GET /api/themes/ziemia/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Ziemia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/ziemia/",
    "sort_key": "ziemia",
    "description": "<p>\r\nNie myśleliśmy tu o Ziemi jako planecie (wizje z perspektywy kosmicznej opatrywalibyśmy hasłem: <b>obraz świata</b>), ale o jednym z <b>żywiołów</b>. Jako taka związana była od wieków z wyobrażeniami na temat <b>ciała</b> i płodności (ziemia-<b>matka</b>). Ziemia jest również żywiołem <b>melancholii</b>, przypominając o przytłaczającej ociężałości materii. Z jednej strony z jej łona rodzi się <b>ziarno</b>, z drugiej — składane są w nią ciała zmarłych. Kojarzona z <b>grobami</b> (szczególnie zaś grobami przodków), ziemia nie tylko przypomina o <b>śmierci</b> i <b>przemijaniu</b>, ale też i <b>historii</b> i <b>dziedzictwie</b>; <b>tradycja</b> wypisana jest na jej powierzchni za pomocą budowli (lub ich <b>ruin</b>) oraz właśnie rozmaicie oznaczanych miejsc pochówku. Istotnym elementem znaczeniowym tego motywu, częściowo powiązanym z tematyką dziedzictwa i <b>ojczyzny</b> jest ziemia jako <b>własność</b>, część dziedzicznego majątku <b>rodziny</b>. Kwestia prawa do posiadania ziemi na własność była dyskutowana (stając się powodem <b>konfliktów</b>, w tym również <b>rewolucyjnych</b>); np. Mickiewicz był zdania, że cała ziemia jest własnością Boga, zaś ludzie mają jedynie użyczone prawa do niej — o czym z pokorą winni pamiętać właściciele ziemscy (zob. też: <b>szlachcic</b>, <b>sarmata</b>).  <br>\r\n\r\n</p>"
}