TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Imię: 1
  2. Matka Boska: 1
  3. Melancholia: 1
  4. Muzyka: 1 2
  5. Przyjaźń: 1
  6. Święto: 1
  7. Tajemnica: 1
  8. Tęsknota: 1
  9. Wierność: 1
  10. Zabawa: 1

  Adam MickiewiczDudarzRomans(Myśl z pieśni gminnej)

  1

  Jakiż to dziadek, jak gołąb siwy,

  Z siwą aż do pasa brodą?

  Dwaj go chłopczyki pod rękę wiodą,

  Wiodą mimo naszej niwy.

  5

  Starzec na lirze brząka i nuci,

  Chłopcy dmą w dudeczki z piórek.

  Zawołam starca, niech się zawróci

  I przyjdzie pod ten pagórek.

  «Zawróć się, starcze, tu na igrzysko,

  10

  Tu się po siewbie[1] weselim;

  Co nam dał Pan Bóg, tem się podzielim,

  I do wsi na noc stąd blisko».

  Posłuchał, przyszedł, skłonił się nisko

  I usiadł sobie pod miedzą;

  15

  Przy nim po bokach chłopczyki siedzą,

  Patrząc na wiejskie igrzysko.

  Święto, Muzyka, ZabawaTu brzmią piszczałki, biją bębenki,

  Płoną stosy suchych drewek;

  Piją staruszki, skaczą panienki,

  20

  Obchodząc święto dosiewek[2].

  Milczą piszczałki, głuchną bębenki,

  Porzuca ogień gromadka;

  Biegą staruszki, biegą panienki,

  Biegą do dudarza dziadka.

  25

  «Witaj, dudarzu, witamy radzi,

  W wesołej przychodzisz dobie;

  Pewnie z daleka Pan Bóg prowadzi,

  Pogrzej się i spocznij sobie».

  Wiodą, gdzie ogień, gdzie stół z murawy,

  30

  Sadzą dudarza pośrodku:

  «Może pozwolisz na trochę strawy,

  Albo na szklaneczkę miodku?

  MuzykaWidzim i lirę, widzim piszczałki:

  Zagraj co nam samotrzeci[3];

  35

  Napełnim za to tłomok, kobiałki,

  I będziem wdzięczni waszeci».

  «No, stójcież cicho, — rzekł do gromadki —

  Cicho, — powtarza, w dłoń klaska —

  Jeżeli chcecie, zagram wam, dziatki,

  40

  A cóż wam zagrać?» — «Co łaska».

  Wziął w ręce lirę i szklankę sporą,

  Miodem pierś starą zagrzewa:

  Mrugnął na chłopców, ci dudki biorą;

  Brząknął, nastroił i śpiewa:

  45

  «Idę ja Niemnem, jak Niemen długi,

  Od wioseczki do wioseczki,

  Z borku do borku, z smugów na smugi,

  Śpiewając moje piosneczki.

  Wszyscy się zbiegli, wszyscy słuchali,

  50

  Ale nikt mię nie rozumie!

  Ja łzy ocieram, westchnienia tłumię,

  I idę daléj a daléj.

  Kto mię zrozumie, ten się użali,

  I w białe uderzy dłonie;

  55

  Uroni łezkę, i ja uronię,

  Ale już nie pójdę daléj».

  A wtem grać przestał. Nim znowu zacznie,

  Przelotem spojrzał po błoniu:

  Lecz w jednę stronę spoziera bacznie;

  60

  Któż tam stoi na ustroniu?

  Stała pasterka i plotła wieniec,

  To uplecie, to rozplecie,

  A obok przy niej stoi młodzieniec,

  I splecione przyjął kwiecie.

  65

  Spokojnosć duszy z jej widać czoła,

  Ku ziemi spuszczone oko;

  Nie była smutna ani wesoła,

  Tylko coś myśli głęboko.

  Jak puszkiem chwieje trawka zielona,

  70

  Choć wiatr przestanie oddychać:

  Tak się na piersiach chwieje zasłona,

  Chociaż westchnienia nie słychać.

  Wtem z piersi listek[4] zżółkły odepnie,

  Listek nieznanego drzewa;

  75

  Spójrzy nań, rzuci i z cicha szepnie,

  Jakby się na listek gniewa.

  Odwraca głowę, odeszła nieco,

  Podniosła w niebo źrenice;

  Nagle na oczach łezki zaświecą

  80

  I róż wystąpił na lice.

  A dudarz milczy, brząka powoli,

  A wzrok utopił w pasterce,

  Utopił w licu, lecz wzrok sokoli

  Zdał się przedzierać aż w serce.

  85

  Znowu wziął lirę i spory dzbanek,

  Miodem pierś starą zagrzewa,

  Skinął na chłopców, ci do multanek[5],

  Brząknął, nastroił i śpiewa:

  Wierność«Komu ślubny splatasz wieniec

  90

  Z róż, liliji i tymianka?

  Ach, jak szczęśliwy młodzieniec,

  Komu ślubny splatasz wieniec!

  Pewnie dla twego kochanka?

  Wydają łzy i rumieniec,

  95

  Komu ślubny splatasz wieniec

  Z róż, liliji i tymianka?

  Jednemu oddajesz wieniec

  Z róż, liliji i tymianka;

  Kocha cię drugi młodzieniec:

  100

  Ty jednemu oddasz wieniec,

  Zostawże łzy i rumieniec

  Dla nieszczęsnego kochanka,

  Gdy szczęśliwy bierze wieniec

  Z róż, liliji i tymianka».[6]

  105

  Na to szmer powstał; różne pogłoski

  Pomiędzy ciżbą przytomną:

  Tę piosnkę śpiewał ktoś z naszej wioski;

  Lecz kto i kiedy — nie pomną.

