GET /api/themes/zloty-wiek/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Złoty wiek",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zloty-wiek/",
    "sort_key": "zl~0oty wiek",
    "description": "<p>\r\nJest to motyw klasyczny, zbliżony do motywu <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/raj/\">raju</a> (ale nie zawierający wątku grzechu wobec bogów, choć mówiący o późniejszej degradacji życia ludzi, o ich upadku, raczej w kontekście egzystencjalnym niż religijnym). Złoty wiek miała cechować harmonia współżycia społecznego (brak wojen) oraz rozkwit zarówno natury, jak również sztuk i rzemiosł.\r\n</p>"
}