GET /api/themes/ziarno/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Ziarno",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/ziarno/",
    "sort_key": "ziarno",
    "description": "<p>\r\nWażny w chrześcijaństwie symbol, którego rdzeń stanowi obraz ziarna, które dziś zasiane wyda plon dopiero w przyszłości. Ziarnem może być więc <b>słowo</b> (np. poety lub nauczyciela, zwłaszcza duchowego przewodnika), <b>praca</b> lub <b>czyn</b>, który nie przynosi natychmiastowych efektów. Ze względu na powiązanie tego motywu z oczekiwaniem na przygotowaną przyszłość, jest on bardzo bliski motywowi <b>świtu</b>. Dzięki symbolice ziarna można wytłumaczyć sens tego, co na pozór bezsensowne — tak na przykład bohaterowie III części Dziadów postrzegają swoje cierpienia jako środek prowadzący do przyszłego odrodzenia narodu. Oddziaływanie tego motywu wykracza zresztą znacznie poza kontekst religijny — symbolika ziarna, które wzejdzie dopiero jutro, była bardzo ważna dla pokolenia „przegranych rewolucjonistów” z lat 1905-1907, np. dla Andrzeja Struga. Motyw <b>ziarna</b> wiąże się też z wiedzą, nauką, rozwojem duchowym. <br>\r\n\r\n</p>"
}