłu, i z przodu,

3285

Nie dając im oddechu, nie dając rozwodu[856],

Uderzy na nich tyran nadzieją opiły,

Że tam już zawrze[857] imię kozackie w mogiły.

Ale ci widząc się być w niebezpiecznej toni,

W męstwo bojaźń obrócą; wszyscy zsiędą z koni.

3290

Szczęście, Odwaga, Nadzieja, ŚmierćZa śmiałymi fortuna obraca swe koła,

Wszędzie tchórza namaca i na piecu zgoła[858];

To jest zdrowie w przegranej, z dawnego przysłowia,

Nie mieć żadnej nadzieje żywota i zdrowia.

A kto swój żywot kładzie, kto go lekce waży,

3295

Już panem jest twojemu, już siedź jak na straży.

Toż skoro się potwierdzą i popluną dłoni,

Czoła przetrą i szłyku[859] posuną po skroni,

Zepną tabor a działa, których ośm dwadzieścia

Ciągnęli, tak rozsadzą, że nikędy prześcia

3300

Nie mógł mieć nieprzyjaciel, którego impetu

I ostatniej fortuny czekają dekretu.

Toż gdy się Turcy na nich ze wszech stron wyskipią[860],

Gdy się zbliżą a wozy tu i owdzie szczypią,

I rozumiejąc, że już z strachu pomartwieli,

3305

Im owi dłużej trwają, nacierają śmieléj,

Dopieroż, jako z chmury grad, jako groch z woru,

Działa i samopały razem z ich taboru

Śruty z ogniem i kule rzygną w on gmin gęsty.

Lecą na wszytkie strony chłopi jako chmięsty[861];

3310

Kurzą się pola w dymie, grzmią lasy w odgłosie[862].

Słysz go durny[863] Osman i proch czuje w nosie,

A pogaństwo, usławszy ziemię onę ścierwy,

Ucieka, kto najdalej, kto może najpierwej.

Gryzie się Osman strasznie, włosy na łbie targa,

3315

Że się dziś pierwszy giaur w jego krwi uszarga,

Że jako lew dzierżąc się drogi przedsięwziętéj,

Idzie, choć oszczekany drobnymi szczenięty,

Zęby tylko pokaże, albo machnie chwostem[864],

Aż mizerne skowery[865] kładą się pomostem.

3320

Bo Kozacy zebrawszy korzyści sowite[866],

Idą w drogę przez one tułowy pobite.

Już im serca przybyło, już im nic nie wadzi

On dzień cały, aże ich ciemna noc osadzi;

Ale nazajutrz, skoro czarnej nocy kruki

3325

Zorza purpurowymi rozżenie[867] bonczuki,

Skoro Tytan ogniste puści na świat grzywy,

Znowu szczęścia próbuje cesarz niecierpliwy.

Prosi, grozi, klnie, łaje, obiecuje płacić

Żołnierzom, a hetmany i basze bogacić;

3330

Żeby ci psi giaurscy[868] jego carskiej głowie

Nie urągali, raczej woli stracić zdrowie;

Jakoż jeśli dziś swego zamysłu nie dopnie

Jutro sam padnie trupem w ich oczu okropnie.

Więc znowu na Kozaki wsiędą, ale nie tem

3335

I sercem, które wczora było, i impetem

(Bo kto się raz na szynie rozpalonej sparza,

Nierychło błędu swego drugi raz powtarza),

Wrzaskiem tylko okrutnym, że takimi grzmoty

Na kraj świata zające zagnali i koty.

3340

Wiatry echo roznoszą i onym ich hałła

Na kilka mil wołoska ziemia rozlegała.

Wszytkie działa burzące i ogniste sztuki

Czynią, ale bez szkody, niesłychane huki.

Bali się z nimi zbliżać, lecz tylko nawiasem[869]

3345

Strzelali, a serdeczni Kozacy tymczasem,

Jako żółw w swoim sklepie, jeż w swej ości krępy,

Rzną się śmiele taborem między ich zastępy.

Więc jeżeli kto natrze, na tym miejscu lęże,

Gdzie go po boku nośny samopał dosięże.

3350

Ośm dni ich w tym opale, w tym kurzu prowadzi,

Na koniec widząc Osman, że nic nie poradzi,

Puści im cug[870]. O wzgarda wielka, oczywista!

ZemstaWtem mu poseł daje znać, iże ich czterysta

Od wojska oderwanych w bliskiej skale dyszy.

3355

Jak znowu tyran ożył, skoro to usłyszy!

Tedy wziąwszy część wojska z sobą i janczary,

Jako na pewny obłów do onej pieczary

Sam bieży; chciwy pomsty, krwawym mordem dycha,

Gdzie jako w gniaździe ona garstka ludzi licha,

3360

Nie mogąc mieć ratunku od żadnego człeka,

Zwątpiwszy o żywocie, śmierci tylko czeka.

Ciasny był do nich przystęp a dlatego hurmem

Pogaństwo iść nie mogło, gdy ich brało szturmem.

Więc którą tylko stroną ku nim się wychylą,

3365

Zaraz im szyki z długich samopałów mylą.

Lubo[871] się przed cesarzem chciał popisać który,

Jako nie był na nogach, na łeb spadał z góry.

Już chciał do nich skałę kuć, już i walić kłody

Z wyższych miejsc, skoro w swoich ludziach postrzegł szkody

3370

Durny Osman, gdy między południem a między

Zachodem, sto janczarów zgubił od tej nędzy

A samego wyboru; więc żeby nie zbiegli

W nocy, wszytkie im ścieżki poganie zalegli.

Ci, śmierć już w oczach mając, tylko myślą o tem,

3375

Żeby się w dobrej sławie rozstawać z żywotem,

Nacedziwszy pogańskiej, ile mogą, juchy,

Oddać wielkiemu Stwórcy powierzone duchy.

Więc jeszcze źle[872] świtało, jeszcze gwiazdy bladły,

A już nad głową tyran stanie im zajadły;

3380

Taż mu baba, też koła[873]; toż do onej dziury

Każe ciągnąć armatę przez lasy, przez góry;

Każe strzelać cały dzień; kule tylko świszczą

A Turków po staremu Kozacy korzyszczą[874].

GłódCztery dni się bronili, chcieli jeszcze dłużéj,

3385

Ale ich niezłożonym razem[875] sam głód znuży.

Dotąd się bisurmanom nie chcą upokorzyć,

Że ich wystawać[876] muszą, muszą głodem morzyć;

Nie żelazo, natura wojuje ich sama!

Toż skoro każdy swego pośle przed Abrama[877],

3390

Gdy ich ręce opuszczą, dygocą goleni,

Przyznają, że przegrali, że już zwyciężeni,

Puszczą swój zamek luby, a gdzie stał zuchwały

Osman, rzucą pod nogi zimne samopały.

Tedy jeden, co pierwszy rozum miał i lata:

3395

«Dokąd, wielki monarcho na trzech częściach świata!

Biliśmy się dla miłej ojczyzny i wiary,

Dokąd nam ognia w strzelbie, w ciele stało pary;

Skorośmy to dla spólnej utracili matki,

Niesiemy-ć, o cesarzu! krwie naszej ostatki,

3400

Podłej krwie: ale przecie z niej twa miłość może

Uważyć, co za mężów mnoży Zaporoże.

Czteromkroć stutysięcy, czterysta nas, cztery

Dni się mężnie broniło, poznasz z naszej cery,

Że-ć nas brzuch wydał; bo ten, choć to masz trzy światy.

3405

Mocniejsze ma, niźli ty, szturmy i armaty.

Więzień, Kondycja ludzkaJakożkolwiek, wygraną masz i więźniów, panie,

Takich ludzi jakoś sam, i co się im stanie,

Jeżeli srożeć zechcesz, poczekawszy trochy,

Toż cię czeka; w też i ty rozsypiesz się prochy;

3410

Bo żeś człekiem, cesarzu, choćbyś antypody

W ręku miał, wżdy śmiertelnej nie ujdziesz przygody!

Trefunkiem[878] wszyscy na świat idziem, ale z świata

Prawa nas nieprawnego konieczny mus zmiata.

To nie śmierć, kto umiera w bohatyrskiej cnocie,

3415

Taki żyje po śmierci w piersiach ludzkich; bo cię

Twoja sława z grobowca po pogrzebie dźwignie,

Której już świecka zazdrość wiecznie nie poścignie.

Na tę, acz wszytkim, ale najwięcej mieć trzeba

Wam oko, których na tron wysadziły nieba.

3420

Większa sława, im wyżej siedzicie od ludzi,

Czeka cnót waszych; ale kto ją opaskudzi

Ladajakim postępkiem, po marnym żywocie

Gaśnie; żyjąc w obeldze, umiera w sromocie.

Nie odkupi jej, choć da największe pieniądze.

3425

ZwycięstwoI tu swoim afektom przybieraj wrzeciądze,

Abyś już zwyciężonych więcej nie ciemiężył,

Ale siebie samego, cesarzu, zwyciężył.

To walka, najgłówniejszej zrównana potrzebie:

Zhołdować żądze serca i zwyciężyć siebie!

3430

Gniew, ZemstaŚmiał się Osman, ale śmiech z gniewem był na poły,

«Czy nie uczył ty, rzecze, u giaurów szkoły?

Jakiś mi krasomówca! Wnet za te nauki

Brzydkim ścierwem gawrony napasiesz i kruki,

Pokażesz drugim drogę psom, odważny chłopie,

3435

Których się wilk i z twoją posoki nażłopie!

Obnażonego potem przywiązać do buku

Rozkaże, i sam naprzód ustrzela go z łuku;

Po nim zaraz drugiego; skoro zabił pięci,

Trochę z gniewu opłonął i do pomsty z chęci

3440

Wojsku rozda ostatek; Śmierć, Niebo, Sławatam jedni w pohończą[879]

Od dzid, drudzy i szabel swą śmiertelność kończą.

Kończą śmiertelność, ale onymże zawodem

W niebie żyć poczynają, gdzie ich ani głodem

Ani żelazem więcej śmierć już nie namaca,

3445

A na ziemi żaden wiek sławy ich nie skraca.

Już tyran tryumfował, już wspaniałej stąpał;

By go nie wstyd, rad by się w onej krwi i kąpał;

Syci serce i oczy niewstydliwe pasie;

Carem bywszy, katowską wziął funkcyją[880] na się.

3450

Tak ci legli mężowie; i ten był pies szary,

Którym się miasto wilka i Chodkiewicz stary,

I wojsko turbowało jakoby do nogi

Pod tak srogie Kozacy podpaść mieli wrogi[881].

Aleć i Sajdacznego, co na podjazd chodził,

3455

O włos podobny kłopot w zdrowiu nie uszkodził;

W nocy napadł na tropy i tureckie szlaki,

A mniemając swoje być przed sobą Kozaki,

Puścił się nimi; ale skoro mu dzień oczy

Otworzy, poznawa błąd, a już go oskoczy

3460

Orda na wszytkie strony; długo się odwodem[882]

Bronił, choć całonocnym zmordowany chodem,

Lecz wziąwszy w rękę strzałą i stradawszy konia,

Uszedł w las, wielkiem szczęściem dopadszy ustronia.

Młodecki z Hannibalmi, choć się im dostało,

3465

Zgubiwszy kilku swoich, uskrobali[883] cało.

Sajdaczny też część[884] bólem, część znużony głodem,

Skoro słońce niski świat zaćmiło zachodem,

Puścił się po rozumie, a idący[885] brzegiem

Dniestrowym, trafił swoich, stojących noclegiem.

3470

Jeśli on rad Kozakom, i ci mu też radzi.

Zaraz Brodawkę z jego urzędu wysadzi,

A sam wziąwszy regiment[886], już więcej nie krąży,

Ale prosto pod Chocim do obozu tąży.

Gdy się to w polach dzieje, hetman utrapiony

3475

Na każdy dzień z opryszki odprawuje gony,

Którzy nam czaty kradli, wypadszy gdzie z kąta,

I choć ich co z większego pleni, choć ich prząta,

Nie pomogło to; zbójcy, mając dziury skryte,

Sami siebie i rzeczy chowali nabyte.

3480

Kiedy Murza Kantimir, kraść raczej Polaki,

Nie wojować nawykszy, złodziejskiemi szlaki

Przez wołoskie kałauzy[887] spadł niepostrzeżony,

Chcący z nami najpierwszej skosztować fortuny,

Sam w lesie z częścią wojska ulegszy, rozkaże

3485

Bratu z czoła uderzyć na placowe straże;

Skoro tam wszyscy oczy obrócą i siły,

On nic niespodziewany osiędzie im tyły.

Jeszcze słońce nie weszło, jeszcze się za czarną

Nocą cienie i szare mgły ogonem garną;

3490

Świtało, kiedy z wrzaskiem i okrutnym krzykiem,

Powtarzając swym hałła pogaństwo językiem,

Pozganiawszy posłuchy[888], jako osy z bani

Padną na straż, tym szkodniej, im niespodziewaniéj.

Przecie się im stawili i odwodem zrazu,

3495

Potem poszli w rozsypkę wszyscy bez obłazu[889],

Aż już pod obozowym kiedy byli szańcem,

Znowu się na pogaństwo obracali tańcem.

Tam w samej prawie poległ Lubomirskiej bronie

Uderzony Ordyniec z muszkietu przez skronie.

3500

Larmo[890] zatem trębacze w obozie uderzą;

Co żywo na koń wsiada, w pole wszyscy mierzą.

Gdy oto z drugiej strony Kantimir jak z proce

Przypadszy, znowu hałła okropne bełkoce.

I już by był w obozie pewnie potłukł szyby,

3505

Bo tam żadnej nie było ostrożności, gdyby

Nie rota Piotrowskiego kozacka, co brodu

Bliskiego w nocy strzegła, a gdy się ku wschodu

Słońce miało, i ona szła na stanowisko,

A że bezpieczno było i obozu blisko,

3510

Ni o czym[891] nie myśleli, tylko żeby nocy

Niespanej wetowali w kotarach[892] pod kocy;

Przeto ich krom trudności i Kantimir pożył[893];

Kilku poimał, kilku na placu położył.

Poszło w nogi ostatek; tymczasem piechota,

3515

Jako w sprawie stanęła, zawaliła wrota.

Widząc Kantimir, że spadł z swej nadzieje i że

Brat jego już zegnany dotąd stopy liże,

Idą w pole chorągwie, swych się boi figlów,

Żeby za nim Polacy nie spuścili ryglów

3520

I żeby się sam pobił w swoje własne sztuki,

Gdyby nań zasadzono gdzie w tyle hajduki.

Jakoż się nie omylił; bo hetman w te dziury

Z długą strzelbą wyprawił wigierskie piechury.

Więc się nie rozmyślając, poszedł nazad w skoki,

3525

Gdzie mu w gęstwach muszkiety w same kładli boki,

Że straciwszy co lepszych kilkudziesiąt ludzi,

Łączy się znowu z bratem, skoro wojsko strudzi.

Wstyd go było, że idąc z swym hanem o przodek,

Teraz w łasce cesarskiej upadnie na spodek.

3530

Nie Dzieża to tu, nie Prut, kędyście półtorą

Kroć stem tysięcy bili cztery pod Cecorą.

Zdarzy Bóg i fortuna wyda po nas wrogi[894],

Że was takie nad Dniestrem omylą pierogi!

Już Tytan na pół nieba wygnawszy kwadrygi[895],

3535

Skoro im przetrze czoła, puszcza na wyścigi;

A te kiedy nie ciągną i za nimi lotem

Pędzą koła ognistym okładane złotem,

Co im tchu, co w przestronym pary staje prysku,

Z góry się ku zwykłemu biorą stanowisku.

3540

Południe prawe[896] było i najwyższe stropy

Słońce trzymając, cień nam zwinęło pod stopy,

Gdy strudzony Kantimir w całodniowym chodzie,

Przy Prutowej z swą ordą odpoczywa wodzie,

A czujący od siebie niedalekie Turki,

3545

Wychełznywa bachmaty[897], zruca z szyje burki;

Sam spi dopadszy cienia oganistej[898] trześnie[899].

O Kozakach ni duchu, którzy z onej cieśnie

Wyszedszy, na dalsze się chowając roboty,

Prosto ku Chocimowi prowadzą swe roty.

3550

Więc gdy trafią Tatary nad Prutową tonią,

Tabor środkiem szykują a skrzydła pokonią[900].

Widzi ich już i orda, ale sobie myśli,

Że to ludzie z obozu tureckiego wyszli.

Toż Kozacy, nim się ci do końca postrzegą,

3555

Dawszy im z działek ognia, skrzydłami zabiegą

Z prawej i z lewej strony; tak bez swoich straty,

Porażą ich i tabor zagęszczą bachmaty,

Trupem pola uścielą, więźniów biorą, co się

Podoba; tak z niechcenia zjadła baba prosię;

3560

A Kantimir, doznawszy swego szczęścia miary,

Uciekł przemierzły między Turki i Tatary,

Gdy się tak Zaporożec przed pogaństwem pisze,

Chodkiewicz Bernackiego zbiera towarzysze[901],

A mając na każdy dzień tej faryny[902] jeńce,

3565

pale nimi osadzać każe i szubieńce.

Aż Szemberg, aż Weweli z większą wojną jadą

I dalej od czterech mil Osmana nie kładą.

Taił wezyr Szemberka przed cesarzem, który

Dociekszy od pochlebców, że coś za raptury[903]

3570

Od niego do Polaków miały być z pokojem,

Chciał mu kazać zdjąć głowę pospołu z zawojem.

I by się z hospodarem nie odwiódł przysięgą,

Klęknąć było obiema przed katem pod pręgą[904]!

Przystojnie jednak miany Szemberg od Hussejma,

3575

W którym acz do pokoju chęć była uprzejma[905],

Z tak surowym responsem[906] odprawi go, żeby

Polacy do jutrzejszej mieli się potrzeby,

Bo pokój w ostrzu broni; niech im żadne miry

Nie mglą oczu, miejsca tam nie mają papiéry,

3580

Kędy szable i łuki będą ich krew hustem[907]

Toczyć, nie pisać piórem albo inkaustem[908].

Albo się niech poddadzą i omyją płaczem

Daleki trud z nóg naszych; cesarza haraczem

Wiecznym niech ubłagają i do domu cało

3585

Powrócą, krwie nie lejąc; mnie by się tak zdało,

Owszem jako przyjaciel stary życzę szczerze;

Inaczej niech ich żadne nie błaźni[909] przymierze,

Jeszcze Szemberg domawia, gdy się walą z góry

Pod sprawą Sajdacznego kozackie tabory.

3590

Już milę od Chocima chciał nocować, ale

Widząc, że nań pogańskie następują fale,

Choć się już był rozgościł, woli iść do ciszy;

Przeto, acz jeszcze z drogi ukwapliwej dyszy,

Poszedł aże pod Chocim; prawie się dzień mroczy,

3595

Gdy pod naszym obozem tabory roztoczy.

Tam hetman, otoczony swej starszyny wieńcem,

Ochotnie nad Dniestrowym wita go Kamieńcem.

Ten potwierdził co Szemberg, co prawił Weweli.

Zaczem Chodkiewicz, żeby wszyscy to wiedzieli,

3600

Trąbić każe przy haśle śród obozu swego,

Nieprzyjaciel imienia że Chrystusowego

Już nad nami, już o nim nie trzeba się pytać;

Tylko się nań gotować, jako go przywitać.

Widziałbyś tam był serce, widziałbyś był męstwo

3605

Starych onych Sarmatów, jakby już zwycięstwo

W ręku mieli; jakobyś w pełne dmuchnął ule,

Ci szable na musaty[910]; strzelbę drudzy w kule

Dyktują[911]; wre tryumfu, wre wygranej pewien

Obóz, jakbyś na ogień suchych nakładł drewien,

3610

Kiedy im ich wodzowie, doświadczeni w raziech

Marsowych, w pradziadowskich stawiają obraziech

Rycerską cnotę, której niestrzymane ostrze

Orła swego od morza do morza rozpostrze.

Rzekłbyś, że to ci wstali z Bolesławem z trumny,

3615

Co żelazne po końcach ojczystych kolumny

Stawiali, kiedy na wschód padł Rusin premudry,

Na zachód pyszny Niemiec krwią zaszargał pludry.

Owo wszyscy z radością wyglądając świtu,

Czekają nadętego pogaństwa przybytu.

Wojny chocimskiej część czwarta

3620

JesieńJuż żyzna Ceres[912] wstała, co w kłosiane wieńce

Sama się i robocze zwykła stroić żeńce,

Założywszy stodoły, postawiwszy brogi[913],

Żeby miał co paść zimny zwierz on koziorogi[914].

Dała miejsce na ziemi bogatej Pomonie[915],

3625

Która, okrywszy grony dojźrałymi skronie,

Jesień z sobą prowadzi, kiedy siostra z bratem,

Noc ze dniem, zarówno się niskim dzielą światem,

CzasJuż słońce złotogrzywe stanąwszy na wadze,

Do jednakiej przypuszcza chłodny księżyc władze;

3630

Ale długoż tej zgody? Jeden ich dzień dzieli,

Drugi weźmie mieczowi, przyczyni kądzieli.

Zaraz noc i gnuśny sen szerzą swoje czasy,

A Bachus wytłoczywszy słodkie wino z prasy,

Choć przez słońca odległość podniebny świat ziębnie,

3635

Dmie na pełnym swe bąki i fujary bębnie.

Już i ptastwo pieszczone, we mchy i swe pierza

Nie ufając, do cieplic przed mrozami zmierza.

Ryba idzie na głębią; wąż się w ziemię ryje;

Zwierz gęstwy niedostępnej szuka i paryje[916].

3640

Krótko zebrawszy roku schodzącego znaki,

Jesień była, gdy straszny Osman na Polaki

Przez ostre skały Hemu ciągnął i Rodopy,

Jakie niegdy Hannibal wrzącymi ukropy

Winnego kruszył octu (tej zażył odwagi,

3645

Robiąc drogę przez Alpy do Rzymu z Kartagi).

Ani tego zatrzyma trudna na Bałchanie

Przeprawa; tak ich zbieży, tak nad głową stanie,

Jako w pół morza, między niebem, między wodą,

Okręt chmura z okrutną zdybie niepogodą

3650

Przysiągłby, że do jego ottomańskiej luny[917]

Powinno słońce swoje stosować bieguny[918],

Że go tak lato, jako dzień niegdy poczeka

Jozuego, gdy dawno gromił Amaleka.

Zabielały się góry i Dniestrowe brzegi

3655

(Rzekłby kto, że na ziemię świeże spadły śniegi),

Skoro Turcy stanęli, skoro swoje w loty

Okiem nieprzemierzone rozbili namioty.

Nie toczyli obozu, nie ciągnęli sznurów,

Ale tak małą garstkę wzgardziwszy giaurów[919],

3660

Kędy kto szedł, tam stanął; na mocy się czują,

Jeśli nas nie wystraszą, to pewnie zaplują.

Nie ma ich tu co bawić, nie chcą się rozgościć,

Wisła im głowę psuje, jako ją pomościć?

Gdzie sam cesarz pagórek opanował wyżni,

3665

Widomie się odyma, źrejomo[920] się pyszni.

Że monarchy Azyi, Afryki, Europy,

Trzech części świata pana, depcą po nim stopy.

Biedny Dniestr, acz przeciwko orłowi motylem,

Śmie gardzić Eufratem, śmie się równać z Nilem,

3670

I ledwo w swym lichota trzyma się pobrzeżu,

Ale mu właśnie służy: nie kol, miły jeżu[921]!

Skoro Osman obaczył nasze szańce z góry,

Jako lew krwie pragnący wyciąga pazury,

Jeży grzywę, po bokach maca się ogonem,

3675

Jeżeli żubra w polu obaczy przestronem,

Chce się i on zaraz bić, zaraz chce na nasze

Wsieść obozy; hetmany zwoławszy i basze,

Każe wojska szykować, choć już i niesprawą[922],

Dla[923] pola cieśniejszego, iść na nas obławą.

3680

Kto mu wspomni nie w polskim wieczerzą obozie,

Choć najwierniejszy sługa, będzie na powrozie.

Tedy o tak haniebnej usłyszawszy karze,

Biednego ognia składać nie śmieli kucharze.

Nie zdało-ć się to starszym, ale z tak porywczym

3685

Trudno co radzić panem, bo ich nigdy ni w czym

Nie słucha, za swą dumą idąc i uporem.

Zawsze drwi; zawsze się mści swych drew[924] z nich nad którem.

I teraz, acz to wszyscy dobrze widzą, że by

Ledwo tak uszło w łowy iść, nie do potrzeby[925]

3690

(Ale kędy mus rządzi, trudno być ostrożnym),

Nie zrozumiawszy miejsca, w odzieniu podróżném,

Nie miawszy słońca, wiatru, nie miawszy fortelu[926],

Nie znając serca, ani sił w nieprzyjacielu,

Bić się z nim, jakby o reszt ślepą kością rzucić,

3695

Choćby tam[927] wszyscy spali, mogą się ocucić;

Nie bać się, ale ani lekce ważyć trzeba,

Kto ma serce, broń, rękę i zażywa chleba.

WalkaNie mów, gdy idziesz na plac, że będę bił, ale

Będziem się bić; i Mars ma obojętne[928] szale.

3700

Teraz, gdy Osman każe, lub zysk lubo strata

Walą się wojska, idzie i groźna armata;

Straszne się bisurmańskie z góry garną roje

A białe jako gęsi migocą zawoje,

Janczaraga we środku ustrzmiwszy[929] w puch pawi

3705

Ogniste swoje pułki na czele postawi,

Sam dosiadszy białego arabina grzbieta,

Jako między gwiazdami iskrzy się kometa[930],

W barwistym złotogłowie pod żurawią wiechą;

Bonczuk[931] nad nim z miesiącem[932], ottomańską cechą.

3710

KradzieżDwanaście tylko było tysięcy janczarów,

Prócz piechot Gaborego i dwu hospodarów[933];

Na dwadzieścia-ć pieniądze spełna z skarbu dano,

Ale to, co miało być na ośm, ukraszono[934].

Wszędy pełno nierządu, gdzie nie masz dozoru!

3715

Każdy kradnie, kto może, każdy tka do woru,

Ale i u nas, pojźry, kto-li tymi czasy

Pańskiej bez interesu podejmie się kasy?

Każdy tam pragnie służyć, kędy okrom[935] myta,

Choć co ukradnie, nikt się o to go nie spyta,

3720

Nie regiestr do sumnienia, ale jak z ołowiu,

Do regiestru sumnienie mając pogotowiu.

Na cóż i mówić więcej? Nie w Polszcze, darmo to,

Na cały świat rozgrzesza wszytkich ludzi złoto!

W prawo i w lewo janczar[936] na widoku stały

3725

Nieznane oczom naszym dotąd specyjały,

Straszne słonie, co trąby okrom mają kielców;

Każdy swą wieżą[937] dźwiga: każda wieża strzelców

Po trzydziestu zawiera; tak gdzie tylko chodzą

Rozdrażnione bestyje, nieprzyjaciół szkodzą.

3730

Konne wojska po skrzydłach, wyniosszy swe dzidy,

Patrzą, rychło się do nich sunie giaur gidy[938],

Albo im każą skoczyć, gdzie z niezmiernej chuci

Śmiały spahij[939] na naszych dziryty[940] wyrzuci.

Wszyscy siedzą od złota, od rzędów, od pukli,

3735

I nie jako na wojnę daleką wysmukli;

Nie widziałeś kirysów, nie widział pancerzy,

Każdy się złotogłowi, jedwabi i pierzy:

Ogromne skrzydła sępie, forgi[941], kity, czuby

Trzęsą się im nade łby, a ono nie luby

3740

Te prezentować cienie i nikłe ozdoby,

Kędy wróble takimi z prosa straszą boby[942]!

Wszytko znieśli, wszytko to dziś na się włożyli,

Z czego świat przez lat tyle zdarli i złupili.

Konie przecie znużone tak dalekim chodem

3745

Nie onę rzeźwość miały, co im idzie rodem,

Bo nie pomoże złoto, kogo niewczas zejmie;

Nie może, chociażby się rad krzepił uprzejmie[943].

Świeciły się od złota chorągwie gorące[944],

Po których haftowane tureckie miesiące

3750

Pod złocistą skofią[945] strojnych ludzi grona

Okryją, a żelazna szydzi z nich Bellona[946]

Starych zaś znak, przy drzewcu wystrzępione nitki,

Pod jakimi widujem i tu niedobitki.

Ale odjąwszy ludzi europskich z czoła,

3755

Ostatek czerń, szarańcza, motłoch, skomon, smoła[947].

A co to tak wysoce każą na Araby,

Zbijać dobrzy; i nagi lud to jest, i słaby;

Handlom tylko przywykły i rzemiesłu raczéj,

Nie wojnie; choć ci się on w rzeczy[948] usajdaczy[949],

3760

Z łuku pewnie nie strzeli, woła, krzyczy, szwatrze[950],

Ale ucieka zaraz, jak tylko nań natrze.

Jeden nazbyt otyły, drugi wiekiem nużny[951],

Jaki u nas od kilku lat żebrze jałmużny;

Bo zapalczywy Osman do tej z nami zwady

3765

Wszytkę płeć męską, nawet stare wygnał dziady,

Dla pacierzy podobno, gdyż okrom modlitwy

Nie zażył ich do wojny pewnie i do bitwy.

W tymże obłoku stali Murzyni cudowni.

Jako się bleszczy[952] iskra w opalonej głowni[953],

3770

Tak i tym z warg napuchłych, z czerniejszej nad szmelce[954]

Paszczeki, bielsze niż śnieg wyglądały kielce.

Tu się w szeroko białej na wierzchu koszuli,

Po polach Mamalucy przestronych rozsuli[955],

Jakoby przy łabęciach postawił kto kruki,

3775

A gęste się nad nimi wieszają bonczuki.

Tamże wszytkie narody, które jako sznuru

Długiego się z obu stron trzymają Tauru,

Gdzie prac Herkulesowych wiekopomne mety,

I Kalpe, i Abila rosłe wznoszą grzbiety[956],

3780

Kędy Karmel, na którym, gdy trzy lata rosy

Nie było, zmiękczył łzami Eliasz niebiosy;

Kędy Ossa[957] wysoka, skąd Tyfeus srogi

Z wojskiem rosłych obrzymów wygnał z nieba bogi.

Lidowie i Pamfili, Kambadzi, Cyreni,

3785

Elami, Kappadoci, Ponci i Armeni,

Natolcy i Angurzy. Mingłi, Kurdzi, Serzy,

Kędy siarką wszeteczna Sodoma się perzy,

Kędy klej wyrzucają smrodliwe asfalty;

Kadurcy z Lotofagi, Arkadzi z Bisalty,

3790

Hirkani, Massageci, Egipt, Macedoni,

Psylli, Baktrzy, Imawi, Pargiedrzy, Geloni.

Tu łysi Arymfei i Mezopotami,

Fryksi, Cyrci, Sabei, Kaspii, Albani,

Gdzie Ganges, gdzie Eufrat, gdzie Tanais z Nilem,

3795

Gdzie się lerneńska miesza hydra z krokodylem,

Gdzie Lemno Wulkanowe, gdzie starego raju

Małe znaki, początki ludzkiego rodzaju.

Tu Babilon i Memfis, Trypol z al-Kairem,

Wschodni świat, rumem[958] dzisia zasypany szczerém.

3800

Toż pobliższy Cyrkasi, Rumi i Sylistry,

Bosnak, Bułgar, Trakowie, którym Donaj bystry

Wiecznie szumi za uchem; toż Krym i Nahaje

Jak z woru ordy sypą; gdy emir[959] wydaje

Hardy cesarz do Polski, wzajemnym pochopem

3805

Budziaki i Bilohrod lecą z Perekopem.

Toż Wołosza z Multany, co przedtem sąsiedzi,

Dziś nam nieprzyjaciele; Tam się wszytka zcedzi,

Zgraja ona niezmierna, niezliczona gęstwa,

Z której Polska ma świadka, póki świata, męstwa.

3810

Cóż pisać o armacie[960], gdy samymi działy

Obóz swój osnowali za szańce, za wały.

Z takim grzmotem, że ledwie podobny do wiary,

Sam to przyznał Chodkiewicz, wódz i żołnierz stary,

Który jak się marsowym począł bawić cechem,

3815

Nigdy tak wielkich, nigdy z tak ogromnym echem

Sztuk ognistych nie widział, które ziemię z gruntów

Trzęsły, rzygając kule o sześćdziesiąt funtów.

Toż prochy i granaty, i rozliczne twory

Na krew ludzką osobne ciągnęły tabory,

3820

Niestrzymane petardy, windy i możdżerze;

Pęta nawet i dyby, kajdany, obierze[961],

Już wygraną w szalonej uprządszy imprezie

Hardy tyran na karki nietykane wiezie.

MuzykaDrą się trąby i surmy[962] i w tyle, i w przedzie;

3825

Ale po lepszych w Wilnie tańcują niedźwiedzie.

Takie wilcy w gromniczny czas, mrozem przejęty,

Takie wydają świnie zawarte koncenty[963].

Łagodną symfonią tak ślosarz pilnikiem,

Tak osieł swoim cieszy ludzkie ucho rykiem.

3830

Przytem dzyngi[964], piszczałki, flet, kobza i z drumlą,

Daleko piękniej gęsi gędzą[965] i psi skomlą[966];

Jakby drapał po sercu, tak tam była groźna,

Gdy się czwarzyć[967] poczęła kapela przewoźna.

Że się bydło wspomniało, więc o nim do końca

3835

Powiem. Kiedy-bym spytał gorącego słońca,

Jeśli go tylo w kupie z ognistego wozu

Widziało, co dziś Osman zegnał do obozu,

Przyznałby mi to pewnie Febus[968] złotowłosy,

Że jako rozpostarto nad ziemią niebiosy,

3840

Jako on dawno snuje swojej sfery wydział,

Takiej liczby stad i trzód w gromadzie nie widział.

Mułów naprzód i osłów z różnymi ciężary,

Potem cielców ćma sroga zaprzężonych w kary[969].

Nuż tak straszna armata, gdzie i po stu wołów

3845

Jedne sztukę ciągnęło; cóż kule? cóż ołów?

Wszytko to swym taborem, jako się już rzekło,

Kilka mil za wojskami powoli się wlekło.

Porożyste[970] bawoły, barany i kozły,

Krowy, których cielęta na wozach się wiozły,

3850

Owiec i bierek[971] trzody niezmierzone okiem,

Razem pasły, razem szły, ale wolnym krokiem.

JedzenieNuż maży[972], które rzeczy potrzebne do żydła[973]

Wiozły, co miały w jarzmach robotnego bydła!

Gdzie faryna[974] i szorbet[975] i kaffa, co spumy[976]

3855

Trawi w człeku, i we pstrych farfurach[977] perfumy.

Tak się Osman opatrzył prowiantem sporém,

Bojąc się, żeby Polska pospołu go z dworem

Głodem nie umorzyła; czyli słyszał, że tu

Ryż się nie rodzi? Nie masz kaffy i szorbetu?

3860

Chleb a piwo, to żywioł[978]; tłuste mięso z chrzanem,

Gdy zdrowie jest, bez pieprzu, bez cymentu[979] panem.

Jakoż, byśmy się chcieli rozgarnąć w tej mierze

A na wieki z tym wszytkim uczynić przymierze[980],

Czego nam niebo i ta ziemia, co nas rodzi,

3865

Nie dała, dłużej byśmy i starzy i młodzi

Żyli i każdy by z nas trzech Węgrów przesiedział

Na świecie. Mądryż niebo uczyniło przedział,

To wszytko dawszy, czego potrzebował który

Naród, wedle kompleksji i swojej natury.

3870

Nikt do nas, my na wszytkie posyłamy światy

Po trunki, po korzenie, szkiełka i bławaty;

W tym kmiotków naszych poty, w tym ich toną prace:

Kuchnie żółcić[981], a winem oblewać pałace!

Nie znanoż dawno pieprzu, kanaru[982], cymentu[983];

3875

Apetyt był każdemu miasto kondymentu[984].

SiłaPatrzmyż też, co za ludzi miały tamte wieki,

Którzy nam tę Ojczyznę dali do opieki!

Ale że ich mały ślad i tylko w żelezie,

Ledwie że nie z nogami drugi dzisia wlezie

3880

W szyszak przodka swojego; puklerza nie dźwignie;

Pod mieczem jako węzeł do ziemie się przygnie;

Ledwie by i ostrogę uniósł na ramieniu,

A jako w wczesnym[985] krześle usiędzie w strzemieniu.

Nuż one rękawice, gdzie na każdy członek

3885

Nie klejnot, nie manela[986], nie drobny pierścionek

(Białej to płci spuszczali), ale stalna blacha.

Cóż o zbroi rozumieć? Cóż gdy w niej wałacha[987]

Osiadł, żelaznymi go kierując nagłówki[988]?

Przebóg! Cóż nas w tak drobne przerobiło mrówki?

3890

Zbytkami nieszczęsnymi, łakomymi garły,

Samiśmy się w pigmeów[989] postrzygli i w karły.

Co żywo na nas jeździ i wszyscy nas lubią;

Wszyscy nas jako własne gąski swoje skubią.

Wziął nam Turczyn Wołochy, jeszcze więcej grozi,

3895

Za swoje musułbasy[990], za garść wełny koziéj.

Wzięli świeżo Inflanty z Estonią Szwedzi,

I złupiwszy nas z srebra, nabawili miedzi.

Ostatek go na Włochy poszło i Francuzy,

Za wiotche materyjki, forboty[991] i guzy.

3900

Niemcy Prusy trzymają, gdzie aż serca bolą,

Gdyśmy świeżo szlachecką krew dali w niewolą!

I Węgrzyn, choć nas prawie już wyssał do szczętu[992],

Pewnie, że w ryb łowieniu nie zaśpi odmętu[993];

Za każdą okazyją śle posły i pisze,

3905

Żeby mógł swe wykupić u Korony Spisze[994].

Wzięła Moskwa część Litwy i całe Zadnieprze.

A toż wina, hatłasy, sobole i pieprze!

Nie lepiejże nam było, w starożytym trybie

Zostając, to jeść, to pić, w tym chodzić, na skibie

3910

Co się rodzi ojczystej, a durnym[995] narodom

Prawa dawać i wielkim rozkazywać grodom.

Tatarowie, co przedtem za granicę Siną

Wodę mieli, Podole dzisia i Lwów miną,

I nie pierwej ustąpią, aż kupiwszy złota,

3915

Nim się im wykupimy, o wieczna sromota[996]!

Już im Krym Ukrainą, nad Bohem Nahaje;

Już nawet i meczety tamte widzą kraje;

Wolno im jako braciej, a my na to śpimy;

Najdziem jeszcze, czym się im ten rok okupimy,

3920

Choć też będą w Haliczu zimować i w Bełzie.

Ale-ć mię zniosło pióro, omoczone we łzie

Orła białopiórego, gdy przeszłe ozdoby

Wspominając, otwarte na się widzi groby.

Aza wszechmocny stwórca wszytkich rzeczy zdarzy,

3925

Że, skoro go zaś słońce pierwszej sławy sparzy,

Choćby dobrze piekielnym uwikłał się Styksem,

Znowu ożyje, znowu odmłodnie z Feniksem?

I owszem, jeźli rzeźwym pojźrymy nań okiem,

Już był skonał, już się był czarnym okrył mrokiem,

3930

Skoro ptak obcy rodem, wodząc jego dzieci,

Zdzicze i tych w cudzy kraj w kłopocie odleci[997].

O jakoż tu ojczymów cisnęło się wiele,

Którzy gwałtem nad nami chcieli kuratele[998]!

Teraz w Bogu nadzieja, kiedy na swym gniaździe

3935

Posłał miejsce krzyżowi, księżycu i gwiaździe,

Zagrzawszy to ciepłymi męstwa swego puchy[999],

Kędy miał grób dopiero, będzie miał pieluchy;

Będzie bujał jak znowu po szerokiej sferze,

A co najemnik stracił, z zyskiem zaś odbierze!

3940

ZabobonyAle nas Osman woła, który hardzie na trzy

Z wysokiego namiotu swoje światy patrzy;

Wieszczków, wróżków, kuglarzów, z czarami i z gusły

Mataczymi nakoło osnuł się powrósły,

Którym jako aniołom tak wierzy uprzejmie[1000].

3945

I nikt mu łuski z serca ślepego nie zdejmie;

Sny ich zawsze pisano, choć brednie, choć kawy[1001].

Nigdy nie miał Apollo tyla w Delfie sławy,

Co ci u bałamuta za swoje oszusty,

Chociaż daleko mędrsze głowy są kapusty.

3950

Wiedzą w rzeczy[1002] szczebioty, wiedzą loty ptasze.

Obiecują zapewne Osmanowi nasze

Obozy, tylko by się z tym trzeba pospieszać;

Wszytko wiedzą, prócz tego, że ich każe wieszać

Za takie prognostyki[1003]; gdy sam w pośmiewisku

3955

Zostanie, tym po garści konopi da w zysku.

Barzo słuszna zapłata na one proroki,

Za żywota znajome, po śmierci paść sroki.

