GET /api/themes/wlasnosc/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Własność",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/wlasnosc/",
    "sort_key": "wl~0asnos~0c~0",
    "description": "<p>\r\nHasło dotyczy zarówno bezpośrednio majątku (i tu wiąże się z takimi hasłami i motywami jak <b>bogactwo</b>, <b>bieda</b>, <b>pieniądz</b>, <b>ziemia</b>), jak również własności rozumianej bardziej metaforycznie (niekiedy i ludzie bywają traktowani jak czyjaś własność). Własność rodzi <b>władzę</b> i może stać się powodem <b>walki klas</b> (zob. też: <b>dziedzictwo</b>, <b>rewolucja</b>).<br>\r\n\r\n</p>"
}