GET /api/themes/wizja/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Wizja",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/wizja/",
    "sort_key": "wizja",
    "description": "<p>\r\nPod hasłem tym zbieramy zarówno fragmenty, w których deklarowana jest lub uzasadniana wiara w możliwość dostąpienia wizji, jak również konkretne opisy samych wizji. Jako wizję rozumiemy doznanie we <b>śnie</b> lub na jawie pewnego <b>rodzaju syntetycznego obrazu rzeczywistości</b>, który staje się następnie podstawą <b>wiedzy</b> i może kierunkować działania ludzkie (zob. też <b>prorok</b>, <b>proroctwo</b>). Warto zaznaczyć, że od <b>przywódcy</b> oczekuje się również, żeby posiadał wizję (niekoniecznie pochodzącą ze źródeł nadprzyrodzonych) — dotyczącą sprawowania przez siebie rządów i celów. które zamierza osiągnąć kierując społecznością ludzką.<br>\r\n\r\n</p>"
}