Tatarów tam nie było; bo po wziętej chłoście,

O milę stąd nad stawem zostali przy chroście.

3960

Już oni odprawili wczora swe kredence[1004],

Niechaj też Turcy mają laurowe wieńce.

Ani miejsca mieć mogli sposobnego, gdzie by

Kosz[1005] stawić i gonione odprawiać potrzeby[1006]:

Więc upatrzywszy miejsce, za Osmanem w mili

3965

Stanęli i tam swoje kotary[1007] rozbili,

Oprócz kilku tysięcy, którzy z swej ochoty

Harcami poczynali Marsowe roboty.

Sam stał Osman na górze pod zielonym znakiem,

Opasany po świetnym kaftanie sajdakiem[1008],

3970

Skąd mógł wojska obaczyć, jako trzeba, obie,

Mając grono zwyczajnych pochlebców przy sobie.

Stamtąd ludzi szykuje, niecierpliwy zwłoki

Posyła na przemiany, żeby jednooki

Husseim, sylistryjski basza po Skinderze,

3975

Przy którym był wszytek rząd, następował szczerze,

Nim się słońce nachyli na giaurskie baby[1009].

Jak z woru wysypawszy Turki i Araby,

Razem bando[1010] na dwór swój wyda w onym czasie[1011]:

Kto pierwszej wiktoryjej nowinę przyniesie,

3980

Sto tysięcy we złocie da i konia z rzędem,

I znacznym go obieca opatrzyć urzędem.

ModlitwaTaka straszna zawziętość, takie aparaty

Nie przyniosły Polakom żadnej serca straty,

Którzy Bogu oddawszy swej nadzieje skutki,

3985

Skoro hetmańskie kotły ogłoszą pobudki,

Pod przestronne swych wodzów schodzą się namioty,

Gdzie kapłani jarzęce zapaliwszy knoty,

Przed żałosną figurą śmierci Jego smutnéj,

Ofiarę Mu a oraz akt skruchy pokutny

3990

Upokorzonym duchem oddają, a przytem

Żebrzą, żeby raczył być swym ludziom zaszczytem[1012],

Gdy poganie jako lwi i okrutni smocy

Na nich w całego świata następują mocy;

Aby im ich odpuścił miłościwie winy,

3995

Choć przynamniej odłożył pomstę na czas iny,

A tu, kędy wzgląd jego nieśmiertelnej chwały,

Gniewu sprawiedliwego przytrzymał zapały.

Każdy potem z osobna, skoro serce skruszy,

Kładzie w kapłańskie swoje niedostatki uszy;

4000

Toż czynią i hetmani, a świętym obrokiem

Wsparszy dusze, wszyscy dnia czekają z widokiem.

Już się niebo bielało; już Febus życzliwy

Wywieszał na horyzont purpurowe grzywy.

W pierwszej się kawalkacie[1013] wali Zefir gładki[1014],

4005

Spądzając z firmamentu bladych gwiazd ostatki,

I jeśli się jeszcze co szarej nocy pląta,

Wolniusieńkim ją szumem i lekkim tchem prząta.

Potem szeroka rosa z zebranego łona

Na niską sypie ziemię mokrych pereł grona.

4010

Dopieroż zostawiwszy złote łoże zorzy,

Ruszy się słońce z miejsca i wrota otworzy

Płomienistym dzianetom[1015], które na świat niski

Pędzi, ognistymi ich ustrzmiwszy[1016] igrzyski;

Już się ptastwo ozwało, już zupełnem kołem

4015

Tytan[1017] idzie do góry.Jedzenie Jeszcze się kościołem

Chodkiewicz bawił[1018], kiedy szpieg na szpiegu jedzie,

Ze się Osman u niego kładzie na obiedzie.

A ten skoro nabożne modlitwy odprawi,

Wstawszy z kolan na nogi: «Rad mu będę, prawi,

4020

Tylko niechaj nie mieszka[1019], niech nie kwasi grochu,

Będzie bigos gorący z ołowiu i z prochu.

Jeżeli też chce zażyć pieczeni podróżnej,

Gotowi zarębacze czekają i z rożny».

Toż na się zbroję bierze i świetne paiże[1020],

4025

Rzekłbyś, że mu się nazad wróciły trzy krzyże[1021]

Ani lat siedmiudziesiąt twarde blachy gniotły.

Wraz[1022] każe w swe uderzyć wsiadanego kotły.

Larmo[1023] zatem po wszytkich obozach się szerzy.

Jedni do zbrój, drudzy się biorą do pancerzy;

4030

Wszyscy na koń wsiadają i wychodzą z szańcu,

Rzekłbyś, że na wesele, rzekłbyś, że do tańcu,

Że już na skroń korony wdziali tryumfalne.

MuzykaGrzmią bębny w regimentach, a kotły tubalne,

Gdzie żelazny na rzeźwych jeździec koniech siedzi,

4035

To basem, to dyskantem, rozprawują w miedzi.

Bez wiatru i powietrze pomagało echu.

Kiedy trąby wesołe, surmy bez oddechu,

Zadumani szyposze[1024], co im staje pary,

Nucą treny marsowe, w gwardyjach fujary.

4040

O chwalebna ochoto! O kochana młodzi!

Serce rośnie patrzącym, gdy na kształt powodzi

Bliskie pola osuli[1025] a mężnymi czoły

Wyrażają zmieszany gniew z radością wpoły[1026].

Zakwitnął barwistymi tamten świat proporcy,

4045

Że wynurzeni z Dniestru Trytoni i Forcy[1027]

Na dziwy; bo kiedy je Fawonius[1028] wije,

Igrają po powietrzu róże i lilie,

Nad którymi przybite do kopii[1029] złotéj

Równym gronem gorzały wyostrzone groty,

4050

Odymały się orły po chorągwiach tkane,

A konie pod pańskimi nogami igrane

Wyprawują korbety[1030], sforcują się[1031] w salty[1032],

Dzielniejsze na swych grzbietach czując niźli z Malty

Kawalery; pryskają, rżą i postać w miejscu

4055

Nie mogą, czyniąc serce i ochotę w jeźdzcu.

Po dniestrowych piechoty rozwlekły się brzegach,

Niemieckie szwadronami[1033], węgierskie w szeregach,

Rozlicznych barw kolory prezentując oku,

Jakie słońce w wieczornym maluje obłoku.

4060

Hetmani dawno w głowie formowane szyki,

W radę sobie przybrawszy stare pułkowniki

I mądre indzingiery[1034], jakoby z regiestru,

Po równinach bystrego rozpostarli Dniestru.

Lewe skrzydło Chodkiewicz wziął pod swoję sprawę,

4065

Prawe Lubomirskiemu oddał pod buławę.

Na czele swój naprzód pułk, Zienowiczów drugi,

Trzeci Opalińskiego w rząd postawił długi.

Tamże stał i Sapieha; usarze na przodzie,

Pancerni we trzech szykach byli na odwodzie;

4070

Tam Rusinowski z pułki lisowskimi, tamże

Zaporowskie z swych szańców patrzyły haramże[1035].

Lubomirski postrzegszy, że nań dziurą myszą

Opanowawszy lasy, Tatarowie dyszą,

Tak skrzydło wyprostował, że zrównał i z szykiem

4075

Chodkiewiczowym czoło; i jeśliby smykiem

Chciała co orda broić podczas bitwy z Turki,

Mógł im dać odpór, mógł ich wegnać w też komórki,

A prawym skrzydłem rządząc, pięć rot kopijnika

Na samo właśnie czoło pogaństwu wymyka,

4080

Swoje i Złotnickiego; w tejże stanął ławie

Lipski i Rozdrażewski i Janowski w sprawie[1036].

W drugiej za nim sekundzie[1037] Żorawiński z swojem

Stoi pułkiem, człek wielki rozumem i bojem.

W trzeciej Stefan Potocki, wielkie drzewa[1038] w toku

4085

Niosąc, a Leśniowski mu zaraz wedle boku.

Czwarte trzyma posiłki Jan Ferensbach, który

Dwie chorągwi rajtarskiej wodził armatury[1039].

Piąty Boratyńskiego pułk, dziesięć rot; szósty

I ostatni posiłek Herborta, starosty

4090

Skalskiego; wedla niego[1040] jakoby na szparze[1041]

Znaku Stanisławskiego czekają usarze,

Rychło kruszyć kopije na ich przyjdzie skrzydło

I rzezać to niezbędne[1042] bisurmańskie bydło.

Gdy tak jezda po bokach wecuje demesze[1043],

4095

Wrzały środkiem gwardyje pod Wejerem piesze;

Tam ogniste armaty, tam wojenne sprzęty,

Niemieckie i węgierskie stały regimenty.

Tam Lermunt[1044] i Mościński; ten swoje Polaki

I Węgry ma; ten w pułku Szwedy i Prusaki.

4100

Wszytkie infanteryje[1045], jednem rzekszy słowem,

I działa pod dozorem były Wejerowem,

I co mogli świeżych sztuk nowi wynaleźce

Wymyślić, każda tu rzecz swoje miała miejsce:

Haki i śmigownice, nośne kolubryny,

4105

Kartaony[1046] i mniejsze polowe machiny,

Jako ręczne granaty i dardy[1047] i piki.

W też i pułki dragońskie położono szyki.

Za wszytkimi wojskami przed samym okopem

Dwaj stanęli Sieniawscy, Mikołaj z Prokopem,

4110

Z ludzi swoich wyborem, jakoby w rezerwie,

Jeśli broń Boże Turczyn wszytkie ławy zerwie,

Żeby tu mógł mieć odpór, gdy na eleary[1048]

Koronne padnie ślepo. Więc do onej pary

Tomasza Zamoyskiego przyłączono roty,

4115

Średzińskiego z Świeżyńskim, wielkiej wodzów cnoty,

Którym z boku w posiłku postawiony bliski

Mikołaj Kossakowski a starosta wiski.

Z drugą stronę, gdzie lasy były i werteby[1049],

Kilkadziesiąt kozackich rot stanęło, gdzieby[1050]

4120

Wykradli się Tatarzy z onych skrytych łozów[1051],

Mieli odpór gotowy od naszych obozów.

Nadto, kędy się tylko dało miejsce użyć

Do fortelu, tak długo kazał hetman wróżyć[1052],

Że tam albo ognistą piechotę zasadził,

4125

Albo działka i lekką armatę wprowadził.

W tym toku wojsko stało przed południem trochy,

Acz dziwnie dobrą sprawą; wżdy[1053] jednak przepłochy[1054]

Nie małe być musiały między Chodkiewiczem

W czele[1055] a Lubomirskim, i barziej się niczem

4130

Nie mieszał, jako kiedy różny od uchwały

Warszawskiej wojska one komput[1056] w sobie miały,

A on je już, wsparszy się na królewskiem słowie,

Przed półroczem szykował w pracowitej głowie.

Teraz kiedy czas minął poprawić erroru[1057],

4135

Choć go co w sercu korci, dobrego humoru,

Wesołej fantazyi nabywszy postaci,

Nikomu i sam w sobie ochoty nie traci;

Lecz wybrawszy jednego z każdej roty męża,

Podufałego serca, konia i oręża,

4140

Takimi się osadzi i gdziekolwiek jedzie,

Tysiąc takich przy boku albo więcej wiedzie.

Zbroje na nim brunatne lasserują[1058] szmelce[1059];

Koń dzielny pod nogami, na jakim Topielce

Surowy Neptun gromi, gdy na morzu szarga;

4145

Na takim bure wały swym trójzębem targa.

Tak i hetman w powagę cnego czoła rugi[1060]

Ubrawszy, skoro szyki objedzie raz drugi,

Skoro stwierdzi[1061] wątpliwych, serdecznym potuszy[1062],

Na bliski kopiec cugiem bucefała[1063] ruszy,

4150

Kiedy na kształt gradowej, pełnej gromu chmury,

Zastępy się pogańskie walą ku nam z góry,

Rug[1064] tylko i szmer ludzi, jaki więc w nakrytém

Ukrop garcu sprawuje, gdy gestym kopytem

Bita ziemia pod nami jęczy, jakby wzdychać

4155

Żałośnie chciała; tak coś do nas było słychać.

A skoro wszytkie góry i równie[1065] po części

Co ich stawało, ona szarańcza zagęści;

Skoro Osman, łakomy w swoim sercu miałkiem

Krwie naszej, chce nas żywo, chce nas połknąć całkiem,

4160

Obróci się Chodkiewicz czołem na swe szyki,

Gdzie widząc zgromadzone wszytkie pułkowniki

I rotmistrze, i wielką część z narodów obu

Żywej młodzi, starego trzyma się sposobu

Zawołanych hetmanów, zdjąwszy szyszak z głowy,

4165

Krótkiej lecz zwięzłej do nich zażyje przemowy:

«To pole, cne rycerstwo! na którym przezwiska

Polacy przez Marsowe nabyli igrzyska,

Ani naszej Pogonia starożyta Litwy

Po morzu swe z pogaństwem toczyła gonitwy;

4170

Pole, mówię, nie słowa, nie czczej pary dźwięki,

Ale kocha roboty bohatyrskiej ręki.

Ani mnie ust natura formowała z miodu,

Ani też tam oracyj trzeba i wywodu,

Gdzie Bóg, Ojczyzna i Pan swoje składy święte

4175

W archiwie piersi waszych chowają zamknięte.

Dziś wam się Bóg swej chwały, dziś ołtarzów zwierza;

Nowego, które stwierdził krwią własną, przymierza;

Klasztorów płci obojej, kędy świecką tuczą

Wzgardziwszy, w nabożnych łzach grzechy nasze płóczą,

4180

W Bogu ślubnej czystości i sercem i usty

Odpaszczają ust naszych i serca rozpusty;

OjczyznaWam Ojczyzna, rodzice, krewne, dzieci małe,

Płeć niewojenną, dziewki oddaje dojźrałe,

Też by miały ku żądzy psiej pogańskiej juchy[1066]

4185

W opłakanej niewoli rodzić Tatarczuchy?

Wam ubogich poddanych chrześcijańskie gminy,

Ojczyste na ostatek ściany i kominy

Pokazuje z daleka matka utrapiona;

Pod wasze się z tym wszytkim dziś kryje ramiona,

4190

Do was obie wyciąga ręce wolność złota,

Niech się sam w swych poganin obierzach[1067] umota!

Król, SzlachcicW te ręce król ozdoby swej dostojnej skroni,

Kiedy mu hardy Osman śmie posiągnąć do niéj,

Porucza, z których je ma; nadzieje nie traci,

4195

Że tyran posiężnego[1068] sowicie przypłaci.

Ja uniżone Bogu czynię dzięki, że mi

Dał żyć na niskiej do dnia dzisiejszego ziemi;

Dał na tym stanąć miejscu, skąd jeżeli żywo

Wrócę, czeka mnie żyzne wiecznej sławy żniwo.

4200

Jeśli też tu Bóg schyłki wieku mego zcedzi,

I to zysk liczę, gdy mnie nie doma sąsiedzi,

Lecz tak wiele chrześcijan pod tutecznym niebem,

I moje martwe kości ozdobi pogrzebem,

Więc, o kawalerowie, w których serce żywe

4205

I krew igra, przyczyny mając sprawiedliwe

Tak koniecznej potrzeby, Litwa i Polanie[1069],

Osiądźcie Turkom karki i nastąpcie na nie!

BogactwoNiechaj was to nie stracha, niech oczu nie mydli,

Że się poganin upstrzy, uzłoci, uskrzydli.

4210

Namioty, słonie, muły, wielbłądy i osły,

To nie bije; stąd serca przodkom waszym rosły

Do szczęśliwych tryumfów; i mięso i pierze,

Lubią sławę i złoto przy sławie żołnierze.

Mało co tam wojennych; dziady, kupce, Żydy,

4215

Martauzy[1070] postroili i dali im dzidy;

Co człek, to tam rzemieślnik; cień ich tylko ma tu

Osman; każdy zostawił serce u warstatu.

Czy nie Cygani, którzy podłe drumle klepią,

Bić nas będą, skoro się masłokiem[1071] zaślepią,

4220

Których wszytka armata[1072] — młotek, szydło, dratwa?

Sama się swoją liczbą ta tłuszcza zagmatwa.

Tedy do tak nikczemnej marnej szewskiej smoły,

Sarmatów będę równał! Naród, który z szkoły

Marsowej pierwsze przodki, stare dziady liczy,

4225

Który wprzód w szabli, niźli w zagonach dziedziczy,

Którym Chrobry Bolesław, gdy Rusina zeprze,

Żelazne za granicę postawił na Dnieprze;

Gdy Niemca, co w fortecach i w swej ufał strzelbie,

Takież kazał kolumny kopać i na Elbie.

4230

Tylą tedy tryumfów ozdobione dłonie,

Tylą nieprzyjacielskiej krwie kurzące bronie,

Skorośmy niespokojne skrócili sąsiady,

Podnieśmy na Turczyna, z którym dziś do zwady

Pierwszy raz przychodzimy; Cecory i Dzieże

4235

Nie wspomnię, żebyśmy z nich mieli tylko świeże

Do pomsty okazyje, gdzie błąd naszych gruby,

Świat świadkiem, wstawił na łeb durnym[1073] Turkom czuby.

Starych mi tu wiktoryj tak wiela nie trzeba

Wspominać, więc na pomoc, bracia, wziąwszy nieba,

4240

Te nieba, których dzisia sprawiedliwej kauzy[1074]

Bronicie, polskie mając patrony kałauzy[1075],

Dobądźmy na dzisiejszy dzień chowanej broni,

A skoro hasło Jezus po wojsku zadzwoni,

Nie szczędząc bisurmańskiej nikczemnej posoki,

4245

Odbierzmy należyte szablom swym obroki.

Strach, OdwagaJeżeli się kto boi, jeśli ufa w nogi,

Niech patrzy na bystry Dniestr, tatarskie załogi[1076],

O czym wątpię, a mężnym bohatyrska cnota

Niechaj do wiecznej sławy pootwiera wrota.

4250

ModlitwaA ty, o wielki Boże! który jednym słowem

Wodzisz wojsk miliony, przeto obozowem

Panem się słusznie zowiesz; ty sadzasz na trony,

Ty królom z głów niewdzięcznych odbierasz korony,

Pokaż swoję moc w naszej niedołędze lichéj,

4255

Zepchni nieprzyjacioły swoje dzisia z pychy.

Oni liczbie tak wielkiej, wozom, koniom, a my

W tobie tylko, jedyny Boże nasz, ufamy.

Racz podrzeć wielkich grzechów naszych katalogi;

Weź im serca, a nam daj; pokrusz im ostrogi;

4260

Niech się im łuki łomią, niech im szabla ztępie,

Daj cześć swemu imieniu w tym ludzi zastępie!

Gdy dokończył Chodkiewicz takiej swojej mowy,

Zdało się, że ze słońca promień go ogniowy

Ogarnął, że na głowie i na skroni białéj

4265

Włosy mu oszedziałe[1077] płomieniem gorzały.

Matka Boska, OdwagaWszyscy wrzących łez rzucą gorące granaty

Na Turków przed wielkiego Twórce majestaty;

Wszyscy się chcą z nimi bić, z tak wdzięcznej przynęty

Zabrzmi głośno po całym wojsku pean[1078] święty

4270

Bogarodzice; przez nię chcą Syna ubłagać,

Żeby swoich chciał stwierdzić, nieprzyjaciół strwagać.

Toż co żywo do skruchy, w czym sumnienie ruszy,

Bogomyślnym kapłanom cicho kładą w uszy,

Którzy tam i sam jeżdżąc, jeśli kogo łudzi,

4275

Od napaści szatańskiej animują ludzi,

Na tym placu, z którego ognistymi koły

Człek może z Eliaszem wniść między anioły.

A już hałła tatarskie, jaki wrzące garce

Bełkot czynią, zagłusza[1079]; już poczyna harce,

4280

Już się błyśnie po płaskim bystry bułat[1080] błoniu.

Kto się czuje na ręku i obrotnym koniu

A co pierwsza w żołnierzu — na odważnym sercu,

Chociaż z placu drugiego prowadzą w kobiercu,

Komu hetman pozwoli, onym chce igrzyskiem

4285

Sławy nabyć, w ostatku i śmierć liczy zyskiem.

Już strzały, już gorącą krew piły i kule,

Gdy Morstyn Aleksander przez rok w Jedykule

Odpocząwszy, jako był na Cecorze wzięty,

Żeby mu też odbrząkał w Raciborskie[1081] pęty,

4290

Wziąwszy harcem na arkan za kark murze[1082] z Krymu,

Odda Chodkiewiczowi; ten nim do Chocimu

Na więzienie odesłan, hetmanów w tym sprawi,

Że się najpierwszym Osman kawałkiem udawi

(Tak się w nieokróconym sam zaklął uporze),

4295

Jeżeli go nie w polskim ukusi taborze,

I nie pierwej po tym się uspokoi poście,

Aż tam koniem po trupów naszych wjedzie moście.

Aleć mężni Polacy dobrze sobie wróżą,

Że trupa na pogany głowami położą;

4300

Nastrzelali Tatarów, języków nawiedli.

Głód, OmenA już czwarta z południa, wszyscy się najedli,

Sam tylko Osman na czczo, bo, jako się rzekło,

Wprzód niż jeść, wszytkich nas miał zbić i wegnać w piekło,

Więc do swoich hetmanów surowe śle grozy:

4305

Niech się harcem nie bawią, niech biorą obozy

Giaurskie. Czy mnie głodem chcą umorzyć? Czy to

Im się igrać chce? Mnie jeść, bodaj ich zabito!

I w złą wyrzekł godzinę. Nastąpili za tem

Na kozackie tabory poganie mandatem;

4310

Barzo im to markotno i w oczy ich kole,

Że im równe Kozacy zastąpili pole,

A co rzecz żałośniejsza — na ich własnym gruncie,

Przywlókszy rokitowe talażki[1083] w chomoncie.

Sprawą szli upierzeni janczarowie w przody

4315

I Kozakom bez wszelkiej dadzą ognia szkody;

Abowiem ci skoro swe wózki kryte lipą

Z bliskiego brzegu rumem[1084] w półkoszkach nasypą,

Ukażą na janczary figę, i nim znowu

Nabiją, dadzą im w brzuch gęstego ołowu

4320

Z działek szrótem nabitych, z nośnych samopałów.

Wraz na nich jako osy wysypą się z wałów.

Posiłkują swych Turcy, Chodkiewicz swych wzdziera[1085],

Choć się każdy do onej potrzeby napiera.

Ufa mężnym Kozakom, z Sajdacznym się znosi[1086],

4325

Gotów mu dać posiłek, jeżeli oń prosi.

Dopieroż się sam z swymi sunie eleary[1087],

Szyku nie rozrywając, i razem w janczary,

Razem w jezdę uderzy, razem każe z boku

Z ich zasadzek piechocie w pole pomknąć kroku.

4330

Tak kiedy się gra w tamtej bogaci zabawce,

Przybywa i z tej strony, i z owej na stawce,

Choć Turków po tysiącu, naszych tylko po stu,

Lecz jeden bił dziesiąciu. Obaczywszy z chrostu

Piechoty, choć jeszcze z dział nie strzelano na nie,

4335

Retyrować się nazad poczęli poganie.

Na koniec wziąwszy chłostę niepoślednią, zbiegli

Do swoich, co i pola, i góry zalegli.

Już by była i z tymi dziś doszła potrzeba,

Ale się słońce w morze pokwapiło z nieba.

4340

Jak się ten hałas począł, bisurmańscy smocy[1088]

Nieporównanym grzmotem aż do samej nocy

Zagłuszały nasz obóz z barzo małą stratą;

My Turków sercem, oni przeszli nas armatą.

Sześć koni szeregowych spod hetmańskiej roty,

4345

Z inszych różnych drugie sześć w one padło grzmoty.

Jeden pachołek, drugi Zawisza tej bitwy

I Bohdan, i Carowic, Tatarowie z Litwy,

Żywotem przypłacili; padł i Rusinowski

Od działa uderzony, pułkownik lisowski;

4350

Jędrzejowski i Kłuski, Ryszkowski z Klebekiem

Rotmistrze, i Rakowski rozstał się z tym wiekiem.

Prawda, że i to szkoda, lecz z nieprzyjacielem,

Którego trupem pola szeroko zabielim[1089],

Złożona, tym snadniej nam żal na sercu koi,

4355

Że znowu powetujem prędko szkody swojéj,

Doznawszy dziś i serca, i sił w tym narodzie:

Bo zawsze bezpieczniejsza łódź na miałkiej wodzie.

Układało pogaństwo w drabiny trup goły

(Jako rolnik przed deszczem, kiedy do stodoły

4360

Wozi z wierzchem pod pawąż wysuszone snopki),

Którzy nam przed godziną pisali nagrobki.

Prowadził leda holik[1090], leda ciura podły,

W rzędach konie okryte bogatymi siodły,

Skrzydła, kity, lamparty i tygrysy świeże,

4365

Kaftany złotoryte, strasznych lwów łupieże[1091],

Łuki, szable, zawoje, pieniądze i szaty,

Dywdyki[1092] i czapragi[1093] haftowane w kwiaty,

Bonczuki i chorągwie i rynsztunek iny

Prostych żołnierzów i źle strzeżonej starszyny.

4370

Pełen tego był obóz; ale drożej trzyma

Osman tam zabitego baszę Husseima.

Lepiej go było nie kląć; ten-to po Skinderze

Umarłym na Sylistrze prefekturę bierze;

Ten dziś władał wojskami, chociaż jednym okiem

4375

Patrzył, już mu obiedwie wiecznym zaszły mrokiem!

Brat azyjatyckiego basze żywcem wzięty,

Ale prędko śmiertelnym bólem od ran zdjęty.

I inszych co mężniejszych, co znaczniejszych wiele,

Którzy dotąd o polskiej nie słychawszy sile,

4380

Kiedy chcą przed inszymi dokazować męstwa,

Barzo wielka od naszych ręku padła gęstwa;

Nie Węgrzyn tu, nie Niemiec, nie Arabin nagi,

Inakszej na Polaków potrzeba uwagi.

Nie Budzyń tu, nie Agier[1094], nieme mury, ale

4385

Co piersi, to forteca, w twardej kuta skale,

Do kożdej dział burzących trzeba wam i miny.

Takie przedtem rodziła Sarmacyja syny!

Tatarowie jak rano w onych chróstach legli,

Lubomirskiego aże do wieczora strzegli,

4390

Żeby się tam nie mieszał, gdzie bliskie swej ściany

Koniecznie chcieli Turcy znieść Zaporożany,

Choć mu dusza piszczała i miał okazyje

Kruszyć o bok pogański sudanne[1095] kopije

Dopieroż pyszny Osman trochę pod się z chwostem[1096].

4395

Skoro cały dzień przetrwał niepotrzebnym postem,

Siada do swej wieczerze, ale w gębę kęsa

Nie włoży, choć świeżego dostatek ma mięsa.

Naszy gdy dniem dzisiejszym przyszłe szczęście zmierzą,

Dwakroć mają weselszą niż obiad wieczerzą,

4400

A coraz słonecznego wetując upału,

Kto ma czym, napiją się do siebie pomału.

Chodkiewicz skoro obóz sam w koło objedzie,

Sam posłuchy[1097], sam straże placowe zawiedzie.

Ledwo twardą z starego zbroję zdejmie grzbietu,

4405

Zaraz rady wojennej sprasza do sekretu,

A skoro miejsca wszyscy swe zasiędą rzędem

Wedle lat i kto jakim uczczony urzędem,

Swoje naprzód krótkimi powie słowy zdanie:

«Dzień dzisiejszy okazał, co mogą poganie.

4410

O bracia! Ludzie to są mdli, nadzy i goli,

Samym larmem[1098], z którego palec nie zaboli,

Bić nas chcieli, i samym (mówić muszę z śmiechem)

Dział burzących z pola nas chcieli zegnać echem.

Liczba im serce czyni i gęste pomiotła[1099],

4415

Które wiszą nad nimi; sama-by się gniotła

Ta zgraja, bo nam nigdy nie wyrówna w siły,

Gdybyśmy im raz w polu obrócili tyły.

Tak mi się zda, żeby się raz z pogaństwem zwadzić,

Armatę pozasadzać, wojsko wyprowadzić,

4420

A w ostatku Bóg z nami. Wiem, że przy tym haśle

Wszytko smarownie, wszytko pójdzie jak po maśle.

Zwłoka na obie stronie[1100]; im czekamy dłużéj,

Że się poganin czasem i wielkością znuży,

Tym nam się rychlej przyda ta przypowieść cudnie:

4425

Zdechnie chudy tymczasem, niźli tłusty schudnie.

Swoiśmy tu, o bracia! Ani trzeba świadków.

Wiadomiśmy i spiżarń, i naszych dostatków.

Nie takie są, żebyśmy z kim iść na wytrwaną[1101]

Mieli; nuż Tatarowie, co nie chybi, wstaną,

4430

Opaszą nas dokoła na wsze strony wieńcem,

A na ostatek z samym rozprzęgą Kamieńcem,

Skąd ostatnia nadzieja. GłódDosyć nas nie słucha

Żołnierz, niechże jedno mu głód zajźry do brzucha,

Który, czego przykładów wiele, podczas głodu

4435

Nie ma uszu, żadnego nie słucha wywodu.

I niedługo dla trawy trzeba będzie wozu

Kilka pułków w konwoju wysyłać z obozu,

Żebyśmy nie odpadli na koniec od koni,

Których większa połowa zębami już dzwoni.

4440

Wiele jest ludzi, których nieprzywykła praca

W obozie chorobami już za boki maca.

Turcy wczora stanęli, którzy nim w chorobie

Zdrowymi bywszy, naszy chorzy będą w grobie;

Oni na wszytkie strony świat mają otwarty,

4445

Nam się wychylić trudno bez straży, bez warty.

Życzyłbym, żebyśmy się, będąc jeszcze tędzy,

Spróbowali z tą srogą belluą[1102] co prędzéj.

Widzę: i Kozacy czcze[1103] przywlekli talagi[1104],

Kto ręczy, że wytrwają? Więc to do uwagi

4450

Waszej dawszy, przestrzegam, jeśli w tym opale

Dłużej będziem, że prochów mamy już o male[1105].

Wszytko z postanowieniem mija się sejmowem,

Lecz nas i biedne prochy omylą z ołowem.

Starość, AmbicjaMam i ja swą prywatę: starości mej brzemię,

4455

Która mnie co godzina głębiej tłoczy w ziemię,

Wątpliwego wyglądam i mroku, i świtu;

Krótki czas na tym świecie mojego pobytu!

Życzyłbym, nim ostatnie przyjdzie oczy mrużyć,

Bogu się i kochanej Ojczyźnie przysłużyć,

4460

Ale niech mój sentyment, i choć w zimnym ciele

Żywa chęć, pod wasze się rozumienie ściele,

A dobry Bóg, cokolwiek z lepszym naszym baczy,

Niechaj do serc wspaniałych podać wam to raczy!

Skoro skończył Chodkiewicz, wszyscy, jako siedzą,

4465

Do jego propozytu[1106] swe zdanie powiedzą,

Jedni przeciwko niemu, drudzy mówią za niém.

Bo każda głowa swoim obfituje zdaniem.

Więc gdy się starszy w różne sforcują[1107] wywody,

Bierze też z miejsca swego głos Sobieski młody.

4470

«I ja, wielki hetmanie! chociaż tyla swady

Nie mam w sobie, żebym miał starszych ganić rady,

Tak rozumiem, ile człek z dawnych baczy[1108] dziei[1109]:

Rzadko stoi w wczorajszej fortuna kolei;

Owszem dziś da na wymiot[1110], aby jutro srożéj

4475

W niewywikłane śmiałka wegnała obroży.

Tak dziki zwierz, tak ptacy, tak i nieme ryby

Na ponętę wpadają myśliwcowi w dyby.

Ostrożność z doświadczeniem, doświadczenie z wiekiem

Chodzi: oboje się to nie rodzi z człowiekiem,

4480

Oboje-ć z chęcią przyznam, (czego-ć nikt ubliżyć

Nie może, boć tylo lat dało niebo wyżyć

W marsowej szkole, ile do prawdziwej próby

Tak z rozumu, jak z serca potrzeba) a kto by

Nie przyznał? Lecz apetyt wielki sławy wiecznéj,

4485

(O którą każdy dobry, każdy stoi grzeczny,

A zaś kto o nię nie dba, w tem najmniejszej noty

Umysłu wspaniałego nie masz, ani cnoty),

Ten cię trochę uwodzi, żebyś tu chciał pieczęć

Swym bohaterskim dziełom przycisnąć. Nie przeczę-ć

4490

I ja, wielki hetmanie, niech do kresu bieży

Sława twa, lecz w rozmyśle tam siła należy,

Gdzie się nie da dwa razy grzeszyć, gdzie poprawie

Nie masz miejsca, ale grób i nam, i twej sławie.

A cóż kiedy wspak padnie obojętna bierka[1111]?

4495

Rzekłem, że się tu szczęście najradniej[1112] usterka[1113].

Niech to zdarzy mocny Bóg, jeśli święta wola,

Że te pogańskim trupem uścielemy pola;

Niechaj pod jego sprawą i świętym dozorem

Złote krzyże pod samym rozwiniem Bosforem;

4500

Niech kiedyżkolwiek w Jemu poświęconym gmachu

Imię Jezus obrzydłe zagłuszy hałła-chu!

Ale któż ma przywilej na to i pieczęci?

Myżbyśmy to tak dobrzy mieli być i święci

Nad wszytko[1114] chrześcijaństwo, żebyśmy do razu

4505

Wygrać i wygnać mogli Turki do Kaukazu?

Co jeśli Bóg naznaczył, będziemy tam szłapią[1115];

Głupi-ć to tylko z szkodą do pewnego kwapią[1116]!

A Turkom i w przegranej wszytko pójdzie zwięźléj.

Nużbyśmy w ich taborach na łupie powięźli?

4510

Nie każdego z siebie mierz, różnie sobie życzy:

Dobry żołnierz sławy chce, łakomy zdobyczy.

Mają Donaj poganie, mają Czarne morze,

Którym się od Azyej Europa porze,

Trudne na nas przeprawy; tymi by się złożyć[1117]

4515

Nam mogli, nim drugi raz przyszłoby im ożyć,

Owszem jeszcze srożej wstać, ni[1118] lew rozdrażniony.

Mają całe królestwa, ludzi miliony;

A nas broń Boże szwanku, w której-że reducie

Oprzeć się tej szarańczy, tej gwałtownej zrucie[1119]?

4520

Wisła by nas podobno czy broniły mury?

Tamtę w sucha dzisiejsze pewnie zbrodzą kury.

W Polszcze co za fortece? Kraków jak pod młotem

Samych by dział burzących spadł na ziemię grzmotem.

Posiłki skąd? Skądbyśmy zaciąg mieli nowy?

4525

Owo zgoła, próżno tym i zaprzątać głowy.

Na króla-li każemy? Ten nas nie doczeka;

Prosto, jak oczy wybrał, za morze ucieka.

Z braciej szlachty niewiele rozumiem pociechy;

Widziałbyś nie ogromne, kiedy sklęsną, miechy.

4530

Pospolite ruszenie drugi jako żywo

Nie służył; mów ty: wojna, a on: będzie żniwo.

Drugi pole zależał: znamy swe szkatuły[1120].

Tym by też czasem Polskę pogany zasuły[1121].

Jeśli rzeczesz, że sąsiad z posiłkiem przyjedzie?

4535

Jakobyś też budował na marcowym ledzie[1122].

Przysiągłbym, że się teraz wszyscy cieszą śmiele,

Wilcy polskiej wolności i nieprzyjaciele,

Boli Niemca Psie pole i Byczyna świeża;

I sam nic nie uczynił, i zraził papieża.

4540

A Władysław co mówi za dniestrową wodą?

Wielką by nam i ten był w boju niewygodą,

Czy się bronić, czy jego, gdyby jednym razem

W nas i weń uderzyło pogaństwo żelazem?

Tedy i ja wytrzymać z miejsca mego radzę,

4545

W czym nie na swoim miałkim rozumie się sadzę.

Sławnych to fortel wodzów, którym nie bez sromu

Garścią ludzi zastępy przyszły do pogromu,

Razem na szańc nie stawiać, zwłaszcza gdzie potęgą

I liczbą adwersarze[1123] twoi cię przesięgą;

4550

Poczekać okazyjej; same-ć pójdą rzeczy,

Gdy ten albo się zgłodzi, albo ubezpieczy,

Tak dwaj Angielczykowie: Drake z Arkourtem,

Kiedy tamtym przeciwko ich królewnie nurtem

Pyszny Hiszpan sprowadził niezliczoną flotę,

4555

Tak durną[1124] napisawszy po masztach ramotę:

Tobie jarzmo hiszpańskie wyniosły kark złomie,

Pani, co rzymskie prawa pogardzasz widomie[1125],

Wsławili się na wieki, okurzywszy dymem

Hiszpana i takim mu odpisali rymem:

4560

Ucz się w niewieścim jarzmie karku łomać, panie,

Co boże łomiesz prawa i nic nie dbasz na nie.

Zgwałconego przymierza i wodą i lądem

Mści się niebo nad każdym sprawiedliwym sądem[1126].

Tak Albert[1127] pod Nauportem z mężnym Maurycem

4565

Bitwę przegrał, lud stracił, ranę odniósł licem,

Kiedy pierwszym powodem uwiedziony głupie,

Pokwapił się[1128] z potrzebą, ufający kupie.

Tak Gustaw Horn w Nordlindze dzisia tryumfował[1129],

Jutro przegrał i sam się srebrem okupował.

4570

Ale gdyby tu wszytko wspominać się miało,

Rychlej by czasu, niźli przykładów nie stało.

Niech tylko ta szarańcza poleży na kupie,

Zaśmierdzi się, przy tańszym będziem ją mieć skupie;

Niech ich zimny deszcz spłucze, mroźny auster[1130] przejmie,

4575

Będą-ż tążyć[1131] do swoich warstatów uprzejmie.

Nas mniej, mniej nam też trzeba; czego już poprawić

Trudno, mogliśmy, mogli lepiej się w tem sprawić;

Nie szanować Wołoszy, przysposobić spiże[1132];

Tylkoć-to niedźwiedź żyje, kiedy łapę liże,

4580

Bo na nieprzyjacielskie dyskrecyja[1133] kraje

Nie czesne miłosierdzie[1134], nie stoi za jaje[1135],

Ale co już minęło, tego trudno ścignąć;

Teraz każ wszytkich szańców nakoło podźwignąć.

Jest prowiant w Kamieńcu; królewic o jutrze

4585

W obóz wnidzie, nam serca doda, a im utrze.

Cóż gdy we stu tysięcy król ze Lwowa ruszy;

Choćbyśmy też znużnieli[1136], zaż nam nie potuszy[1137]?

Naprowadzi żywności, prochów i armaty;

Turcy będą czwarta część, my będziem trzy światy.

4590

Tam w boży czas pódź w pole i trzymane poty[1138]

Krusz szczęśliwie o piersi bisurmańskie groty.

A tymczasem do króla goniec skoczy chyży,

Niechaj go Lwów nie trzyma, niech się do nas zbliży;

Niech, spędziwszy z Podola tatarskie zabiegi,

4595

Stanie nad Dniestrowymi co narychlej brzegi;

Że nań tylko z wygraną szabla polska czeka.

Inaczej niech sam na się, nie na nas narzeka».

Wszytkim się podobało Sobieskiego zdanie,

I sam nawet Chodkiewicz z chęcią przypadł[1139] na nie.

4600

A już Febe[1140] rogami środka nieba siąga

I z lekka je ku morzu za bratem wyciąga.

Który skoro nazajutrz po niebie kagańca

Pomknie, Władysław się też ruszy ode Żwańca.

Po szerokim swe szyki rozpostarszy błoniu,

4605

Sam wprzód na neapolskim wysadzi się koniu;

Niechaj się go i Flegon i Pirois[1141] wstyda,

Tak chodziwy[1142], a śniegu białością nie wyda.

I on, i pan we złocie jako lampa gorzał,

Kiedy mu glancu[1143] Tytan[1144] ognisty przysporzał!

4610

Gdy na kirys, co równa i glancem, i hartem

Diament, ciska niebem promienie otwartém.

W tropy za nim kopijnik, któremu pod groty

Snują się powietrznymi proporce obroty.

Po nich idą pancerni; po pancernych, w sforze

4615

Z dragony, w świetnej łosiej rajtaryja skórze.

Toż piechota, żelazną głowy kryta blachą;

Ale jej część niemała została pod Brahą,

Gdzie tabor i armaty większa połowica

W okopach z rozkazania stała królewica.

4620

Który skoro wszedł w obóz, skoro mu rozbito

Namioty, serca naszym przybyło sowito,

Gdy widzą między sobą, z czyjego ich łona

Za odwagi nagroda czeka zasłużona.

Naszym serca przybyło; poganie się trwożą,

4625

Że nas wczora mniej było, wżdy za łaską bożą

Wzięli słusznie po karku, a swoją posoką

I gęstym trupem pola przyległe powloką.

Dwojaka przeto radość Chodkiewicza ruszy:

Jedna, że się w pogańskiej krwi pierwszy ujuszy

4630

I zrazi z fantazyi Osmana ubrdanéj;

Druga, że wszedł królewic w obóz pożądany.

