GET /api/themes/trucizna/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Trucizna",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/trucizna/",
    "sort_key": "trucizna",
    "description": "<p>\r\nMoże oznaczać swoiste narzędzie zbrodni, przed którym drżą i od którego giną królowie (zob. <i>Hamlet</i> Shakespeare'a); może także zyskać znaczenie przenośne i w tym sensie łączyć się z innym motywem, choćby takim jak <b>miłość tragiczna</b> (zob. <i>Cierpienia młodego Wertera</i> Goethe'go) — „zatruwająca” życie swych ofiar (zob. też: wąż).<br>\r\n</p>"
}