GET /api/themes/wrog/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Wróg",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/wrog/",
    "sort_key": "wro~0g",
    "description": "<p>\r\nPod tym hasłem zbieramy definicje i opisy sposobu działania wszystkich tych, którym przypisuje się miano wroga. Bywają sytuacje bardziej klarowne, jak np. <b>wojna</b>, kiedy wróg jest niejako odgórnie wskazany — choć w perspektywie relacji między jednostkami nie musi być to proste, co pokazał m.in. Remarque. Najczęściej zdefiniowanie wroga jest związane (negatywnie) z autoidentyfikacją. W sensie metaforycznym wrogiem — ze względu na swą niszczycielską działalność względem człowieka — nazywany bywa również <b>szatan</b>, a także <b>los</b> (zob. też <b>obcy</b>)<br>\r\n</p>"
}