GET /api/themes/wierzenia/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Wierzenia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/wierzenia/",
    "sort_key": "wierzenia",
    "description": "<p>\r\nPod hasłem tym chcieliśmy zebrać relacje o wierzeniach nie do końca ściśle powiązanych z <b>religią</b>, często wyrastających z <b>tradycji ludowej</b>. Należą do nich np. przekonania żywione na temat kontaktów zmarłych ze światem żyjących (wiara w <b>duchy</b>, <b>upiory</b>), czy tradycje dotyczące odczytywania jako <b>omen</b> znaków takich jak pojawienie się komety, zaćmienie słońca, anomalie pogodowe i in. (zob. też: <b>zabobony</b>).<br>\r\n\r\n</p>"
}