GET /api/themes/zwatpienie/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Zwątpienie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zwatpienie/",
    "sort_key": "zwa~0tpienie",
    "description": "<p>\r\nZwątpienie jest tu rozumiane jako <b>kryzys</b> światopoglądowy. Problematyka tego rodzaju pojawia się np. w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny/\"><i>Trenach</i></a> Kochanowskiego („fraszka cnota”), jak też w tekstach pozytywistycznych i modernistycznych. Szczególnym przypadkiem jest tu kryzys <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/wiara/\"><b>wiary</b></a>, który może dotyczyć jednostek lub zbiorowości (jak w III cz. <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziadow-czesci-iii-ustep/\"><i>Dziadów</i></a> Mickiewicza; pieśni więźniów czy wielka improwizacja są tu znakiem zwątpienia i kryzysu religijnego, który pojawia się u ofiar prześladowania pod wpływem <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/rozpacz/\"><b>rozpaczy</b></a> i doświadczenia <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zlo/\"><b>zła</b></a>).<br>\r\n\r\n</p>"
}