Toż co było pociechy, co armaty w wale,

Każe ognia dać w strasznym na tryumf zapale;

Drży ziemia, wyją skały i odległe lasy,

4635

Targają się obłoki srogimi hałasy;

Zatyka uszy Osman, gdy się tak ośmiela,

Gdy mu giaur bezpiecznie i na przepych[1145] strzela.

Zwłaszcza, kiedy po wietrze na całe podgórze

I na jego obozy rozwleką się kurze

4640

Siarczane, toż się pyta przyczyny i dowie.

PojedynekWnet wróżka[1146] nieszczęśliwa zaigra mu w głowie,

Zwłaszcza słysząc, że w jednym Władysław z nim roku,

A nuż się trzeba będzie z nim potykać w kroku?

Nuż go wyzwie na rękę między dwiema szyki?

4645

Nigdy to nie szpeciło zwłaszcza rówienniki.

ChorobaAleć z konia Władysław przesiadł się na łoże,

Gdy się nagle gorączką ckliwą rozniemoże.

Czy powietrza odmiana, czy słoneczny upał

Wszytkie w nim stawy, wszytkie kości z bólem łupał,

4650

Czy ciężar nieprzywykły hartowanej zbroje;

Czyli mu wzięło zdrowie razem wszytko troje?

Zgoła jako wszedł w obóz, jako się rozchorzał,

Raz ziębnął febrą, drugi raz gorączką gorzał[1147].

Więc dziś jeszcze, nim słońce z nieba padnie w morze,

4655

Krzysztof Palczowski skrzydła przybrawszy szaszorze[1148],

Pomknie lotem ku Lwowu z hetmańskimi listy,

Poseł i onej wojny świadek oczywisty.

Która i Turkom zmierzła[1149], a jako do kuchnie

Nie wskok pójdzie bity pies, nie zaraz usłuchnie,

4660

Kiedy mu rzeką ciu-ciu, aż albo zapomni

Albo zgłodnie i to już postępuje skromniéj;

Tak i ci, pierwszą rzeźwość straciwszy na sercu,

Wolą, niźli na koniu, siedzieć na kobiercu.

Nie chce wziąć miętki w rękę, kto zakłuty ostem.

4665

Tymczasem się na Dniestrze wolą bawić mostem.

Ciężka to na Tatary, u których nadzieja

W czasie tylko a w koniu; więc Dziambegiereja,

Hana ich, srodze boli, ledwie nie umiéra,

Kiedy nadeń przenosił Osman Kantimira.

4670

Własnego poddanego, murze[1150] jego z Krymu,

Choć już lud stracił, choć już uciekł spod Chocimu,

Posadzić w Sylistryi po baszy zabitym

Chce, na miejscu nie jemu wierę[1151] należytym.

Przeto wszytko z niechcenia i robi oporem;

4675

Osobnym stawa koszem[1152], osobnym taborem;

Ordynansów nie słucha, ale na pogodę

Czyha, żeby mógł na swe koło puścić wodę.

Tedy się tureckiego dywanu[1153] w tej mierze

Nie radząc, najmłodszego syna swej macierze,

4680

Nuradyna z wojsk swoich posyła wyborem,

Pod starych wojenników[1154] dla rady dozorem,

Żeby pobliższy Wołyń i Podole razem

I wzdłuż i wszerz plądrował ogniem i żelazem.

Sam jako zrazu w mili od Osmana stanie,

4685

Na tym miejscu z wybiorkiem haramży[1155] zostanie,

Jednym tylko pańszczyznę odbywając hałła,

Bo się orda w potrzeby żadne nie mieszała,

Widząc, że tu inaczej niźli na Cecorze,

I Turkom się nie po szwie i Tatarom porze.

4690

Osman też w niespodziane wpadszy labirynty,

Trochę zelży[1156] z imprezy, trochę spuści z kwinty.

Że nie pierwszym impetem polski obóz zetrze,

Już mu Kraków, już z głowy Warszawa wywietrze,

Którym teraz od nosa pogroziwszy, rzecze:

4695

«Wżdy być kozie na wozie, choć się jej odwlecze».

Tymczasem wszytkie zmysły i koncepty zbiera,

Gwałtem się do naszego obozu napiera,

Który w jak najcieśniejszym chcąc trzymać sekwestrze[1157],

Paszę odjąć, szumny most postawił na Dniestrze,

4700

Gdzie przeprawiwszy duży swych ludzi kawalec,

Każe nam od Kamieńca wszytkie pasy[1158] zalec,

Chcąc odjąć prowianty, chcąc nas wskroś ogłodzić.

I z odwagą tam było i jeździć, i chodzić;

Bo tak we dnie, jak w nocy na najmniejszym szlaku

4705

Porozsadzeni strzegli Tatarowie żaku[1159].

I naszy nie próżnują, mając tylo czasu:

Obóz fortyfikują i dla prozapasu[1160]

Spiże[1161] zwożą i już jej trochę znaczniej szczędzą,

Póki ich do ostatka ordy nie opędzą.

4710

Tak kiedy nas ze wszech stron Osman atakuje,

Przecie z siebie niekontent, przecie się turbuje[1162],

Że nas nie razem weźmie, nie zaraz osiędzie,

Jako to sobie w głowie nadętej uprzędzie.

Zwłoka mu serce korci i choć wygrać pewnie

4715

Tuszy[1163], za cóż mu stoi, kiedy darmo ziewnie,

Darmo gębę otworzy na kęs odwleczony,

A czego głupi nie wie, podobno miniony.

Tedy nieopowiedką[1164] wszytką siłą każe

Wojsku swemu uderzyć na placowe straże.

4720

Piotra Opalińskiego, wojewody potem

Poznańskiego, na straży pułk stał, kiedy grzmotem

Niespodzianym Turcy się, jako pczoły z uli,

Nań i na jego ludzi z obozu wysuli[1165];

Pospądzali posłuchy[1166], ale skoro widzą,

4725

Że straż stoi, że się ich Polacy nie wstydzą,

Usarze drzewa w tokach, pancerni nabite

Podniosą bandolety[1167], a wszyscy dobyte

Biorą szable na tymblak[1168], Turcy też z ferworu[1169]

Spuścili; wżdy zwykłego nie tracąc humoru,

4730

Harce zaczną co lżejszy, z okrutnym okrzykiem,

One ćmy[1170] nieprzejźrane postawiwszy szykiem.

I z naszych kto ochoczy, nie byli od tego:

Gdzie z pod znaku towarzysz padł Grzymułtowskiego,

Grób, SławaTam Krzysztof z Eliaszem, Arciszewscy oba,

4735

Kędy ich nieśmiertelnej sławy pierwsza próba!

Odpuśćcie, że was lekkim wspominać śmiem piórem,

Godni Homera, kiedy Polluksa z Kastorem

Rycerskimi na górne sfery wiezie dzieły.

Lecz i was nie zamknęły ojczyste mogiły;

4740

Komu po krajach świata stawiają kolumny,

Trudno się ma do grobu zmieścić i do trumny!

Niechaj się przyzna Hiszpan, zapłoniwszy lice

Wstydem, wielekroć wam się prosił w Ameryce,

Wielekroć do Zygmunta pisał o przyczynę,

4745

Żeby was zwiódł, z Holendry w jego mieszaninę;

Niechaj z sławnym Dania powie Ultrajektem,

Jakim wam żołd do śmierci syłały respektem,

Chocieście już w ojczyźnie ostatniej ćwiczyzny[1171]

Dni swoich dopądzali; której robocizny

4750

Smoleńsk świadkiem młodszemu, gdzie pod twardą zbroją

Dwa tysiąca ludzi miał za komendą swoją.

Starszy, acz ciężką pracą już skrzywiony ciałem,

Po Przyjemskim armatnym został generałem:

Po Zygmuncie Przyjemskim; tego, by najskromniéj

4755

Chciała, wżdy bez łez nigdy Polska nie przypomni.

Ale że ich już z wierzchem pełne są kroniki,

Powracam podchocimskie między harcowniki.

Między których gdy przyszłej ufając fortunie,

Dwu Arciszewskich braci rodzonych się sunie,

4760

Każdy swego obali; tam Krzysztof przez ramię,

Eliasz w twarzy odniósł cnoty swojej znamię,

Lecz nie pierwej powrócą, aż basze z Budzyna

Więźniem przed pułkownika przyprowadzą syna.

Tak kiedy ci igrają, Lubomirski stroną

4765

Ukaże wojsko, które swoją wywiódł broną[1172].

Przypadł z swoim Chodkiewicz, mający po temu

Miejsce, i chyżo daje znać Opalińskiemu,

Żeby zrazu pomału, potem co tchu w koni,

Położywszy po sobie chorągwie i broni,

4770

Ku swym szańcom uchodził, w rzeczy[1173] czując trwogę,

Pogaństwo na ukrytą prowadząc załogę[1174].

Objedzie ten chorągwie i wraz każe szybką

Puścić strzelbę, wraz nazad uciekać rozsypką,

Jakoby już drugi raz nie przyszło im nabić.

4775

Aleć i Turków dalej trudno było zwabić,

Bowiem chyżo zabitych pozbierawszy ciała,

Nazad się ona straszna chmura powracała.

Taką z nami kilka dni kiedy idą fozą[1175],

I próżną nas poganie chcą wystraszyć grozą,

4780

Przy swych stojąc fortelach na nasze nie myślą,

Prócz że z zwykłym okrzykiem harcownika wyślą.

Naszy też bez potrzeby nie mordując koni,

Gotowego czekają, Litwa swe Pogoni,

Białe Orły Polacy osadziwszy w wałach,

4785

Patrzą na Turki, którzy włóczą się po skałach.

I hetman, gdzie się mu plac, gdzie się miejsce zdarzy,

Około beloardu[1176] rześko się zajarzy[1177].

Kędy, wyrychtowawszy działa między kosze,

Gdy się zbliży pogaństwo, strąca go po trosze;

4790

Zwłaszcza jeśli się puszczą za nami w zagony,

Z Lubomirskiej najlepiej strychuje[1178] ich brony.

Widząc Osman na koniec, że z niego drwią naszy,

Że ich żadnym z obozu bobem[1179] nie wystraszy,

Bić się trzeba koniecznie; toż wziąwszy języka,

4795

I janczary, i wszytkę tam potęgę zmyka,

Kędy żadnej obrony, a najniższe wały

Nasze obozy w tyle od pogaństwa miały.

Na czele postawiwszy zwykłe zgraje one,

Tam pędzi wszytką siłą tłumy niezliczone.

4800

Już się zbliżą, już tylko przez przekop nie skaczą,

Kiedy niebezpieczeństwo i naszy obaczą;

Więc się wzajem krótkimi potwierdziwszy słowy,

Pierwszy impet od janczar strzymają ogniowy;

A skoro się ci zbliżą, wraz miernym przykładem[1180]

4805

Wszerz i wzdłuż ich osypą ołowianym gradem.

Legło mostem pogaństwo, wziąwszy w gołe bębny[1181];

Nigdy większej pasieki w puszczy nieporębnej

Nie urobią wściekłego Eura[1182] zawieruchy,

Sośnie ścieląc i ze pnia śniat[1183] spychając suchy.

4810

Tamże strzelbę pokiną[1184], a jako we sforze

W czerwone się pogańskiej juchy rzucą morze,

Skoczą z wału i jeśli jeszcze tam kto zieje,

Pod nogami zwycięzców ostatek krwie leje.

Toż gdy piersi z piersiami zewrą, gdy na palce

4815

Jedni drugim nastąpią, żywe z ciał kawalce

Lecą, gdzie z bystrej ręki rzeźny pałasz spadnie,

Macając dusze w człeku, choćby była na dnie.

Tak na prądzie ciekącej gdy się zetrze wody

Garniec z garcem, jeden być nie może bez szkody;

4820

Dopieroż gdy żelazny w takiej przeczy[1185] z trzopem[1186]

Glinianym, samym zaraz gniecie go pochopem[1187];

Dosyć ma serca Polak przed Turczynem siła,

A gdy go jeszcze zbroja hartowna okryła,

Piersi blachem opatrzył, szyszak głowy strzeże,

4825

Nie czuje, chociaż go kto kole, chociaż rzeże,

Gołe brzuchy pogaństwo niesie jako lutnie,

Goły łeb; cienką szyję do razu mu utnie.

W liczbę ufają, aleć tak wielka czereda

Oraz[1188] się bić nie może, uciec sobie nie da.

4830

Wrzeszczeć dobrzy i gardziel drzeć ze wszytkiej siły,

Że się im w nich targały wyciągnione żyły.

A już naszy poczęli słabieć w onej rzezi,

Chociaż ochota, choć ich zwycięstwo krzemiezi[1189],

Gdy coraz świeży na śmierć nieprzyjaciel lezie,

4835

Ćmi pot oczy, a ręka ocięże w żelezie.

Ale czuły[1190] Chodkiewicz jakoby z rękawa

Prawie[1191] na czas potrzebne posiłki im dawa.

Szedł we trzechset Mikołaj Kochanowski człeka,

Który królewiczowym zdrowiem się opieka[1192];

4840

Szedł Wejer z regimentem; ten lonty na Turki

Kurzy, a tamten niesie przyłożone kurki,

Toź skoro się im prawie w same boki wrzepią,

Ognia dadzą po trzykroć i tak ich zaślepią,

Że uciekać poczęli. I w onej ich kaszy

4845

Kłuli, bo przytępili rąbając pałaszy.

A gdy się już pod ziemię słońce miało skłamać,

Nie dał się hetman swoim daleko zaganiać;

Zasadzki się obawia, choć ci jeszcze chcą bić,

Każe odwrót z wesołym tryumfem otrąbić.

4850

Dosyć ma łaski bożej i dziękuje za nię,

Iże spadli drugi raz z imprezy[1193] poganie,

Niebieskiej to, nie sobie przyznaje obronie.

Więc ledwo ten świat rane oświeciło słonie[1194],

Ledwie dźwignął z pościeli spracowane członki,

4855

A już mszą świętą drobne ogłaszają dzwonki.

Toż pierwszych pułkowników otoczony gronem,

Tam szedł, gdzie pod namiotem stał ołtarz przestronem,

I pokornie skłoniwszy starzałe goleni,

Uważa, jako się Bóg we krwi swojej wspieni

4860

Na krzyżu, gdzie go sroga złość ludzka rozbije;

Jako w ciężkim pragnieniu żółć i ocet pije;

W jakiej męce umierał, w jakim urąganiu,

Żeby sprawiedliwemu wyjął nas karaniu.

I jako ten w szczęśliwej zostaje otusze,

4865

Który umyślnym grzechem nie spyskławszy[1195] dusze,

Ciała nie oszpeciwszy wszeteczną przywarą,

Tu żywot Stwórcy swemu oddaje ofiarą;

Nie padszy na chytrego czarta gołoledzi,

Tu dla jego imienia ochotnie krew zcedzi!

4870

Jeszcze mszy świętej hetman dobrze nie dosłucha,

Kiedy go z pola nowa dojdzie zawierucha,

Że pogaństwo, wczorajszej zapomniawszy cięgi,

Na kozackie tabory szturm prowadzą tęgi.

Tak rozumieli naszy, że po wziętej chłoście

4875

Mieli który dzień siedzieć w pokoju ci goście,

Zrachować się przynamniej albo krótkim mirem[1196]

Trupy zebrać, nie dać ich psom i krukom żerem.

Ale ci im znaczniejszą w sobie klęskę czują,

Tym bardziej tego tają, tym mniej pokazują;

4880

Męstwo w twarzy, w sercu strach, noga z głową w zmowie;

Niech śmierć kto chce smakuje, im najmilsze zdrowie.

Toż gdy ćmę dział burzących w pole wyprowadzą,

Z niewytrzymanym grzmotem razem ognia dadzą

Do naszych Zaporożców, i tak sobie tuszą,

4885

Jeśli ich nie pobiją, że pewnie pogłuszą

Albo kulmi zasypą; ale ci pod piastą,

Gnojem nafasowaną, tną siem odenastą[1197],

Aże skoro się ku nim ta chaja[1198] zagości.

Wtenczas do samopałów, pokinąwszy[1199] kości,

4890

Każdy swego wymierzy i pewnie nie chybi,

Ale gdzie dusza mieszka, tam mu kulę wścibi:

Więc kiedy ich zmieszają i zmylą im szyki,

Suną się do nich w pole z rzeźwymi okrzyki,

A kto co w ręku trzyma, tym się mężnie pisze:

4895

Oszczepy, rohatyny[1200], szable i berdysze[1201].

Skoro do nich pod dymem przypadną jak z proce,

W bród się wszyscy w pogańskiej farbują posoce,

Działa już milczeć muszą, gdyż by swoich więcéj

Niźli naszych razili pewnie strzelajęcy,

4900

I one archandyje[1202], wyniosszy swe dzidy,

Stoją w miejscu jak wryte, ani się ohydy

Ani boją cesarza, gdy przy takim wojsku

W ich oczu łupią drugich Kozacy po swojsku[1203].

Ale Chodkiewicz jako głodny lew swej tucze[1204]

4905

Pilnuje i serce mu nadzieja zatłucze;

Rozumie, że mu to dziś w ręce nieba dadzą,

Co jego kolegowie niedawno rozradzą;

Śle przeto do Kozaków, Sajdacznego prosi:

Niech nagli, niechaj Turków do upaści kosi;

4910

Jeśli trzeba posiłków, już za nimi stoją,

A tych zastępów konnych niech się nic nie boją.

Ma pilne na nich oko i ledwie się ruszą,

Zaraz o nich zawadzą i kopije kruszą

Usarze, którzy na to pragną z dusze drogiej,

4915

I już, już kładą w boki koniom swym ostrogi.

Niewiele trzeba było Kozakom przynuki[1205],

Tną janczarów z Araby, Serów z Mamaluki,

Tym serdeczniejsze czynią na Turków impety,

Że im trzyma Chodkiewicz z usaryją grzbiety[1206].

4920

Już swe w tyle daleko zostawili szańce,

Już sromotnie w półpola wyparli pohańce,

Którzy kiedy żadnego nie mają posiłku,

Choć im tysiąc chorągwi pilnuje zatyłku,

Cisnąwszy broń od siebie, usławszy plac trupem,

4925

Część armaty Kozakom zostawiwszy łupem,

Dawszy miejsce u siebie staremu przysłowiu,

Uciekli i nogami poradzlii zdrowiu,

Jadą na nich Kozacy i nic nie opożdżą[1207],

Skoro im odbieżaną armatę zagwożdżą,

4930

Bo jej unieść nie mogli, ani było czasu

Bawić się i słońce też spadało z kompasu.

A Turcy swój nadołek wziąwszy w zęby długi,

Rzadko który w zawoju, rozpuścili fugi[1208].

Konne szyki mijają i prosto pod działa

4935

Do obozu haramża[1209] ona uciekała.

Teraz był czas pomścić się porażki tak brzydkiéj

Na Kozakach i swoje wesprzeć niedobitki

Takim wojskiem niezmiernym, na które w pół pola

Wypinała zatyłki kozacka swawola.

4940

Kilka padło tysięcy Turków, że posiłku

Nie mieli; i Chodkiewicz, dzień widząc na schyłku,

Obraca z pola wojsko, a że słońce gasło,

Każe zwyczajne trąbić po majdanie[1210] hasło.

Po które gdy się chłopcy i ciurowie schodzą,

4945

Dawny to u nich zwyczaj, że się za łby wodzą,

Hałas czynią w obozie, na co część bez[1211] spary

Patrzał, część nie mógł radzić i Chodkiewicz stary,

Chociaż na nich piechota rozsadzona strzegła;

I hajduki wybiwszy ta ćma się rozbiegła.

4950

Więc, że jeszcze turecki zastęp w miejscu stoi

Bo go nie zwodzą, aż się Osman uspokoi,

Który się niesłychanie na umyśle miesza,

Że mu się ta potrzeba nie udała piesza:

Tedy on niezliczony tłum zuchwałych ciurów

4955

Rożnów, kijów nabrawszy, rohatyn, kosturów,

Bieży w pole, o jaka sromotna zniewaga!

Samym wrzaskiem tak one wielkie wojska strwaga,

Ze uciekli i że się sami z sobą gnietli,

A rózgą by ich byli i kańczugiem[1212] zmietli.

4960

Widząc to luźna czeladź i dorośli chłopi,

Że przed dziećmi ucieka, że się Turczyn stropi[1213],

Suną się krzycząc z wałów, bieżą do nich wskoki

A hetmani patrzący dzierżą[1214] się za boki.

W ostatku się i boją, aby im nie wzięli

4965

Tyłu Turcy i razem w tabor nie wgarnęli.

Przeto pułkom, na nocną które wyszły strażą,

Pomknąć się w pole dalej za nimi rozkażą.

Ale ci skoro pogan w placu nie zastaną,

Tam się wszyscy skupiwszy, szykiem sobie staną.

4970

A Turcy się w obozach mieszają jak mrówki,

Boją się niespodzianej na się samołówki;

Działa toczą i trwogę na wsze strony głoszą,

Na chłopców, którzy skoro do kupy poznoszą

Zawoje, dzid ułomki, szable oberwane,

4975

Strzały, łuki i insze rzeczy odbieżane

(Jako więc pospolicie bywa to w nacisku),

Sprawą sobie ku swemu idą stanowisku,

Wypaliwszy, kto miał czym, na tryumf wesoły,

Toż ożyli poganie, którzy zdechli w poły.

Wojny chocimskiej część piąta

4980

Tak się dziś poprawili Turcy na łeb z pieca

Po wczorajszej przegranej, czym Chodkiewicz wznieca

Pierwsze swe w sercu zdanie; znowu rady sprasza

Do siebie; tu wywody, tu racyje znasza,

Żeby Turkom dać pole i Marsem otwartém

4985

Z nimi się bić. Kiedy ci przed dziecinnym żartem

Tak wszetecznie pierzchnęli, cóż wżdy o nich trzymać?

Smoła[1215], bydło, ladaco; rzezać, kłuć, brać, imać!

Ale na to nie dali drudzy rzec i słowa,

Póki się król nie ruszy ku nim ode Lwowa.

4990

I Chodkiewicz też nie był tak nazbyt uporny,

Woli sposób bezpieczny, niżeli pozorny[1216].

Więc jak znowu do rydlów: naprzód przed swą broną[1217]

Każe osuć[1218] okrągły pagórek koroną

I gdy tylko roboty dokonał zaczętéj,

4995

Dwu Denoffów osadził z ich tam regimenty.

Dział także większych kilka do onej reduty

Wprowadził; jeżeliby nieprzyjaciel ku téj

Stronie szturmem zamierzał, tu by musiał pierwéj

Rzeźko czoła zapocić i słać pole ścierwy.

5000

Cerkiew potem drewnianą, ostatek mieściny

Chocimskiej, w drobne kazał rozebrać ruiny;

Bo się w nię podczas harców nieprzyjaciel wkradał

I z niej na zagonionych żołnierzów wypadał.

Stała i druga cerkiew murowana z cegły

5005

A tę Kochanowskiego piechoty zaległy;

Miawszy kilka hakownic[1219] na sklepieniu całém,

Sami około muru osuli się wałem.

Kiedy się czuły[1220] hetman tak fortyfikuje,

I Osmana to trapi, że długo próżnuje;

5010

Bo jako nigdy przedtem, teraz siedzi skromniéj,

Że mu się co z większego podgoją ułomni,

Zapomnią wziętej chłosty oni jego starzy,

W rozlicznych doświadczeni raziech[1221], elearzy[1222].

Toż agów i wezyrów, i baszów, i innéj

5015

Każe zwołać do siebie wojskowej starszyny,

A że sam nic dla zwykłej nie mówi powagi,

Wielkiego sekretarza zażył Kizlaragi,

Aby krótkimi słowy o wojnie zaczętéj

Jego carskie w uwagę podał sentymenty.

5020

Więc on, pańskiego boku stojący najbliżéj,

Tak pocznie, skoro głowy ku ziemi poniży:

Starość, Mądrość«Ten włos, którym wspaniałe skroni wasze kryte,

O mądra rado! lata wydaje przeżyte,

I poważne po czołach świątobliwych rugi[1223]

5025

Cóż, jeżeli nie wasze karbują[1224] zasługi,

Które niezwyciężony pan wasz dzisia liczy,

Gdy w swym domu i w waszych zasługach dziedziczy.

Te ręce, choć im wyjął żelazo wiek stradny[1225],

Pełne strachu wiktoryj Bellony[1226] gromadnej,

5030

Kiedy ten świat pod nimi nie jedenkroć stękał,

Kiedy się ich zamachu wschód i zachód lękał.

Te to Adamów[1227] rodzaj okróciły mnogi;

Te Mahometa nad wsze wywyższyły bogi;

Te króle i korony, jeśli w wieki starsze

5035

Wejźrym, ottomańskiemu pod nogi monarsze

Rzucały; owo zgoła, na tej świata szerzy

I ziemię wasza ręka, i morze uśmierzy.

Przebóg! Cóż nas dziś za los nieszczęsny ozionie?

Tuż sława tylą wieków nabyta utonie?

5040

Jakoż na solimańskie śmiele pojźrym znaki?

Tedy i te uciekać muszą przed Polaki,

Przed onymi Polaki, których wszytkich czarną

Płachtą okrył i z królem Amurat pod Warną;

Których świeżo w Wołoszech Kantimir nad Dzieżą,

5045

Skinder bił na Cecorze okrutną rubieżą[1228],

Gdzie jeden z wodzów wzięty, drugiego w Stambole

Do dzisia dnia na wieży ożog w gębę kole[1229].

UcieczkaDo jakich-że waleczny miesiąc[1230] przyszedł dziwów

Z tureckich na tę wojnę wyniesion archiwów[1231]?

5050

Co się gonić nauczył, teraz z nim chorąży

Pierzcha i za inszymi z pola w obóz tąży.

Szczęśliwszy-by był stokroć, jako zdjęty z igły,

Żeby go myszy w drobne kawałki postrzygły,

Niż na tę padł ohydę, o wieczna sromoto!

5055

Po to żeśmy szli w drogę tak daleką, po to

Pana wyprowadzili, żeby z nim pospołu

Patrzyć, kiedy giaurzy będą naszych z dołu,

Trupem pola okrywszy i wzdłużą i wszerzą.

Czekać, że i niedługo na obóz uderzą.

5060

Kędyż one meczety? gdzież nasze fundusze?

Skądinąd nam posażyć widzę trzeba dusze

(Szkoda skóry przedawać, póki niedźwiedź chodzi,

Szkoda łomać źrebięcia[1232], niźli się urodzi).

Aleć próżne lamenty; wszytka ufność w broni.

5065

Jeszcze niechaj i giaur tryumfu nie dzwoni!

Jeśli wy, w których ręku i honor i zdrowie

Carskie, będziecie chcieli — siedli[1233] giaurowie!

Takie jest pańskie zdanie, żebyśmy o jutrze

W Kozaki uderzyli; tym gdy rogów utrze,

5070

Gdy ich z szańców wyżenie[1234], a swymi te równie[1235]

Osadzi ludźmi, wszytko pójdzie nam smarownie[1236]:

Już musi Polak siedzieć jako groch na bębnie,

Jak pod siekierą, patrząc rychło-li go rębnie.

Skoro mu bliski sąsiad tak fałdów przysiędzie,

5075

Już czujniej musi sypiać, jako kur na grzędzie.

Ale by dobrze rzeźwiej i nie tak ozięble

Pobierać się do trudnej trzeba nam przeręble[1237]!

Część na dziwy z obozu wyciąga nas szyje,

Część jako wryta stoi, trzecia się część bije.

5080

Czemuż nie razem wszyscy, spadszy hurmem z góry,

Ze wszech stron uderzymy mężnie na te ciury?

Ze stem się bić jednemu trzeba bez pochyby,

Jeśli się z nimi będziem stosować i gdyby

Witać się z nami przyszło, nie bić, za czas mały

5085

Pewnie by im obiedwie ręce ustawały.

Niech każdy wódz z swym wojskiem odwagi dokaże

A wezyr niech każdemu wodzowi pokaże

Miejsce, w którym koniecznie albo mu umierać,

Albo trzeba tabory kozackie otwierać.

5090

Jeśli w pole wynidą, więc ich jednym bawić,

Drugim w ich wałach carskie chorągwie postawić,

Powyrzucawszy stamtąd i krzyże, i ptaki[1238],

Niech ustąpią miesiącom. Kto się znajdzie taki,

Osman mu obiecuje i stawi się w słowie,

5095

Że będzie dożywotnym baszą na Krakowie.

O czym jeśli z was który rozumie inaczéj,

Albo chce przydać, niech sam swe zdanie tłumaczy».

Tu skończył Kizlaraga, a ci na znak zgody,

Chyląc głowy ku ziemi, długie głaszczą brody,

5100

Rękę na pierś z westchnieniem położywszy silném,

Jako pragną zwycięstwa, znakiem nieomylnym.

Tylko przydał Husseim, żeby to w sekrecie

I w carskim zostawało do jutra namiecie.

«Prawieć-byśmy trafili i z imprezą[1239] — rzecze, —

5105

Jeśli tego wprzód giaur psim pechem[1240] dociecze.

I za naszych chrześcijan nikomu nie ślubię

Pies psa kąsa, a iszcze; kruk, choć kruka dzióbie,

Oka mu nie wykłuje; znają się na migi

Giaurzy i wiara ma przyrodzone ligi.

5110

Nieszczęśliwa zaprawdę kondycyja i tu,

Nie mieć u nieprzyjaciół i u swych kredytu[1241]».

Dawszy zatem carskiemu pokłon majestatu,

Do swoich się namiotów rozchodzą z senatu.

SenA już świat nocą czerniał; bo oddawszy zorzy

5115

Klucz zachodowy, w morzu słońce się zanurzy[1242].

I ziemia, co dopiero strasznym grzmiała zgrzytem,

Jako makiem zasuta[1243], spi pod cichym cytem[1244].

Nie spi stary Chodkiewicz, nie spi Osman młody,

Jeden myśli o drugim; o ludzkie zawody!

5120

LosO próżność! Choćbyś Tatry nieprzebyte ruszał,

Choćbyś morze szerokie do gruntu osuszał,

Chociażbyś swoją dumą ten świat przeinaczał,

Wody, gdzie ziemie, ziemie, gdzie wody, przetaczał,

Bogu śmiech; bo nie mogąc na swym własnym ciele

5125

Czarnego włosa białym uczynić, tak wiele

Przedsiębierzesz, nie wiedząc, że to już jest w druku,

O co ty głowę biedną trudzisz do rozpuku.

Nie być wam na tych godziech[1245], gdzie mierzycie oba.

Ciebie, starcze, już bliska dogryzie choroba,

5130

A młodzik, spadszy przykro z swej nadzieje szczytu,

I półrocza na świecie nie będzie miał bytu.

A już rana otwiera Aurora[1246] wrota,

Gore blaskiem słonecznych koni zorza złota;

Zgasły gwiazdy, spadła noc, miesiąc na kształt chusty

5135

Spłótnie[1247], gdy się cug[1248] w górę sunie twardousty.

I Chodkiewicz, z którego niech każdy bierze wzorki,

Prosto z pościeli książki[1249] wziąwszy i paciorki,

Tam szedł, kędy go kapłan czeka u ołtarza,

I stwórcy swemu chwałę codzienną powtarza;

5140

Za przeszłą noc dziękuje, na dzień się porucza,

Bo mu razem i starość, i słabość dokucza.

Osman, chociaż z miękkiego jeszcze nie wstał łóżka,

Słucha podufałego snu swojego wróżka,

Który choć mu lada co i psie prawi gówno[1250]

5145

(Wierzy jak aniołowi i więcej nierówno),

I jeżeli pochlebić panu swemu pragnie,

Co chce, zmyśli; jako chce, tak języka nagnie.

Pokazał to i teraz, gdy zieloną stułą

Łeb związawszy (jeśli rzecz przerywać fabułą),

5150

Stanąwszy przed swym carem jakoby na jawi,

Co mu dopiero przez sen bóg objawił, kawi[1251].

«Długą, rzecze, nocy część strawiwszy niespaną

Na gorącej modlitwie, prawie[1252] kiedy raną

Zorzę na świat jutrzenka złotymi warkoczy

5155

Prowadzi, snu mi trochę wpadło między oczy

Sen, OmenI śni mi się, jeśli się tak śnić człeku może,

Bo to i teraz widzę, choć mię sen i łoże

Puściło. Niech Mahomet, z którego zawiśli

Ziemscy królowie, ku twej obróci to myśli.

5160

Drzewo-m widział wysokie, na którego liście

Miasto ptaków, ryby się lęgły oczywiście;

Orzeł potem z zachodu przyleciawszy srogi,

Gniazdo sobie u jego zbudował odnogi.

Patrzę, co będzie dalej, aż miesiąc bez gwiazdy

5165

W zielonej stanął sferze nad onymi gniazdy,

Z którego zimna rosa tak rzęsisto leci,

Że i orła, i jego zatopiła dzieci.

Grono potem z onegoż wyrosło konaru,

Pełne jagód rumianych; a tyś, wielki caru,

5170

Swą go ręką zerwawszy, w ciasnej prasy fugi[1253]

Wrzucił i wycisnął krwie purpurowe strugi.»

Wszyscy zaraz na to się zezwolili razem,

Że takie sny jawnym są tryumfu obrazem.

Wielkie drzewo, co miasto[1254] ptaków lągnie ryby,

5175

Nie trzeba wątpić o tym, Dniestr jest bez pochyby[1255];

Polak orłem, którego rosą swojej siły

Bodaj tu ottomańskie księżyce zgubiły!

A ty, wielki monarcho, takich gron jagody,

Które śmieją twej ziemie zaraszczać[1256] ogrody,

5180

Ostrym ściśniesz bułatem[1257] i swego się soku

W czarnym giaur[1258] nasyci awernowym[1259] mroku.

Skąd jako był wesołym, jawnie to pokaże

Osman, gdy zaraz wojsku w pole ciągnąć każe.

Więc jeszcze rosa nie schła, jeszcze się mgły szare

5185

Nad Dniestrem piętrzą, jeszcze i słońce nie jare,

Kiedy sto dział burzących cale niespodzianie

Kozakom Zaporowskim tuż nad głową stanie.

Sypie się z gór pogaństwo straszliwymi wały[1260];

Rzekłbyś, że się ruszyły okoliczne skały;

5190

Krzyczą, wrzeszczą szkaradzie[1261], że w onym bałuchu[1262]

I my, i oni zgoła postradali słuchu.

Dadzą potem z dział ognia, a pod takim kurzem

Chcą się podkraść pod szańce kozackie podgórzem.

A ci widząc potęgę nie po swoich plecu[1263],

5195

Gotowego czekają; każdy w ziemnym piecu

Obstawiwszy się strzelbą, przez nieznaczne dziurki

Patrzy, rychło-li mu się zdarzy strzelać Turki.

Tymczasem z dział palono bez wszelakiej przerwy,

Więc skoro na cel przyszły pogańskie katerwy[1264],

5200

Ozwą się też Kozacy: bo, jako się rzekło,

Dwadzieścia ośm dział mieli. Nie straszniejsze piekło

Ogniem, nie groźniejszy grzmot, gdy się zawiesiwszy

Brzęczy nad głową, ani piorun przeraźliwszy,

Gdy z uchylonej chmury przez skryte szczeliny

5205

Rzuca z trzaskiem na ziemię raz wraz ciężkie kliny.

Jaki ogień, jaki grzmot, jak gęste pioruny

Walą ludzi pokosem, w dymie i w mgle onéj!

Choć-ci nie barzo równo postrzały się dzielą;

Bowiem więcej Kozacy jednym działem ścielą,

5210

Niż stem Turcy, gdy dotąd i jednego człeka

Nie zabili, a z nich już w pół pola pasieka[1265].

Upornie przecie z sobą idą na wytrwaną,

W pole ich chcą wywabić, żeby drugą ścianą

Ci, co na to umyślnie od początku strzegli,

5215

Obnażoną z obrońców, do obozu wbiegli.

To natrą, to ucieką, a nigdy bez znacznéj

Szkody; ale swych trzyma ostrożny Sajdaczny.

Odwaga, ŚmierćNa koniec widząc, że już nie po szwie się pruło[1266],

Ślepym pogaństwo hurmem na wały się suło[1267]

5220

Ze wszytkich stron nakoło, gdzie co lepszy męże

Śniatem[1268] padli; bo tchórza nierychło dosięże.

Już się ciały ludzkimi wał wyrównał niski,

I choć nań ze krwie ciepłej przystęp barzo śliski,

Drą się Turcy, jeżeli gdzie postrzegą dziury,

5225

Jedni zębami, drudzy biorąc na pazury.

Zrucają ich Kozacy, już strzelbę pokiną[1269],

Wręcz ich sieką pałaszem, kolą rohatyną[1270];

Ale gdy coraz na mord ludzie idą nowi,

Wskok Sajdaczny daje znać o tym hetmanowi,

5230

Że Kozacy słabieją i ledwie nadążą

Bić Turków, gdy ich wkoło taboru okrążą;

Prosi, żeby zawczasu obmyślał posiłki,

A jeżeli być może, Turkom szedł w zatyłki[1271].

Już czuł[1272] o tym Chodkiewicz, wskok przeto za posłem

5235

Wejera śle z Lermuntem; obadwa z wyniosłem

Sercem, oba niemieckie wodzili piechoty.

Więc Jelski i Rakowski do tejże roboty

Z swymi poszli Węgrami i pułk Zasławskiego

Książęcia pieszy przydał do czynu onego.

5240

A sam z gotowym wojskiem, postawiwszy w czele

Usarzów, na poganów patrzy sobie śmiele,

Którzy góry szerokim obłokiem zalegli,

I tych, co do Kozaków szturmowali, strzegli.

Toż gdy przyszła piechota, a przez trzy szeregi

5245

Dali w twarz ognia Turkom, natychmiast w rozbiegi

Pójdą, pierzchną i próżno laski o nich tłucze

Starszyna; bo skoro ich drugi raz przepłucze

Deszcz ołowiany, który najtęższą przemoczy

Opończą, i starszynę ta hałastra stłoczy;

5250

Ucieką. Kozacy też chcą za nimi z wału,

Ale cóż, gdy nie masz sił z takiego opału;

Szli Niemcy i Węgrowie, gdy nośne muszkiety

Wypalą, łby pogaństwu karbując i grzbiety

Kiedy się tu Kozacy z bisurmany kłócą,

5255

Z drugiej strony swe hałła Tatarzy bełkocą,

Gdzie czuły Lubomirski, choć go ten mól[1273] dusi.

Tamtej ściany pilnować z wojskiem swoim musi.

Już by się polem potkał, ale cieśnia broni;

To ma w zysku, co harcem namorduje koni.

5260

Nie zgoła bez uciechy ten mu się dzień toczył,

Bo wiele razy poszczwał, tyle razy troczył[1274];

Kilkudziesiąt położył, kilku dostał żywcem.

Tak bywa, gdzie we sforze[1275] fortuna z myśliwcem.

Tam Księski Aleksander, tam Stefan Jarzyna,

5265

Wielkiego i urodą, i sercem Turczyna

Odda Lubomirskiemu. Tam Jan Jordan młody,

Tam Ożarowski swojej dał cnoty dowody,

I inszych wiele, którzy szablą w bystrych ręku

Ścinali, albo żywcem brali Turków z łęku[1276].

5270

Toż skoro one działa do obozu zwiodą,

I te się też zastępy ruszą ledwochodą[1277],

Spuściwszy kwintą pierwszą fantazyją szumną;

Rzekłbyś, że ci na pogrzeb wloką się za trumną.

I hetmani też wojska do obozu nasze

5275

Na lepszy czas pod kryte prowadzą szałasze[1278].

GniewZnowu mrok padł, znowu noc niski świat odziewa,

Znowu się Osman z jadu puka[1279] i omdlewa,

Jakoby mu kto serce na kawałki krajał;

Dzień swego narodzenia klął, bluźnił i łajał.

5280

Mścić się chce i nie pierwej tę chęć w sobie zgasi,

Aż albo umrze, albo nam zajdzie od spasi[1280].

My tu Turków, a orda z tamtę stronę wody

Łupi naszych, rabując z żywnością podwody,

Kiedy albo od Brahy, albo z strony tamtéj

5285

Prowadzą do obozów polskich prowianty.

I dziś przyszła wiadomość do hetmanów świeża,

Że orda z Dniestrowego wypadszy pobrzeża,

Kilka wozów zająwszy z końmi i z czeladzią,

Pod tureckie tabory z tym się retyradzią[1281],

5290

Gdzie z długą oracyją i wielkim szacunkiem,

Lada ciurę carowi dają upominkiem.

Nie przeto Osman lepszy, mordem dycha szczerém,

Z nikim, nawet i z samym nie mówi wezyrem,

Nic go one nie ruszą z Zadniestrza nowiny,

5295

Gdy do tej jego przyszła impreza[1282] ruiny.

KłamstwoWięc po wszytkich obozach i wzdłuż i wszerz każe

Szkarade głosić banda[1283]: kto mu łeb pokaże

Kozacki, od swojego odcięty tułowu,

Sto czerwonych we złocie będzie miał obłowu.

