GET /api/themes/zolnierz/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Żołnierz",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zolnierz/",
    "sort_key": "z~1ol~0nierz",
    "description": "<p>\r\nŻołnierze są najważniejszymi (obok <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/przywodca\"><b>przywódców</b></a>) aktorami <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/wojna\"><b>wojen</b></a>. Funkcja wiąże żołnierza ściśle z ideą <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/panstwo\"><b>państwa</b></a> — ma za zadanie bronić jego terytorium lub zdobywać nowe, poszerzając granice kraju. Wśród wymaganych pozytywnych cech żołnierza wymienić można <b>obowiązkowość</b>, <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/wiernosc/motyw/zolnierz/\"><b>wierność</b></a> i <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/odwaga/motyw/zolnierz/\"><b>odwagę</b></a>, jednakże charakter jego zajęcia (zabijanie <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/wrog/motyw/zolnierz/\"><b>wrogów</b></a>, stosowanie zinstytucjonalizowanej <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/przemoc\"><b>przemocy</b></a>) naraża go na aberrację w kierunku <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/okrucienstwo/motyw/zolnierz/\"><b>okrucieństwa</b></a> i może prowadzić do uczestniczenia w popełnianiu <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zbrodnia\"><b>zbrodni</b></a>.<br>\r\n\r\n</p>"
}