GET /api/themes/wojna/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Wojna",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/wojna/",
    "sort_key": "wojna",
    "description": "<p>\r\nKiedy w grę wchodzi poważny <b>konflikt</b> zbrojny, angażujący całe państwa lub znaczną część ich społeczności (<b>wojna domowa</b>) — konsekwencje są bardzo poważne: wojna oznacza nie tylko <b>walkę</b> (bitwy) na frontach, w której giną <b>żołnierze</b>, ale także <b>głód</b>, <b>pożary</b>, zniszczenia miast i wsi, <b>cierpienie</b> ludności cywilnej, szerzenie się <b>chorób</b>. Wojna, będąc zaburzeniem porządku społecznego i formą zinstytucjonalizowanej <b>przemocy</b>, stwarza warunki do rozmaitych nadużyć — przede wszystkim nadużyć <b>władzy</b> oraz do <b>okrucieństw</b> popełnianych w nadziei, że w wojennym zamęcie <b>zbrodnicze</b> czyny uda się zachować w tajemnicy. Oczywiście wojny służą załatwianiu różnych <b>interesów</b>, przede wszystkim politycznych. Choć wojny powodują na ogół załamanie się <b>handlu</b>, niektórzy umieją wykorzystać tę okazję, by osobiście się wzbogacić, np. Wokulski, bohater <i>Lalki</i> Prusa zrobił majątek na dostawach dla wojska (zob. też: <b>przywódca</b>, <b>śmierć bohaterska</b>).<br>\r\n\r\n</p>"
}