GET /api/themes/zaloba/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Żałoba",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zaloba/",
    "sort_key": "z~1al~0oba",
    "description": "<p>\r\nJest to zarówno stan osoby przeżywającej stratę, jak również okres, w czasie którego porządek życia wspólnoty (np. <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/rodzina/\"><b>rodziny</b></a>), naruszony przez <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/smierc/\"><b>śmierć</b></a> jednego z jej członków, powinien powrócić do równowagi. Szczególny przypadek żałoby — nie mającej jednego obiektu (jakim jest osoba zmarła), ani nie znającej kresu — stanowi <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/melancholia/\"><b>melancholia</b></a>. Jest to żałoba wynikająca z rozpoznania całościowego <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/obraz-swiata/\"><b>obrazu świata</b></a> oraz <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/kondycja-ludzka/\"><b>kondycji ludzkiej</b></a> jako naznaczonej przez śmierć.<br>\r\n\r\n</p>"
}