GET /api/themes/warszawa/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Warszawa",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/warszawa/",
    "sort_key": "warszawa",
    "description": "<p>\r\nMłodsza stolica Polski została wyróżniona wśród innych <b>miast</b>, ponieważ na jej temat pojawia się zdecydowanie najwięcej wypowiedzi literackich. Charakteryzują one Warszawę jako miasto-<b>buntownika</b> („Warszawa jedna twej władzy się urąga,/ Podnosi na cię rękę i koronę ściąga”), potencjalne miejsce wybuchu <b>rewolucji</b> (to tu przecież w jednej z ulic świecą zielone oczy Kilińskiego, jak pisał Słowacki) oraz miasto-feniksa (wciąż odradzające się po kolejnych klęskach i próbach unicestwienia go).<br>\r\n</p>"
}