GET /api/themes/uczen/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Uczeń",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/uczen/",
    "sort_key": "uczen~0",
    "description": "<p>\r\nJeden z typów bohatera. Odkąd <b>dziecko</b> znajdzie się w <b>szkole</b> jego życie zmienia się i zaczyna rządzić się innymi regułami. Za pomocą tego hasła staramy się wskazać cechy tego nowego stanu oraz roli społecznej.<br>\r\n</p>"
}