GET /api/themes/urzednik/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Urzędnik",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/urzednik/",
    "sort_key": "urze~0dnik",
    "description": "<p>\r\nZadaniem urzędnika jest służyć utrzymaniu porządku w <b>państwie</b> (poprzez pracę na rzecz rozmaitych tworzących je instytucji). W pewnym sensie, nawet gdy chodzi o urzędnika niskiej rangi, uosabia on ów porządek oraz prawo wyznaczające reguły zachowania ładu społecznego. Szczytność funkcji urzędnika jest zagrożona skażeniem, gdy porządek państwa nie jest uznawany za <b>sprawiedliwy</b> przez społeczeństwo, którego dotyczy. Osobiste <b>pokusy</b> czyhające na urzędnika to m.in. możliwość wbicia się w <b>pychę</b> z powodu posiadanej <b>władzy</b>, a także przyjęcie postawy <b>służalczości</b> wobec przełożonych (zjawisko to ukazane zostało w <i>Dziadach</i> Mickiewicza w związku z postacią Senatora i otaczających go urzędników). Niebezpieczeństwem pochodzącym z innego porządku jest zbytnia uległość wobec racji <b>rozumu</b>, a zapominanie o <b>„sercu” </b>, czyli o współczuciu wobec sytuacji bliźnich, ludzkiej solidarności.<br>\r\n\r\n</p>"
}