GET /api/themes/zwyciestwo/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Zwycięstwo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zwyciestwo/",
    "sort_key": "zwycie~0stwo",
    "description": "<p>\r\nMoże być fizycznym triumfem nad <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/wrog/\"><b>wrogiem</b></a>, może też mieć charakter duchowy lub moralny, zawsze jednak stoi w opozycji do tego, co możemy nazwać <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/kleska/\"><b>klęską</b></a> (zob. też: <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/walka/\"><b>walka</b></a>). <br>\r\n</p>"
}