5300

Już i naturę w sobie łomie tyran zgryzny,

Jakby i sam żyć nie chciał, napił się trucizny;

I skępstwo, i łakomstwo, bywa tego dosyć,

Ze się przed złością muszą z człowieka wynosić,

Jako złość przed bojaźnią; toż jako ze smyczy,

5305

Co żywo się do onej posunie zdobyczy.

Ale orda najbardziej gdziekolwiek zaciecze

W Podole, wszędzie chłopstwo nieszczęśliwe siecze,

Udając za kozackie ich niewinne głowy;

Już na targ przed Osmana znaszają gotowy,

5310

Na ostatek wozami; i cieszy się zrazu;

Postrzegszy potem, że ci bez wszego obłazu[1284]

Łby, choć od tureckiego oderznięte karku,

Wożą i na onym mu przedają jarmarku,

Kozaków nie ubywa, naprzód gotowizny

5315

Ujmie, a potem żadnej nie płaci głowizny,

Ale się wraz na swoich, wraz na nieprzyjaciół

Gniewa; tych by rad[1285] karał, a tamtych zatracił[1286].

Ledwo się słońce jęło nad ziemię podnosić,

Każe wojsku wychodzić, każe szturm ogłosić

5320

Do kozackich taborów, lub zysk, lubo strata.

Tak mu pomsta, tak mu gniew serce w piersiach płata,

Choćby wszytkim Turkom być dzisia na przedpieklu,

Byle dobyć Kozaków; sam na białym seklu[1287]

Karmiąc wstydem wezyry, basze i swe agi,

5325

Skoro złotem ciągnione osiędzie czapragi,

Tam stanął, gdzie o jego ocierając strzemię,

Kłaniały się chorągwie aż do samej ziemie.

Sajdak[1288] na nim ze złota usadzony w sztuki,

Wkoło ciągną sołhacy[1289] nałożone łuki,

5330

A tam swoje rycerstwo napomina rzędem,

Jedynym żeby mając Mahometa względem

Ojczyznę, dzieci, żony i cokolwiek może

Wymyślić, żeby zbójców tych na Zaporoże

Z garści nie upuszczali; bo im tu należy

5335

Zapłata za wierutne złości i kradzieży.

Inaczej woli umrzeć, woli głowę łożyć,

Jeśli dziś nie ma swoich nieprzyjaciół pożyć.

«Idźcież, rzecze, wielkiego świata króciciele,

Wytnicie i z korzeniem to szkodliwe ziele.

5340

Idźcie śmiele, ja na was będę patrzył z bliska,

A kto najpierwszy wtargnie do tych psów łożyska,

Dziś weźmie Sylistryą; a kto drugi po niém,

Juki złota z ubranym daruję mu koniem.

Tak aż do dziesiątego, każdy swej odwagi

5345

I męstwa należyte odniesie posagi.»

Kiedy się do wygranej hardy Turczyn bierze,

Sześćdziesiąt dział burzących przeciwko kwaterze

Kozackiej wyrychtuje[1290], a zwykłymi tryby

Rozwlecze nad naszymi swe szyki, że gdyby

5350

Kozaków posiłkować we złej chcieli toni,

Od onych wojsk niezmiernych wstręt[1291] mieli z ustroni.

Widzi dobrze Chodkiewicz, na co Turczyn godzi;

Więc w pole sześć usarskich chorągwi wywodzi,

Kędy i sam w tysiącu swojego wyboru

5355

Czołem do kozackiego obróci taboru,

A oraz i lisowskie z szańcu ruszy roty.

Tak stał w miejscu, czekając Marsowej roboty.

I podczaszy gotowy w swojej bronie czeka;

Wejer się z Denoffami szańcami opieka[1292];

5360

Lecz nim się wrzawa pocznie, do Kozaków zbieży

Chodkiewicz i ukaże, co na czym należy;

Nie da w pole wychodzić, aż gdy się przesilać

Owa pocznie armata, aż przestanie strzélać,

Aż się da okazyja, przybliżą poganie,

5365

Toż wy z czoła, ja z boku wsiędziem, prawi[1293], na nie.

Wtem Osman niecierpliwy każe palić działa;

Zaćmił słońce gęsty dym, ziemia z gruntu grzmiała,

Rozlegają się góry i przyległe lasy

Niewytrzymanym trzaskiem, strasznymi hałasy.

5370

Tak twierdzą, jam tam nie był, że z onego grzmotu

Kilka ptaków na ziemię spadło, zbywszy lotu;

Dzieli się Dniestr na dwoje, że mógł każdy snadnie[1294]

Obaczyć mokry piasek i kamyki na dnie.

Jęczą skarpy[1295] głębokie, zapadłe doliny,

5375

A okopciałe skały równają kominy.

Grom słuch odjął, a oddech siarczyste otręby,

Wzrok dym, że sobie ludzie palce kładli w gęby.

Twierdził to i Chodkiewicz, że jak począł z młodu

Wojnę służyć, takiego huku, dymu, smrodu

5380

Nie uznał, jakim nas dziś głuszy, ślepi, dusi,

Kiedy się żwawy[1296] Osman o Kozaków kusi.

Tylko też było szkody z onej srogiej burze;

Bowiem ci w swoich szańcach siedząc jako w murze,

Tak szkaradą[1297] kul gęstwą, która się tam zwali,

5385

Jednego tylko z swoich junaków stradali[1298].

A skoro kilka godzin bez wszelkiego skutku

Grzmi Osman, każe się swym zmykać pomalutku;

Jeśli się tam jeszcze kto morduje z tym światem,

Dorznąć go, a te działa wszytkie z aparatem

5390

Wprowadzić do taboru, wygnać niedobitki,

A tak podciąć giaurom twardoustym łydki.

Już umilknęły działa, już nie ryczą smocy[1299],

Kiedy tyran zajadły wszytkie wywrze mocy,

Żeby obóz kozacki, ze czterech stron prawie[1300]

5395

Obegnawszy, w tak strasznej wziąć go mógł kurzawie.

Dopieroż Turcy wałem ruszą z góry ku nam,

Tusząc, że się Kozacy, tak gęstym piorunom

Oprzeć nie mogąc, albo zginęli do nogi,

Albo swoich taborów opuścili progi;

5400

Choć, jako się wspomniało, nie bez bożej łaski,

Jeden tylko Wasili zabit w one trzaski.

Nie rozsypką, jak pierwej, kolano z kolanem

WódzInaczej się chcą pisać dzisia przed Osmanem,

Który z najwyższych szczytów onej góry długiej.

5405

Będzie sam swych rycerzów karbował[1301] zasługi.

Zielona go chorągiew, choć z daleka, znaczy,

Skąd każdego w tym polu swym okiem obaczy.

Długo leżą Kozacy, jako więc zwykł łowiec

Na lisa i wilk, kiedy widzi stado owiec,

5410

Nie pierwej ten wypada, tamten zmyka z smyczy,

Aż się zbliżą, aż będą pewni swej zdobyczy;

Tak Kozacy swego się trzymając fortelu,

Nie pierwej się objawią, dokąd im na celu

Nie stanie nieprzyjaciel; toż mu ogień w oczy

5415

I z dział, i z ręcznej strzelby sypą, a z uboczy

Zawadzi w nich Chodkiewicz i o gołe brzuchy

Skruszywszy drzewa, sroższej doda zawieruchy,

Gdy dobywszy pałaszów, jako lew z przemoru[1302],

Pierwszego bisurmanom przygaszą humoru.

5420

Zapomni się pogaństwo i strasznie się zdziwi,

Ze Kozacy strzelają i że jeszcze żywi,

Że ich wszytkich burzące nie pogniotły działa;

Smutnie przeto zawywszy swoje hałła! hałła!

Skoro ci jeszcze do nich wysypą się gradem,

5425

Naprzód im czoła strachem podchodziły bladem;

Potem, kiedy Chodkiewicz wsiędzie na ich roje,

Ze łby[1303] im ostrą szablą zdejmuje zawoje,

Zwątpiwszy o posiłkach, zwyczajnego toru

Dzierżąc[1304] się, uciekali do swego taboru.

5430

StrachNie pomoże Mahomet i carska powaga:

Gdy śmierć chwyta za garło, gdy się serce strwaga,

Żadne względy nie idą, jeden strach ma oczy.

Jak znowu krwią pogaństwo pole uposoczy,

Bo naszy i Kozacy, co im staje siły,

5435

Sieką, kolą, strzelają bojaźliwe tyły.

Strach, Gniew, UcieczkaTarga włosy na głowie, gryzie sobie palce

Zjadły Osman, żurzy[1305] się na swoje ospalce.

Już nie wierzy, żeby był Mahomet na niebie;

I swych, i nieprzyjaciół, i znowu klnie siebie.

5440

Potem się zapomniawszy, kiwa tylko głową,

Kiedy Turcy, osobą gardząc cesarzową,

O jego się tak blisko ocierając strzemię,

Uciekają, na koniec pięścią tłukąc w ciemię

Od gniewu, i samemu przyjdzie się rozgrzeszyć,

5445

Przyjdzie i nieprzyjaciół niestetyż rozśmieszyć,

A uchyliwszy onej prześwietnej grandece[1306]

Uciec z pola, seklowi[1307] wyrzuciwszy lejce,

Zwykłe swoje ozdoby, forgi[1308], pierza kinąć[1309],

Wszytkich by chciał uprzedzić, wszytkich by chciał minąć.

5450

Ale póki w polu stał, jeszcze się wstydali,

Jeszcze się jakokolwiek Turcy opierali;

Skoro uciekł, skoro się do namiotu schował,

Wszytkich w drogę rozgrzeszył i licencyjował[1310].

I armaty odbiegli, część tylko zawczasu

5455

Umknęli jej puszkarze, nim do dutepasu[1311]

Przyszło; więc że każde z nich przykute łańcuchem

Do drzewa, ani radzić mogło się obuchem,

Koła w trzaski i w drobne porąbawszy sztuki,

Działa w Dniestr rzucą z skały ze ściętymi buki.

5460

Ale nie tu szczęśliwa wiktoryja stanie;

Bo skoro z pola w obóz uciekli poganie,

Nie dając im odetchu, ale stopy w stopy

Kładąc, weszli i naszy za nimi w okopy.

Tam gdzie w pięknej równinie i przez małe pole,

5465

Tak barzo Zaporożec Turków w oczy kole;

Tam póki pogan sieką i namioty krwawią,

Póki łupem nieszczęsnym naszy się nie bawią,

Póty ci uciekają i by chcieli byli

Szczęścia zażyć zwycięzce, więcej by sprawili

5470

Przez ten jeden dzień, niźli przez czterdzieści całe;

Mogliśmy, mogli skrócić dziś Turki zuchwałe,

Już namioty zrucają, już konie od kołów

Biorą, już pędzą stada mułów i bawołów,

KlęskaJuż się wszyscy sowitą[1312] obłowią zdobyczą,

5475

Już w pogańskich obozach imię Jezus krzyczą;

Już do wielkich wezyrów, do agów, do baszy

Wieść przyszła, że już wzięli ich tabory naszy;

Pełno tumultu, pełno na wsze strony trwogi,

Ci się juczą na drogę, ci się grzebą w stogi;

5480

A naszy, nie przestawszy skrzyń i wozów łupić,

Dali czas, ach dali czas, pogaństwu się skupić!

Które gdy ich zastanie na paszy i lepie,

Zajmuje ich rozsypką jak bydło na rzepie.

Kto legł, leży; lecz kto się żywcem dostał w ręce,

5485

W srogim bólu umierał i w okrutnej męce.

A ostatek skoro się łupami obciąży,

Pójdzie w nogi i na swe stanowiska tąży.

I tak ci Zaporowcy, z naszych ciurów zgrają,

Kiedy więcej zdobyczy niż sławy patrzają,

5490

Skropiwszy bisurmańskie swą krwią stanowisko,

Przegrali, uczynili z siebie śmiechowisko.

Już był przed Chodkiewiczem poseł z tak wesołą

Nowiną, że Kozacy z naszych ciurów smołą[1313]

Wzięli obóz pogański, i tylko już z nieba

5495

Łaski bożej, a ludzi na posiłek trzeba.

Z tym śle rączo Sajdaczny do hetmanów, żeby

Żadną miarą kawałka nie upuszczać z gęby,

A zwłaszcza kiedy w polu nie ma ich co bawić,

Niech co rychlej pomogą bisurmanów dawić[1314].

5500

Przerażony na sercu Chodkiewicz w tej chwili,

Pojźry w niebo i widzi, że się słońce chyli;

MuchaNie zda mu się wojsk ruszać już ku samej nocy,

Wpaść w labirynty miasto[1315] niewczesnej[1316] pomocy,

Czując to, co się stało, prorockimi duchy[1317],

5505

Że Kozactwo z ciurami jak na miedzie muchy,

Jako ptacy na zobi[1318], padną na bogatém

Łupie, a Turcy mogą pokrzepić[1319] się zatem;

AniołObroń Boże żałoby z tak nagłej pociechy,

Im barziej słońce piecze, prędzej zmokną strzechy.

5510

Stąd wierzyć, że wodzowie i boży hetmani

Święte mają anioły, którzy niewidziani

W takowych raziech zdrowe dyktują im rady;

Ale i ten może być pisany w przykłady.

Więc, że jeszcze przed swoją na koniu stał broną,

5515

Otoczony dzielnego rycerstwa koroną.

Z serca westchnie i ręce obie w niebo dźwignie,

A łza mu łzę po twarzy gorąca poścignie.

Modlitwa«Twoja chwała, o wielki Stwórco świata! — rzecze,

Gdziekolwiek słońce okiem przezornym zaciecze,

5520

I w niebie, i na ziemi, i na morskiej toni

Na wieki wieczne swego światła nie uroni.

Tobie, cokolwiek na tym podniebnym obszarze

Z prochu wstaje; w twej mocy piszą inwentarze[1320]

Wojny nasze; ty na nich cieszysz, ty zasmucasz;

5525

Ty królów na tron sadzasz, ty ich z tronu zrzucasz,

Ty, jeśli mówić może proch śmiertelnej nędze,

Igrasz, Boże, swą siłą w ludzkiej niedołędze;

Tobą słabi dużeją[1321]; dużych mdli[1322] twa siła,

Co niebo rozpostarła, ziemię zawiesiła,

5530

Którą świat stoi, którą poczekawszy daléj,

I niebo się, i ziemia, i morze obali.

Teraz, o wielki Boże, za takowe posły

Przym[1323] dziękę uniżoną, że tyran wyniosły

Myli się w swej imprezie[1324], szwankuje w swej bucie;

5535

Możeć co rość tysiąc lat, a upaść w minucie.

Więc, o jedynowłajco, nad rąk swoich tworem,

Zruć go z pychy do końca z Nabuchodozorem[1325],

Nasyć go tej ohydy, niechaj tymi pęty

Brzęczy, które zniósł na nas; niech trawę z bydlęty

5540

Pasie, kto się śmie równać, krwią bywszy i ciałem,

Z tobą, Bogiem wszechmocnym, wiecznym, doskonałym!

Spraw należytą sobie cześć garścią swych ludzi,

Której żaden czas i wiek żaden nie wystudzi;

Zruć tę sprośną bestyją, co śmie dźwigać piętę

5545

Ku niebu, na cielesnych wszeteczeństw ponętę

Świat łudząc; skrusz jej rogi, a schyliwszy grzbieta,

Zdepc, niech twej czci nie kradnie z Turki Mahometa!»

Tak się modlił Chodkiewicz; a ogniste słonie[1326]

Zachodzi i w głębokim morzu znowu tonie.

5550

Idzie na wczas co żywo; wszytkich noc ogarnie;

Już lampy i wieczorne pogasły latarnie;

Sam tylko Osman nie spi, płacze, biada, nuci;

Wstyd go samego siebie, że się tak poszpoci;

Ze sromotnie uchybi przodków swoich sławy,

5555

Coraz to gorzej miasto szwankuje poprawy.

Na toż przyszedł trud jego i tak trudne drogi?

Późno w głowie muftego[1327] rozbiera przestrogi[1328];

Widzi, że nic tak mocno na świecie nie stało,

Żeby się od słabszego wywrotu nie bało.

5560

Sto lat twardy dąb roście, a jednej minuty

Ostrą ścięty siekierą przychodzi do zrzuty.

Żadna rzecz najwyższego dojść nie może szczytu,

Gdzie by mogła mocno stać; żadna rzecz dosytu

Nie ma, i skoro w górze swej stanie nadzieje,

5565

Też ją koła, też nazad cofają koleje;

Ale sporzej: bo gdzie się człek piął przez półroka,

We mgnieniu, że tak rzekę, na dno spadnie oka!

Widzi onych rycerzów i waleczne chłopy,

Których ręką ostatek wziąć miał Europy,

5570

Z których ręku, nie polskie, ale ziemie całéj,

Jego cesarskiej skroni laury czekały,

Gdy sromotnie przed chłopstwem i naszymi ciury,

Przez swoich się namiotów wywracali sznury,

I by ich nie ciemna noc zachowała w mroku,

5575

Trudno by się wysiedzieć mieli i w tłomoku.

Tak duma smutny Osman i nie zmruży oka

Całą noc; wstyd go srodze, że spadł z tak wysoka,

Gdzie serca niesytego wyniosły go buje[1329].

A już dniowi ciemna noc świata ustępuje.

5580

Skoro ją z nieba słońce promieniste spłasza,

Chodkiewicz też kolegów do rady zaprasza,

Gdzie dalszej wojny progres[1330] dawszy do uwagi,

Powie, że zbyć nie może z serca swego zgagi[1331],

Nie może znieść z imienia polskiego ohydy,

5585

Dokąd się w polu z tymi nie spróbuje Żydy,

Dokąd Marsem otwartym, puściwszy się ściany

Obozowej, nie spatrzy[1332] fortuny z pogany;

Bo jeśli dłużej będziem w tym leżeć rosole[1333],

Skoro wojsko zgłodzimy, nie będzie z kim w pole;

5590

I tych, którzy u Brahy niepotrzebnie ślęczą,

Ruszyć, niech w obóz wnidą, niech się z nami zręczą[1334].

Tak rozumiał Chodkiewicz, ale na to zgody

Nie było, żeby Polskę w niepewne zawody

I jej zdrowie, jakoby gołego na zyzie[1335],

5595

Stawiać na niestatecznej fortuny decyzie[1336].

Czego żałować możesz, a poprawić wiecznie

Nie możesz, na wątpliwy los nie każ bezpiecznie.

Na to jednak zezwolą, żeby ci, co w Brasze

Na załodze[1337] leżeli, weszli w szańce nasze;

5600

Drudzy radzili w nocy, kiedy spią poganie,

Wywieść wojsko z obozu i uderzyć na nie;

Ani tam straż, ani tam posłuch[1338] chodzi w pole,

Tak bezpieczni w obozie, jako i w Stambole,

W liczbie wielkiej ufają, trzymając to o niéj,

5605

Że ich i w nocy samym pozorem obroni;

Więc nim się ci obaczą, nim ze snu rozmarzną[1339],

Naszy ich jak baranów nakolą i narzną,

Ani się będą mogli skupić ani sprawić[1340]

Ani w cieśni gotowym Polakom zastawić.

5610

Ciemny ich mrok i nagły strach porazi, bo się

I we dnie, nie rzkąc[1341] w nocy, nie znają po głosie;

Turcy, Grecy, Arabi i Murzyni czarni

Różnym mówią językiem; chybaż przy latarni

Będą się poznawali, a skoro ta zgasła,

5615

I z twarzy się nie będą mogli znać, i z hasła.

W janczarach ich potęga zawisnęła, i ci,

Dosyć ich mało było, na poły wybici.

Dzida pieszo nie służy; nie dosiędą koni;

Czy by siodła, czy suknie wprzód macać, czy broni?

5620

Co wiedzieć, gdzie się udać wypadszy z pościele,

Trudno poznać, gdzie swoi, gdzie nieprzyjaciele;

Żadnej tam gotowości, już to rzecz jest pewna;

Żadnej nie masz przestrogi; spią wszyscy jak drewna.

Z czym nam się ofiarują, nie lutując[1342] pracy,

5625

I chcą chętnie przodować Polakom Kozacy.

Działa naprzód ubiegą i nic nie opożdżą[1343],

Gdy je albo obrócą, albo je zagwożdżą,

Razem sterty zapalą i z beczkami prochy

I tym ogniem strwożone zaślepią pieszczochy.

5630

Tedy łby rozespane dźwignąwszy od betu,

Mają naszym żołnierzom dotrzymać impetu?

Przed którymi choć we dnie, choć w polu, choć w kupie,

Pierzchają, i trup pada sromotnie na trupie.

Nie żelaza, nie ognia, ale w swym obozie

5635

Głosów polskich nie zniosą, i aż na przewozie

Oprą się Donajowym, gdzie i promu chybią,

Kiedy ich tam dogonią i naszy ich zdybią.

Już niemal wszyscy na to stosują swe wota[1344]

Prócz Chodkiewicza; jemu nocna się robota

5640

Nie podoba, inaczej od inszych rozumie:

W dzień się chce bić, w nocy kraść wygranej nie umie.

Dał potem i racyje[1345], że ciemności nocne

Tak nieprzyjacielowi, jako nam pomocne.

Wprzód się pytać, niźli bić; a nuż ów uprzedzi,

5645

Poznawszy go po głosie, miasto odpowiedzi?

Noc oczy, uszy weźmie wrzask, że wodzów ani

Znaków obaczą; a to kto im, proszę, zgani,

Kiedy zwykłym łakomstwem, dla samej rabieży[1346],

Wojsko się po tureckich obozach rozbieży?

5650

Albośmy nie widzieli wczora przed wieczorem,

Choć we dnie, choć pod starszych i wodzów dozorem,

Że ledwie weszli w obóz, padli jak na ledzie

Na łupie, a mężniejszy zginęli na przedzie.

Jeszczeż to jakokolwiek hołocie ujść maże,

5655

Ale polskich żołnierzów obroń, mocny Boże!

Kozacy naprzód pójdą? Ci-ć to, że zdobyczą

Wszytkie zyski i sławę, i korzyści liczą,

Zaraz srebro łakome zeżmie[1347] serce chłopu.

Kto wie, jeśli gdzie rowu nie masz i przekopu?

5660

Kto ręczy, że spią wszyscy, że nie masz zasadzki?

Zawsze zdradzie podległy nocy i omacki,

I pomóc, i zaszkodzić w obie mogą stronie[1348],

A przecie zwykle mniejszą większa kupa żonie[1349],

Ile[1350] w mroku; bo we dnie jedna mężna ręka,

5665

Gdy widzi, kogo bije, stu tchórzów ponęka.

Lepiej, rzecze, mym zdaniem, zabawić się wałem,

Gdy się wam nie zda, z nimi szykiem potkać całém

I bohatyrskim trybem, nie w noc, nie ukradkiem

Zwyciężyć, ale jasne słońce mając świadkiem.

5670

Starych szańców poprawić, nowe suć[1351], gdzie trzeba,

Aza nam zdarzą lepszą okazyją nieba

I czego dziś szukamy, samo w ręce wpadnie;

A ci swoim ciężarem będą, da Bóg, na dnie!

Tu się rada rozeszła; poganie też cięgą

5675

Tak znaczną ochrostani[1352], do czasu ulęgą,

Żałosną nader sprawę, rzecz sromoty pełną,

Wspomni Muza; trudno słów uwijać bawełną,

Trudno milczeć, kędy się prawdę pisać rzekło,

Co na naszych brzydki grzech i hańbę wewlekło.

5680

Naonczas, gdy Polacy minęli Dniestr bystry

I Osman też już przebył z Donajem Sylistry,

Wielkie ludzi wołoskich zgarnęło się mnóstwo,

Opuściwszy majętność i dom, i domostwo,

Żony tylko a dzieci, a co droższe sprzęty

5685

W taką burzą, w tak straszne wywieźli odmęty.

Wolą się pod fortuny naszej cieniem tulić,

Niźli szable z pogany na chrześcijan spólić[1353];

Wolą cierpieć głód, niewczas, zimno, poniewierki,

Wyglądając w tym polu obojętnej bierki[1354]

5690

Marsa krwawego; wolą na ostatek ginąć,

Niż się wiecznie w pogańskiej niewoli ochynąć[1355].

Więc pod górą, na której zamek stoi stary

Chocimski, ubożuchne rozbiją kotary[1356],

Czekający o wodzie i suchara skórze

5695

Dekretu, jaki o nich napisano w górze;

Bo dla[1357] ubóstwa, które zwykło cnocie wadzić[1358],

Nie mogli się nikędy do miasta wprowadzić.

KłamstwoKtoś, ale nie możono dopytać się, kto by

Był tym ktosiem, chociaż go wszelkimi sposoby

5700

Szukano, człek bezbożny i zdrajca wierutny,

Głos po naszym obozie rozsiał tak okrutny,

Że hetman z komisarzmi w skrytej zawarł radzie

Wyciąć Wołoszą, co nam tu siedzi na zdradzie;

Bo ledwie co pomyślim, wszytkiego docieką,

5705

Wszytko przez pobratymy do Turków wywleką;

Żaden fortel nie płuży[1359], żaden do efektu[1360]

Nie przyjdzie; więc tych frantów zgolić bez respektu,

Wyjąć węża z zanadrza i tę wesz z kołnierza.

Takie echo kiedy się po wojsku rozszerza,

5710

Zaraz i wódz gotowy z tejże wyszedł kuźni.

Tedy wszyscy ciurowie i pachołcy luźni,

Wiedząc, że grzech takowy bez pomsty uchodzi,

Im się nań większa kupa, większa liczba zgodzi,

Wprzód się schodzą na bazar[1361], gdzie zażywszy gochy[1362],

5715

Bieżą znosić hultaje — niewinne Wołochy,

Którzy Polaki widząc i swoje patrony,

Do żadnej się chudzięta nie biorą obrony.

Rzucą szable na ziemię tym katom pod nogi;

Nie wiedzą, przez co padli na tak straszne wrogi[1363];

5720

Nieba, ziemie i wszytkich związków ludzkiej wiary

Wzywając, o przyczynę pytają tej kary.

Bogiem świadczą niewinność; toż przez wszytkie względy,

Przez spólnej chrześcijańskiej religiej obrzędy

Płaczą, żebrzą litości, proszą krótkiej zwłoki,

5725

Żeby łzami podobno ruszyli opoki;

Jeżeli już umierać muszą od ich ręki,

Żeby dzieci i małe obłapili[1364] wnęki[1365].

Ale serca stalnego, zakamiałych[1366] uszu

Nie ruszą; na zmyślonym skoro karteluszu[1367]

5730

OkrucieństwoDekret w rzeczy[1368] hetmański herszt onej gawiedzi

Przeczyta, toż do mordu! Strumieniem się cedzi

Krew niewinna tych ludzi; niebiosa przenika

Żałosny krzyk i tronu boskiego się tyka;

Pomsty woła; lecz na to wszytko hultaj głuchy,

5735

Jeden wzajem drugiemu dodawszy potuchy,

Siecze, rąbie bezbronnych; kole, kędy może;

Nie dba na płacz, na modły, owszem gorzej sroże.

Skoro wytnie mężczyzny i położy śniatem[1369],

Na białą płeć i starców obciążonych latem

5740

Wywrze ślepą wścieklinę; jakby nieme głąbie[1370]

Równo dziady z babami w krzywe karki rąbie;

Na łeb drugich zrucano z chocimskiego mostu,

Kędy już ani maści, ani żywokostu[1371]

Potrzeba, bo każdy z nich nie bywając na dnie,

5745

Po hakach[1372] się w kawałki roztrzęsie szkaradnie.

Dziewki, biednych rodziców nieszczęśliwa piecza[1373]

(O jakoż często błądzi opatrzność człowiecza,

Kiedy znika nieszczęściu, nierówno go głębiéj

Ślepy strach w niespodziane nagania przerębi),

5750

I te się przed pogaństwem ukrywając z świętą

Czystością, padły dzisia na żądzą przeklętą

W oczach ojców i matek, albo na umarłem

Ich ciele postradały czystości i z garłem.

Tak więc owca, gdy do psa przed wilkiem uciecze,

5755

Na myśl jej to nie padnie, że się i pies wściecze;

Tak bojąc się nieboga wilków i niedźwiedzi,

W garło śmierci i swojej wlazła samojedzi[1374].

Oddzierano od piersi niemowiątka ssące

I bez wszelkiej litości, na co matki drżące

5760

Z okrutnym serca bolem poglądać musiały,

W drobne kęsy o twarde roztrącono skały.

Pełno krwie, pełno wszędy konających stęku.

Godna robota wierę[1375] chrześcijańskich ręku!

Na koniec się w posoce uszargawszy po pas,

5765

Zostawują trupy psom i krukom na opas,

Zrabują, co tylko jest, i pełni korzyści

Wracają, jakby Turka znieśli, chłopi czyści!

Wina, KaraRzecz tak haniebną skoro Lubomirski słyszy,

Wszytkim milczeć rozkaże i chce to mieć w ciszy;

5770

Niechaj Chodkiewicz sprawy tak szkaradej[1376] nie wie,

Gdyż by na miejscu umarł bez wątpienia w gniewie

(Kolerze[1377] był podległy starzec ten z natury);

Pewnie by do jednego kazał wiesić ciury.

Tak mówił Lubomirski i sam nie bez gniewu

5775

Każe z nich kilkunastu wnet przysądzić drzewu,

Przy licu na gorącym porwanych terminie[1378];

Aleć nie wyrównała ona kara winie;

Aż sam Bóg, sprawiedliwy w krótkim czasie sędzi,

Słuszną plagą krzywdę swą, owych krew opędzi.

5780

Sroższym być podczaszemu sędzim należało,

Żeby po nim dekretu już nie poprawiało,

W tak jawnej krzywdzie, niebo; najmniej by nie zgrzeszył

Największą surowością; ale się pospieszył

K'woli Chodkiewiczowi, żeby go nie ranił

5785

W serce; prędko i cicho tak srogi grzech zganił.

O jednę w Rzymie głowę czterysta głów legło,

Żeby tylko zabójcę w tym rzędzie dosięgło,

Kiedy się wszyscy przeli; bo wielkie przykłady

Bez niesprawiedliwości nie bywają rady.

5790

Nic to pomście za taki eksces nie przeszkadza

Do słuszności, choć tam co krzywdy się zawadza.

Osman też, skoro kilka dni minie tej burzy,

Znowu się na umyśle miesza, znowu żurzy[1379],

Wracając do pierwszego serce swe uporu,

5795

Chce Kozaków koniecznie wykurzyć z taboru;

A widząc, że ci mocno dzierżą swe osiedle,

Każe z góry obozu część ruszyć i wedle

Kozackich wałów ciągnąć na płaskie równiny.

Lecz nalazł bies sąsiady, trafił przenosiny,

5800

Bo Zaporowcy, dobrze znając tych rycerzów,

Tylko sobie na szańcach podniosą kołnierzów,

I w tę stronę nośniejszych przetoczywszy działek,

Ochotnie grać pomogą dla zabawy gałek;

Abo czym sąsiadowi sąsiad zwykł wygadzać:

5805

Dadzą ognia, i poń się nie trzeba przechadzać[1380].

Lecz nie tu jeszcze stanął; czegoś głębiej siąga

Osman głową, gdzie indziej wszytkie myśli sprząga,

Żeby nas choć przez nogę[1381], gdy nie może jawnie,

Pokonał, o tym radzi z swoimi ustawnie[1382].

5810

Więc opryszków podolskich kilkunastu złotem

Przekupi, i przysięże, że więcej da potem,

Żeby mogli założyć ognie w nasze sterty.

Nie cesarskie zaprawdę tak szpetne oferty!

Prawda, żeśmy się Rusi nie strzegli łakoméj;

5815

W obozie też pełno sian, pełno było słomy;

Mógłby czego narobić, ten, co mieszki rzeże.

Nigdy szwanku nie uzna[1383], kogo sam Bóg strzeże:

Bo jeden z tych najmitów, z Rzepnice wsi rodem,

Wpadł Kozakom w garść, kiedy przed słońca zachodem

5820

Skradał się do obozu; siarczane też knoty

Wydały niecnotliwe myśli i roboty.

Potem widząc, że pójdzie na gorętsze pytki[1384],

Że mu pewnie popsują na abuchty[1385] łydki,

Cisnął złoto i wszytkich towarzyszów wydał,

5825

Których się Osman na to najmować nie wstydał,

Przyznał się do wszytkiego, co im dał we złocie,

Co im więcej po takiej obiecał robocie.

SprawiedliwośćOdtąd pod garłem w obóz zabroniono Rusi,

I siła ich niewinnie ginęło; bo musi

5830

Cokolwiek się przymieszać niesprawiedliwości,

Gdzie, jakom rzekł, o przykład wielkiej idzie złości.

Więc otrąbią surowo, żeby razem z hasły

Wszytkie ognie w obozach i w bazarach[1386] gasły.

Wielkiego Osman żalu i sromoty zażył.

5835

Tedy monarcha świata kraść się już odważył,

On, co się obiecował zaplwać i zaciskać!

Co gorsza, gdy nic nie mógł i tą drogą zyskać,

Że słabe ma żelazo, ogniem jako pczoły[1387],

Lecz kradzionym, wojować chce nieprzyjacioły.

5840

Jeszcze patrzał pryncypał na swoje najmity,

Gdy po palach wisieli, jakby rzekli: i ty

Godzieneś z nami pala, szubieńce i knotu;

Bo ich dobrze widzieć mógł poganin z namiotu,

Kiedy się naszy takim mieszają rozterkiem,

5845

Weweli, co był dawno przyjechał z Szemberkiem,

Tęskni w zamku chocimskim, a skoro postrzeże,

Widząc z wysokiej, co się w polu działo, wieże,

Że Polacy jak żywo o pokój nie proszą,

Że Turków na każdy dzień biją, wodzą, płoszą,

5850

Śle często do hetmana, żeby mógł z odpisem

Do wezyra odjechać; ale umiał z lisem

Chodkiewicz; więc skoro czas upatrzy po temu,

Każe z zamku przed sobą stanąć Wewelemu.

«Kiedyć się — rzecze — bracie, przykrzą mury nasze,

5855

Wolno i dziś w boży czas pod swoje szałasze!

Do wezyra nie piszę w ustawicznej wrzawie,

I czas mi trudny nie da, i nie masz co prawie;

Ustnie mu zdrowia życzę, a jeśli chce szczerze,

Jako powiadasz, z nami zawierać przymierze,

5860

Nie gardzimy; w oboje gotowiśmy razem:

Lub piórem wojnę kończyć, lub ostrym żelazem».

«I ode mnie się pokłoń, Lubomirski przyda,

Niech z nami jawnie idzie, niech nie grzebie Żyda[1388];

Raz pokojem, a drugi obsyła nas mieczem;

5865

My jako pokojowi, tak wojnie nie przeczym.

Niech nie skacze jak sroka od strzechy do drzewka.

Nie poszła ta ślepemu Hussejmowi siewka[1389],

Co nam łzami cesarskie myć kazał napiętki,

Żebyśmy mieć do domów powrót mogli prędki,

5870

Jeszcze haracz postąpić; a toż on je ziemię,

A my jak psów bijemy bisurmańskie plemię.

Jeśli wystać[1390] a targiem chce z nas co wziąć potem,

Niechaj głowy daremnym nie trudzi kłopotem.

Rychłej mu włosy spadną z opleśniałej brody,

5875

Niż go takie potkają na tym miejscu gody.

Szczodry krwią, lecz nie swoją, radby cudzą łapą

Grzebł kasztany z popiołu, malowaną kapą

Grzbiet odziawszy; gdy drugich łupią, woli czekać,

Patrząc przez perspektywę, jeśli już uciekać.

5880

Ale tak, jeśli nie tchórz, tu na bliskiem błoniu,

Jeśli chce pieszo, jeśli czekam go, na koniu,

Na ostrą-li kopią, na pałasz-li goły,

Przy nim brak[1391]; wszak z rycerskiej wyzwolony szkoły!»

Z tym odjechał Weweli. a Mars jako znowu

5885

Przypada do stalnego na ciało okowu.

Na cóż darmo czas trawić? I żołnierz zalega

Pole, i stradna[1392] jesień o zimie przestrzega.

Wojny chocimskiej część szósta

Między naszym obozem a kozackim wałem

Lermunt się oszańcował z swoim pułkiem całém;

5890

Przydał[1393] Węgrów do niego litewski marszałek

I książę na Zasławiu, i Jelski; i działek

Polnych tam kilka weszło; a gdy nowe cwykle[1394]

Osman w polu obaczy, naprzód każe zwykle

Straszne toczyć machiny i z odległych krzaków,

5895

Żeby ich nie odbito, strzelać na Kozaków

Ale bez wszelkiej szkody; na Denoffy potem

Ogromnym niespodzianie uderzy obrotem.

Gdy Lermunt z pomienioną tych panów piechotą

W bok ich sparzy, musieli umykać z sromotą[1395],

5900

Że się darmo o one kusili reduty.

A wżdy przecie humoru nie tracąc i buty,

Palą z dział przeciw samej Lubomirskiej branie,

Dosyć z bliska, bo naszy kule po majdanie[1396]

Zbierali, a co większa, tak szkodliwe wióry

5905

Przenosiły i namiot, w którym leżał chory

Królewic; więcej szwanku w ludziach ani w bydle

Nie było. Stał Gliniecki na tym prawie skrzydle,

Trzymając straż placową, wódz usarskiej roty;

Tego skoro siekane namacają gloty[1397],

5910

Skoro zginął Jarczewski towarzysz i koni

Kilka padło w szeregach, na bok się kęs skłoni.

Turcy też oglądawszy wkoło nasze wały,

Do swego się obozu wrócili i z działy.

Nazajutrz, skoro Tytan[1398] kraje obiegł spodnie

5915

I nad tym horyzontem swe zażegł[1399] pochodnie,

Co żywo się do robót, i Mars też swych ludzi

Ze snu do krwie, do zbroje, przez trąbę obudzi.

Śmierć z kosą na musaty[1400]; nieszczęśliwa Parka

Niejednemu zbiegłego dotrząsa zegarka.

5920

Rozkazał był Chodkiewicz, tocząc obóz zrazu,

Wały sypać nakoło, lecz jego rozkazu

Nie słuchali rotmistrze pieszy, choć im w sznury

Rozmierzył; jeżeli też począł dłubać który,

Do połowy nie skończył, że na cztery stopy

5925

Wgłąb i wszerz tylko były one ich okopy;

Niepodobna[1401] się im rzecz zdała, żeby nagi

Poganin miał przyść kiedy do takiej odwagi,

W wiotkie suknie i w cienkie ubrany koszule,

Narażać się na ognie, na strzelbę, na kule.

5930

A ci skoro okrzykną Lubomirską bronę[1402],

I wszytkie nasze siły zgarną w tamtę stronę,

W skok uczynią rewoltę[1403], a zbiwszy obrońce,

Lotnym wpadną piorunem na wspomnione szańce[1404],

Sladkowski i Życzewski tamtej ściany strzegli,

5935

Oba pieszy rotmistrze, oba razem legli;

I chorągwie, i ludzi z ohydą szkaradną

Stracą; nie przestrzegli ich Turcy, kiedy spadną;

Bo gdy nie jak w obozie, nie jako na wojnie

(Ledwie by tak w swym domu uszło żyć spokojnie)

5940

Poczynają, ni warty, ni strzelby gotowéj

Mając, spali w kotarach[1405] pod czas południowy.

Piechota też część spi, część na wale się iszcze,

Choć Turków pełne pole, choć ich bies opiszcze,

Zimne w budach muszkiety, szable zzasychały;

5945

Dosyć kiedy chorągwie powtykali w wały.

Tak gdy się ubezpieczą, bez wszelkiego wstrętu[1406]

Wsiędą na nich i wytną poganie do szczętu;

Chorągwie wezmą, a łeb od każdego trupu

Oderzną, dla pewnego u cara okupu,

5950

Jakoby nie hajduki i podłe usnachty[1407],

Ale co najprzedniejszej naścinali szlachty.

Już Turcy tryumfują, nie czując odporu;

Już głębiej do polskiego biorą się taboru;

Już i insze piechoty tak straszną rubieżą[1408]

5955

Strwagane uciekają i od szańców bieżą;

Aż Sieniawski, który straż w placu trzymał dniowym,

Przypadnie i wracać się każe zbiegom owym;

Wraz, kędy się pogaństwo suło[1409] jako z kadzi,

Długie złożywszy drzewa, o bok im zawadzi,

5960

Jednych dzieje[1410], a drugich tnie ostrym pałaszem;

Tymczasem huknie trwoga po obozie naszém.

Larmo[1411] głosi co żywo, już wiedzą hetmani,

Że dwa rotmistrze z ludźmi już w pień wyścinani.

Rad[1412] by z dusze do tego przybył zamieszania

5965

Podczaszy; lecz się i sam z pogaństwem ugania,

Które nań tym bezpieczniej, tym śmielej naciera,

Że się drugie już w naszych szańcach rozpościera;

Więc żeby nic i tamci nie mieli przed niemi,

Uderzą na Wejera siłami wszytkiemi.

