GET /api/themes/wiernosc/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Wierność",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/wiernosc/",
    "sort_key": "wiernos~0c~0",
    "description": "<p>\r\nWierność jest jedną z <b>cnót</b> pozwalających wypełnić <b>obowiązek</b> (tak wobec <b>rodziny</b>, jak <b>ojczyzny</b>). Jest też jedną z cech, których oczekuje się z jednej strony od <b>żołnierzy</b>, zaś z drugiej od <b>sług</b>. <br>\r\n\r\n</p>"
}