GET /api/themes/wino/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Wino",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/wino/",
    "sort_key": "wino",
    "description": "<p>\r\nMotyw właściwy dla anakreontyków, obecny np. w <i>Pieśniach</i> Horacego i Kochanowskiego, a także w poezji filomatów; związany z <b>zabawą</b>, <b>ucztą</b>, <b>jedzeniem</b>. Idąc za mitologią grecką, wino wnosi w ziemską egzystencję pogodę ducha, dionizyjski żywioł zabawy, z drugiej zaś strony odkrywa <b>prawdę</b> o nas samych (<i>in vino veritas</i>). <br>\r\n\r\n</p>"
}