GET /api/themes/wyspa/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Wyspa",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/wyspa/",
    "sort_key": "wyspa",
    "description": "<p>\r\nJako miejsce odizolowane i otoczone żywiołami, wyspa jest idealna, by umiejscowić na niej \"inny świat\": wyspa może być enklawą dziewiczej natury, archaicznej cywilizacji, miejscem, gdzie w oderwaniu od dalekiego \"zepsutego świata\" zrealizowano projekt społeczeństwa sprawiedliwego i zapewniającego szczęście obywateli (por. mit Atlantydy, wyspa Nipu z Mikołaja Doświadczyńskiego przypadków Krasickiego). Na wyspach zwykle sytuuje się wszelkie utopie. Wyspa może też być miejscem przemiany, czy sprawdzenie swoich możliwości, umiejętności i sił (tak było w przypadku <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/robinson-crusoe/\"><i>Robinsona Cruzoe</i></a>). Wyspa, szczególnie ta bezludna, wiąże się z marzeniem o samotności (i w związku z tym całkowitej wolności). Wreszcie wyspa może kryć rozmaite tajemnice (por. <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wyspa-skarbow/\"><i>Wyspa skarbów</i></a> Stevensona).\r\n</p>"
}