GET /api/themes/wdowiec/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Wdowiec",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/wdowiec/",
    "sort_key": "wdowiec",
    "description": "<p>\r\n\r\nŚmierć <b>żony</b> może łączyć się z utratą <b>gospodyni</b>, zajmującej się pracami domowymi oraz opieką nad <b>dziećmi</b> (tak było np. w przypadku Boryny z <i>Chłopów</i> Reymonta). Wtedy najczęściej mężczyzna stara się znaleźć sobie nową towarzyszkę życia. Czasem obowiązki gospodyni w domu wdowca przejmuje najstarsza <b>córka</b> (taką rolę w domu swego ojca pełniła Lota z <i>Cierpień młodego Wertera</i>). Niekiedy wdowiec po stracie towarzyszki życia wybiera <b>samotność</b> (zob. też <b>mąż</b>, <b>żona</b>, <b>małżeństwo</b>, <b>śmierć</b>, <b>żałoba</b>).<br>\r\n\r\n</p>"
}