Cover

Jan Kochanowski, Fragmenta albo pozostałe pisma, Pieśń (Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?)

Book's page.

Download as MP3Ogg Vorbis.

Audiobooks were prepared as a part of the Czytamy słuchając project.