6482 darmowe utwory do których masz prawo

Język

Wolna literatura na Wolnych Lekturach

Wolna literatura na Wolnych Lekturach to wieloletni projekt, w ramach którego będziemy kontynuować opracowanie i udostępnianie najważniejszych pozycji literackich na wolnych licencjach i z domeny publicznej.

Realizacja projektu obejmuje kilka działań, dzięki którym czytelnicy biblioteki zyskają dostęp do nowych tytułów, z których będą mogli korzystać zgodnie z prawem ‑ bezpłatnie przeglądać, pobierać na swój komputer, a także udostępniać innym i cytować.

Zasoby biblioteki powiększyły się o kolekcję składającą się z dwudziestu książek poetyckich polskich autorek i autorów o znaczącym dorobku literackim. Zostały one udostępnione na wolnej licencji (Licencja Wolnej Sztuki 1.3), która umożliwia legalne i szerokie korzystanie z tekstów każdemu użytkownikowi Internetu. Licencja ma charakter trwały: nawet gdyby jutro fundacja Nowoczesna Polska przestała istnieć, to prawa do korzystania z utworów należą już nieodwołalnie do całego społeczeństwa.

Do udziału w projekcie udało się zaprosić wielu wybitnych poetów i poetek - przedstawicieli różnych pokoleń. Wszystkie pozycje zostały już wydane w tradycyjnej formie papierowej, ale ze względu na swoje niewielkie nakłady dziś dostępne są często tylko w obiegu antykwarycznym. Dzięki udostępnieniu ich w wersji elektronicznej w cyfrowej bibliotece Wolne Lektury utwory ponownie trafią do obiegu czytelniczego i zyskają nowych odbiorców.

W kolekcji znalazły się następujące tomiki poetyckie: Dwa fiaty Justyny Bargielskiej, * Miłosza Biedrzyckiego, denpresja Marii Cyranowicz, Tlen Julii Fiedorczuk, Wiersze o fryzjerach Darka Foksa, Drugie dotknięcie Mariusza Grzebalskiego, Orinoko Wioletty Grzegorzewskiej, Nie jest gotowy Bożeny Keff, sale sale sale Szczepana Kopyta, Zjadacze kartofli Juliana Kornhausera, Somnambóle fantomowe Joanny Mueller, Niska rozdzielczość Klary Nowakowskiej, Dolna Wilda Edwarda Pasewicza, Wychwyt Grahama Jacka Podsiadły, Biała książka Bianki Rolando, Próby negocjacji Marty Podgórnik, Pamiątki po nas Piotra Sommera, Życie na Korei Andrzeja Sosnowskiego, Samczyk Adama Wiedemanna, Nikon i Leica Agnieszki Wolny-Hamkało.

Wszystkie tomy zostały udostępnione w kolekcji Wiersz wolny.

Rozwój biblioteki obejuje ponadto opracowanie i udostępnienie:

  • kolekcji utworów powstałych w okresie II wojny światowej, w skład której weszły utwory znajdujące się na liście. Lista została przygotowana wspólnie z partnerem projektu, Muzeum Powstania Warszawskiego. Kolekcja pn. Poeci zabrani przez wojnę została udostępniona na stronie 1 sierpnia 2018 roku,
  • książek wykupionych w ramach programu „Udostępnianie piśmiennictwa” realizowanego przez Instytut Książki,
  • dzieł autorów, których twórczość jest już w domenie publicznej lub przejdzie do niej w kolejnych latach trwania prac,
  • audiobooków nagranych na podstawie opracowanych utworów.

Z udostępnionych zasobów można korzystać również poprzez bezpłatną aplikację mobilną. Umożliwia ona bezpośredni i wygodny dostęp do zasobów biblioteki na urządzeniach mobilnych. Aplikacja dostępna jest na systemy Android oraz iOS

Zgodnie z § 34 pkt. 2 oraz pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Fundację Nowoczesna Polska został przeprowadzony wybór wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki. Na wykonawcę aplikacji została wybrana firma Moiseum z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 27/38 w Warszawie.

Partnerami projektu są Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Biblioteka Narodowa.

Muzeum Powstania WarszawskiegoBiblioteka Narodowa

Kontakt: wolnelektury@nowoczesnapolska.org.pl.

Projekt „Wolna literatura na Wolnych Lekturach” realizowany jest w ramach Programu „Kultura cyfrowa”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zamknij

* Ładowanie