GET /api/themes/wiatr/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Wiatr",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/wiatr/",
    "sort_key": "wiatr",
    "description": "<p>\r\nJeden z <b>żywiołów</b>, bywa niekiedy groźny, czasem niesie ze sobą znaczenie <b>zmiany</b>; jako motyw wiatr pełni istotną rolę np. w wierszach o tematyce tatrzańskiej, ale występuje też np. w <i>Sonetach krymskich</i> Mickiewicza.<br>\r\n\r\n</p>"
}