GET /api/themes/zyd/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Żyd",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zyd/",
    "sort_key": "z~1yd",
    "description": "<p>\r\nJest to motyw powiązany z innymi hasłami określającymi na naszej liście grupy stanowe w dawnym społeczeństwie (<a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zyd/motyw/chlop/\"><b>chłop</b></a>, <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zyd/motyw/mieszczanin/\"><b>mieszczanin</b></a>, <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zyd/motyw/szlachcic/\"><b>szlachcic</b></a>, <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zyd/motyw/ksiadz/\"><b>ksiądz</b></a>). Za jego pomocą zaznaczamy fragmenty, w których mowa o życiu, obyczajach i sposobie funkcjonowania Żydów w społeczeństwie. Żydzi pełnili wiele funkcji: sklepikarzy, karczmarzy, pośredników (zwanych dawniej „faktorami”), a także, mówiąc dzisiejszym językiem, zbierali surowce wtórne, skupując szmaty i złom. W czasach, w których nie było banków, Żydzi udzielali kredytów i prowadzili instytucje, które dziś nazywamy lombardami czy komisami. Wyspiański w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wesele/\"><i>Weselu</i></a> ciekawie pokazał relacje między księdzem, Żydem, a chłopem (Czepiec).<br>\r\n\r\nOczywiście Żydzi byli zarazem grupą odrębną narodowościowo i religijnie, a w społeczeństwie zajmowali miejsce wyznaczone poza główną hierarchią, pełniąc rolę jakby „drugiego mieszczaństwa”. Owa złożona sytuacja sprawia, że również w naszym zbiorze motyw ten jest wieloznaczny i wchodzi relację również z tematyką związaną z <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zyd/motyw/narod/\"><b>narodem</b></a>, <b>tradycją</b>, <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zyd/motyw/religia/\"><b>religią</b></a> (oraz motywami pokrewnymi, takimi jak <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zyd/motyw/poboznosc/\"><b>pobożność</b></a>, czy <b>obrzędy</b>). Staraliśmy się, żeby fragmenty zaznaczane z pomocą tego motywu były tymi o charakterze neutralnym; dla tych szczególnie silnie nacechowanych uprzedzeniem przeznaczyliśmy motyw <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/antysemityzm/\">antysemityzm</a>.<br>\r\n</p>"
}