GET /api/themes/zdrada/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Zdrada",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zdrada/",
    "sort_key": "zdrada",
    "description": "<p>\r\nPod hasłem tym zbieramy charakterystyczne opisy sytuacji, w których zostało zawiedzione czyjeś zaufanie (przykładem jest np. zdrada miłosna), jak również opisy zachowań traktowanych jako zdrada ideałów. Istnieje wreszcie zdrada polityczna (mająca więcej wspólnego z <b>obowiązkiem</b>, niż po prostu czyimś zaufaniem).<br>\r\n</p>"
}