GET /api/themes/tworczosc/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Twórczość",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/tworczosc/",
    "sort_key": "two~0rczos~0c~0",
    "description": "<p>\r\nPodczas gdy <b>stworzenie</b> traktujemy tu jako czynność „boską” i odnosimy do początków wszechświata, <b>twórczość</b> łączmy ze sferą działań ludzkich, artystycznych (zob. też: <b>artysta</b>, <b>sztuka</b>, <b>poeta</b>, <b>literat</b> i in.). <br>\r\n\r\n</p>"
}