5970

Osobnym się był wałem Wejer oszańcował

Który mu Niderlanczyk Apelman budował,

Dziwnie dobrą robotą wedle nowej rezy[1413].

Ten gdy nieprzyjacielskiej postrzeże imprezy[1414],

Że nań godzi, nie każe swoim się wychylać,

5975

Nie każe by najbliżej do poganów strzelać,

Tylko w garści gotowe trzymając muszkiety,

Czekać, rychło wał wezmą i miną sztakiety.

Jakoż przytarł tą sztuką Wejer ich rozpusty,

Bo Turcy rozumiejąc, że to już szańc pusty,

5980

Że go bez krwie dostawszy swoimi osadzą,

Jakby na gotową rzecz, tak się weń prowadzą.

Więc ledwie łby podniosą, ledwo się ukażą,

Dadzą im Niemcy ognia i nazad ich zrażą.

Toż skoro w nich napoją piki i sztokady[1415],

5985

Im się mniej Turcy takiej spodziewali zdrady,

Tym ich więcej zginęło, tym sprośniej uciekli,

A Niemcy ich jak bydło gnali, kłuli, siekli

To ci tak; lecz i owi, co poczęli złotem

W naszym pisać obozie, zamazali błotem;

5990

Bo gdy się urzynaniem głów hajduczych bawią,

I te błaznowie stracą, i więcej nie sprawią.

Sypie się ze wszytkich stron żołnierz zajuszony[1416],

Konni w pole, a pieszy do wałów obrony;

Już w sprawie[1417] regimenty na majdanie[1418] stoją,

5995

Już wstręt mają poganie, już więcej nie broją,

Już ich nazad[1419] przez one tułowy bezgłowe

Młódź sarmacka za wały żenie[1420] obozowe

I gęstymi przyległe ścieląc pola trupy,

Zrażą Turkom przed skokiem nienadane hupy[1421].

6000

Uciekli i sromotnie naszym dali tyły[1422],

A świeże rany dymem powietrze kurzyły.

Nie przeto Osman smutny, nie przeto truchleje;

Owszem dziś obumarłe obczerstwia[1423] nadzieje.

GłupotaO marność, o nikczemność wszytkich myśli ludzkich!

6005

Bo gdy ujrzy na kupie tylo łbów hajduckich,

Dwie chorągwie tak wielkie, jeszcze słyszy przytém,

Kiedy każdy o swoim powiada zabitym

Że ten był senatorem, ten był wojewodą,

Ten rotmistrzem (i błazna łacno[1424] w pole wiodą;

6010

Zgoła żadnej tam głowy nie zabito prostéj,

Lecz same urzędniki, grofy i starosty)

Wszytkiemu jako dziecię we trzech leciech wierzy

I już głupi sercem, swej pociechy nie mierzy.

Tedy owych osypie złotem przy pochwale,

6015

A te łby każe rzędem powtykać na pale.

Jeśli mu się dostanie jeszcze więzień który,

Każe poznawać, kto był, z twarzy i z postury[1425],

Albo jeśli też kiedy z łuku sobie strzela

Dla zabawy, inszego już nie szuka cela.

6020

Jeszcze dzień był, jeszcze się nad światem nie trzęsła

Rosa, kiedy Chodkiewicz pozrucane przęsła[1426]

Szańców swoich naprawił, do której roboty

Zgarnął wszytkie niemieckie i polskie piechoty.

Zatem słońce zapadło; same tylko zarze[1427]

6025

Świeciły, kiedy spraszać każe komisarze,

Którym to, co ustawnie[1428] w piersiach swoich knuje,

Żeby dać Turkom pole, znowu proponuje;

Żeby wszytkie respekty, wszytkie względy minąć,

W Bogu ufność położyć i raz się ochynąć[1429];

6030

Już nam ludzie nużnieją[1430]; już prochu z ołowem

Nie staje[1431]; o królu coś słychać aż za Lwowem,

Który nim z szlachtą stanie nad dniestrowym brzegiem,

My będziem konie karmić, będziem strzelać śniegiem;

Co gorsza, siła[1432] chorych, siła się wykrada;

6035

Leda sobie przyczynkę do Kamieńca zada,

Tyleż Borysa[1433] widać, i by ich nie trzymał

Dniestr, by ich i za Dniestrem Tatarzyn nie imał[1434],

Ledwie byśmy przy trzeciej części już zostali.

Więc pyta, co by radzić? Co z tym czynić daléj?

6040

Wszytkie zniosszy racyje, na końcu też powie,

Jako stary, Chodkiewicz, i jakie ma zdrowie.

Nie zda się komisarzom iść do tej rozpaczy,

Z pospolitym ruszeniem króla czekać raczéj.

Dopieroż gdy tak wojsko nużne[1435], nieochotne,

6045

Czego jawnym dowodem ucieczki sromotne;

Boga kusić nie życzą i wątpliwej kości[1436]

Wierzyć[1437] zdrowia i drogiej Ojczyzny całości.

LekJeszcze im tak strasznego nie trzeba syropu,

Po którym zaraz ożyć albo umrzeć chłopu;

6050

Municyją Kamieniec może nas posilać;

Puszkarzom[1438] też zakazać bez potrzeby strzelać;

Szańc nad mostem usypać, a kto nie pokaże

Twej kartki, niech nikogo nie puszczają straże;

Obóz dokoła zawrzeć[1439], a tymczasem znowu

6055

Chyżo posłać rączego do króla ku Lwowu.

I poganin ci sobie już tę wojnę przykrzy,

Niedługo ten miech sklęśnie; prędko się wyikrzy[1440];

Kiedy co dzień, jak wiemy, ostatnią potrzebą

Przyciśnieni, wozami po lasach się grzebą;

6060

Wytrzymać im, niechaj się jeszcze szturmem bawią;

Zdarzy Bóg, tylo tylko, co i dotąd sprawią.

Tu się z rady rozeszli, a że już ciemności

Padły, blachem[1441] zgniecione rozprostują kości.

Aż Palczowski z królewskim listem jedzie, prawie[1442]

6065

Na dobie[1443]; toż się znowu zejdą ku tej sprawie,

I ten, skoro krótkimi swą posługę słowy

Zaleci, powie: «Król, Posłaniecże król zabawiał się łowy,

I właśnie szczwał zająca na Szczerzeckim chroście,

Kiedym mu list oddawszy, to oznajmił, coście

6070

Kazali; ten w skórzane skoro pludry włoży,

W drugą zaraz ogary dolinę założy[1444].

Jam też jechał do miasta, zbieganego szkapy[1445]

Nie chcąc przy nim mordować za psy i herapy[1446];

Mrokiem wrócił do Lwowa i nazajutrz rano

6075

List mi ten do gospody odźwiernym przysłano.

Wojska ma trzykroć więcej, niż my, pode Lwowem,

Z którym spi do południa, potem bawi łowem;

Że mię ni-ocz nie pytał, jam też nie brał czasu;

Wsiadłem na koń, schowawszy list do szabeltasu[1447];

6080

Iżem jednak zrozumiał z tamtych panów mowy,

Tęsknią i woleliby niewczas[1448] obozowy,

Niż się włóczyć za królem k'woli onej sarnie,

Nieoszacowany czas utrącając marnie».

Na taką relacyją, ruszywszy ramiony,

6085

Westchną wszyscy; Sobieski list on[1449] otworzony

Przeczyta, gdzie się Zygmunt z ich powodu cieszy

I do nich, jak najprędzej będzie mógł, pospieszy,

We stu przeszło tysięcy komunnego[1450] wojska,

Z Polski od Międzyrzecza, z Litwy od Bobrójska,

6090

Byle przyszły powiaty; jakoż jest nowina,

Ze ich świeżo widziano gdzieś koło Lublina;

A co piszą o żywność, prochy i ołowie,

Jest dostatek wszytkiego, byle było zdrowie.

Pojźrą owi po sobie, toż kiwnąwszy głową,

6095

Wyprawują Jarzynę z legacyją[1451] nową;

List, KrólWypisują, jaka jest rzeczy naszych postać,

Ze trudno tak niezmiernej potencyi[1452] sprostać

Tą garścią, którą bardziej nużą niedostatki

Żywności, niźli Turcy; lecz i tę na jatki

6100

Mięsne wyda sam Zygmunt, kiedy mu psie gony

Milsze niż sława dobra, niż całość Korony,

Niźli syn; przynajmniej ten niech ma respekt jaki,

Jeśli wzgardził koronę, sławę i Polaki.

Tędy dnia i rannego nie czekając świtu,

6105

Puścił cugle końskiemu Jarzyna kopytu,

Którego we stu koni prowadzi konwoju

Do Kamieńca, dla ordy zerek[1453] i rozboju.

NocA już wszyscy śpią, wszytkich sen zasypał makiem,

Gdzie jedni przyszłe rzeczy figuralnym znakiem,

6110

A drudzy przeszłe widzą; choć człek zmruży oczy,

Albo to albo owo na myśl mu się toczy

Ale skoro nad światem dźwignie głowę szumny

Tytan[1454], herkulesowe minąwszy kolumny,

Skoro ziemi i wszytkim rzeczom postać wróci,

6115

Pełen Osman nadzieje, wrzeszczy, zrzędzi, kłóci.

Całą noc mu się marzy, a on do swej woli

Giaurów ostrą bronią rzeże, ścina, goli;

A ilekroć się ocknie, każe warty pytać:

Rychło-li się dzień wróci? Rychło będzie świtać?

6120

Zda mu się, ze noc roście[1455], i co oczu przetrze,

Każe echem grubych trąb zagłuszać powietrze;

Każe w pole wychodzić wojskom, ale wprzódy

Tym, co same ścinali wczora wojewody.

Obyż setną część nasz król miał w sobie tej chęci,

6125

W godniejszej by po dziś dzień zostawał pamięci!

Znał Chodkiewicz Osmana i co się weń wlewa,

Że jako prędko płacze, tak też prędko śpiewa;

Jako lada przeciwnym wiatrem się uśmierzy,

Tak kiedy po nim wionie, zaraz buje[1456] szerzy.

6130

I dziś pewnie sukcesu wczorajszego zechce

Spróbować, bo nie wytrwa, bo go w serce łechce.

Tak Chodkiewicz prorockim kiedy duchem wróży,

Każe się mieć na pilnej ludziom swym ostroży[1457];

Każe trąbić gotowość, poosadzać wały;

6135

Każe u dział puszkarzom przecierać zapały,

Zwłaszcza u nieboszczyka Życzewskiego fosy,

Gdzie wczora Turcy z trupów robili bigosy.

Toż skoro świt[1458], pogańskie zastępy osuły[1459],

Wziąwszy na postrach słonie, wielbłądy i muły,

6140

Wygarnąwszy armatę z taboru na głowę[1460],

Ale tej do Kozaków obrócą połowę.

Tam hołdowne piechoty, tam janczary wiodą,

Kędy w oczy sąsiedzi opłotni ich bodą.

Druga, kiedy robotę będą mieli w domu,

6145

Pewnie, że na ratunek nie pójdą nikomu.

Lecz trafią na gotowych i wezmą odkosza

Janczary, Transylwani, Multani, Wołosza.

Chodkiewicz Sieniawskiego znowu Mikołaja

W placu stawia; sam za nim, jakoby z przyłaja[1461],

6150

W piąci u rot kopijnika; z swoją stał na przedzie;

Lewe skrzydło Zienowicz z Opalińskim wiedzie.

Zienowicz był połockim, Opaliński panem[1462]

Poznańskim, że źretelniej rzekę, kasztelanem.

Prawe Sapieha trzyma, z mężnym Rudominą,

6155

Czekając, rychło ku nim poganie się chyną[1463].

Tak rozumiał Chodkiewicz, ani się omylił.

Żeby po wczorajszemu naszym szyki zmylił,

O Lubomirską Turczyn uderzy się stronę,

Gdzie, gdy wszyscy giaurzy pójdą na obronę,

6160

On tymczasem, lecz lepiej dziś przygotowany,

Obnażone z obrońców wczora weźmie ściany.

Już tam dział kilkadziesiąt ordynował wcześniej,

Niechaj ten ustępuje, komu będzie cieśniej.

Jakoż ledwie to hetman do swoich wyrzecze,

6165

Kiedy pogaństwo dzidy wyniosszy i miecze,

Uderzą w tamtę stronę wszytką swoją mocą;

Drudzy na Życzowskiego szaniec się obrócą;

Już miną w jego placu Sieniawskiego czołem,

Gdy Chodkiewicz kilkakroć okrzykiem wesołém

6170

Każe w nich Sieniawskiemu, co może mieć skoku,

Zawadzić i sam razem przybędzie mu z boku.

WalkaWprzód chrzęst tylko i szelest słychać było cichy,

Gdy naszy ławą brali pogaństwo na sztychy;

Żaden swego nie chybi i trzech drugi dzieje[1464],

6175

Że im ciepłe wątroby kipią na tuleje[1465];

Trzask potem i zgrzyt ostry, gdy po same pałki

Kruszyły się kopije w trupach na kawałki;

KrewPełno ran, pełno śmierci; więzną konie w mięsie,

Krew się zsiadła na ziemi galaretą trzęsie;

6180

Ludzie się niedobici w swoich kiszkach plącą;

Drudzy chlipią z paszczeki posokę[1466] gorącą.

Toż gdy przyjdą do ręcznej ci i owi broni,

Polak rany zadaje, Turczyn tylko dzwoni

Po zbrojach hartowanych i trzeba mu miejsca

6185

Pierwej szukać, żeby mógł ukrwawić żeleźca[1467],

A nasz gdzie tnie, tam rana; gdzie pchnie, dziura w ciele;

W łeb, w pierś, w brzuch, gdzie się nada, rąbią, kolą śmiele:

Tak okropnym i Turcy i naszy widziadłem[1468],

Między młotem a między zostając kowadłem.

6190

Co na to z dalszych szyków patrzali i z wału,

Już ledwo w drugim dusza rusza się pomału;

Raz bledną, drugi płoną; raz nadzieja, drugi

Strach im serca okrutny w ciasne wprawia fugi[1469].

Turcy liczbie i ludzi ufają wyboru;

6195

Ciż by mieli sromotę dziś uczynić wczoru[1470],

Czoło wojska całego, którym świeżą skronie

Kwitnęły wiktoryją? Nie boją się o nie.

Naszy zaś garść swych widząc w zastępie tak srogiém

Samym się tylko cieszą[1471] miłosiernym Bogiem,

6200

Który w słabości moc swą pokazuje zwykle,

Że i tu butnych pogan w ich dumie uwikle[1472].

Chodkiewicz, choć go starość, choć go słabość nęka,

Rzekłbyś, że to nie jego głos, nie jego ręka,

Tak swoich napomina, nieprzyjaciół bije;

6205

Gdzie się tylko obróci, lecą głowy z szyje.

Już trzeciego Sieniawski mężny grzeje konia,

Sam krwią przemókł do nici, kiedy nań z ustronia

Spadnie Turczyn dorodny w okropnej posturze[1473]:

A długoż dokazować będziesz, psie giaurze?

6210

Czas by też przestać! A wraz co siły nań przytnie,

Ale cóż? Szabla tylko po szyszaku zgrzytnie.

Chce powtórzyć, lecz przyszło rozstawać się z światem:

Bo mu łeb zdjął i z brodą Sieniawski bułatem[1474].

Tak Sapieha na prawym z Rudominą boku,

6215

Tak w lewym z Zienowiczem Opaliński, kroku

Pomykając, jako więc za staloną kosą

Suwa się chłop roboczy siekąc trawę z rosą.

Mąż z mężem się zderzają; lecą Turcy z łęku[1475];

Pełno wzdychania, pełno konających stęku.

6220

Słyszy to Lubomirski i nie czeka dłużéj;

Jeśli się komu zedrze chciwy chart z obroży,

Gdy go lis polem mija albo zając kusy,

Takie czyni serdeczny Lubomirski susy.

Koń pod nim skaragniady krwawe toczy piany,

6225

Nozdrzem iskry z płomieniem pucha na przemiany.

Zanurzy się w zastępach bisurmańskiej zgraje,

Ręką bije, przynuką[1476] ochoty dodaje,

A skoro już wytrzęsie z gładkich kopij toki[1477],

Pałaszami tureckiej dosięga posoki;

6230

Zamiesza ich jak w kotle, jako w garcu kaszę.

Sam koncerzem[1478] znacznego w oczu wszytkich baszę

Obali. Toż co żywo kole, siecze, rzeże,

Bo Wejer z boku strzela i tyłu im strzeże.

Tam Piotr Lipski Araba upatrzywszy, który

6235

Pod forgą[1479] u złocistej żurawią missury[1480],

Znaczny koniem po rzędzie i jedwabnej kiecy[1481],

Wysokie miał ramiona i szerokie plecy,

Siła broił nad inszych, siłu świata zbawił,

Już i konia zmordował, już się sam ukrwawił,

6240

Sam nam poździ[1482] wygraną, sam bitwę odnawia:

Więc go z boku zajeżdża i nieznacznie zławia.

Postrzegł tego poganin i prosto nań jedzie,

Wprzód go dzidą pomaca, ale się zawiedzie:

Bo obojczyk wytrzymał; toż jako się zbliży,

6245

Chce pchnąć szablą Lipskiego kęs[1483] kirysu niżéj,

Lecz mu raz zmylił i nim Arabin powtórzy,

W piersiach mu bystry pałasz po sam krzyż zanurzy.

Jeszcze się opierają, jeszcze Turcy krzepią.

Na koniec kiedy się w nich z bliska naszy wrzepią[1484],

6250

Pociskawszy chorągwie i stare bonczuki[1485]

(Nie pomogły wczorajsze drugim munsztułuki[1486]),

Ławą wszyscy uciekli, że całymi szyki

Naszy im zaszłapują[1487] prawie za trzewiki,

I co dotąd po piersiach, teraz w grzbiety biorą,

6255

Gdzie im aże do kości naszy skórę porą.

Jeszcze się bił Chodkiewicz; bo sam Osman z góry,

W różne się przetwarzając kształty i figury,

Prosi, żebrze, posiłek śle jeden za drugiém,

Przysięga i nagrodę obiecuje długiem,

6260

Żeby wezyr Husseim placu nie odbiegał;

Choć ten, co się miało dziać, zawczasu postrzegał,

Często się obzierając prostej drogi śledził,

Żeby go do obozu żaden nie uprzedził.

Toż skoro Lubomirski swoich z pola zżenie[1488],

6265

I tam, gdzie jeszcze Turcy stawiają grzebienie,

Krwawe obróci orły, niech klęka, niech prosi

Osman; trudno zatrzymać, kogo strach skomosi[1489].

I Husseim, i wojsko, i one posiłki

Uciekną, dawszy na rzeź sromotne zatyłki;

6270

Niech co chce obiecuje, nic nie zrówna z duszą.

Uciekając samego cara zawieruszą.

Tak naszy zwyciężyli (prawda, nie bez straty),

I Turków aż pod same gonili armaty.

Więc i Kozacy dobre dali im podwiązki,

6275

Kiedy od ich taboru uciekali w trząski[1490],

Bo chorągiew turecką i Siedmigrodzanów

Kikunastu przywiedli wieczór do hetmanów.

Patrzcież cnotę sąsiedzką, patrzcież chrześcijany,

Co z nami kopce sypą[1491], do jakiej odmiany

6280

Przyszli dzisia, że na nas z Turkami się kléją,

Choć wolną od ich hołdu mają prowincyją.

Za naszę-to uczynność, za nasz trud i spezy[1492],

Gdyśmy zbili z Rozwanem Mijala z imprezy[1493],

Co im tyrańską ręką chcieli osieść karki,

6285

Łakomszych przez pozorne[1494] ująwszy podarki;

Tedy wolność krwią naszą kupioną pod władzą,

Żeby cedził krew naszę, Turczynowi dadzą.

On ci to list w Wołoszech przejęty, on robi,

Którym nam wojnę Betlem z pogany sposobi,

6290

Którym mu oczy kłuto nieuważnie potem

(I przypłacił Gracyjan szczerości żywotem):

Wrodzona ludziom wada, chociaż jej nie widzą,

Że gdy kogo obrażą, zaraz nienawidzą.

A toż nam cesarzowi pomoc na Betlema!

6295

ZemstaJeśli kędy przypowieść, tedy tu miejsce ma,

Że zawsze złe niż dobre prędszą ma zapłatę;

Bowiem w pomście zysk mamy, w uczynności — stratę.

Dopieroż Osman postrzegł, czego przez tak długi

Czas nie wiedział do siebie, że człek, jako drugi;

6300

Że wyszedszy z śmiertelnej z ludźmi na świat matki,

Też go, co wszytkich ludzi, czekają przypadki.

Dziś on[1495] humor wspaniały, on umysł nadęty,

W babi płacz i kobiece obraca lamenty;

Płakał i tak się po swych bohatyrach żalił,

6305

Jakby się już tron jego monarchiej walił.

Tedy mu się srodzy lwi przerodzili w tchórze,

Co z nimi za Bałtyckie myślił płynąć morze,

Myślił nie Polszcze samej (dla tej bałamutnie

Pewnie by się nie ruszał), lecz że głowę utnie

6310

Wszytkim państwom giaurskim; że ich w jarzmo wprzęże.

Gdzież są oni rycerze? Gdzież są oni męże,

Którzy mieli z Polaki dokazować figli?

Jeden miał bić dziesiąci, teraz się postrzygli

W bojaźliwe zające; do gęstego chrostu

6315

Przed jednym, wieczna hańbo! ucieka ich po stu.

Tak rzewliwie narzekał, jakoby go ubił,

Osman, zwłaszcza gdy wspomni meczet, który ślubił

Swemu Mahometowi. Wszyscy spuszczą oczy,

Zwieszą karki, bo go ćma starszyny otoczy;

6320

Jakoż jeszcze i razu chłosty tak pamiętnej

Nie wzięli Turcy na tej wojnie obojętnej[1496],

Jako dziś, co i sami z pokornym wzdychaniem

Potem przypominali, gdy się traktowaniem[1497]

W ich obozie bawili naszy komisarze;

6325

Jak wiele, jako wielkich, w dzisiejszym pożarze

Ludzi, z nieogarnioną szkodą Jasnej bronie[1498]

I sławnej solimańskiej monarchiej płonie;

TrupTam prawie kwiat Afryki, Azyej z Europą,

Giaurską, żal się Boże! podeptany stopą.

6330

Znać to było, bo ledwie noc na ziemię padła,

Poznawali przy świecach, brali w prześcieradła

Swych Turcy kawalerów, na wozy przykryte

Kładąc trupów okrzepłych tułowy pobite.

Lecz i naszych beze krwie nie potka wygrana:

6335

Tameśmy połockiego zbyli kasztelana,

Tam nam śmierć Zienowicza ozionęła, kędy

Pogańskie mieszał szyki, gęste targał rzędy,

I przodując Pogoni litewskiego księstwa,

Kędy największa wrzała bisurmanów gęstwa,

6340

Tam się mężną darł ręką, patrząc na przykłady

Serca niezrównanego waleczne pradziady,

W których dziś regiestr wchodząc, takież dzieła w druki

Krwią swą na nieodrodne podaje prawnuki.

Słał mostem trup pogański mąż serdeczny póty,

6345

Aże pod nim szwankował koń dzidami skłuty;

Skoro padł koń, i pan też na ziemię się zważy,

Tu mu zła wstęga głowę z szyszaka obnaży.

Wszytkie nań strzały, dzidy i kiścienie[1499] lecą,

W różne go strony fale bisurmańskie miecą.

6350

KrewBrać się nie da, lecz w ręce mając pałasz goły,

Siekł kogo mógł, z potem krew pijący na poły.

I uciekli poganie, a on między trupem

Tak gęstym stał, sparszy się na pałaszu słupem,

W tureckiej krwi po kostki; takież z niego cewki

6355

Od głowy płyną na dół, jakoby z nalewki[1500].

Dwadzieścia i kilka ran odniósł na swym ciele,

I ciętych, i sztychowych; tak go przyjaciele

Opłakawszy, z życzliwej czeladzi[1501] gromadą

Na gotową lektykę wybladłego kładą.

6360

ŚmierćTrzy dni żył; duszę potem zbawiennym obrokiem

Opatrzywszy, umiera wiecznym jęty mrokiem.

Nie umiera; nie w wiecznym śmierć go mroku kryje;

Nie da mu cnota umrzeć, która wiecznie żyje!

Sześć z swej roty Chodkiewicz towarzyszów traci,

6365

Ale mu to najbardziej serce tarapaci[1502]

Że znak[1503] jego, szczęśliwie z okazyj tak wielu

Wyniesiony, dziś został przy nieprzyjacielu,

Jankowski był chorążym, z którym szkapa w huku

Wziąwszy na kieł[1504], ni jeźdźca słucha, ni munsztuku[1505].

6370

Skoro pana w najgorsze labirynty wprawi,

Tam i zgubi, a Turkom chorągiew zostawi.

Wszytkie ta rzecz przeniosła w Chodkiewiczu smętki,

Stąd śmierć starzec i koniec wróży sobie prędki.

Jakoż już co dzień słabiał i na twarzy siniał;

6375

Ubywa mu pamięci, a zgoła dzieciniał.

Trzech padło towarzyszów przy swym pułkowniku;

Dziewięć Rudominowych dostało się łyku

Tamtej śmierci; tamże legł brat jego rodzony.

Trzech postradał Sieniawski, krajczy tej Korony.

6380

Tam Stanisław Sarnowski, który był piastunem

Sławy Opalińskiego, z bratem legł rodzoném.

Skoro zbył prawej ręki, z Mucyusem Scewą

Powierzonej chorągwie dotrzymuje lewą;

Ale gdy koń szwankuje pchnięty przez łopatkę,

6385

Żegna świat i oddaje swej drużynie matkę[1506].

Porucznik Rudominów ranny: bo dwie strzele[1507],

Jednę w nogę, drugą wziął w twarz. I inszych wiele

Na tym placu cnoty swej otrzymali piątna,

Których na wieki zazdrość nie ruszy pokątna;

6390

Pachołków też coś w onej szeregowych zrucie[1508];

Owo trzydzieści ludzi zginęło w kompucie.

Mniej dał śmierci podczaszy[1509], ale dobrych w pęta:

Tam Misiowski porucznik, tam zginął Wierzbięta,

Tam Chrząstowski z Podoskim uderzony trzciną

6395

Arabską; tamże został Męciński z Byliną;

Nie mógł się z Sędzimirem Wrzeszcz wybiegać, którzy

Postrzelani leżeli przez długi czas chorzy.

Rannych kęs[1510] więcej było; pachołków z szeregu

Kilkanaście wiecznego poszło do noclegu.

6400

Koni koło trzydziestu, choć mniej, chociaż więcej.

Turków z Ufaim baszą sześć padło tysięcy,

Okrom[1511] co w nocy wzięto, jako się wspomniało,

I co trupów po błotnych gęstwinach zostało.

Cóż rozumieć o rannych, co o postrzelonych,

6405

Którzy padli na naszych dobrze uzbrojonych

Tak gęsto, że i ślepy Turka nie mógł chybić?

Bo kto strzela do okna, musi szybę wybić.

Siódmy to był dzień września, który boży kościół

Od początku ku świętu jutrzejszemu pościł[1512],

6410

Na cześć Pannie i Matce; bo kiedy się rodzi,

Nabożnie chrześcijański świat ten dzień obchodzi.

Tedy jako się słońce nad ziemią rozszerzy,

Co żywo do modlitwy, wszyscy do pacierzy.

Wszyscy Bogu oddają przyrzeczone śluby,

6415

Że hardemu pogaństwu ze łba strącił czuby,

Że tą garścią chrześcijan pokazał tak lichą,

Co może zastępami nad turecką pychą.

Z twarzy wesół Chodkiewicz, choć mu serce żali

Chorągiew, której wczora poganie dostali.

6420

Wolałby sam paść trupem i sto razy ginąć,

Niźli by ją miał Turczyn w meczycie rozwinąć.

Przeto, skoro się Bogu, z którego zawiśli[1513]

Wszyscy święci wodzowie, i swe odda myśli,

Już się więcej nie waha, nie wróży, nie radzi;

6425

Szykuje wszytko wojsko i w pole prowadzi;

Pozasadza piechoty i działa, gdzie może;

Jeżeli Turcy zechcą, gotów w imię boże,

Otwartemu zwycięstwa powierzywszy polu,

Wydrzeć swoję chorągiew i zbyć z serca molu[1514].

6430

Otrzaskani Kozacy każdodziennym hukiem,

Szańców swoich pilnują, prócz, że[1515] ich z Wasiukiem

Dwa tysiąca[1516], na prawym podczaszego szyku,

Pilnowało tamtego od Tatar przesmyku.

Wstawaj, durny[1517] Osmanie! Już południe mija;

6435

Spisz, a giaur[1518] po polu chorągwie rozwija;

Czemuś dziś tak nie rzeźki i tak nie ochoczy?

Wstawaj i przetrzy[1519] psiną[1520] zaślepione oczy.

Dopiero tryumfował, ali w godzin kilka

Puścił skrzydła, podobien do zmokłego wilka;

6440

StrachWlecze swój lud do pola, tak smutny, tak cichy,

Rzekłbyś, że do pogrzebu kto prowadzi mnichy;

Bo gdzie serce niezbyte opanują tchórze,

Stem go kijów na słońce z kąta nie wyorze.

I Turcy, chociaż wszytkich znajomych gór szczyty

6445

Ogarną i końskimi osypią kopyty,

Nie mają z to[1521] odwagi, chociaż w polu gołem

Garść widzą naszych, żeby czoło potrzeć z czołem,

Lekkich się tylko harców kontentując gony,

Czekają, rychło wieczór zżenie[1522] z placu strony.

6450

Ale skoro Chodkiewicz między ich bonczuki[1523]

Postrzeże swej chorągwie, jakby mu na sztuki

Serce rąbał, wraz go żal i wstyd, i gniew weźmie,

Tedy w górę wejźrawszy: Boże! Jużeś mię

Dziś na wieki zapomniał, i jaż w tej rozpaczy

6455

Umrę? I, biedny starzec, w kraj pójdę robaczy?

VanitasW tej obeldze dni moich dopądzam ostatek,

W ręku widząc pogańskich, o żalu! ten płatek[1524],

Na którym znak okrutnej twej śmierci, na którém

Katalog spraw i mego żywota, nie piórem,

6460

Ale szablą spisany, i nie inkaustem[1525],

Ale krwią, którą pod nim rozlewałem hustem[1526],

Twoich świętych kościołów, twojej broniąc chwały.

Tu blizny ran uczciwych, tu-m liczył postrzały,

Tu garb i długoletnej starości mej rugi[1527];

6465

Tu Tobie i Ojczyźnie oddane zasługi.

I chciałem, ale opak twej się zdało radzie,

Żeby wisiał przy prochu i mych kości składzie,

Anoż nasza po śmierci, o kawy[1528], o bajki,

Nieśmiertelność na świecie, kawałek kitajki!

6470

Ale tam, tam (dźwignąwszy obie w niebo dłoni)

Sława, tam się — brać trzeba, cne rycerstwo, do niéj!

Tak rozrzewniony starzec lutuje[1529] swej szkody,

A gdy otrze rozkwitłe z mokrych łez jagody[1530],

Skoczy, gdzie Sokołowski wziął, po Rusinowskim

6475

Zabitym, nad żołnierzem starszeństwo lisowskim.

I rozkaże, zegnawszy z placu harcowniki,

Uderzyć o tureckie trzema pułki szyki,

Za[1531] ich jako na równię[1532] z tych gór zwlecze w pole;

«Idź w boży czas, idź śmiało, mężny mój Sokole!»

6480

Rzekł; a ci broń wyniosszy[1533], w bok ostrogi kładą

Koniom i na pogaństwo wielkim sercem jadą.

Zmiotą pole jako dym, a pomknąwszy kroku

Pod on tłum, skoro białek już obaczą w oku,

Zaświecą z bandelotów[1534] i dadzą ołowu

6485

I skoczą dobrą sprawą na pół pola znowu,

Czekając, rychło Turcy hańbę tak szkaradną

Wetując, z góry na nich wszytką siłą padną.

Ale ci miasto pomsty, z dziurawymi brzuchy,

Poszli nazad, jak chmury pod czas zawieruchy,

6490

I w tabor się zawarli; naszy też dzień cały

W szyku stawszy, wieczorem w swoje weszli wały.

Tak kilka dni w pokoju jakoby na zmowie

Obie stronie[1535] siedziały, prócz że Tatarowie,

Gdy im ani tołokna, ani sałamachy[1536]

6495

Stawało, do Kamieńca jako i do Brahy

Wszytkie pasy[1537] i drogi zalegli i ścieżki,

Że nikt ani przejechać, ani mógł przejść pieszki.

I zgoła, nie mający w tę stronę przechodu,

GłódTrzeba się było prędko bać w obozie głodu,

6500

Który już mocno w nasze zaglądał namioty;

Już rzeźwości i zwykłej przygaszał ochoty.

Bo brzuch nie ma rozumu, uszu i niczyjej,

Kiedy próżny, nie słucha cale perswazyjej.

Z Polski głucho, a rokiem wleką się godziny,

6505

Kto czeka, czcze daremnie połykając śliny;

HańbaStary żołnierz truchleje, frycowie[1538] bez sromu,

Sprzykrzywszy sobie niewczas, kradną się do domu,

Że kilku wytrzęsionych zacnej szlachty z wozu

Kazał Chodkiewicz środkiem prowadzić obozu

6510

I na wieczną niesławę, na wieczną sromotę,

Na dziwy[1539] strąbić wszytkę wojskową hołotę;

I zaraz, czego potem sejmem potwierdzono,

Wszytkich czci, wszystkich takich dobra odsądzono.

Osman pola nie chce dać, chociaż wyzywany;

6515

Kul już nie masz z czego lać; proch już wystrzelany.

Co wszytko gdy Chodkiewicz myślą utroskaną

Rozbiera, aż mu już śmierć grozi wybijaną[1540];

Prawie[1541] już dogorywa; żywe tylko serce

Wielki płomień w malutkiej zawiera iskierce.

6520

Wojennego do rady zaprasza senatu;

Już chory, już na łóżku położony; a tu,

Skoro siedli, wszytko to, co mu spać nie dało,

Podaje do uwagi; gdzie milczawszy mało,

Każdy swe wyda wotum[1542]. Wszyscy w ten cel godzą,

6525

Że się tak i poganie, jako naszy głodzą;

Taż tam biera[1543] co i nam; my to nad nich mamy,

Że króla z nowym wojskiem co dzień wyglądamy.

Trzymać się jeszcze radzą, nie wywodząc szyku,

Obwieściwszy na rączym senat zawodniku[1544],

6530

(Bo się już był Jarzyna powrócił od króla:

Ten-że Zygmunt, ten-że Lwów, zające i pola;

Toż sprawi, co Palczowski; na powiaty czeka,

Z bliska go łowy cieszą, nowiny z daleka)

Żeby spieszył co rychlej, żeby już na schyłku,

6535

Nie bawiąc się we Lwowie, przybywał w posiłku.

Skoro kolej Wejera w onej doszła radzie,

«Długa, rzecze, w nauce droga, lecz w przykładzie

I krótka, i skuteczna; też i mnie przykłady

Przyczyną, żem otwartej z bisurmany zwady

6540

Nie życzył i dotąd-em zostawał w swym zdaniu:

Że wszytka rzecz należy z nimi na wytrwaniu.

Teraz przez niedziel kilka, jak się bawią z nami,

Widzę smołę[1545], ladaco, Żydy z Cyganami,

Ciała bez serc nikczemne, albo bez ciał cienie;

6545

Wżdyć to jeden nasz ciura kilku Turków żenie[1546];

Nie ci to byli w Węgrzech, nie ci i pod Agrem[1547],

Gdzie Zygmunt, skoro został cesarzowi szwagrem,

Słał posiłki, lecz próżno, bom też tam był i ja;

Daleko lepsza w Turkach była fantazyja!

6550

Nie uciekali nigdy, a gdzie się zawiedli,

Wszędzie brali fortece, wszędzie Niemcy siedli[1548],

Choć się zamki do wzięcia niepodobne zdały,

Bo takie, jakimiśmy osuli się wały,

Co nocleg Niemcy suli[1549], wżdy[1550] to jako ślinki

6555

Połykali poganie; co dzień pojedynki;

Tak się tam byli w Pludry[1551], tak i w Węgrów wpaśli,

Że przed nimi jako śnieg, jako słoma gaśli,

Kędy nasz Wiernek między obcymi narody

Ogłosił imię polskie, dopadszy pogody,

6560

Gdy go spahij[1552] dorodny wyzwie między szyki

Na dzidę, z wesołymi chrześcijan okrzyki,

Wziął go w pół na kopią, i na jegoż dzidzie,

Ścięty łeb do swych przyniósł ku większej ohydzie.

Dobrze było hetmana usłuchać nam zrazu,

6565

A sprawiedliwej bożej poufać żelazu,

Anibyśmy do głodu, ani takiej cieśni

Weszli, byśmy się byli obaczyli wcześniéj;

Teraz życzę i radzę, i proszę w ostatku,

Niźli do ostatniego przyjdzie nam upadku,

6570

Nie czekając Zygmunta, co nie umie zażyć

Szczęścia swego, chciejmy się w boży czas odważyć,

A jeśli nam poganie nie zechcą dać pola,

Wywleczemy z samego na rzeź ich zastola[1553]».

Tak Wejer, tak Konarski rozumieli oba,

6575

Że ta zwłoka — lekarstwo gorsze niż choroba;

Przeto dłużej szańców się swych trzymać nie radzą,

I jeśli hetman każe, dziś w Turki zawadzą[1554].

Co pomorski z malborskim gdy wojewodowie

Wniosą, jakoż to pięknie, gdzie nie tylko w głowie,

6580

Ale w sercu i w ręce widzieć senatory,

Widzieć w potrzebie (dzisia nie wiem, jeśli który

Do ptaka by się strzelić odważył z rucznice[1555];

Ano głowa bez serca raczej do maźnice

Niż do głowy podobna; dziady zimostradne[1556]!

6585

Wyjąwszy, którym z młodu okazyje żadne

Omieszkać się nie dały, a swoich zarobków

Przynamniej tytuł w zysku mają dla nagrobków).

Ostatnie miał Sajdaczny miejsce między pany,

Więc co-by tu rozumiał? tak powie pytany:

6590

«I ja, wielki hetmanie, z tymi trzymam zgodnie,

Co się nie chcą zawierać, i nam obóz smrodnie.

Potrawiwszy Kozacy, które mieli trochy,

Radzi by się co rychlej witali z porohy.

Jednę tylko rzecz małą dam wam do uwagi;

6595

Widzimy, jako w szyku bisurmanin nagi

Kupy się tylko trzyma, jako gdy o wilku

Czują świnie; wyjąwszy co mężniejszych kilku;

W nocy spią jako drzewa tak barzo nieczule,

Że z ścierwów, z odpuszczeniem, zrucą i koszule.

6600

Ni straży, ni posłuchu[1557], ni płotu, ni rowu;

Nie po raz Zaporowcy dostali obłowu

Dobrego, gdy we śpiączki dopadszy ich koszów[1558],

Z korzyścią się do swoich wracali aproszów[1559].

Radziłbym, żeby wojsko całe poszło z nami,

6605

My będziem kredencować[1560], będziem przywódcami.

A dziś zaraz, nie głosząc, jako padnie słońce,

Szczęścia kusić, anioły mając za obrońce».

Tu przestał; a Chodkiewicz, pomilczawszy chwilę:

«Mój kochany Sajdaczny, a nuż się omylę

6610

Na Kozakach? Nuż znowu tak na łupie padną

Jako pierwej, i hańbą nakarmią szkaradną

Całe wojsko? Bo-by nam nie uszło wszetecznie

Z Kozakami uciekać i wstydać się wiecznie.

Druga, nie czciłoby to naszego narodu

6615

Czekać nocy z wygraną i słońca zachodu.

I ja bym miał zgrzybiałą starość tym oszpecać?

Nie chciej-że mi tak barzo tej nocy zalecać,

Czemuż nie we dnie raczej, kiedy słońce świeci,

Jako starych Sarmatów nieodrodne dzieci,

6620

Których rycerskie dzieła niebieskiego oka

Godne były, nie nocy ponurej tłomoka[1561]?

Ale ja, będzie-li was wszytkich na to zgoda,

Przeczyć nie chcę, i ze mnie jako z gęsi woda[1562]».

Tu Sobieski, skoro nań wszyscy pojźrą, rzecze:

6625

«Bóg, który wszytkie rady kieruje człowiecze,

Niech jej i nam użyczy, a dla swojej chwały

Zetrze przez nasze ręce pogańskie nawały.

Mądrze wszytko uważasz jako hetman baczny,

Co tu wojewodowie, co wnosił Sajdaczny.

6630

Chwalę serce w Konarskim, chwalę i w Wejerze:

Oba wielcy mężowie i dobrzy żołnierze;

Lecz się bić z Turki polem? Wątpliwemu losu

Wierzyć ojczyzny? Na to nie mogę dać głosu.

Czego żem w pierwszej radzie dał dowody słuszne,

6635

Powtarzać ich nie będę; nie tak jeszcze duszne

I konieczne potrzeby na nas nastąpiły,

Żebyśmy swe z Turkami równać[1563] mieli siły.

