GET /api/themes/zbrodniarz/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Zbrodniarz",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zbrodniarz/",
    "sort_key": "zbrodniarz",
    "description": "<p>\r\nAutorzy literaccy chętnie zajmują się postaciami zbrodniarzy, próbami analizy psychologicznej ich psychiki oraz ich działań. Najbardziej znanym zbrodniarzem literackim jest być może „ideologiczny morderca”, Raskolnikow (F. Dostojewski, <i>Zbrodnia i kara</i>).<br>\r\n</p>"
}