GET /api/themes/zemsta/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Zemsta",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zemsta/",
    "sort_key": "zemsta",
    "description": "<p>\r\nZemsta wiąże się z prawami <b>honoru</b>, jest rodzajem wymierzania <b>sprawiedliwości</b>. Ma ono charakter nieformalny — tzn. odbywa się poza systemem <b>sądowniczym</b> (szczególnie w sytuacjach, kiedy system ten nie działa skutecznie) — a jednocześnie bardzo często jest silnie zrytualizowane (przykładem może być włoska <i>vendetta</i>). Dość powszechnie w różnych kulturach przyjmuje się, że zemsty „domaga się” przelana <b>krew</b> (krew zabitych z własnego plemienia, <b>rodziny</b>, czy <b>narodu</b>). Charakterystycznymi cechami zemsty są: paralelność („oko za oko, ząb za ząb”) oraz to, że pomsta za <b>krzywdę</b> powoduje poczucie krzywdy u strony przeciwnej i budzi pragnienie zemsty. W ten sposób spirala aktów zemsty może rozkręcać się w nieskończoność. Z zemstą wiąże się wreszcie satysfakcja, co ilustruje znany frazes: „Zemsta jest rozkoszą bogów”. Motyw zemsty odnajdziemy w <i>Konradzie Wallenrodzie</i> oraz <i>Dziadach</i> Mickiewicza, w sposób żartobliwy pojawia się ona też w <i>Panu Tadeuszu</i> (w kontekście kultury <b>sarmackiej</b>); w formie komediowej przedstawił ten styl zachowań Fredro w <i>Zemście</i>.<br>\r\n\r\n</p>"
}