Zawsze rady ostrożne a pewne lepsze są,

Niż prędkie, co upadek pospolicie niesą.

6640

Ale daj to[1564], że byśmy wygrali i polem:

Cóż, kiedy nie wynidą, to my ich wykolem?

Wszak-eś doznał dopiero, że nie chcieli z góry

Zwieść się, chociaż obojej wojsko armatury[1565]

Stało w szyku cały dzień; jakby ich do łęku[1566]

6645

Przykuł, choć im brał dzidy Sokołowski z ręku.

Szkoda tedy i myśleć otwartym iść bojem.

Za[1567] ich prędzej fortelem i sztuką ukrojem?

Prawda, że nocna napaść, ile te legarty[1568],

Snadnie[1569] by pożyć mogła, których żadne warty,

6650

Jako nam powiedają ci, co do nas zbiegą,

Żadne posłuchy[1570], żadne szylwachy[1571] nie strzegą;

Ale obóz martwymi osnowawszy działy,

Rozumieją, że same będą im strzelały.

Cóż gdy do tej towarzysz nie ujdzie potrzeby?

6655

Pachołek, kozak, ciura więcej patrzy, żeby

Co porwał, potem chyłkiem uciekł ze zdobyczą.

Tacy-ć łup, a mężniejszy śmierć i rany liczą.

Rozum jednak od tego; i nocnej Bellony[1572]

Nie raz zażył szczęśliwie hetman rozgarniony,

6660

Noc, WalkaBo co się mroku tyczy, że sławniej w dzień biały

Zwyciężać, tam reguły te miejsce miewały,

Gdzie równy nieprzyjaciel i w liczbie, i w sile;

Ale my przeciw sobie mając pogan tyle,

Żeby ich dziesięć biło jednego naszyńca[1573],

6665

Życzyłbym do wygranej nie patrzeć gościńca[1574];

Jaka się droga poda, czy męstwem, czy sztuką,

Dosyć sławy, Polacy kiedy Turków stłuką.

Tak Scypio Syfaksa, tak Julius[1575] Franki[1576]

Bił i w ostatnie przywiódł ciemną nocą szwanki[1577],

6670

Wielcy oba i sercem, i ręką wodzowie.

Aleć nie ludzie tylko, sami aniołowie,

Ile razy Bóg kazał swym iść ku pomocy,

Zawsze takie posługi odprawiali w nocy.

Tak bito Syryjczyki, tak Madyjanity.

6675

Jeżelić to do serca Bóg podaje, i ty

Nie wątp i nie wzdrygaj się, na co wszytkich zgoda,

Choć i w nocy uderzyć w tego kaziroda,

A Pan wszytkich hetmanów, wojsk niebieskich zgraje,

Niechaj ci rady, serca i siły dodaje».

6680

Więc że leżał Władysław i nie mógł być w onéj

Konsulcie[1578], z tym do niego Denoff wyprawiony:

Gdy się we dnie nie chcą bić, kiedy tacy tchórze,

Pójdziemy Turków macać po ikrach[1579] w taborze.

Tak dziś w radzie stanęło; lecz przy haśle, aże

6685

Do tej się brać imprezy[1580] Chodkiewicz rozkaże.

Przypadł[1581] na to Władysław, barzo tylko prosi,

Niechaj się to przed czasem Turków nie donosi.

Którzy za Dniestr przemknąwszy wielkie działa cztery,

Strzelali do kozackiej tak długo kwatery,

6690

Póki ich także Lermunt z swojej nie namacał,

A tak Turczyn tąż drogą, którą wyszedł, wracał,

Zabiwszy z kilką ludzi pułkownika Jacka.

Tylo nas uszkodziła ona ich przechadzka,

A tymczasem Chodkiewicz starych wojenników

6695

Zebrawszy, koło przyszłych rozmawia się szyków,

Znaczy, kędy kto ma iść, kto ma zacząć zwadę,

Kto działa opanować, ubiec retyradę[1582].

We dwoje się uderzyć zdało na pogany;

Naprzód tu, gdzie kozackiej bliscy byli ściany,

6700

Potem górą, skąd Turcy zwykli chodzić we dnie,

Minąwszy pole, w którym działa stały średnie.

W pierwszej stronie Kozacy, a z nimi piechoty

Część polskiej, część niemieckiej, mieli łomać płoty;

Za tymi wszytkie pułki zaraz wpadać miały,

6705

Co na skrzydle wielkiego hetmana stawały.

Od lasów, skąd się Turcy najmniej spodziewali,

Ernest Denoff z swymi się Inflantczyki wali;

Tam Almad Węgrzyn z pułkiem; tam z mężnym Lermuntem

I Wejer, i Konarski gęstym iskrzy luntem[1583].

6710

Za tymi w tropy wszyscy szli Polacy naszy,

Których wielką część wodził koronny podczaszy.

Przed tym i owym wojskiem pancerne iść miały

Pułki; jeśliby się wprzód ze strażą potkały

Albo z inszymi ludźmi, żeby wsiadszy na nie

6715

Nie oparli się aże w tureckim majdanie[1584]

(Mieli do tego sprawne kałauzy[1585] i zbiegi)

I tam żeby stanęli sprawieni w szeregi.

Tym też czasem Kozacy i nasz żołnierz pieszy

Nie omieszka w posiłku i w obóz pospieszy;

6720

Razem z pola uderzą w surmy, w trąby, w bębny,

Ą Turcy padać będą jako las porębny.

Krzykną larmo[1586], na co już sto tysięcy ciurów

Czeka; a i ci gołych nie niosą pazurów.

Chodkiewicz z Lubomirskim jakoby na szparze[1587]

6725

Stanęli, wziąwszy sobie bez kopij usarze.

Już obóz opatrzyli, gdzie Władysław chory

Łaje uprzykrzonemu łóżku, klnie doktory,

Wolałby dziś w szyku stać i wyciągać uszy,

Gdy imię Jezus tabor pogański zagłuszy.

6730

Tam został Kochanowski we trzechset piechoty,

Tam Rożen i gotowe w placu cztery roty;

Brak[1588] wojskowych pachołków, z długą strzelbą przy tem,

Po wałach obozowych i jemu zaszczytem[1589].

W tej-byś widział posturze[1590] wojsko i hetmany

6735

Czekające, rychło-li na świt wietrzyk rany

Wionie; rychło-li zorza niebo zapurpurzy,

Skoro z nieba rumiany proporzec wynurzy,

Bo się ten czas zdał prawie do onej roboty.

Wszyscy pełni nadzieje, pełni i ochoty,

6740

Znaku tylko czekają, rychło osieść kłęby

Pogaństwu, słowa żaden nie wypuści z gęby;

Milczenie zakazane, bo na tym należy,

Jeśli kto chce fortuny spróbować w kradzieży,

Aż tylko co pierwszego mają ruszyć kroku,

6745

Deszcz (chociaż niebo było prawie bez obłoku,

Gwiazdy pięknie świeciły) zrazu poszedł mały;

Aż co dalej to większy, że zalał zapały.

Już też dzień ognistymi Tytan[1591] koły wiezie;

Więc żeby nie wiedzieli Turcy o imprezie,

6750

Wszyscy z serca westchnąwszy, co najciszej mogą

Pierwszą do swych obozów wracają się drogą

I chowają do pochew wyostrzone broni,

Gdy kęs nieobiecany z gęby się wyroni.

Bóg, MiłosierdzieBóg, którego litości żaden wiek nie skróci,

6755

Dał dokument ojcowskiej nad nami dobroci,

Za którą póki Polskiej, póki świata staje,

Niechaj mu chrześcijaństwo wszytko chwałę daje!

O, jakoż często człowiek w swojej radzie błądzi!

Jakoż często swe szczęście niefortuną sądzi!

6760

Nie mogła się sposobem ludzkim ona nadać

Impreza[1592]: bo kto widział, ten może powiadać,

Jakim kształtem obozy tureckie tam stały,

Tak gęsto miasto szańców otoczone działy

Ze oś z osią zetkniona, koło z kołem spięte,

6765

Nie mogło być żadnymi siłami rozjęte[1593];

Pod każdym działem puszkarz z zapalonym knotem

W dzień spał, ale by w nocy przypłacił żywotem.

Przy nich zaraz namioty i armatne wozy,

Mocnymi na kształt płotu opięte powrozy,

6770

Tak ciasno, tak dyktownie[1594], żeby zając szary

Nie mógł uciec między ich szopy i kotary[1595].

Wąskie ścieżki, którymi póki dzień chadzano,

Na noc je bydły, końmi zewsząd zastawiano;

Wkrótce: co krok, to na łeb trzeba by upadać;

6775

Nie wiedzieć, co wprzód czynić, czy bić, czy się składać[1596],

Zwłaszcza w tej stronie, którą naszy chcieli zwady,

Niepodobna bez klęski i hańby szkaradéj.

I nie są tak ospali Turcy, jako prawią;

W nocy się bankietami, w nocy grami bawią;

6780

Co bonczuk[1597], co znak, to ksiądz, hodzia[1598] ich językiem,

Któremu, gdy całą noc niesłychanym krzykiem,

Jako kazał Mahomet w swoim al-Koranie,

Budzi ich do pacierzy, gęba nie ustanie.

Każdy namiot starszego końską znaczny grzywą,

6785

Przed którym co noc lampa gorywa oliwą,

I nie wprzód ją zagasi, aże nad tym światem

Gwiazdy zgasną i Febe[1599] poblednie przed bratem.

BogactwoAle niechby tam naszy wpadli okrom wstrętu[1600],

Któżby im ręce trzymał od takiego sprzętu,

6790

Który, jako nam potem komisarze naszy

Prawili, u każdego wezyra i baszy

Tak bogaty, tak świetny, że choć złoto kopie,

Żaden mu pan nie zrówna w całej Europie;

Każdy by brać, niż się bić, wolał i dla złota

6795

Cisnąłby szablę drugi, taka jest ślepota

W podłych ludziach: bo szlachcic, choćby był łakomy,

Wytrwać musi, śmierci się bojęcy[1601] widoméj.

A kiedy by się naszy zabawili łupy,

CudTurcy by się postrzegszy zebrali do kupy

6800

I bez wszelkiej trudności, nie mający wstrętu[1602],

Garść naszych w takiej cieśni znieśliby do szczętu.

Co widząc, dobrotliwy Bóg przez onę słotę

Niewczesną[1603] swoich ludzi przygasił ochotę.

Mógł ci on wszytkich Turków uśpić bez pochyby,

6805

Żeby ich naszy brali jako nieme grzyby,

Ale już swej przez cuda przestał mnożyć chwały,

Ani nasze zasługi tyle wagi miały.

Ledwo z konia Chodkiewicz, nie spawszy noc całą,

Zsiędzie, ledwie że z grzbieta zbroję zdejmie trwałą,

6810

Aż on Greczyn Weweli z Radułowym listem

Prowadzi się z obozu tureckiego i z tem:

Że hospodar wołoski w przyjaźni statkuje

Przeciw Koronie, którą i w tym prezentuje[1604],

Kiedy życzy pokoju z Turkami z swej chęci;

6815

W czym lepiej informują otwarte pieczęci,

Które skoro w zupełnej przeczytają radzie,

Też chęci, też ofiary za fundament kładzie.

Pokój barzo zaleca i dołoży tego,

Że teraz już poganie skłonniejszy do niego;

6820

Prosi zatem, jako jest szczerym przyjacielem.

Żeby kto do wezyra przyjechał z Wewelem

Człek roztropny, który by do szczęśliwej zgody,

Pierwsze łomał z wezyrem Husseimem lody:

PrzysięgaDostatek mu wszelaki, choć w pogaństwie grubem.

6825

I zdrowia bezpieczeństwo obiecuje ślubem;

Co acz prawem narodów miewają posłowie,

Na jego osobliwie będzie teraz głowie.

Wdzięcznie listy przyjęto i poselstwo ono,

Ale odprawę na czas inszy odłożono.

6830

Poseł w zamku chocimskim zmieszka czas niedługi,

Mając naszych przystawów[1605] i stróżów, i sługi.

A tymczasem Chodkiewicz znowu głową robi,

Znowu się na wycieczkę wczorajszą sposobi;

Obiad przeto nad zwyczaj odprawiwszy rychléj,

6835

Ponieważ i poganie w obozie ucichli,

Wsiada na koń, starszeństwa otoczony zgrają,

I bliżej podjechawszy uczy, jako mają

Postąpić, którą stroną na Turki uderzyć;

Gdzie klinem iść, kędy się rozwieść i rozszerzyć;

6840

Patrzy przez perspektywę[1606], gdzie najrzedsze działa,

Która by ściana przystęp sposobniejszy miała;

Chciałby dziś lepszą sprawą, w lepszym iść porządku,

A pomniąc, że od Boga potrzeba początku,

Kto chce skończyć szczęśliwie, skoro z konia zsiędzie,

6845

Każe śpiewać nieszpory po namiotach, wszędzie

Gdzie byli kapelani i jeśli kto co wie

Na się, spowiednikowi niech do ucha powie.

Już mrok padał na ziemię, już jasny dzień mija,

Już hasło otrąbiono w obozie Maryja.

6850

Co żywo się gotuje; jedni ostrzą bronie,

Drudzy strzelbę ku przyszłej ładują Bellonie;

Czeladź luźna do swej się zbiera kompaniej;

Bo im w takiej najwięcej wolno okazyjej:

Potem się w pułki dzielą, a z swojej drużyny

6855

Wodzów sobie sposobnych biorą i starszyny;

Hetman im zaś chorągwie, na to samo szyte,

Posyła z winszowaniem, do drzewców przybite;

Rotmistrzów im potwierdza, dla większej powagi;

Obiecuje, jakiej kto dokaże odwagi,

6860

Taką wdzięczność i takie odpłacać nagrody,

Że wszyscy szli jak na miód, wszyscy jak na gody.

Czekają, rychło-li się przez munsztuk[1607] ozowie

Trąba, gotowi w drogę, słudzy i panowie.

I jeżeli kto widział ono wojsko nowe,

6865

Cośmy dotąd za śmieci mieli obozowe,

Kiedy szykiem przestrone ogarnęli pole,

Przyznał, że się o samo Konstantynopole

Mógł nim kusić; tak było ludne, zbrojne, chciwe

Nie tylko w nocy dusić Turki bojaźliwe.

6870

Chodkiewicz to sprawiwszy, jak dopadł poduszek,

Zasnął zniewczasowany na chwilę staruszek.

Aż od straży placowej kilka koni spadnie,

Wiodąc dwu brańców naszych; strwagani[1608] szkaradnie

Budzą ze snu hetmana, a ten skoro wstanie.

6875

Słyszy, że w szykach stoją gotowi poganie;

Ci dwaj się rozwiązawszy, co mogli najprościej

Zbiegli, i takie swoim dają wiadomości.

A ono z Mościńskiego sześć pachołków roty,

Wszytko Węgrów, do Turków popaliło boty[1609],

6880

I ci zdrajcy o naszym przestrzegli fortelu,

Ci sprawili ostrożność i w nieprzyjacielu.

Znowu Bóg strzegł, że naszy w swoim propozycie[1610],

O szkodę i haniebne nie przyszli rozbicie.

Kozacy przewąchawszy, że na tamtej stronie

6885

Dniestru, gdzie Turcy bydła pasali i konie,

Żadnej nie masz przestrogi, na drzewie się zbitém

Kilkaset przeprawiwszy, z obłowem sowitym

Okrom[1611] szkody wrócili; narznęli poganów;

Nagnali koni, bydeł, wielbłądów, baranów,

6890

I tak mieli po woli, tak ich dobrze zeszli,

Ze kilkanaście całych namiotów przynieśli,

Różnych sprzętów żołnierskich, różnego rynsztunku,

Z których parę cudnych kit dali w podarunku

Wielkiemu hetmanowi; wziął puzdro podczaszy

6895

Z ośmią pełnych szorbetu[1612] pachnącego flaszy.

Tak Kozacy broili, a tymczasem nasze

Nużne[1613] wojsko słabieje i konie bez pasze

Zdychają; smród w obozie, skąd chorych na poły;

Niemcy sną jako muchy i ledwie im doły

6900

Zdrowi kopać nadążą; Węgrzy zuciekali[1614].

Ale i Zaporowcy już się barzo chwiali,

I przyszłoby do buntu dla nędze, dla głodu;

Lecz i tu nie zaniechał pokazać dowodu

Cnoty swojej Sajdaczny, gdy i sam zabiega,

6905

I w czas o buncie onym hetmanów przestrzega;

Zaczem rady królewic wskok do siebie zwoła.

Żeby zatrzymać, nim się rozbiegają koła.

Skąd prosto Lubomirski z Opalińskim jedzie

I Sobieski, posławszy Zielińskiego[1615] w przedzie

6910

Do taboru; w namiecie[1616], kędy Sajdacznego

Zebrała się starszyna prawie do jednego;

Więc kiedy owym dwoma tak się podobało,

Sobieski, który tam miał znajomych nie mało

Z moskiewskich jeszcze wojen, a (wiedząc to na nie)

6915

Krótko mówił (że ckliwi na długie słuchanie):

«Nie w jednej, o Junacy Rzeczypospolitéj!

Szabel nieprzyjacielskich doświadczeni zgrzyty,

Skąd sława, o którą dziś stoimy do garła,

Napełniwszy świat niski, w niebie się oparła;

6920

Świat, mówię; bo i morzem, i na ziemi suchéj,

Tyleście bisurmańskiej nacedzili juchy,

Żebyście nią z porohów, kędy przejazd trudny,

Mogli na Hellesponty swoje zmykać sudny[1617];

Moglibyście, tego wam człek nie ujmie płochy,

6925

Ich trupem takie drugie układać porohy;

Jeszcze się Szwed, co wojną tak barzo poryżał[1618],

Jeszcze się z waszych ręku Moskal nie wylizał,

Dziś na tym stopniu stoim, co wam nie nowina,

Albo zwyciężyć, albo mieć panem Turczyna;

6930

Tyle greckich i rzymskich kościołów, w tytule

Ale nie w rzeczy różnych, obrzydłej regule

Mahometowej poddać? Tedy nam ci będą

Dawać prawa rzezańcy[1619]? Ci karki osiędą?

Ci będą obrzezywać nasze syny w jatce

6935

Na wzgardę Jezusowi a Pannie i Matce?

Ci Żydzi i Cygani, że kupców ominę,

Będą z dzieci wybierać naszych dziesięcinę?

Nie da Bóg; ale i my dziś na placu mrzemy,

A na taką obrzydłość niechaj nie patrzemy.

6940

Jużci Osman wymierzył meczet w Carogrodzie

I przysiągł nie pomyśleć nigdy o odwodzie[1620],

Aże pod swoją szablą nasze głowy zliczy

I na każdą ustawi pobór niewolniczy;

Wam na morze do Malty, kędy go but ciśnie,

6945

Nam każe do Persyjej; albo się umyślnie

Z którymkolwiek monarchą chrześcijańskim zwadzi,

I chrześcijan przeciwko niemu wyprowadzi;

I będą krew swoję lać pogaństwu igrzyskiem,

Którzy krwie Chrystusowej związkiem jęci bliskiém.

6950

Z tem-eśmy tu posłani dziś od królewica,

Który na miejscu swego zostaje rodzica

Do was, zacne rycerstwo, żebyście dla świętej

Wiary i dla Ojczyzny, roboty zaczętej

Nie odbiegali, stokroć szacując to drożéj

6955

Niż żywot; a cóż? choć się w brzuchu nie dołoży,

Opatrzy[1621] Bóg swych ludzi; temu się niech sprawi

Brodawka, że was w taki niedostatek wprawi.

Gdyby był przedsięwziętej drogi nie chciał krzywić,

Moglibyście i kogo przy sobie pożywić;

6960

Wcześniej się było z nami na to miejsce stawić,

Aleć tego żałować snadniej[1622] niż poprawić.

Teraz się z wami dzielim: cóż by to za para,

Wy przy nas krew lejecie, my byśmy suchara

Odmawiać wam myśleli? Żołnierskiego myta

6965

Pięćdziesiąt wam tysięcy da Rzeczpospolita,

Na co się i królewic i senatorowie

Podpiszą i nie wątpcie, że się stawią w słowie.

Proszą przez spolną wiarę, przez wszytkie dowody

Męstwa i cnoty waszej na polskie narody,

6970

Przez domy i domostwa, i dzieci, i żony,

Nie dajcie chrześcijańskiej poganom korony

Albo idźcie; my-ć wszyscy trup na trupie lężem;

Nie wiem, gdzie się przed wściekłym tureckim orężem

Skryjecie i wy? Czemuż nie raczej w tym polu

6975

Umrzeć, albo zwyciężyć? Ale i o królu

Co dzień świeże awizy[1623] i że o nas radzi,

Że wojska, że żywności dostatek prowadzi».

Niejednako przyjęta ona mowa była:

Starszyna uważniejsza zaraz pozwoliła,

6980

Pospólstwo zaś jak bydło chce zażyć pogody,

Większe chce wytargować płace i nagrody;

Lecz i tym prędko zawarł Lubomirski usta:

«Byle się ta pogańska skróciła rozpusta,

Nę wam na to cnotliwe, prawi, moje słowo,

6985

Jeśli mnie Bóg przywróci do Ojczyzny zdrowo,

Że tylą drugą sumę liczyć wam rozkażę

Z mych dochodów prywatnych; i tego dokażę,

Że wam Rzeczpospolita i żołdu podniesie,

Gdy przy niej w tak potrzebnym zostawacie czesie[1624].

6990

Teraz co chleba, co jest dla koni jęczmienia,

Wszytek rozdam między was; mnież by pożywienia

Bóg nie miał dać tak dobry, dla którego chwały

Umieram i krew cedzę, gdy trzeba, dzień cały?»

Krzyczą wszyscy dziękując i ci, którzy stali

6995

Opodal, niewiedzący, za co dziękowali;

Sajdaczny też na końcu żołnierskimi słowy,

Że swej służyć ojczyźnie i zdrowiem gotowy,

Wyświadcza i prowadzi do koni z namiotu;

I tylko tylo było z Kozaki kłopotu.

7000

Potem gdy obiecane dano prowianty,

Kasza im i suchary stały za bażanty!

A więcej się na nasze nie spuszczając datki,

Co noc niemal, to Turków łowili w ukradki.

Wojny chocimskiej część siódma

Już dni kilka minęło, jak Weweli siedzi

7005

W Chocimiu, czekający od nas odpowiedzi

Na listy hospodarskie[1625], ani się go dłużej

Trzymać zdało; niech o nas nikt opak nie wróży[1626].

Jeśli wezyr pokoju życzy sobie szczerze,

Nie gardzić, owszem przyjąć uczciwe przymierze;

7010

A jeśli nam też tylko pulsu chce pomacać,

Pewnie[1627] umrzeć wolimy, niźli się opłacać.

Dowiemy się bez kosztu, co on w głowie przędzie;

Tym też czasem, albo król, albo osieł[1628] będzie.

Lecz kogo posłać? Długo z myślami się wodzą,

7015

Aże się na Jakuba Zielińskiego zgodzą,

Ten rządził podczaszego koronnego dworem,

Człowiek poważny, mowny, z rozumem, z humorem

Wszytkim się zdał być godnym legacyjej[1629] onej;

Więc z Wewelim nazajutrz był i wyprawiony.

7020

Który kiedy w namiecie przed Hussejmem stanie,

Wnet mu da wedla siebie miejsce na dywanie[1630].

Tam po krótkim pytaniu, krótkiej odpowiedzi,

Rzecze wezyr: «Pożal się Boże, że sąsiedzi,

Naszy panowie, żywszy w zgodzie czas tak długi,

7025

Dziś światu na dziw przyszli przez domyślne sługi;

Płochość ich Żółkiewskiego, kozacka swawola

Na srogie krwie rozlanie zwiodła w te tu pola».

Skoro wezyr dokończył, Zieliński też krótkiej

I prostej mowy zażył bez wszelkiej ogródki:

7030

«Za listem Radułowym, który-m przyniósł z sobą,

I za wolą hetmańską stanąłem przed tobą,

Wszech narodów przywilej mając, że powrotu

Nikt mi bronić do mego nie będzie namiotu;

Że w mej podłej osobie i niewyśmienitej

7035

Będzie cał honor Polskiej Rzeczypospolitej».

Tu Husseim na piersiach położywszy dłoni,

Oczu trochę przymruży i głowy przykłoni.

Toż Zieliński: «Bóg, który sądzi i bez świadków,

(Bo jako cnót, tak wiadom ludzkich niedostatków),

7040

Niechaj wstąpi między nas, a kto okazyją

Tej zwady, niech go ciężkie jego plagi biją!

Zawsze polscy królowie, pojźrymy-li dalej,

O waszych się cesarzów przyjaźni starali,

Chociaż na to sarkały chrześcijańskie trony,

7045

A zwłaszcza, który z nami był i spokrewniony[1631];

Nawet nieraz proszeni woleli być w czyjej

Niechęci, niżeli iść na Was w kompaniej,

Pomniący na przymierze; tedy by daremnie

Przysięgi, które sobie czynimy wzajemnie?

7050

I teraz, kiedy Osman po zmarłym Mechmecie

Ojcowski tron osiadał, jakowy na świecie

Zwyczaj jest u monarchów, kto z kim sprzyjaźniony,

Posyła Zygmunt posła, nowej mu fortuny

Winszując, żeby długo panował i zdrowy;

7055

Oraz żądał starego przymierza ponowy.

Z czym niż Ożga, starosta trębowelski, zbieży.

Aż goniec Otwinowski, ledwie że z odzieży

Nie odarty, powraca; Ożga się też wolał

Wrócić, bo by tak cudnej gościnie nie zdołał.

7060

Aż nam po tym kontempcie[1632] zaraz wojnę głoszą.

To my winni, że wam kraj Kozacy pustoszą?

A wy nie, co Tatarów nie chcący mieć w karze[1633],

Trzymacie nasze wojsko właśnie jak na szparze[1634],

Czy Kozaków pilnować, czy się ordom bronić?

7065

Nie wiedzieć, którą ścianę[1635] tym wojskiem zasłonić.

Karać było Tatarów, pewnie by was byli

Kozacy na Bosforze nigdy nie szkodzili,

Których herstowie zawsze skoro się wracali,

Takiej swojej odwagi gardłem przypłacali.

7070

To w bunty, to się wiązać i zbierać do kupy,

To do nich wojsko nasze, a z boku psi w krupy[1636].

Wołochów co się tycze, te krwią naszą stały;

Zawsze od polskich królów hospodarów brały;

Wyście nam ich wydarli, co całemu światu

7075

Jawno, i nie strzymali tamtego traktatu,

Gdyście starożytnego wypchnąwszy Mohiłę,

Na jego dali miejsce Tomszę szaławiłę[1637],

Któremu z oczu patrzył zbój, nie państwo raczej.

Ten ci i Żółkiewskiego przywiódł do rozpaczy

7080

A to, jakie uwarzył, takie piwo wypił,

Choć je dzisia na całą Koronę wyskipił[1638]

Co jeśli was bolało, pierwej było posłem,

Nie zaraz nas pałaszem obsyłać wyniosłem.

Nie na toć to, nie na to, te wasze zawody[1639],

7085

Ale tak się zda: nie mąć-że, baranie, wody!

My jako się raz boskiej poruczyli dłoni,

Mamy pewną nadzieję, że nas ta obroni».

Zadął zaraz Husseim z tej repliki sowę[1640],

Czy mu prawda, czy basza Karakasz wlazł w głowę,

7090

Bo mu właśnie pod ten czas ktoś, przyszedszy z dworu,

Powiedział, że ten jutro wnidzie do taboru.

Basza-to był z Budzynia, na wezyrat godził[1641];

Przeto ludzi czterdzieści tysięcy przywodził.

Nie rad był emulowi[1642] Husseim okrutnie,

7095

Przeto one dyskursy z Zielińskim wskok utnie;

Prosi, żeby się trochę zabawił z Radułem,

Wiedząc jako należy na hetmanie czułém[1643];

Bo się już słońce w morskie zbierało zatopy.

Z tym Zieliński do sobie naznaczonej szopy

7100

Odchodzi i wołoskiej zażywszy wieczerzy,

Da się Bogu w opiekę i do wczasu[1644] mierzy.

Nazajutrz skoro czarna noc ustąpi dniowi,

Karakasz się z swym wojskiem pisał[1645] Osmanowi,

Dobrych przywiódł i prawie[1646] żołnierzów wybranych,

7105

A skąd pochwały godni, jeszcze nie strwaganych[1647],

Którzy pełne tryumfów z węgierskiego zbóju

Ręce przynieśli; znać ich z koni, znać i z stroju.

Potem ludzi posławszy na ich stanowisko,

Wita cara, całując szatę jego nisko.

7110

«Prawieś mi pożądany przybył — Osman rzecze;

Tak długo mi się wojna uprzykrzona wlecze,

Że mi się żywot przykrzy; całe świata kręgi

Już by Selim zwojował; a ja tej mitręgi,

Garści podłych giaurów (bo zbici na nogę

7115

Co mężniejszy przed rokiem) zwojować nie mogę!»

Na to rzecze Karakasz: «Nie masz pod Chocimem

Żołnierzów onych, którzy świat brali z Selimem;

Trzeba wierzyć, o panie, dawnemu przysłowiu:

Że lepszy funt we złocie, niż cetnar[1648] w ołowiu

7120

Ale aza[1649] Bóg zdarzy w imię Mahometa,

Że tym durnym[1650] Polaczkom nachylimy grzbieta.

Wstyd i hańba nieznośna cesarskiej osoby,

Tak małego pielesza[1651] nie wziąć do tej doby[1652]!

Chociażby tam nie ludzie, ale byli diabli,

7125

Odpuśćcie, już byście ich przy sercu i szabli,

Gdyby miłość ku Panu a rycerska cnota

Przystąpiła, mogli wziąć; lecz wolicie kota

Ciągnąć[1653] z nimi tak długo, aże spadnie zima

I śnieg was tu w tym polu z nimi pozadyma.

7130

Ni z biesa niewieściuchów[1654], pana mi żal, który

W młodości swej na takie podłe przyszedł ciury,

Bo żołnierzem zwać szkoda, kto się bić nie może,

Lepszym gdzie indziej kładą[1655] na szyje obroże;

Nie czekaj dalej jutra, a na mą ochotę

7135

Przysięgam, że do nogi giaurów pogniotę!

Dziś ich szańce objadę i zrozumiem modę

Szturmu, na który tylko swych ludzi wywiodę;

Nie trzeba mi legartów[1656], niech z daleka stoją,

Niechaj się mi dziwują, kiedy się bić boją,

7140

Albo, żeby się moi, bo się często myli

Fortuna, tchórzem od nich nie zapowietrzyli»,

Tak zuchwałe Karakasz gdy wywiera kuty[1657],

Wszyscy cyt[1658], każdy jakby makiem był zasuty[1659].

A Husseim się cieszy i to krótko przyda,

7145

Jeśli każe, że z swoim pułkiem go nie wyda

W szturmie; chyba jeśli mu tej sławy zazdrości;

Przynamniej wolno będzie posiłkować gości,

Albo, skoro w pień wytnie giaurów, na kupy

Z ich obozu zabite będzie włóczył trupy.

7150

Poczuł on tyr[1660] Karakasz: «Nie słowy, nie słowy,

Lecz tego — rzecze — com rzekł, rękami gotowy

Poprawić; mieliście czas, zdobić sławę swoje

Ani o dziwowidzów, ani pomoc stoję».

A tu Osman z obu rącz za szyję go chwyci,

7155

Gdy mu tak obumarłe nadzieje podsyci.

»O wielki bohaterze! O mój drogi synu!

Wolałbym dziesięć takich niźli tysiąc gminu:

Abowiem szedszy z nimi, jeszcze na przededniu,

Wziąwszy Preszpurk, stanąłbym bez wątpienia w Wiedniu;

7160

W Rzymie-bym był na obiad, a durne[1661] Wenety[1662],

co tylko Włoch, wszytkie pojadłbym na wety[1663]».

Tak już głupi uwierzył Osman Karakaszy,

Że Polaków nadętym pęcherzem wystraszy.

«Ale by to rzecz dobra — przyda cesarz — była,

7165

Żeby wszyscy patrzali Turcy na twe dzieła;

Niech się teraz zawstydzą, niech uczą na potem,

Jako padną giaurzy pod twej dzidy grotem».

Piętnasty dzień był września, gdy on basza śmiały,

Objechawszy kilkakroć wczora nasze wały,

7170

Miawszy do onej swojej imprezy[1664] dwu szpiegów,

Zwyczajnie z Mościńskiego węgierskich szeregów,

Postawił wojsko swoje ku tej właśnie stronie,

Gdzie mu o wąskiej fosie i słabej obronie

Zbiegowie powiedali: bo Mościński w przedzie,

7175

W szańcu mając Wejera, licho się obwiedzie.

Za Karakaszem stanął, przynamniej na dziwy[1665],

We trzechkroć stu tysięcy Husseim życzliwy,

Kiedy mu się krwie polskiej, jako w mowie swojej

Przysiągł wczora Karakasz, toczyć nie okroi;

7180

A tymczasem niezmiernie śmieje się w zanadrze,

Że Karakasz w godzinę pewnie nogi zadrze;

Jeszcze nie zna Polaków, z Węgry i z Niemcami

Nawykszy się bić, dziesięć stoma tysiącami.

Sześćdziesiąt machin zatem ku Lubomirskiego

7185

Bronie rychtuje[1666], które bez skutku wszelkiego

Niebo dymem kopciły, a grzmotem niezmierném

Z gruntu się trzęsła ziemia pospołu z Awernem[1667].

Stanisław stał Stadnicki z swą chorągwią w straży;

Temu zginął Broniowski; drugiego obnaży

7190

Ze słuchu towarzysza ten trzask; więc i koni

Kilku od kul okrutnych na placu uroni.

Południe nadchodziło, gdy Karakasz basza

Starszych wojska swojego do koła[1668] zaprasza

I, pokazawszy miejsce, w które szturmem godzi[1669],

7195

Wszytkich krótko napomni; potem sobie młodzi

Sześć przybierze tysięcy: z tymi kredencować[1670],

Z tymi zwykłej chce dzisia fortuny próbować.

Między których janczarów skoro uszykuje,

Wszytkim, wszytkim zsieść[1671] z koni zaraz rozkazuje,

7200

Które głupi bez straży zostawiwszy w lesie,

Krzyknie na swych i szablę do góry wyniesie.

Na myśl naszym nie padło, żeby w kąt tak ścisły

Szturm Turcy dać i mieli obracać zamysły.

Wejer w szańcu od pola, Lubomirski w drugim

7205

U swej brony ma działa przy muszkiecie długim.

Ale skoro Karakasz, minąwszy Wejera

I bronę Lubomirską, prosto się pobiera,

Kędy cudzą Mościński ćwiczony przygodą

Patrzy, czy nie nań Turcy szturmy one wiodą;

7210

Toż hetmani do pola, toż w obozie larmo[1672]!

Wejer widzący ślepych Turków, nie chce darmo

Strzelać; którzy gdy na szańc Mościńskiego skorą

Chęcią wpadną, odkosza[1673] naprzód rzeźko biorą:

Trafią na gotowego; lecz w gęstwie tak wielkiéj

7215

Jako w morzu malutkiej nie poznać kropelki.

Swoimiż trupy Turcy wyrównawszy fosy,

Drą się w obóz jakoby rozdrażnione osy.

Już Mościński tył podał, już piechota nasza

Uciekła, już się za wał przewalił sam basza.

7220

Pełno trwogi, pełno krwie, gdy Chodkiewicz stary

Wpadnie w majdan[1674] i krzyknie, co w sobie ma pary:

«Już poganie w obozie: komu miła cnota,

Dziś plac, dziś ma do sławy otworzone wrota!

Hej! Moja żywa młodzi, do strzelby! Do broni!

7225

Niech tu znowu Turczyn kieł wyuzdany[1675] zroni!»

Ledwo wyrzekł, aż wojsko jakoby z rękawa

Sypie się ze wszytkich stron; to tylko wstręt dawa,

Że kędy iść, nie wiedzą: bo hetman do szyku

Poszedł w pole; dopiero dociekszy po krzyku,

7230

Kędy hardy Karakasz i strzela, i ścina,

Tam się wali serdecznie wojskowa drużyna.

Już tam w pięknym podczaszy[1676] szedł rycerstwa gronie,

Gdzie Karakasz piechotę Mościńskiego żonie[1677],

Którego kiedy w złotym obaczy teleju[1678],

7235

Pozna wodza; jakoby to miał w przywileju.

Gdy mniejszych biją mniejszy, w równia każdy mierzy;

Sam Achilles w Hektora bezpiecznie uderzy.

«Dosyć, dosyć odwagi, dosyć sławy!» rzecze,

Wraz go ostrym przez piersi koncerzem[1679] przewlecze,

7240

A ten mdleje i bułat[1680] puści z ręku goły.

Toż co żywo jakoby w dym w nieprzyjacioły!

Toż się Wejer ozowie, ani chybi cela,

Gdy każdy Niemiec swemu w piąty guzik strzela.

Kurzy im gęsto w tyle; z przodu ich nagrzewa

7245

Podczaszy, choć ręce krwią, czoło potem zlewa.

Już się nakoło biją; wżdy[1681] się jeszcze wstydzą

Uciekać, choć już wodza przed sobą nie widzą;

Czekają, rychło-li ich, co chciał włóczyć trupa,

Husseim posiłkuje. Lecz ten na kształt słupa

7250

Stoi, trzymając wojska pod swymi bonczuki[1682],

Gdyż nie dla bitwy wyszedł, ale dla nauki,

Jako cesarz rozkazał; a uchowaj Panie!

Żeby miał kiedy pańskie wzgardzić rozkazanie.

W rzeczy[1683] na Chodkiewicza patrzy okiem pilnem,

7255

Żeby ich nie okrążył i polem zatylnem

Nie zawarł, a tymczasem duszę nienawisną

Karmi, że przeciwnicy jego duszą łysną.

Ci też, gdy się pomocy nie mogą doczekać,

Nie chcieliby rozsypką pierzchać i uciekać;

7260

Ale kiedy ich naszy ze wszytkich stron gaszą,

Zapomniawszy odwodu[1684], piechotę rozpaszą[1685],

Uciekają i prosto biorą się ku lasu,

Gdzie Fekiety, dopadszy kryjomego pasu,

Uprzedził ich do koni; a że dzień był mglisty,

7265

Część zajął, ostatkowi popodcinał łysty[1686].

I wtenczas im dał żywot Husseim niechcący

(Bo gdy w on chrust przed naszą szablą uchodzący

Wpadną, i nie zastawszy powiązanych koni,

Niechybnie by musieli gardło dać pogoni),

7270

Gdzie i samemu mocno zadrży pod kolany[1687],

Kiedy ujźry z obozu on gmin wysypany

W pole z krzykiem ogromnym, a z drugiego boku

Wojsko stoi w zwyczajnym z Chodkiewiczem toku.

Tak skoro plac on trupem poganin zagęści,

7275

Uciecze, ludzi swoich zgubiwszy trzy części,

Wezyr, Karakaszowe skoro niedobitki

Między swe przyjął szyki, jakoby pożytki

I tryumfy największe w piersiach swoich macał,

Tą drogą, którą przyszedł, i sam się powracał

7280

I swoim w obóz kazał obracać bonczukom,

Onego bohatyra zostawiwszy krukom.

Chcieli-ć Turcy po prawdzie z okrutną żałobą,

Chociaż w tak gęstym ogniu, wziąć go między sobą;

Jakoż przecie wziąwszy go między ręce swoje,

7285

Odnieśli trupa dalej niż na stajań[1688] troje;

Ale skoro uciekać przyszło im z tej łaźni,

Musiało miłosierdzie ustąpić bojaźni:

Porzucili w pół pola swojego Hektora

Trojanie; anoż leży! Co dopiero wczora

7290

Hardzie kazał[1689], jakoby miał Fortunę w radzie;

Dawał głowę i brodę carowi w zakładzie,

Mając wszytkę nadzieję w swoim Mahomecie,

Że dziś w Chodkiewiczowym będzie jadł namiecie.

Widział to wszytko z góry Osman nieszczęśliwy,

7295

I acz mu łzy do oczu przytknąć perspektywy[1690]

Broniły, wżdy na koniec już i bez kryształu

Widzi, że od polskiego uciekają wału

Oni jego rycerze wyśmienici przednie,

Którymi wczora Rzymy, Malty brał i Wiednie;

7300

I nie czekając nazad wracającej burzy,

Jedzie z pola i w swym się namiecie zasznurzy[1691].

