GET /api/themes/zeslaniec/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Zesłaniec",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zeslaniec/",
    "sort_key": "zesl~0aniec",
    "description": "<p>\r\nKondycja tego typu bohatera jest zbliżona do tej, jaka określa <b>więźnia</b>, ale różni się od niej. Zesłaniec często nie przebywa w ciasnej, zamkniętej <b>przestrzeni</b>, lecz dzieli go wielka przestrzeń od miejsc rodzinnych, <b>ojczyzny</b> (czasami, jak w przypadku gułagu, zesłaniec jest również więźniem zamkniętym w obozie). Niekiedy zesłaniec bywa traktowany przez <b>władze</b> skazujące go na <b>karę</b> jak <b>zbrodniarz</b>, zaś przez społeczność, z której się wywodzi — za więźnia <b>sumienia</b> (zob. też: <b>Syberia</b>)<br>\r\n\r\n</p>"
}