GET /api/themes/zazdrosc/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Zazdrość",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zazdrosc/",
    "sort_key": "zazdros~0c~0",
    "description": "<p>\r\nBywa kołem zamachowym szeregu zdarzeń, napędzając ludzi do działania. Za pomocą tego hasła zwracamy uwagę na te momenty w tekście, w których zazdrość jest raczej siłą kierującą postępowaniem niż tylko uczuciem.<br>\r\n</p>"
}