Naszy też uszargani z tureckiej posoki,

ModlitwaŻe już noc prowadziła na świat czarne mroki,

Po ciepłym depcąc trupie, na swe się tabory

7305

Obejźrą. Święty pean[1692] w niećwiczone chory

Żołnierskim tonem, każdy swoją notą śpiewa;

Wewnątrz serce, a jawnie twarz łzami oblewa,

Chwalący Boga z dusze, ze wszech sił i z piąci

Zmysłów, że poganina z tego szczebla strąci,

7310

Na który tak się hardzie, tak zuchwale wspinał,

Jakoby nas już wszytkich na głowę wyścinał;

KrewTeraz pozna, skoro się na poły przekosi[1693],

Że nie martwy Mahomet za nami kord nosi,

Ale ty, wielki Boże! przez mdłe[1694] ręce nasze,

7315

Krwią pogańską żelazne napawasz pałasze,

Swego broniąc dziedzictwa; któreś ty nie złotem,

Krwią na krzyżu, w ogrojcu krwawym kupił potem.

I gdy się tak drugi raz jako dziś przerzedzi,

Postrzeże Turczyn, że nie z nami w odpowiedzi[1695],

7320

Ale z tobą, o Panie! co jednym aniołem

Tysiąc tysięcy bijesz nieprzyjaciół społem[1696];

A jeżeli tak anioł na krew ludzką duży[1697],

Toż człowiek, gdy mu anioł niewidomy [1698] służy.

Bogactwo, TrupW takowym nabożeństwie z dzisiejszych obrotów

7325

Skoro weszli Polacy do swoich namiotów,

Widziałbyś był pogańskich aż do uprzykrzenia

Łbów od ciał oderznionych, widział dla pierścienia

I kosztownych kamieni albo drogich szmalców[1699],

Niezmierną rzecz odciętych od swych ręku palców.

7330

Cóż jedwabnych kaftanów albo koszul szytych

Albo cienkich bawełnic z zawojów rozwitych;

Srebrnych i złotych asper[1700], które żołnierz świeży

Karakaszów[1701] w jedwabne nawszywał odzieży.

Taki zwyczaj u Turków z dawności, że dzięgi[1702],

7335

Jeśli nie ma teleju[1703], wszywają w siermięgi:

Znak łakomstwa i z wielką rozstania się nędzą,

Że tak barzo kochają, że tak złota szczędzą[1704].

Toż skoro w morzu Tytan[1705] lampę zgasi jasną,

TrupSkoro wszytkie zwierzęta, wszytkie ptastwa zasną,

7340

Czarna noc i ciemna mgła cały świat zasklepi,

A słodki się sen cicho w zmysły ludzkie wrzepi[1706],

Odważą się poganie aż pod nasze szańce,

W ręku swych zapalone trzymając kagańce[1707],

Szukając Karakasza zabitego trupa.

7345

I długo się błąkała ogniów onych kupa,

Aż poznawszy z okrutnym płaczem, z bólem serca,

Uwiną go między dwa jedwabne kobierca

I na wóz kładą kryty, w sześć bielszych od śniegu

Zaprzężony rumelców[1708], inszego noclegu

7350

Zmarłym kościom życzący. Smutne zatem treny

I nagrobki tureckie leją Hipokreny[1709]

O jego krwawej śmierci, żałosnym powodzie,

Które jeszcze po dziś dzień słychać w Carogrodzie.

Chcieli co ochotniejszy wypadszy z obozu

7355

Pobrać tych nabożników, dostać z końmi wozu,

Ale na to podczaszy nie dał rzec i słowa.

«Niech się — rzecze — pogaństwo grzebie, niech się chowa.

I lew dosyć ma na tym, gdy chłopa położy,

Przestąpi go, a więcej nad nim się nie sroży.

7360

Niech ci by go był Osman, jak Priamus stary

Hektora Achillowi, nim włożył na mary,

Szczerym odważył złotem, lecz takimi fanty

Umysł gardzi wspaniały; dosyć elefanty[1710]

Mężnemu lwu obalić, niechaj je niedźwiedzie,

7365

Niechaj wilcy, on nie dba, zjedzą na obiedzie».

Tak wielki Lubomirski Achillesa w męstwie,

W wspaniałym Scypiona wyrównał zwycięstwie.

Który kiedy mu żołnierz niesłychanie piękną

Przywiódł dziewkę (na co więc i najtwardsze miękną

7370

Serca; bowiem i sam Mars, choć go w sieci wpądza

Wulkan, i pod siecią mu paskudę wyrządza)

Książęcej krwie, od której gdy się tego dowie,

Że już jest z celtyberskim królewicem w zmowie[1711],

Allucym, chociaż branka z dobytej Kartagi,

7375

Odda oblubieńcowi cało i z posagi,

Przyda to wszytko złoto, które w leciech zeszli

Rodzicy z przyszłym zięciem na okup przynieśli.

I tąć dobrotliwością, z dziwem i z pochwałą,

Od której miał przezwisko, wziął Afrykę całą.

7380

Tak haniebnej sromoty, klęski tak plugawej

Nie może żadną miarą strawić Osman żwawy[1712],

Każe przywojce[1713] owe a zbiegłe hajduki[1714]

W oczach swoich nożami porzezać na sztuki.

Zawszeć zdrajcę każdego cicha pomsta ściga,

7385

Co się największej złości dla wziątku[1715] nie wzdryga;

Żre pies psa, choć dopiero lizał go i iskał,

Jeśli go kto rozdrażnił, jeśli nań kto ciskał;

Albo kamień na ziemię wyrzucony chwyta

I głodze[1716] go, choć mu ząb wściekły po nim zgrzyta.

7390

Tak Osman ckliwy naraz był fortuny swojéj,

Że się ani tym mordem w zapale ukoi.

Trzy dni nie jadł, prócz że swą zjadłą[1717] pianę chlipał,

A ciało sam na sobie kąsał, targał, szczypał,

Rozbierając w swej głowie, jaki będzie powrót

7395

Jego do Carogrodu, kiedy przyjdzie do wrót

Szarajowych, kędy go w nieliczonym gronie

Matka czeka ochotna; czyż wstydem nie spłonie,

Gdy mu Mufty[1718] wyrzuci pogardzoną radę

Albo plac na niepewną meczetu osadę?

7400

Gdzież ślubione[1719] trybuty i z Polskiej dochody?

Tryumfu przed wygraną nie trąb, panie młody!

Póki w niej niedźwiedź chodzi, nie przedawaj skóry,

Zwłaszcza jeśli zdrowe ma zęby i pazury.

Dopieroż kiedy wspomni na wielką osławę:

7405

Bo wszytkim zatrząsł światem na onę wyprawę

I wojnę tak niesłuszną; tu wszytek świat wieszczy

Łakome poda uszy, tu oczy wytrzeszczy;

Tu Pers, tu wielki Mogoł i w obszernym murze

China, i co jest ziemie w wschodniej pozyturze[1720],

7410

Cham[1721] nieograniczony, wespół z Popy Jany[1722],

Których słońce gorące naprzód grzeje ściany.

Tu Rzym, tu patrzy Wiedeń, tu sąsiad oboczny,

Który za prowincyją tunetańską roczny

Odbiera upominek (sześć klacz białych cugiem,

7415

Sześć bujawych sokołów, acz nierównym długiem

Od Turka, Hiszpan mówię: bo za takie czacza[1723]

Dał wyspę; stoiż[1724] za to sokół albo klacza[1725]?)

Patrzy szeroki Paryż i przez dalsze morza

Londyn, Sztokholm, Kopenhag, gdzie zachodnia zorza

7420

Późne po zaszłym słońcu swe proporce zbiera.

Już się Moskal sto razy albo przeumiera

Więcej: bo kiedy pies wie, że sadła uszkodził,

Że nam zajadł[1726] i na nas Osmana wywodził,

Jako się już wspomniało, więc nam z każdej miary

7425

Przegrać i wiecznie upaść życzy kocur stary.

Lecz go Bóg nie pocieszył, i odniósł sowito

Zwykłej swojej obłudy zarobione myto.

To gdy Osman uważy, jako z katalogu

Klnie niebo, ziemię, morze, złorzeczy i Bogu,

7430

I kiedy by o diable wiedział, tym impetem[1727]

Pewnie by mu się z swoim oddał Mahometem.

Co się porwie z pościeli, to go on żal zmoże,

Że się znowu porzuci szalony na łoże;

To się z gruntu ubierze, to szablę i łuki

7435

Wziąwszy na się, rozkaże wynosić bonczuki[1728];

To znowu, jakoby mu kto podciął goleni,

Upada, mdleje i on pierwszy ferwor[1729] mieni.

Tak niekiedy Jugurta szalał na przemiany,

Zwadziwszy się nie równią[1730] z wielkimi Rzymiany.

7440

I Osman też na koniec, jakoby go siły

Z fortuną i rozumem cale[1731] opuściły,

Jakoby zarażony wielkim paraliżem

Padł, raz tylko przez trzy dni posilony ryżem.

I w swoim się najskrytszym zawarszy namiecie,

7445

Czekał śmierci, niechcący żyć dłużej na świecie.

Ale wezyr Husseim, skoro zginął basza

Karakasz, znowu serce upadłe podnasza.

Kto przegrał, on w tryumfie, jakby nie Polaki,

Ale wszytkie giaury powyścinal w pniaki,

7450

Że Karakasz szedł w wiecznej Libityny[1732] doły,

Bo mu sroższy nad wszytkie był nieprzyjacioły.

Każe ciągnąć armatę, opanuje góry,

Jakoby rzekł: jeszcze nas nie zagrzebły kury;

Możem bez Karakasza bić się jeszcze z Lachy,

7455

Grzmi cały dzień na próżne z wielkich dział postrachy,

Bo Chodkiewicz, jego czcze[1733] zrozumiawszy grozy[1734],

Nikomu się wychylić nie da za obozy.

Do tak lekkiej uwagi już przyszli poganie,

Że naszy wojnę z nimi mieli za igranie.

7460

Ten stan był podchocimskich naonczas turniei[1735],

Gdy wieść przyjdzie z Kamieńca, że w jednej kolei

Tysiąc wozów i więcej, przypadszy zagonem,

Zagarnęli Tatarzy pospołu i z plonem.

Wszyscy nosy spuścili, bo ich tak głód ściągał,

7465

Ze już spieni[1736] ostatniej prawie dziurki siągał.

Toż z próżnego co żywo pochop mając ksieńca[1737],

Bierze się dla żywności znowu do Kamieńca.

Ale chcą chorągwiami, jeśliby z uboczy

Przypadła orda, żeby zajźreli jej w oczy.

7470

Dociekł czuły[1738] Chodkiewicz, że ich tu niemało,

Pominąwszy Kamieniec, dalej zamyślało,

Nie mający na Boga i na sławę względu,

Nie oprzeć się aż doma z onego zapędu:

Więc chociaż chory leżał, przez kotły tubalne[1739]

7475

Każe wojska gromadzić w koło generalne.

Opuściwszy zielone u namiotu płoty[1740],

Zbiera czoło w powagę przy buławie złotéj.

Nowy-to był cud wszytkim, że ich hetman woła,

Znać, iż nie bez przyczyny do wielkiego koła[1741].

7480

Dopieroż gdy się zbiorą, że już nużny[1742] w zdrowiu,

Podparszy się na drogim Chodkiewicz wezgłowiu,

Poczeka uciszenia; toż nim słowo rzecze,

Smutne oko tam i sam żałośnie powlecze:

«Jakim durny[1743] poganin zawziął się uporem,

7485

Gdy nas szablą nie może, chce ponękać morem[1744],

Widzicie, cne rycerstwo, ba, czujecie raczej,

Bo drugim do ostatniej przychodzi rozpaczy.

Pola[1745] mu nie masz z kim dać, gdy tak wiele koni

Wojsko nasze bez owsa, bez siana uroni.

7490

Szturmów więcej wytrzymać trudno pogotowiu[1746],

I prochów, i na kule nie mając ołowiu.

Zasługi[1747] zatrzymane; o królu gdzieś cicho;

Owo zgoła ze wszech stron jęło się nas licho.

Zima stoi nad głową i ta nas dogryzie,

7495

Jeżeli nas jak gołych zastanie na zyzie[1748].

Więc mamy-li wykradać stąd się pojedynkiem,

Bisurmanom wydając królewica szynkiem[1749]?

Czemuż nie kupą raczej, nie w dobrym porządku

Idziemy? O tym słucham waszego rozsądku».[1750]

7500

To rzekszy, westchnie ciężko i na wszytkie strony

PodstępPojźry, kęs przygniewniejszym[1751], łacno[1752] postrzeżony,

Na co godzi[1753] tą mową; chciał doświadczyć, czyli

Wszyscy jego żołnierze skrzydła opuścili,

Czyli kilku wyrodków, nie koronnych synów,

7505

Tak barzo do domowych tęskniło kominów.

Bo kto znał Chodkiewicza i jego roboty,

Zawsze były dalekie od mowy oto téj.

Kiedy tak wszyscy stoją jako w zachwyceniu,

Bo wszytkim takie rzeczy były w podziwieniu,

7510

Zwłaszcza starzy żołnierze; śmierci by się rychlej

Swojej drugi spodziewał; myślą sobie: tych-li

Słów nam słuchać należy? Boże nieskończony!

Uchowaj z nas każdego, ruszywszy ramiony.

Szept zatem cichy wstanie, a gdy milczą starszy,

7515

Zawczasu przestrzeżeni, Lipski się wywarszy,

Dawny rotmistrz kwarciany (znali go i Szwedzi

I Moskwa, kiedy krew ich w okazyjach[1754] cedzi):

«Odpuść, wielki hetmanie, że ja, młodszy laty,

Gdy inszy milczą, muszę wymknąć się przed swaty[1755].

7520

I przysięgam przez tę broń, gdybym twojej twarzy

Nie widział, rzekłbym, że coś we śnie mi się marzy.

Tedy będziem uciekać? Tedy nasze tyły

Ma obaczyć ten śmierdziuch napoły przegniły?

Zachowaj, mocny Boże! Raczej w ziemię wrostę[1756].

7525

Niechaj wiem wojewodę, niechaj wiem starostę;

Z tych to kuropatniczków[1757], co się sypiać w pierzu

Nauczył, któryś tęskni; o żadnym żołnierzu

Nie rozumiem, żeby nas chciał odbiegać; ale

Któżkolwiek taki będzie (nie mówię zuchwale

7530

Przed tobą, hetmanie mój), tę szablę w półgarła

Gotów-em mu utopić! Jednak nie umarła

Cnota jeszcze szlachecka; wątpię, aby który

Do psiej z tego teatrum[1758] zamyśliwał dziury.

Nie siedm niedziel[1759], lecz siedm lat z Bolesławem owym

7535

Wojowali przodkowie naszy pod Kijowem.

Jedliśmy psy i koty w Moskwie czas niemały,

Wżdy nam doma żadne tak smaczne specyjały

Nie były jako wtenczas; dla drogiej Ojczyzny,

W kanar[1760] się obracały smrody i trucizny.

7540

Teraz co za głód, proszę? Mamy jeszcze konie,

Jeżeli król tak długo na nas nie wspomionie;

Mamy blisko świeżego mięsa pełne pole;

Chociaż chleba przyskępszym[1761], nie trudno o sole;

Będziemy jeść pogańskie, nie żadząc[1762] się, trupy,

7545

Oskrobawszy brzydki świerzb i plugawe strupy.

Racz-że to o nas wiedzieć, wodzu nasz! Prosimy,

Że pomrzeć na tym placu uczciwie wolimy

Niźli odejść z niesławą; niechaj to krzczą[1763] tchórze,

Wżdy ucieczka ucieczką. I ja na Podgórze

7550

Wiem[1764] drogę i trafiłbym, jako kto, do domu.

Niechaj mnie raczej piorun ciężki bije z gromu,

Jeślibym już stanąwszy w zwycięstwa nadziei,

O wczasie[1765] i ojczystej miał pomyślać kniei!

Dom nie zając, nikomu pewnie nie uciecze.

7555

Jeśli też tu dni moich zegarek dociecze,

Nikędybym, jako tu, nie marł tak szczęśliwie,

Bo mnie Pan na zagonie zastanie przy żniwie.

Niech sto wisi chorągwi nad drugim w kościele,

Ze stem szumnych nagrobków, gdzie mi moja ściele

7560

Cnota łoże, tam kości me dolezą całkiem;

Brednia malarz i z swojej kitajki[1766] kawałkiem!

Każ w majdanie[1767] szubieńcę na przykład narodom

Postawić, niechaj wisi, kto zamyśla do dom!»

To kiedy Lipski mówił, za szablę się trzymał,

7565

A oczy mu szczery Mars iskrzył i rozdymał.

Jeszcze dobrze nie skończył, kiedy krzykną wszyscy,

I co dalej namiotu, i co stali bliscy,

Że umrzeć na tym placu wszyscy wolą zgodnie,

Niźli kroku pogaństwu ustąpić niegodnie!

7570

Zgoda! Niech każdy wisi, kto myśli uciekać;

W ostatku gotowi go na przykład rozsiekać.

W tenże cel i Sajdaczny, w który mierzą naszy:

«Tedy byśmy dla trawy i dla szkapiej paszy,

Dwu baszów najprzedniejszych, sto tysięcy gminu

7575

Tureckiego zwaliwszy, tak wielkiego czynu

Odbiec mieli? Niech świadczy za mną moja cnota,

Same by nas do domów nie puściły wrota,

I do których, mieniąc się koronnymi syny,

Wzdychają niewieściuszy, gasłyby kominy.

7580

O Kozaków najmniejsze staranie i piecza;

Pożywią ich sąsiedzi, hetman ubezpiecza».

Tu weselszy Chodkiewicz bliżej łóżka sprasza

Wojennej rady, z którą kilką się słów znasza;

Toż do żołnierzów znowu, lecz już pocznie czerstwo:

7585

«O moja krwi szlachetna! O zacne rycerstwo!

O nieodrodni wielkich rodziców synowie!

Niech mi Bóg, u którego w ręku moje zdrowie,

Będzie świadkiem, że bym był nie dożył wieczora,

Tak mnie gniecie do grobu moja starość chora;

7590

Lecz skoro słyszę w uszy i widzę na oczy

Waszę gorliwość, zaraz serce we mnie skoczy,

Sił mi znacznie przybywa; wszytkie zmysły we mnie

Młodną i już mi się śmierć zaleca daremnie.

Niechże Bóg, który słowem może światy tworzyć,

7595

Że wam serca, mnie zdrowia, raczył sam przysporzyć,

Wiecznie będzie pochwalon! I wam, wdzięczna młodzi,

Dziękuję, że was żaden niewczas[1768] nie odwodzi

Od rozczętego dzieła; jeszcześmy nie poty

W głodzie, żebyśmy mieli psy jeść albo koty,

7600

Albo trupy pogańskie; acz tego są jasne

Przykłady, że jadali ludzie swoje własne,

Przyciśnieni potrzebą, kędy naprzód starce,

Potem niewiasty, potem dzieci kładli w garce.

Tak się długo Rzymianom bronili Francuzi[1769].

7605

Nam pewnie dla nikczemnej do tego kobuzi[1770]

(Ufam Bogu) nie przyjdzie; będziem za powodem

Jego świętym myślili, że nie pomrzem głodem.

Wy tylko, o rycerze wiary Chrystusowej!

Cnotę i zwykłe męstwo położywszy w głowy

7610

(Bo gdy z niego na niebie mamy opiekuna,

Rada nie rada musi za nami fortuna),

Zmocnicie[1771] się jak znowu i przetrwawszy tyle,

Nie tęsknicie[1772] zwyciężyć krótkiej jeszcze chwile.

Wyć-to już sześć trzymacie niedziel na ramieniu

7615

Tego nieprzyjaciela, który w oka mgnieniu

Wielkie bierze fortece; i państwa, i pany

Przez jeden dzień pod jego padały dywany[1773].

Wyście baszę Hussejma, wy i Karakasza

Ręką swoją zgładzili; robota to wasza:

7620

Pola trupem pogańskim szeroko usłane

I krwią brody Dniestrowe ich zafarbowane.

Wyście pierwszy w ich ziemi w tak rozkwitłym gronie

Swe Orły rozwinęli i krwawe Pogonie.

Na was oczy wytrzeszczył świat z niezmiernym cudem,

7625

Że tyla garść z tak wielkim w szrankach stoi ludem.

Tedy już przepłynąwszy, mielibyśmy tonąć?

Nie wierzę, żeby to mógł kto z nas i wspomionąć.

Szubienic tu nie trzeba ani żadnej grozy;

Cnota każdemu pęto, łańcuch i powrozy,

7630

Która go tu zatrzyma, aż da Bóg poczciwie

Zszedszy z placu, ujźrym się na ojczystej niwie.

Trwajmyż, wiedząc: co ciężej cierpieć nam przychodzi,

To nam zaś milej późna pamiątka osłodzi,

A która i po śmierci wiecznie żyje, sława

7635

Niech wam serca i siły, o bracia, dodawa.

A teraz wam imieniem Rzeczypospolitej,

Znak wdzięczności żołnierzom od niej należytej,

Ci, co tu w radzie ze mną mają władzą równą,

Ofiarują i zyszczą jednę ćwierć[1774] darowną.

7640

Ale i w tym każdego upewniamy mocnie,

Że nie pójdą odwagi wasze bezowocnie.

Bo mając między sobą takiego uznawcę

Prac naszych, wrychle będziem mieć i chlebodawcę.

Jest królewic, katalog u którego długi

7645

W głowach leży, mający wszytkich nas zasługi.

Bogu oddać ostatek. Prochy i ołowie,

Już-to na naszej będzie należało głowie».

Tu ich z koła rozpuści, a Kosakowskiemu

Do Kamieńca po żywność każe iść samemu,

7650

Dawszy mu Daniełowców i Woroniczowę

W kompanią chorągiew, więc królewiczowę

Piechotę; tysiąc wszytkich ludzi poszło zgoła,

Osnuwszy się wozami dla ordy dokoła.

I szczęśliwie odprawił i ochotą chyżą

7655

Tę drogę, opatrzywszy wojsko znaczną spiżą[1775],

Mikołaj Kosakowski i Fekiety drugi.

Ten na każdy dzień niemal takie czyniąc cugi[1776],

Siła[1777] bydła brał Turkom, gdy zapadszy z tyłu,

Zbiegał ubezpieczonych i narzezał siłu;

7660

Lecz i Tatarów bijał często, i sowity

Odbierał plon, stąd sławny był i znamienity.

Kto idących do koła żołnierzów uważał,

Wszyscy byli struchleli, jakby ich porażał

Ostatni głód, jakby już opuściwszy skrzydła,

7665

Samej śmierci czekali, bez chleba, bez żydła[1778];

A gdy nazad wracali, rzekłbyś, że z bankietu,

Pełni ochoty, pełni nowego impetu[1779].

Jako pczoły[1780] robocze, gdy ich promień jary

Ciepłego ruszy słońca, po swoje kanary[1781]

7670

Sypą się z ula na świat, tak naszy zagrzani

Mową Chodkiewiczową, gdyby im pogani

Dziś pole stawić chcieli, wszytkich by na ranem

Śniadaniu całkiem zjedli pospołu z Osmanem.

Cicho siedzą Kozacy, aż skoro przytuli

7675

Noc świat czarnymi skrzydły, w ośmiu się wysuli[1782]

Tysięcy ku tej stronie, gdzie się jeszcze dobrze

Nie rozgościł Karakasz, a już go po ziobrze

Namaca Lubomirski; czuli wozy całe,

Turki niepostrwagane, zaczem i ospałe,

7680

I póki mogą, z oną tając się kradzieżą,

Śpiących pogan jak bydło przez gardziele rzeżą;

Aż przyszli do namiotu, kędy między mnichy

Leży basza, porażon śmiertelnymi sztychy.

Tedy namiot zebrawszy i pod złotolitą

7685

Skofią[1783] szczerym złotem chorągiew uszytą

(Którą potem jako dar sobie należyty,

Otrzymał Lubomirski), i inszej obfitéj

Napełnieni zdobyczy, że się gięli pod nią,

Dopiero skoro zorzę obaczyli wschodnią,

7690

Bezpiecznie się wracają, gdzie ich dla pogoni,

Przyłożywszy gotowy samopał do skroni,

Wojska[1784] czeka ostatek, i tak nie zemszczeni,

Zdarli pypeć[1785] poganom Kozacy ćwiczeni.

Ale zaś co inszego Chodkiewicza boli,

7695

Że wydał Zielińskiego prawie do niewoli;

Nie wie, co się z nim dotąd między Turki dzieje,

Czy posłać poń, czy czekać? Tak kiedy się chwieje,

Na koniec napisawszy list do hospodara:

Jego cnota, jego w tym założona wiara,

7700

Przecz[1786] trzyma Zielińskiego przy sobie tak długo?

Ma-li tam bez potrzeby mieszkać, niechaj mu go

Do obozu odsyła; z czym wnet niewolnika

Sprawnego, ochotnego do Raduła zmyka,

I ledwie nie tegoż dnia, jak w wołoskim stanie

7705

Taborze, Zielińskiemu list się on dostanie.

Prędko go stąd obieca hospodar wyprawić,

Lecz mu się tu dzień który jeszcze trzeba bawić.

ŚmierćA tymczasem Chodkiewicz, jako więc oliwa

Długo w lampie świeciwszy, nagle dogorywa.

7710

Dopądzał ostatniego kresu swego wieku,

Który przy wyściu na świat każdemu człowieku

Zamierzony, i odtąd, jako słońce toczyć

Złote koła poczęło, nikt jeszcze przeskoczyć

Tego nie mógł terminu; tu, tu kto się rodzi,

7715

Umiera; na tym celu i starzy, i młodzi.

Z tym dziś przed królewiczem staną doktorowie,

Że już Chodkiewiczowe na schyłku jest zdrowie;

Serce tylko, jak iskra w oziębłym popiele,

W piersiach nieprzełomionych, w jego żyje ciele.

7720

Toż Władysław, choć i sam chory w swym namiecie,

Uprzykrzone poduszki z boku na bok gniecie,

Zwoływa senatory i konsyliarze:

«Jeśli-ż już wybijana — rzecze — na zegarze

Hetmanowi naszemu, i w takiej nas toni

7725

Odumrze (bo się żaden śmierci nie obroni),

Jako twierdzi mój doktor, który mu nie kładzie

Trzech dni żyć, was ku wczesnej wezwałem tu radzie,

Żebyście dalszej wojny progres[1787] mieli w głowie,

Pierwej niżli ostatnie Bóg żegnaj! nam powie.»

7730

Wnet się wszyscy zezwolą, żeby w takim razie

Do Zygmunta na lotnym wyprawić pegazie[1788],

Awizując[1789] o wszytkim, prosząc, póki zieje[1790]

Chodkiewicz, niech przybywa, niech wojsko zagrzeje;

Niechaj nas municyją, niech ratuje strawą.

7735

Kto wie, nie zmieni-li się fortuna z buławą[1791]?

Była mowa i o tym, żeby dla snadniejszej

Obrony, zewrzeć szańców i obóz był mniejszy.

Z czym Plichta i Sobieski poszli do chorego

Chodkiewicza; lecz i on nie był też od tego.

7740

Stamtąd zaraz Kochowski, porucznik Niemirów,

W piąciudziesiąt koni biegł bez wszelkich papiérów,

Jakby czasu nie było listami się bawić,

Żeby ustnie o wszytkim mógł Zygmunta sprawić;

Człowiek mowny i śmiały, ale-ć nie ukuje

7745

Sto kowalów, kto serca do wojny nie czuje.

To gdy sprawi Władysław, naszy w polu gony

Z Turkami odprawują, i z obojej strony,

Kto ma serce a konia, niżeli gnić w kuczy[1792],

Harcem sobie po błoniu szerokim pohuczy.

7750

Bez kazki[1793] tam nie biorą, a gdy szczęście wienie,

Lepsze niż rok drugiemu będzie oka mgnienie.

Nie mógł się Żorawiński żądzy odjąć dłużéj,

Widząc na lotnych seklach[1794] gdy chłopi dosuży[1795]

Z naszymi ujeżdżają. Toż gdy Chełmski Ścibor

7755

Zwali z konia pięknego Turczyna, na wybór,

Drugiego żywcem przywiódł; tymże idzie torem

Borek, wielki najezdnik[1796], Kulczycki z Minorem.

Na co chwilę z Sieniawskim Rozdrażewski trzeci

Patrzący, razem się w nich chybki pożar wznieci

7760

Żarliwego Gradywa[1797], w kilkudziesiąt koni

Że się w lekkie gonitwy wmieszają i oni.

Jan Gdeszyński z Szymonem Kopyczyńskim w tyle,

Znając dobrze pogańskie, zostali, fortyle[1798].

W takim-że drugim poczcie Wasiczyński z boku

7765

Z Sicińskim patrzą, rychło w skupionym obłoku

Spadną Turcy na owych, zaraz Sieniawskiego

W pierwszym poznawszy skoku i Żorawińskiego,

Więc prosto na krajczego[1799] z wyniosłym dzirytem[1800]

Leci Turczyn; z gotowym i on pistoletem

7770

Nie stoi, i tak żartko[1801] przyszło się im zderzyć,

Że nie chybią, nie mogszy do siebie wymierzyć.

Obróci się Sieniawski, szablę mając w ręku,

A już Turczyn zniesiony u jego sług w ręku:

Królewski z Suchodolskim kiedy pana strzegą,

7775

Nim ten koniem obróci, porwą go i zbiegą.

Toż szczęście Żorawiński, toż i inszy mają,

Gdy albo biorą Turków, albo ich strzelają.

Prawda, że nie beze krwie, nie bez szkody: bowiem

Tej gry Rożen z Twardowskim przypłacili zdrowiem,

7780

Gdy się dalej zagonią. Tam Potocki z łuku

W rękę wziął, gdy araba wiedzie przy munsztuku.

I inszych kilku rannych. Toż gdy Turcy ławą

Myślą naszym tyły wziąć, wysunie się sprawą[1802]

Pułk usarski, na dniowej który stoi straży,

7785

Ani się też dalej iść poganin odważy.

Na tej słońca ostatek spadło krotofili[1803].

Które nim się do końca w ocean pochyli,

Aż z Wewelim Zieliński niespodziany jedzie

I Raduła ze złego mniemania wywiedzie,

7790

Dla nowej magistratu tamtego odmiany

U hospodara aże dotąd zatrzymany.

Dilawer, czyli z Czerkies, czyli rodem z Rusi,

Owo się z chrześcijana w pogana przekrztusi,

Przez kilkadziesiąt rządząc lat Mezopotamy,

7795

(Skąd nie tylko od skroni długie puścił szlamy[1804],

Ale sławny z rozumu, z szczęścia i z wymowy),

Teraz pokój od ściany zawarszy Persowej,

Pełen złota karawan[1805] na wojenne spezy[1806]

Daruje Osmanowi, i tej mu imprezy[1807],

7800

Gdzie zeszłe lata swoje chciałby podać światu,

Pomoże, gotów służyć jego majestatu.

Chciwy Osman, (jako gdy kogo dypsas[1808] uje[1809],

Im więcej pije, większe tym pragnienie czuje,

W rzece stoi po garło, tak go on jad zwiera,

7805

Że pijąc, od pragnienia ciężkiego umiera),

Wszytkie tedy respekty puściwszy na stronę,

(Staniał też był Husseim już przez wojnę onę,

W nienawiść i u wojska przyszedł, i u dworu;

Zwłaszcza kiedy czuprynę Dilawer u woru

7810

Rozplecie, da we dzbanek karłom i wałachom),

Wezyrem i hetmanem oraz przeciw Lachom

Car go tworzy łakomy; o włos Husseima

Że nie każe zadawić[1810]; stara go zatrzyma

Przyjaźń Dilawerowa; i przez te zasługi

7815

Po pierwszym był wezyrze w katalogu drugi.

Taki zwyczaj u Turków, zabiegając[1811] zwadzie,

Że pospołu z urzędem każdy garło kładzie,

Jeżeli go inszemu cesarz konferuje,

A to Dilawer zdrowiem Hussejma daruje.

7820

(I przydał nam się potem, gdy Turcy Osmana

Z Dilawerem zabiją, Mustafę za pana

Obiorą, a Dziurdziego uczynią wezyrem,

Który przeciw Polakom mordem dychał szczerém;

Tego zrucił Husseim wedle czasu prawie[1812],

7825

Przy onej Zbaraskiego Krzysztofa odprawie.

Co że weszło przede mną już na polskie karty,

Nie powtarzam, i do swej powracam się sparty[1813]).

Tedy skoro regiment[1814] wziął Dilawer stary,

Z jakiej by się toczyła ona wojna miary

7830

Z Polaki, pilno dawnych pyta wojenników

I którym nie nowina, nie podłych kurników,

Miast i zamków obronnych, fortec niedobytych

W kilku godzin dostawać. Czemuż teraz i tych,

Co w gołym polu siedzą, przez dni już czterdzieści

7835

Nie biorą? Żadną miarą weń się to nie zmieści.

Toż gdy wszytkie potrzeby i imprezy[1815] one

Usłyszy, jako na wiatr i próżno czynione,

Jako zginął Husseim, sylistryjski basza,

Jako znowu stradali świeżo Karakasza,

7840

Widzi regiestr pobitych, i gdzie się ośmielą,

Co najlepszy mężowie trupem pola ścielą;

Jako we dnie Polacy, tak w nocne wycieczki

Psują ich Zaporowcy; z inszej, prawi, beczki

Musi począć tę wojnę, a głaszcząc po piersi

7845

Długą brodę: „Nie tak źli Indowie i Persi;

Łacniejsza[1816] dziesięć razy sprawa z nimi; ile

Baczyć mogę, więcej tu w rozumie, niż w sile

Należy, rychlej głową, niż ręką ich może

Pokonać; czasu się żal strawionego Boże!»

7850

To wszytko kiedy dziadek zgrzybiały po kęsie

Rozbiera (wojować źle, gdy się głowa trzęsie,

Bo mu nie Mars, lecz marzec[1817] z oczu niedaleki

Przez brwi i zawiesiste wygląda powieki),

Starość, Pokój«Czas-by — rzecze — podobno, długoletny starcze,

7855

Z głowy wojnę, z ręku łuk wypuścić i tarczę;

Czas-by szeptać pacierze, kiedy kaszel dusi,

W piersiach skrzypi; darmo cię, darmo sława kusi!

Włosy już oszedziałe[1818] i przegniłe dziąsła,

Z których ci późna starość do zębu wytrząsła,

7860

Na pokój raczej radzą, a więc miasto harcu,

Ssać, przy ciepłym kominie, mokre grzanki z garcu.

Choć-ci bywa, lecz rzadko przyrodzonym biegiem,

Że się trawa pod zimnym zazieleni śniegiem.

Dosyć mnie, żem wezyrem, byle, co dał hojnie,

7865

Dał też Bóg tego zażyć z łaski swej spokojnie.

Wojna z Polaki, widzę, nie mej rozum głowy!

I dziad-że by potrafić w to miał osikowy[1819],

Kędy młodszy powieźli? Pomacam sposobu,

A tę wojnę rozejmę, da Bóg, ze stron obu».

7870

Tak sam z sobą Dilawer przez całą noc duma.

Rano poszedł do popa, dawnego pokuma[1820],

Który takim-że będąc obciążony wiekiem,

Wolałby się zakrapiać doma kozim mlekiem;

A że był pedagogiem u cesarza z młodu,

7875

Wziął go z sobą na wojnę Osman z Carogrodu.

Toż gdy siędą dziadowie, jąwszy od Noego

Imą sobie wspominać dni pożycia swego:

Był tam stary Amurat, i który mu potem

Ciężką wojną dokuczał, z bitnym Kastriotem;

7880

Był Bajazet, odmiany szczęścia przykład rzadki.

Tego był Tamburlanes do żelaznej klatki

Wsadził porażonego i, złote kajdany

Dawszy, woził po świecie na dziw niewidziany.

Wszytko statecznie znosi, aż gdy widzi żonę

7885

I dwie córce kochane z gruntu obnażone,

Służące do brzydkiego tyranowi stołu,

Uderzył w szczebel głową, że z duszą pospołu

Mózg mu ciepły okrutnie wyprysnął z ciemienia;

Stąd prawo, co ich carom broni ożenienia.

7890

Był Selim i Soliman na placu szczęśliwy,

Który trzymał z Polaki pokój, póki żywy,

I osobne zawarszy swoje chęci z nimi,

Czasom stwierdził potomnym pakty wieczystymi.

Był Achmet, świeżo przeszły rodziciel Osmanów,

7895

Który prawo i zwyczaj wzgardził przeszłych panów,

Wystawiwszy w Stambole pod złoconym szczytem

Pyszny meczet, żadnym go ani depozytem[1821]

Ani nadał funduszem mężnej ręki swojéj;

Dlatego też po dziś dzień prawie[1822] pusto stoi.

7900

Wspomnieli, jako ojcu podobny uporem

Osman już począł meczet murować z klasztorem,

Do którego intraty i wieczne fundusze

Z Polski naznaczył; ale omylą go tusze[1823].

Jaki Mahometowi upominek ślubił,

7905

Podobne też ma szczęście, już tak wiele zgubił

Ludzi, jako żaden z tych, co wzięli pół świata,

A jeszcze nic nie sprawił[1824]; kiegoż[1825] się tu kata

Bawić? Zima za pasem; cóż tedy ci rzeką,

Co ciepły kraj, ojczyznę mieszkają daleką,

7910

Mrozu nigdy nie znają, śniegu ani we śnie

Nie widzieli, lecz wiecznej przywyknęli wieśnie[1826],

W samych tylko płóciennych telejach[1827] bez futra,

Pewnie wszyscy, jak muchy, posną nam do jutra;

Albo znowu kobyle wywnętrzywszy brzuchy,

7915

Powiążą i tam w mroźne pomrą zawieruchy.

Więc gdy się im swych przyszło niedostatków zwierzyć,

Prędko się starcy zgodzą, żeby mir uderzyć[1828]

Z Polaki; nim jesienny spadnie plusk, nim zima

Zajdzie, co rychlej wojska uwieść z pod Chocima;

7920

Zwłaszcza, gdy nam to w ręce samo prawie lezie.

Ku jakiejż-by Zieliński mieszkał tu imprezie[1829]?

To jednak wezyrowi da pop pod uwagę,

Że snadniej[1830] przez nikogo, jak przez Kizlaragę

Osmana nie przełomią i nie zbiją z toru.

7925

Murzyn-to był, a nocny sekretarz u dworu,

Starszy wałach[1831]; w tego był władzy rodzaj guzy[1832]

Garbatych karłów, w tego wszeteczne zantuzy.

Ten co panu poszepnął, jakoby głos z nieba,

Już temu było wierzyć koniecznie potrzeba.

7930

Pochlebstwo, PodstępO! Na wszytkich ci królów ta padła pomucha[1833],

Że tam najprędzej radzi nadstawiają ucha,

Gdzie im metresy, karli, skrzypkowie, pochlebce

I ktokolwiek byle co do smaku poszepce;

Wzgardziwszy szedziwego[1834] starca zdrową radą,

7935

Na tych najwięcej swoje propozyty[1835] kładą[1836],

Którzy bez prywatnego trzech słów interesu

Nie wyrzeką, lecz wszytko do swojego kresu

Kierują, psując dobrych, a co tym[1837] należy,

Złodziejskim otrzymują sposobem w kradzieży.

7940

Chwali w rzeczy[1838] drugiego, a tymże zawodem

Subtelnie go oskarża, człowiek z piekła rodem:

Królu! człowiek-to godny, u pospólstwa wzięty,

O złoto i największe mało dba prezenty.

Domyślaj się ostatka; jeżelić ma wadzić,

7945

Lepiej go, jako mówią, przez nogę przesadzić[1839];

Wzgardzić nim, nie dać mu nic, bo i koń o głodzie

Nie tak hasze[1840], nie tak się boczy na powodzie[1841].

Tacy-ć to podjadkowie[1842] monarchie walą,

Co królom złe i dobre, byle miłe, chwalą.

7950

Usłuchał wszetecznice on król, które króle

Wschodnie deptał i sławne spalił Persepole.

Tyle u Aleksandra nocna Tais mogła,

Że miasto już poddane swą ręką zażogła[1843].

Nie miał takiego szczęścia, nie miał tyla wiary

7955

Kallistenes, filozof i przyjaciel stary,

Gdy się bogiem zwać kazał (do takiej człowiecze

Serce przyszło rozpusty), a ten skromnie rzecze:

«Któż cię tak, królu, zbłaźnił? Kto cię tak oszalił?

Żeś tyle ludzi pobił, tyle miast popalił,

7960

Przeto się bogiem czynisz? Bóg daje, nie bierze

Jako ty. O cóż będą do ciebie pacierze?

Nie słuchaj zauszników! Nie wspieraj się wiszem[1844]!

Człowiek-eś, ani z wielkim równaj się Jowiszem».

Nie mógł prawdy dosłuchać, którą że mu radził

7965

Kallistenes, z świata go Aleksander zgładził.

Drzewo czerw, rdza żelazo, mole księgi psują;

Ale kiedy pochlebcy pana opanują,

Ani tak rdza żelaza, ani mól papieru,

Ani drzewa, choć nie ma czerw[1845] inszego żeru,

7970

Uszkodzi, jako kiedy, którzy kłamstwem żyją,

Pochlebcy się któremu panu w kołnierz wszyją,

Toż gdy sparznie[1846] z przyjaźni za lada niesmakiem,

Aż zaraz z faworyta będzie zabijakiem[1847]

Albo go kto przekupi; wiecie, że dla wziątku[1848]

7975

Nic nie masz niestrawnego w serdecznym żołądku.

