GET /api/themes/upadek/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Upadek",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/upadek/",
    "sort_key": "upadek",
    "description": "<p>\r\n\r\nZa pomocą tego hasła chcieliśmy wskazywać na sytuacje różnego rodzaju schyłku czy niepowodzenia. Chodziło nam przede wszystkim o sytuacje upadku duchowego, momenty kryzysu etycznego lub ideowego. Dlatego w pewien sposób pokrewne i uzupełniające są: motyw <b>grzechu</b> (rozumianego jako upadek moralny oraz zachowanie określane tak w związku z kategoriami religijnymi), a także <b>klęska</b> (jako fiasko planów i działań) i <b>rozczarowanie</b> (jako bardziej dotyczące emocji i idei).<br>\r\n</p>"
}