GET /api/themes/zycie-snem/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Życie snem",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zycie-snem/",
    "sort_key": "z~1ycie snem",
    "description": "<p>\r\nTermin ten określa sytuację, w której ma się poczucie <b>nierzeczywistości życia</b>. Gustaw w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady/\"><i>Dziadach</i></a> Mickiewicza, żyjąc marzeniami, doświadcza takiego stanu. <br>\r\n</p>"
}