A że rzeczy najlepszej najgorsza jest skaza,

Im był większy przyjaciel, tym większa uraza.

Takiego Dionizy tyran miał przy boku,

Który od niego nigdy nie odstąpił kroku,

7980

Pilny, wierny, posłuszny, i nie był nikt inny,

Przez którego-by wszytkie król wiedział nowiny,

Arystypem go na krzcie, a potem z przezwiska

Psem zwano, co dworskiego pilnował ogniska.

Śmiał się Dionizyus? I on tyle troje,

7985

Chociaż ledwo mógł widzieć przez cztery pokoje;

A kiedy go kto spytał, jeżeli szaleje?

Wiem ja, prawi, że się mój pan darmo nie śmieje.

Wrychle potem na łowach tyran nogę złomał,

A kiedy Arystypus jak zaprawdę chromał,

7990

Spyta go, co-li za szwank odniósł i on w nogę?

Póki cię twoja boli, zdrowym być nie mogę,

Odpowiedział pochlebca i dotąd o kuli

Chodził, dokąd doktorzy pana nie obuli.

Cóż potem? Czyli mu wziął, czy odmówił czego,

7995

Postrzegszy Dionizy człeka przewrotnego.

On cukier w żółć obrócił pochlebca plugawy;

Nie tylko między ludźmi wszytkie jego sprawy

Udawał[1849], lecz i w oczy dorzucał mu pyskiem,

Że się urżnął na koniec takowym igrzyskiem.

8000

Stał w kupie Arystypus, kiedy się król spyta:

Gdzie-by też miedź w Grecyi była wyśmienita?

Wyrwie się przed drugimi on sykofant[1850] śmiało:

Jest, prawi, miedź w Atenach tak dobra, że mało

Złotu jej nie przeniosę, z której w rynku stoi

8005

Odlewany z Armodem mężny Arystoi[1851];

Ten honor na wieczystą pamiątkę im dany,

Że swą ręką odważną zgładzili tyrany!

Poczuł Dionizyus onę wesz we wrzedzie

I oddał wet, kazawszy ściąć go po obiedzie.

8010

Takać zawsze zapłata pochlebników czeka,

Choć się im długo krupi, choć się im odwleka.

Jest-że niejeden taki na świecie pies goły:

Gdy nie ma co doma jeść, pańskimi się stoły

Opiekając, na wszytkich mruczy, warczy, szczeka;

8015

Ano by wolał sam zjeść, co godniejszych czeka,

Niejeden-że pochlebca, jeśli prawa minął,

Z królem chromał pospołu i nogę wywinął.

A cóż gdy sam cyrulik, który na te krosty

I szwanki powinien mieć w ręku żywokosty[1852]?

8020

Aleć się po moskiewsku wszytek świat sprawuje:

«Ryhacie bojarowie[1853], car weliki pluje!»

Lecz do rzeczy: i prosto z wezyrem do szopy,

Kędy z kaffą trzebień[1854] on gorące ukropy

Dla Osmana w złocistej roztwarza farforze[1855];

8025

Snadź mu się czczy, że mu się nic po szwie nie porze[1856].

Murzyn i sam pieszczony, słysząc Dilawera,

Widzi, że słowa jego prawda była szczera;

Życzy jak najprędszego do domu pospiechu,

Nie chciałby zimowego z czarną skórą blechu[1857],

8030

Chybaby miał na Lachy sposób Osman inny:

Nagie do nich po śniegu wypuścić Murzyny

Pod orlimi forgami[1858]; tej giaurzy wiary,

Że nam podobne farbą ich diabłów poczwary.

Przytem, co ma rozumu a cesarskiej łaski,

8035

Wda się w to, żeby rychło hellesponckie piaski

Przywitać i w lubym się oglądać Stambole,

Puściwszy psom i wilkom zasmrodzone pole.

Wezyr na swego czoła pamiętając zmarski,

Potrafi w to, że spełna będzie honor carski.

8040

To sprawiwszy Dilawer śle po Zielińskiego,

I dawszy wielkie znaki afektu dobrego

Słowy wyśmienitymi, obłapi[1859] go mile;

Prosi, żeby nie biorąc darmo długiej chwile

Stanęli tu posłowie, którym prawo wieczne

8045

Jako przyjazd, tak odjazd waruje bezpieczne.

Co jeśli chcą, zamianą[1860] albo otworzystém[1861]

Zawsze wezyr utwierdzić będzie gotów listem.

A ten Bóg, który pokój, który lubi zgodę,

Zdarzy go i wam i nam w tej wojny nagrodę.

8050

Z tym Zieliński już samym przyjechał wieczorem

I dziś się nie mógł widzieć z Chodkiewiczem chorém.

Noc była, a gdy miesiąc wstawał złotorogi,

Szarą poświatą[1862] ziemskie widoczył[1863] podłogi.

Nie każdy spi, co chrapi; toż i naszy wstają

8055

Zaporowcy i cicho rzekę przebywają;

Cicho w obóz turecki, co na tamtej stronie

Dniestru, pomkną, zwykłej swej ufając fortunie.

Ani ich omyliła: jeśli kiedy bowiem,

Jako dziś w ciemnym mroku wzrokiem patrząc sowiem,

8060

Dokazali odwagi i pogan nasiekli

I zdobycz niezliczoną z wozami przywlekli.

Gdy tam i sam bez wstrętu chodzą po taborze,

Jako więc lew w zawartej grasuje oborze

Albo wilk, choć napchany, co się tylko ruszy,

8065

W tym zaraz kieł zażarty, w tym paszczekę juszy;

Trafią, gdzie Omer basza między gęstym gminem

Arabów pod jedwabnym chrapi baldekinem[1864].

Temu skoro we śpiączki łeb utną szkaradnie,

Aż im Husseim, przeszły wezyr, w ręce wpadnie.

8070

Z którego kiedy Kozak drogi kaftan zbiera,

Jako więc śliska ryba, tak się z wędy zdziera

I ucieka z obozu w bliskie lasy trząskiem[1865],

Gdzie gałęziem okryty przy potoku wąskiém

Dyszał; aż skoro dzień był, wylazszy spod chrostu

8075

Nagi i niepoznany szedł do swego mostu.

To zrobiwszy Kozacy, gdy już świtu blisko

Słońce było, na swe się wrócą stanowisko.

A u Turków dopiero larmo[1866], zgiełk, krzyk, wrzawa!

Próżno! Zawsze ten wskóra, który raniej wstawa.

8080

A tym też czasem wszedł dzień i wczorajsza praca

Wszytkich budzi i wszytkich do siebie powraca.

A nam mdleje[1867] Chodkiewicz. Hetmanie mój złoty!

Przecz-że, przecz zostawujesz zaczęte roboty?

Ale już dekret przyszedł wiecznego wyroku,

8085

Od którego nie wolno apelować kroku.

Więc na niską lektykę z pościelą włożony,

Gdy żałosnej pożegnać już nie może żony,

Wieść się każe na zamek, gdzie i wcześniej[1868] może

Dom rozrządzić, i na tak dalekie podróże,

8090

Wprzód niźli mu wiecznymi zmysły zajdą mroki,

Świętą duszę trwałymi opatrzyć obroki;

Żegna świat i ojczyznę, i króla, i ciebie,

Kochany Władysławie! Niech i po pogrzebie

W twojej zostawa łasce; i was, zacne grono

8095

Rady swojej wojennej, których mu przydano

Za towarzysze prace; ale przed inszemi

Ciebie, cny Lubomirski! Możesz już swojemi

Latać pióry w tym polu, jako młody orzeł,

Któreć fortuna i Mars życzliwy otworzył.

8100

Oddaje-ć tę buławę, bodaj się starzała!

Bodaj tyle tryumfów w twoich ręku miała,

Bodaj miała i więcej twym sercem, twą siłą,

Niż ich widzisz nad trumną i jego mogiłą.

Tę buławę, przed którą drżał naród przewoźny[1869],

8105

Którą mu był tak ziemią, jako morzem groźny:

Świadczy Wolmar dobyty, Derpt, Dynamunt, Ryga,

Skąd Szwedów małą garścią do nogi wyściga

I w okrętach wysiedzieć nie da się im cało,

Ogniem ich zapaliwszy, że ludzi coś mało,

8110

Krwią swoją rozbujane zalawszy płomienie,

Z przykrymi do Szwecyjej awizami[1870] wienie[1871].

Tę-ć oddaje buławę, pod Kircholmem która

Dziewięć tysięcy ludzi (nie pociągam[1872] pióra:

Niemców, Francuzów, Finów, Belgów i co pluder

8115

Rodzaju, których przywiódł sam Karol man-Suder[1873],

Kiedy nam chciał Inflanty wydrzeć; czego potem

I dopiął) położyła na placu pokotem

Czterma swoich tysięcy. Lecz i Moskal gruby[1874]

Tąż klawą[1875] wytrącone zbierał nieraz zuby[1876].

8120

Widział ją car weliki, widziała stolica

W niezwyciężonej ręce cnego Chodkiewica,

Te buławę, przed którą ono-ono[1877] w kuczy[1878]

Osman się zasznurował, a jako więc huczy[1879]

Smutny grzywacz[1880], skoro mu dzieci orzeł zbierze,

8125

Tak wyje i we łzach się po swych ludziach pierze.

Bierz-że ją już fortunnie! Daj ci się szczęściła[1881],

Daj, abyć wrychle w ręku palmą zakwitnęła,

A spadając na późne z twoich ręku wnuki,

Sławę domu twojego podawała w druki!

8130

I was już, cne rycerstwo, żegna hetman czuły[1882],

Którego w oczach waszych acz nieraz osuły[1883]

Ćmy pogańskie, wasza broń, wasze mężne dłonie

Z ognia go i z najgorszej wyrywały tonie.

ŚmierćCóż? Tak żeście stępieli, że dziś jednej jędzy[1884],

8135

Kiedy wam go w obozie i rękami między

Gwałtem prawie[1885] wydziera, odjąć nie możecie;

Nikt się nie ma do broni, łzy tylko lejecie!

Nie boi się śmierć wojska i ognistej kule,

Tak namaca przez zbroje, jako przez koszule;

8140

Tak jej sprzątnąć jednego, jako tymże razem

Sto tysięcy, a nigdy nie uderzy płazem.

Płakał Kserkses, zgarnąwszy Wschód cały na Greki,

Że za sto lat (dosyć czas zamierzył daleki)

Żaden się z tych na świecie żywo nie ostoi;

8145

Aż w kilka dni, o których za sto lat się boi,

Wszytkich do szczętu zgubił.

Toż skoro na zamek

Hetman jechał, żeby tam schorzały ułomek

Ciała swego położył, ósmy dzień liczono

8150

Oktobra, gdy to, co mu było pożyczono,

Ze stokrotnym urobkiem[1886] oddał w ręce niebu,

Imię — światu, małżonce — ciało do pogrzebu.

Siedmdziesiąt lat niespełna: sławie dosyć żywie[1887],

Ale ojczyźnie mało. Cóż, gdy tak w archiwie

8155

Przedwiecznym naznaczono. Ciało potem jego

Z Chocimia do Kamieńca poszło Podolskiego,

A stamtąd do Ostroga, gdzie łzami omyte

Od małżonki, włożone pod marmory ryte:

Godne, godne mauzolów[1888] i pamięci wiecznéj,

8160

Żeby obraz i przykład miał wiek ostateczny.

Wojny chocimskiej część ósma

Toż dopiero Władysław panów radnych zbiera

I, gdy nam tak niewcześnie[1889] Chodkiewicz umiera,

Wielką odda buławę podczaszego pieczy.

Na co zgoda koronnych; Litwa trochę przeczy,

8165

Albo swego na miejscu chcą mieć Chodkiewicza,

Albo być pod samego rządem królewicza.

Aleć i to Władysław snadnie uspokoi:

I Litwa, i Polacy w opiece są mojej;

Jeśli dotąd Polacy byli pod Litwinem,

8170

Czemuż Litwa nie ma być pod koronnym synem?

Zgoła ani też czas był racyje rozwodzić,

Bo by się prędko Turczyn podjął ich pogodzić.

Więc się wszyscy w regiment zgodnie podczaszemu,

I Polacy, i Litwa, oddadzą, a k'temu,

8175

Nowym się obowiązkiem, nową wiążą wstęgą,

Do gardł się na tym miejscu dzierżeć[1890] pod przysięgą,

Dziękuje Lubomirski, że pod jego władzą

Zgodnie wszyscy tak prędko namówić się dadzą,

I co z niego być może, co ma najmilszego,

8180

Zdrowie łożyć przy zdrowiu przysięga każdego

I byle sami chcieli; bo Żołnierz, Przywódcachoćby dwugłowy

Janus, choćby storęki Bryjareus[1891] nowy,

Choćby Argus hetmanił im tysiącooczy[1892],

Gdy żołnierz nieposłuszny albo nieochoczy,

8185

Nic dobrego nie sprawi. Tak zaś z drugiej strony,

Niech będzie żołnierz dobry, posłuszny, ćwiczony —

Jako lew nic nie wskóra, gdy zające wiedzie,

Tak zginą i lwi, mając zająca na przedzie.

Donatywy[1893] potwierdzi i obieca więcej,

8190

Jeśli będzie mógł wymóc drugie trzy miesięcy[1894].

Stąd wszyscy ku przestronej obrócą się szopie,

Gdzie po błogosławionej krynice pokropie,

Trzech mszy słucha nabożnie; tam przyjąwszy świętą

Podczaszy komunią, krzyżem się rozpiętą

8195

Ściele uniżonością, oczy tylko, w sforze

Z pokornym sercem, dźwiga nabożnie ku górze:

«ModlitwaWielki Boże nad bogi! przed którego tronem

Miliony stawają wojska milionem

Nieśmiertelnych aniołów, z których kiedy sroże[1895]

8200

Gniew twój, zabić milion ludzi każdy może:

Czemużeś mnie robaka, mniej niż nic przed tobą,

Obrał, żebym śmiertelną ręką i osobą

Twój na ziemi majestat, twoję chwałę szczycił,

Gdy Turczyn, który się twym dotąd nie nasycił

8205

Dziedzictwem, co je syn twój krwawym kupił potem

Nastąpił siłą na nie, upewniony o tem,

Że go[1896] tą ręką, którą zachełznał pół światu,

Wydrze i pomknie granic swego majestatu;

Że w twych boskich świątnicach, w twych świętych kościołach

8210

Rozpostrze się Mahomet. Więc po swych aniołach

Pojźryj, a każ któremu, niechaj sekundantem

Będzie, gdzie się baranek bije z elefantem[1897].

Rozum wodzowi, serce daj żołnierzom, Panie,

Niech się tych świętych krzyżów lękają poganie.

8215

Wiem-ci, Boże mój, że cię nie ogarną nieba,

Pogotowiu[1898] cię w murach zamykać nie trzeba.

ŚwiątyniaWiem, dla którejś swojego kościoła machiny

Nie kazał Dawidowi budować przyczyny:

Nie chciałeś, żeby krwawe twym ofiarom dłoni

8220

W Jeruzalem stawiały ołtarz. Lecz się oni

O swe bili prywaty; pomsta ich do zwady

I do mordu krwawego budziła z sąsiady.

Wiem i to, że każdy człek, co się ciebie boi,

Co się brzydzi grzechami, za kościół ci stoi.

8225

Pisz-że swój zakon święty na mem sercu gołém:

To ołtarzem, a piersie me będą kościołem!

A jać przecie świątnicę, choć śmiertelnym dziéłem

Na ziemi, z ziemie, ziemią sam będąc i iłem,

Na wieczną cześć wystawię, coć u twoich progów

8230

Ślubuję. Utrzy[1899] tylko durnym[1900] Turkom rogów.

A Ty, jakoś Jeftego[1901], kiedy szedł na twoję

Wojnę, przyjął ofiarę, tak przyjmi[1902] i moję,

Któryć dziś z tym rycerstwem Chrystusowej wiary

Nie córkę, ale duszę kładę na ofiary.

8235

Wszak tu wszyscy przy twojej umieramy chwale,

Skrusz Mahometa, jakoś kruszył więc Baale!»

Tu skończył Lubomirski, a ta jego modła

Doszła wielkiego Stwórce i niebo przebodła.

I każe Michałowi, co diabła wysadził,

8240

Żeby o rzeczach polskich pod Chocimem radził.

Aleć i on swe śluby ziścił Bogu wiernie.

W podziemnej nakopawszy marmorów kawernie[1903],

Na wieczną łaski jego pamięć, kościół szumny,

Gdzie sam leży i synów już dwóch stoją trumny,

8245

Postawił[1904]; trzeci żyje, póki boża wola.

Żyjże, mój wojewodo[1905]! aż swego Karola

Z tą buławą, która dziś z Karolowych[1906] ręku

W dom twój wchodzi, obaczysz; obaczysz we wnęku[1907]

Wielkiego dziada sławę; dopiero w tym grobie

8250

Znużona stem lat starość odpoczynie[1908] sobie.

Toż podczaszy o dalszym wojny procederze[1909]

Radzi, skoro starszynę do namiotu zbierze,

Gdzie naprzód obóz zmniejszyć z jednostajnej zgody,

Potem szańc chełmińskiego zrucić[1910] wojewody

8255

A podle[1911] Denoffów go wysypawszy znowu,

Zaporowców też przymknąć[1912] ku wielkiemu rowu,

Uradzą. A słońce już zwykłym spada torem,

I noc, że przede drzwiami, daje znać wieczorem,

Ani przybyć omieszka, więc gdy świat obłapi,

8260

Co żywo się do swego odpoczynku kwapi.

A naszy Zaporowcy do zwykłego łowu,

Przespawszy ten dzień cały, biorą się jak znowu.

Równie kiedy się komu przez tajemne dziury

Kotowie w mięso wnęcą albo tchórze w kury,

8265

Tak Kozacy, skoro się rzeźko w Turki wjedzą,

Nie wytrwają, aże ich i dzisia nawiedzą,

Ale już lepszym dziełem: bo okrom[1913] piechoty

Bobowskiego, wojskowej przybrali hołoty;

Więc nie masz się czego przeć, gdy miasto[1914] myślistwa,

8270

Cicho z nimi kilkaset poszło towarzystwa.

Jaka tam być musiała dziura, gdy się wgarnie

Tak wiele rąk do pełnej łakomych spiżarnie,

Choć stąd możem brać miarę, że nazajutrz, blisko

Obozu, założyli nowe targowisko

8275

Na konie i bawoły. Już byli most wzięli,

Skoro straż do jednego turecką wyrżnęli,

I mogli byli Turkom odtoczyć od czopu[1915],

Zruciwszy go, lecz trudno łakomemu chłopu

Odjąć ręce od łupu; to ma za wygraną,

8280

Kiedy zdobycz uniesie sowito nabraną;

Zwłaszcza kiedy bez wodza, bez rządu, na czatę

Nocną chodzili, każdy na swój zysk lub stratę.

Tak Turcy powiedali żałujący siebie,

Że w żadnej dotąd z nami otwartej potrzebie

8285

Tyla krwie muzułmańskiej jako dziś nie szkodni[1916],

Którą psów bić Kozacy rozlali niegodni.

Co wziąwszy za dobry znak pod hetmanem nowym,

Oddadzą mu w prezencie drogim złotogłowem[1917]

Szyty dywan i znaki janczarskiej starszyny

8290

Z piór żurawich i sepet[1918] do kuchnie faryny[1919].

Który, że barzo wdzięczen upominków onych,

Wyświadczył, gdy między nich rzuci sto czerwonych.

Póki się wieść nie wzmoże o Chodkiewiczowéj

Śmierci, póty też i my pokój mamy zdrowy.

8295

Tak się Osman ukarał, tak się był ustraszył,

Że dotąd siedział, jakoby go owałaszył[1920].

I kto mu tę nowinę przyniósł, z wielkiej chuci

Drogi kaftan i pełne srebra juki[1921] rzuci.

Toż jakby go rozwiązał, jakby wygrał właśnie,

8300

Razem się z miejsca porwie, ręką w rękę klaśnie;

Każe zebrać swe popy[1922], wróżki i matacze;

Każe Bogu dziękować; sam jak głupi skacze,

Że już padł stary giaur, który dotąd bróździł,

Dotąd nam należyte tryumfy opóździł[1923]:

8305

Niechże go tam w swym Pluto[1924] zadzierzgnie Kocycie[1925],

A ja cię w obiecanym upewniam meczycie,

Który na boskim łonie wiecznie siedzisz, który

Temu światu po Bogu rozkazujesz wtóry.

Dziś, dziś przysięgam na tę carską moję głowę,

8310

Że poznają giaurzy moc Mahometowę!

Wszyscy westchną życzliwie, aż po same uszy

Zżąwszy[1926] ramiona. Skoro Osman tak potuszy[1927],

I już by był co broił; lecz Dilawer stary,

Skoro[1928] na się przybierze z Chodkiewicza miary:

8315

«Lepsza zwłoka, cesarzu! Mądrego to dziéło,

Nie zaraz, lub cię boli, lub co sercu miło,

Wynurzać; wszędy, wszędy, lecz przecie najbardziéj

Na wojnie ostrożności trzeba; tą kto gardzi

I za płochym afektu[1929] swojego impetem[1930]

8320

Kość rzuci, nie masz dziwu, że przypłaca grzbietem.

Tak Laszy głową nad nas mieli Chodkiewicza;

Niechże nas to przynajmniej naszym złem wyćwicza;

Obaczym, co też będą umieli tam młodzi,

Jeżeli się początek kiedy z końcem zgodzi?

8325

Kozakom by wprzód trzeba zastąpić od spasi[1931].

Także nas na każdą noc ta smoła[1932] hałasi[1933],

I nigdy nie zemszczona; a tej przeszłej nocy,

Jako słyszę, już i most mieli w swojej mocy.

Byśmy jedno[1934] do nieba wytrzeszczając oczy

8330

Nie padli przez kretówkę[1935], którą ten gad toczy;

Przeto albo wał sypać i gęste reduty,

Albo w polu nocną straż stawiać, zwłaszcza u téj

Ściany, gdzie to plugastwo, jako w kojcu ptaki,

Na każdą noc co lepsze bierze nam junaki.

8335

Szturm do nich odwlec radzę i zrozumieć wprzódy,

Co ma za fantazyją Lubomirski młody?

Jeśli gorący, jak ty, skoro nas przy stole

Dziś zwojuje, pewnie nam jutro stawi pole,

Którego, jako wiemy, zawsze się napierał,

8340

Ale że mu kto inszy wędzidła przybierał[1936].

Jeśli gnuśny i z wodzem fortuna umarła,

Pewnie nam ich nie wydrze i sam Chrystus z garła».

Jak podszywał[1937] Osmana i ledwie dosiadał,

Przeto do zauszników: «At! się bzdyś[1938] rozgadał»,

8345

Cicho rzecze; a potem, skoro z miejsca wstanie:

«Dobrzeż tobie czupryny workom wiązać, a nie

O wojnie dyskurować. I życzy nam zwłoki,

Znać, że jeszcze całe ma ze spiżą[1939] tłomoki.

Siedzieć tu było z nami tak długo na piasku,

8350

Przysięgę, że do domu kwapiłbyś[1940] dyjasku[1941].

Zaś nam się kopać każe, gdzie by trzeba wały

Na dziesięć mil i więcej sypać, przez rok cały,

A ja bym się w giaurskich i dzisia rad widział;

Tak się zda, jakby sobie z nas dziadek przeszydzał.

8355

Dobrze tak na tych gnojków[1942], którzy doić kozy

Nawykszy, nie wiedzą co wojna, co obozy.

Któż kogo strzec powinien? Niech się każdy strzeże,

I owszem, niech ich kradnie, niech ich giaur rzeże!»

Tak Osman swoim ludziom niechętny urągał,

8360

I już odtychczas pomstę jawnie na nich ściągał,

Że sobie nie to po nich obiecował w domu,

Przez co do szkaradego dzisia przyszedł sromu.

Aleć sam w ten dół, który inszym kopał, wpadnie,

Udawiony[1943] cięciwą w Jedykule[1944] na dnie.

8365

Widząc Turcy, że Wejer z pola był zemkniony,

Szańc jego nie do końca zbiegą[1945] rozrucony;

Stamtąd na Lisowczyki zwykłym swoim trybem

Minąwszy Zaporowców, przypadają szybem[1946],

Tym szkodniej, im się owi takiego bankietu

8370

Mniej spodzieją, ni działa mając, ni muszkietu,

Prócz szabel a obuchów, a co strzelby drobnéj,

Żołnierz konny i tylko do pola sposobny;

Ani wałów sypali, mając ku obronie

W lewej Kozaków, w prawej dwu Denoffów stronie.

8375

Czego kiedy poganin wyuzdany zwietrzy,

Tym śmielej w nich uderzy srogim szturmem, we trzy

Części wojsko sprawiwszy, w Wejerowych wałach

Janczary przy trzech polnych osadziwszy działach.

Nie przeto i Lisowie skrzydła opuszczali,

8380

Ale choć szablą tylko wstręt poganom dali.

Mając nad nich pancerze, gołe rąbią brzuchy,

Albo tłuką ciężkimi po kościach obuchy;

Pachołcy z bandoletów[1947] tu i owdzie parzą,

Więc ciurowie i co jeść panom swoim warzą,

8385

Do kijów, do kamieni; gdzie naszych przemaga

I już wozy wywraca śmiały Janczaraga,

Tam się garnie co żywo. Toż poganin plunie;

Tedy nas już ciurowie biją? Z tym się sunie;

Więc i strojem nad inszych znaczniejszy, i wzrostem

8390

Wyrwie znak chorążemu z ręku i tam prostém

Skoczy szermem[1948], gdzie widzi rozerwane wozy.

Walą się drudzy za nim w lisowskie obozy.

Już się w samym majdanie[1949] Sokołowski siecze,

Gdy leci Lubomirski; tak kiedy się wściecze

8395

Srogi tygrys hirkański, nie zastawszy dzieci

W łożysku, bez pamięci i bez oczu leci.

Toż Lermunt z Denoffami zewrą się w pogany,

I Lisowie też, widząc posiłek zesłany

(Ochotnik był po całym otrąbiony wojsku),

8400

Jako wezmą na szable pogaństwo po swojsku[1950],

Nie tylko ich z taboru swego wyparują,

Natną, nabiorą, ale, póki siły czują,

Idą w pole za nimi, aż pod szańce owe,

Skąd ich Lermunt wystrzelał, dawne Wejerowe.

8405

Dwie chorągwie tureckie przy skofiej[1951] złotej

Między lisowskimi się zostały namioty.

Kozaków podejźrana zatrzymała ściana,

Że tej gry nie pomogli, którą zaraz z rana

Począwszy nie bez szkody ze strony obojej

8410

Aż do nocy nas bawią, ale większej swojej:

Ich pod pięćset zginęło, naszych nad dwadzieścia

Nie więcej Lisowczyków, kiedy bronią prześcia

Do swojego taboru; więc pancernej roty

Cny rotmistrz Kopaczowski przez rękę przekłóty;

8415

Ranny także i Lermunt; lecz oba sowito[1952]

Swojej się krwie zemścili, a tu świat okryto

Czarnym z góry zawojem; powszechne milczenie

Noc sprawiła, co żywo, szło na odpocznienie.

Dzień słońce otworzyło, a poganie po stu

8420

Sprzągszy wołów, na tamte stronę ciągną mostu

Piętnaście dział burzących, z których bez przestanku

Począwszy od samego strzelali zaranku,

Aże się słońce schyli, z swoją tylko szkodą

I prochu, i ołowiu; toż je nazad zwiodą.

8425

ListTym też czasem Weweli już przez Zielińskiego

Odesłan, skąd przyjechał, do obozu swego:

Ale tegoż dnia znowu z listem wezyrowym

I z patentem powraca do nas Osmanowym,

Który Dilawer w swoim do Lubomirskiego

8430

Posłał liście zawarty, dokładając tego:

Że gdyby się wam dała wzajemna zamiana

Za posłów, już by wiara nasza podejźrana

Być musiała, a zwłaszcza przy cesarskiej głowie;

Niechaj prawem narodów bezpieczni posłowie

8435

Przyjadą, na co jego posyłam patenty,

A pokój między nami skojarzy Bóg święty.

PiesAle Osman właśnie tak skłonny do przymierza,

Jako kiedy wielkiego pies naszczeka zwierza,

Mów hajwo[1953]! każ mu leżeć, bierz go i za uszy,

8440

Nie pójdzie, aż niedźwiedzia albo wieprza ruszy.

Więc nie spawszy całą noc, lub zysk lubo strata,

Lubo wygrać, lub umrzeć naznaczyły fata

(Trzeciego nic, jedno być z tego dwojga musi),

Jutro ostatniej z nami fortuny pokusi,

8445

Dzień świtał Wacławowi królowi święcony[1954]

Czeskiemu, a że naszej patronem Korony,

Przeto nam uroczysty; któregośmy różnie,

Lecz dziś największej, jako wierzymy nabożnie,

Doznawali opieki. Więc się każdy bierze,

8450

Ktokolwiek w świętej żyje katolickiej wierze,

Aby przezeń modlitwy i czynione Bogu

U kościelnego oddał swoje wota progu,

Gdy czterdzieści tysięcy Osman komunnika[1955]

Przedniej ordy na tamtę stronę Dniestru zmyka;

8455

Sześćdziesiąt dział do tego, pod których by dymem

Mogła rzekę przepłynąć orda pod Chocimem

I naszym tył wziąć (jakoż drudzy aż w pół wody

One odwagi, one czynili zawody).

Palą działa raz po raz, ale tylko wierzchnie

8460

Echem głuszą powietrze, a Dniestr się rozpierzchnie

Coraz hukiem szkaradym[1956] i choć gęsto dosyć

W obóz kule wpadały (tak mogły donosić),

Nikogo te sześćdziesiąt, co za Dniestrem wyły,

Dział, oprócz jedynego Szota[1957] nie zabiły

8465

Z tych, co przed królewiczem najwierniejsze warty

Rogate na wsze strony noszą alabarty[1958];

Chory leżał w swej budzie, w trzeciej od pańskiego

Namiotu i tylko co do przyniesionego

Głowy dźwignie półmiska, czy czekał umyślnie,

8470

Na to puszkarz tak trafi, że mu mózg wypryśnie,

A ci, co w szykach stali, którym należało

Stokroć ginąć, za łaską bożą byli cało.

Strach, Śmierć, LosSzumny przykład na tchórzów! Ano i w piwnicy

Nie ulężesz niebieskiej, bracie, obietnicy.

8475

Kto ma na wojnie umrzeć, i pod dzwonem zginie;

Kto nie, choćby w działo wlazł, to go kula minie.

Tak gdy Osman rozdwoić kusi nasze siły,

Stąd się wszytkie nad nami wojska zawiesiły,

Stąd drugich dział sześćdziesiąt strasznie na nas rzygnie.

8480

Rzekłbyś, że się przed onym hukiem ziemia przygnie,

Że się już góry walą, lasy mostem ścielą,

Kiedy ze sta dwudziestu razem do nas strzelą.

Świszczą kule wiatr siekąc, jako gdy po strzesze

Na dachu się wysokim tęgi Auster[1959] czesze,

8485

I nieraz się zderzywszy w gęstym dymie owym,

Krzesały iskry równe ogniom piorunowym.

Świata nie znać w kurzawie[1960]; słuch odjęły gromy,

I żywy gorejącej wizerunk Sodomy

Osman, słup a słup solny, nie śmie ruszyć kroku[1961],

8490

Czeka swej ostatniego fortuny wyroku.

Tedy na Lisowczyków wszytek impet[1962] lęże;

Tam idą janczarowie, tam wybrani męże,

Czoło wojsk bisurmańskich i których imiona

W różnych sławne potrzebach, wziąwszy na ramiona

8495

Tarcze, pierwszy dopiero raz naszym widziane,

Przy drzewach zostawiwszy konie powiązane.

Wiedząc, że Lisowczycy bez strzelby są długiej,

Choć jeszcze wczorajszego nie zapomniał drugi,

Tym śmielej, tym nastąpią na nich natarczywiej;

8500

Lecz trafią na gotowych, którym tu poczciwiej

Umrzeć w miejscu, jednego niźli umknąć kroku,

I strzymają pierwszy szturm onego obłoku.

Ale kiedy Herkules sam dwiema nie zdole[1963],

A tu jednego z naszych dziesięć Turków kole,

8505

Ustępują po trosze, kiedy do tej zwady

Bobowski z swą piechotą przyszedł i Almady.

Cóż to na taką wielkość, gdy na wszytkie ściany

W koło już był lisowski tabor obegnany?

Atoli się pokrzepią i prawie mąż z mężem

8510

Z kolana się hartownym siągają orężem.

Toż dopiero Władysław od boku swojego

Śle wszytkich Anglów, Szkotów; śle Kochanowskiego

Ze trzema sty muszkietów; ale i to mało:

Bo na stu naszych, Turków tysiąc przybywało.

8515

Już im ciasno w taborze przed zwalonym trupem,

Wszyscy biją, żaden się nie zabawi łupem.

Turcy dopiąć imprezy[1964] ani chcą wszetecznie

Ustąpić, a naszy też wyprzeć ich koniecznie

Usiłują; o sławę obiema gra chodzi,

8520

Bo żywot utraconej sławy nie nagrodzi.

Pełno w wałach od pola tureckich bonczuków[1965],

Pełno krwie i wzajemnych z obu stron przynuków[1966].

A co nasza piechota da ognia, jak gradem

Bite kłosy, tym lecą poganie upadem.

8525

Więc żeby Lisowczykom posiłku nie słali,

Razem szturmy Denoffom i Kozakom dali.

Aleć i Lubomirski miał co do czynienia,

Kiedy nad nim ćmy wiszą prawie do przejźrenia

Niepodobne i, czego nie zagłuszą działa,

8530

Pełno z obu stron Dniestru tatarskiego hałła!

Bo czterdzieści tysięcy, jak się rzekło przodem[1967],

Gwałtem się ich w nasz obóz wedrzeć chciało brodem.

I trzeba było na tak uporne zabiegi

I jezdą[1968], i piechotą poosadzać brzegi,

8535

Gdzie przeciw sześcidziesiąt dział tureckich onych

Sześć działek Butlerowi odda wytoczonych;

Ostatek da na Boga; sam, gdy mu znać dadzą,

Że się Turcy z onych gór ku naszym prowadzą,

Na czwartego już konia przesiadszy się dzisia,

8540

Przypadnie do swojego chyżo półkirysia[1969];

Opędzi wszytkie szyki i każe podczaszy

Otrąbić, żeby harców zaniechali naszy.

Już pole miał odkryte, już groty kończyste,

Już krwie pragną tureckiej pałasze sieczyste;

8545

Więc kilką słów rycerstwo, choć ma dosyć chęci,

Do tak pięknej marsowej roboty przynęci:

«Dzień ten, kawalerowie, cna sarmacka młodzi,

Nasz jest własny: nam słońce dziś na niebo wschodzi;

Naszej, o bracia, sławy lampa gore złota,

8550

Żeby widziana była każdego z nas cnota

Przed Bogiem, który na to samo ten dzień chował,

Żeby weń krzyż z miesiąca[1970] sławnie tryumfował.

Onić to ludzie, oni, cośmy ich tą niwą[1971]

Sto razy jako bydło szablą gnali krzywą,

8555

Ten-że chłopiec i teraz głupi; taż ich niwa

Pod też wam szable znowu pędzi do rzeziwa.

Oneć to są zastępy, szarańcze i chmury,

Co z pola przed naszymi uciekali ciury.

Cośmy im w gębę palce kładli, z ręku brali

8560

Bonczuki, cośmy ich dzień cały wyzywali.

Lecz komuż to powiadam? Wam? Wyście to ze mną

Przez sześć niedziel tę smołę[1972] poznali nikczemną.

Wyście pierwszy zdeptali tej bestyjej kręgi,

Która tak wiele świata ujęła w popręgi[1973].

8565

ŚwiętyPoźrymy[1974] na ostatek na niebieskie trony,

Ano między inszymi polskimi patrony,

Którzy wielkiemu Stwórcy krew nasze prezentem

Niewzgardzonym przynoszą, dzisiejszem nas świętem

Wacław błogosławiony z chrześcijany cieszy,

8570

Ano się nam na pomoc z swą chorągwią spieszy.

Więc skoro na to pole zbliżą się poganie,

Co im dotąd śmierdziało i nie śmieli na nie,

Bijmy mężnie, nie licząc; mamy nad złoczyńce

Serce w piersiach na ziemi, na niebie przyczyńce.

8575

Aleć Turcy postrzegszy, że one armaty,

One szturmy namniejszej naszym serca straty

Nie przyniosły, i owszem idą jak na miody,

Zasreszą się[1975] a swoje wstrzymają zawody[1976].

Stanęli, skoro z góry pierwsze zwiodą szyki,

8580

Jako kozieł widząc kloc w jatce i rzeźniki.

A już były lisowskie we złej toni rzeczy,

Gdyby im hetman wczesnej nie posłał odsieczy.

Każe trąbić w majdanie[1977] wskok na ochotnika,

Prócz ludzi regiestrowych, do których przytyka

8585

Po dziesiąciu od każdej chorągwie, a z nimi

Kilku śle pułkowników; wprzód słowy krótkimi

Do marsowej roboty zagrzeje, a potem

W równe pole wysunie. Nigdy takim lotem

Dniepr nie spada z swych progów ani sokół kaczki

8590

Nie bije, jako z onej weseli przechadzki,

Żywa młódź krwie szlacheckiej, same tylko bronie

W garści niosąc, ku tamtej posunie się stronie,

Gdzie się w lisowskich walech tureckie kołyszą

Chorągwie; i ci, skoro posiłki usłyszą,

8595

Którzy się w jednym tylko kącie już oparli,

Krzyknąwszy razem na się, na pogan natarli.

PamięćNie godzi się w dzisiejszej suchym piórem wrzawie

Minąć was, lecz go[1978] w bystrej zmaczawszy Śreniawie[1979],

Pisać, zacni Pisarscy! Chociaż podłym rymem,

8600

Podać was światu, Janie, Przecławie z Jachimem

Rodzeni; i tamtemu wyświadczone niebu

Od wiecznej niepamięci zachować pogrzebu

Męstwo, które jeśli kto przeszłe czasy zliczy,

W domu waszym z nąjpierwszych pradziadów dziedziczy.

8605

Pisaliście wszyscy trzej utemperowaną[1980]

Szablą na ścierw pogański posoką rumianą.

Tyś, Janie, znak hetmański w tamto wyniósł pole;

Tyś znacznego Turczyna po stroju i czole

Sztychem w gębę trafiwszy, na ziemię obalił,

8610

Skoroś obadwa boki bracią swą ustalił[1981]

Jako dwoma basztami; a tak gdzieś się kinął,

Wszędy krzywa Śreniawa[1982], krwawy potok płynął.

Kiedy tak naszy mężnie koszą tamto pole,

Koląc Turki przez piersi, rzężąc przez gardziele,

8615

Jeszcze drudzy nie wiedzą, co się w tyle dzieje,

Z zawziętej nie spuszczają i najmniej nadzieje,

Patrzą, skąd naszym serca, skąd się wzięły siły;

Toż dopiero odkryte obaczywszy tyły,

Niż ich zawrą do końca i wezmą ich między

8620

Muszkiety i pałasze, ustąpią co prędzéj.

Toż się ozwie i Wejer, toż Kozacy kroku

Pomkną, toż z Denoffami Lermunt idzie z boku;

Zmieszają się w pół pola, bo i Turcy daléj,

Widząc blisko Osmana, już nie uciekali,

8625

Lecz skoro z ogromnymi drzewy[1983] wyprowadzi

Hetman w pole usarza, sam car nie poradzi,

Chociaż tylko stał[1984] w miejscu spokojnie, jak poty[1985],

Ale ostre w pogaństwie strach czyniły groty.

Stoi Osman jak żuraw z wyciągnioną szyją

8630

Na górze, niepewną się pusząc[1986] wiktoryją,

Nie każe swoim hodziom[1987] poprzestać pacierzy,

Aże będzie w lisowskim szańcu na wieczerzy,

Gdzie już działa i wielką część piechoty znaczy;

Boże uchowaj komu wspomnieć mu inaczéj!

8635

A tymczasem parują naszy Turków śmiele,

W boku mając hetmana, ochotnika w czele;

Karbują miękkie grzbiety, a z każdej się rany

Na suchą ziemię toczy struga krwie rumianej.

A jeśli się też który na swoję pasiekę[1988]

8640

Obejźry, co miał w grzbiet wziąć, to bierze w paszczekę.

Cały dzień Szemberg czekał, aż go samym mrokiem

Pożądanym fortuna nasyci obrokiem.

Ten pod lasem na stronie szańc usypał mały,

Gdzie z trzoma sty piechoty i ze dwiema działy

8645

Przypadł, i tak nieznacznie, choć imo[1989] oń biegły

Nieraz tureckie ufy[1990], wżdy[1991] go nie postrzegły.

I on też trwał tak długo, choć więcej niż po stu

Pogaństwa przyjeżdżało do onego chrostu,

Zwłaszcza kiedy ich naszy z potrzeby