  Starzec ucisza, podnosi rękę:

  110

  «Słuchajcie, dzieci, — zawoła —

  Powiem, od kogo mam tę piosenkę,

  Może on był z tego sioła.

  MelancholiaKiedym wędrując przez kraje cudze

  Królewiec zwiedził przechodem,

  115

  Wtenczas przypłynął z Litwy na strudze[7]

  Pasterz jakiś z tych stron rodem.

  Smutny był bardzo, ale przyczyny

  Smutku nie mówił nikomu,

  Odbił się potem od swej drużyny

  120

  I nie powrócił do domu.

  Często widziałem, czy świecą zorza,

  Czyli księżyc w pełnym blasku,

  Jak on po błoniach, albo u morza

  Po nadbrzeżnym błądził piasku.

  125

  Posród skał nieraz, podobny skale,

  Na deszczu, wietrze i chłodzie,

  Odludny dumał, wiatrom swe żale,

  A łzy powierzając wodzie.

  PrzyjaźńSzedłem ku niemu; spozierał smutnie,

  130

  Ale ode mnie nie stronił;

  Jam, nic nie mówiąc, nastroił lutnię,

  Zaśpiewał, w struny zadzwonił.

  Łzy mu się rzucą; lecz skinął czołem,

  Że się to granie podoba;

  135

  Ścisnął za rękę, ja go ścisnąłem,

  I zapłakaliśmy oba.

  Poznaliśmy się lepiej nawzajem,

  I byliśmy przyjaciele.

  On zawsze milczał swoim zwyczajem,

  140

  I ja mówiłem niewiele.

  Potem, gdy troską strawiony długą,

  Już nie mógł rady dać sobie;

  Ja towarzyszem, ja byłem sługą,

  Jam go pilnował w chorobie.

  145

  Nędzny, w mych oczach gasnął powoli,

  Raz mię przywołał do łoża:

  „Czuję — rzekł — bliski koniec niedoli,

  Niech się spełni wola Boża.

  Zgrzeszyłem tylko, że moje lata

  150

  Tak się nadaremnie starły:

  Ale bez żalu schodzę ze świata,

  Dawno już na nim umarły[8].

  Kiedy mię skał tych dziki zakątek

  Ukrył przed gminu obliczem,

  155

  Odtąd już dla mnie świat ten był niczem:

  Żyłem na świecie pamiątek.

  Ty, coś mi wiernym został do grobu,

  — Kończył, ściskając za ręce —

  Nagrodzić tobie nie mam sposobu,

  160

  Wszakże to, co mam, poświęcę.

  Znasz piosnkę, którąm po tyle razy

  Śpiewał, płacząc nad mym losem;

  Pomnisz zapewne wszystkie wyrazy,

  I wiesz, jakim śpiewać głosem.

  165

  TęsknotaMam jeszcze z bladych włosów zawiązkę

  I zeschły cyprysu listek:

  Naucz się piosnki, weź tę gałązkę,

  To mój na ziemi skarb wszystek.

  Idź, może znajdziesz na brzegach Niemna

  170

  Tę, której już nie obaczę;

  Może jej piosnka będzie przyjemna,

  Może nad listkiem zapłacze.

  Nagrodzi starca, do domu przyjmie,

  Matka Boska, ImięPowiedz…” Wtem oko ściemniało,

  175

  A w ustach Panny Najświętszej imię,

  Wpół wymówione zostało[9].

  Silił się jeszcze i w samym skonie

  Na próżno coś wyrzec żądał;

  Wskazał ku sercu i ku tej stronie,

  180

  Na którą, żyjąc, poglądał». —Tajemnica

  Tu przerwał dudarz i szukał okiem,

  Dostając listek z papierka:

  Lecz już nie była między natłokiem

  Ta, której szukał — pasterka.

  185

  Z daleka tylko poznał sukienkę[10],

  Bo w chustce skryła twarz boską;

  Jakiś młodzieniec wiódł ją pod rękę;

  Już ich nie widać za wioską.

  Przybiegła zgraja, gdzie starzec siedział.

  190

  «Co to jest?» wszyscy pytają…

  On nic nie wiedział — może i wiedział,

  Ale nie mówił przed zgrają.

  Przypisy

  [1]

  siewba — siew, obsiewanie pól. [przypis edytorski]

  [2]

  święto dosiewek — obchodzone dawniej na wiosnę, nieraz o chłodzie wczesnej wiosny; dlatego płoną stosy suchych drewek. [przypis redakcyjny]

  [3]

  samotrzeci — ty i dwaj chłopcy, we trzech. [przypis redakcyjny]

  [4]

  listek — listek cyprysu, o którym mowa w IV części Dziadów. [przypis redakcyjny]

  [5]

  multanki — dudki o kilku piszczałkach, nazywane od Multan (Wołoszczyzny), gdzie najpierw były w użyciu. [przypis redakcyjny]

  [6]

  Komu ślubny splatasz wieniec… Z róż liliji i tymianka — te triolety wyjęte są z poezji Tomasza Zana [triolet — strofa pochodząca z wł. poezji średniowiecznej, ośmiowersowa, o układzie rymów abaaabab Red. WL]. [przypis autorski]

  [7]

  struga — własc. strug (ros.), barka, galar rzeczny. [przypis redakcyjny]

  [8]

  Zgrzeszyłem tylko… Dawno już na nim umarły — ta strofa przypomina słowa Gustawa z Upiora i z IV cz. Dziadów. [przypis redakcyjny]

  [9]

  Panny Najświętszej imię wpół wymówione zostało — być może imię Maryli. [przypis redakcyjny]

  [10]

  sukienkę — wymawiał Mickiewicz: sukiękę; dlatego rymuje z rękę. [przypis redakcyjny]

  Close
  Please wait...