GET /api/themes/zycie-jako-wedrowka/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Życie jako wędrówka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zycie-jako-wedrowka/",
    "sort_key": "z~1ycie jako we~0dro~0wka",
    "description": "<p>\r\nJest to motyw, zgodnie z którym egzystencja ludzka może być postrzegana jako celowa <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/podroz\"><b>podróż</b></a> przez kolejne etapy życia: od <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/dziecinstwo\"><b>dzieciństwa</b></a>, poprzez lata <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/nauka\"><b>nauki</b></a> i <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/mlodosc\"><b>młodość</b></a>, a następnie <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/doroslosc\"><b>dorosłość</b></a>, wybór partnera życiowego lub życia samotnego, doświadczenie macierzyństwa/ojcostwa, osiągnięcie odpowiedniej <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/pozycja-spoleczna\"><b>pozycji społecznej</b></a>, aż do <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/starosc\"><b>starości</b></a>. Niekiedy droga ta szkicowana jest też dalej, w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zaswiaty\"><b>zaświatach</b></a>: czasem zawraca z powrotem na ziemię (reinkarnacja), innym razem postępuje naprzód ku doskonałości wyższych istot lub osiąga stan spoczynku i nagrody za przebyte trudy i wywiązanie się z obowiązków. Niekiedy jednak życiowa wędrówka może okazać się <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/bladzenie\"><b>błądzeniem</b></a>.<br>\r\n\r\n</p>"
}