GET /api/themes/zlodziej/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Złodziej",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zlodziej/",
    "sort_key": "zl~0odziej",
    "description": "<p>\r\nSprawca został na naszej liście odróżniony od samej czynności <b>kradzieży</b>, ponieważ oba te tematy prowadzą skojarzenia w innych kierunkach. Czynność kradzieży bywa opisywana jako godna nagany (np. w <i>Chłopach</i>) lub jako wynik niesprawiedliwego podziału dóbr (w <i>Dziadach</i>), natomiast postać złodzieja rozpatrywana jest najczęściej z perspektywy analizy psychologicznej jego postępowania oraz analizy sytuacji społecznej, która doprowadziła go do popełnienia przestępstwa naruszającego prawa <b>własności</b>. <br>\r\n</p>"
}