GET /api/themes/vanitas/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Vanitas",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/vanitas/",
    "sort_key": "vanitas",
    "description": "<p>\r\nMotyw vanitas ma swe źródła w biblijnej księdze Koheleta, który pisał: „marność nad marnościami i wszystko marność”. Oznacza to, że wszystko przeminie, świat nie jest wieczny. Do motywu tego nawiązywał Mikołaj Sęp Szarzyński w swoich sonetach, np. pisząc o marności człowieka, który ginie jak cień w Sonecie II, <i>Na one słowa Jopowe</i>.<br>\r\n</p>"
}