GET /api/themes/wiedza/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Wiedza",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/wiedza/",
    "sort_key": "wiedza",
    "description": "<p>\r\nW odróżnieniu od <b>rozumu</b>, czy <b>mądrości</b> jest to określenie tej właściwości umysłu, czy <b>duszy</b>, którą posiada np. Guślarz w <i>Dziadach</i>; istotna wiedza na temat świata jest też tym, do czego dąży Faust. Wiedza różni się nieco od mądrości — owej roztropności, o której wiele pisano i w renesansie, i w oświeceniu; do wiedzy dochodzi się często właśnie na drodze pozarozumowej.<br>\r\n</p>"
}