GET /api/themes/upior/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Upiór",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/upior/",
    "sort_key": "upio~0r",
    "description": "<p>\r\nJedna z postaci fantazmatycznych: zmarły nawiedzający żyjących, co jest znakiem, naruszenia „naturalnego” porządku, oddzielającego świat żywych od świata umarłych. Opowieść o upiorze rozpoczyna <i>Dziady</i> Mickiewicza.<br>\r\n\r\n</p>"
}