GET /api/themes/uczta/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Uczta",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/uczta/",
    "sort_key": "uczta",
    "description": "<p>\r\nHasło to wykorzystaliśmy do zebrania fragmentów ukazujących celebrację posiłków w dawnych epokach. Istotne jest to np. w <i>Quo vadis</i> Sienkiewicza (a wcześniej w będącym dla Sienkiewicza wzorem <i>Irydionie</i> Krasińskiego), gdzie ucztowanie, które cechuje nadmiar zbytku i rozkoszy, ma charakteryzować zarówno schyłkową epokę kultury rzymskiej, jak też jej aktorów — jako zdegenerowanych moralnie (dekadentów jednym słowem). <br>\r\n\r\n</p>"
}