GET /api/themes/trup/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Trup",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/trup/",
    "sort_key": "trup",
    "description": "<p>\r\n\r\n<b>Ciało</b> człowieka zmarłego, będące namacalnym znakiem obecności <b>śmierci</b> budzi automatycznie przerażenie, <b>strach</b>, narusza porządek egzystencji i aby ów porządek przywrócić, należy poddać trupa odpowiednim zabiegom i ukryć jego rozkład przed oczami żyjących. Wiąże się z tym wiele <b>obrzędów</b> (balsamowanie lub kremacja, złożenie do grobu. (zob. też: <b>śmierć</b>, <b>żałoba</b>, <b>pogrzeb</b>, <b>grób</b>, <b>cmentarz</b>, <b>gotycyzm</b>). Fantazmatyczne twory takie jak <b>upiór</b>, czy <b>wampir</b> budzą przerażenie, ponieważ są trupami „niedoprowadzonymi do porządku”. Naruszenie porządku stanowi też pojawiający się żyjącym <b>duch</b> — to, że nie podążył on za swoim ciałem do innej rzeczywistości, oddzielonej od świata żyjących stanowi rodzaj egzystencjalnego skandalu.<br>\r\n\r\n</p>"
}