GET /api/themes/wladza/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Władza",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/wladza/",
    "sort_key": "wl~0adza",
    "description": "<p>\r\nJest to zwierzchnictwo nad innymi, przywilej (lub zdolność) rządzenia innymi. Rodzi się z niej <b>pokusa</b> nadużyć: stosowania <b>przemocy</b>, czy też <b>pychy</b>. W literaturze spotykamy wiele przemyśleń na temat władzy, jej źródeł i legitymizacji oraz <b>odpowiedzialności</b> związanej z jej sprawowaniem (zob. też: <b>król</b>, <b>przywódca</b>, <b>urzędnik</b>, <b>sędzia</b> i itp.)<br>\r\n\r\n</p>"
}