GET /api/themes/theatrum-mundi/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Theatrum mundi",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/theatrum-mundi/",
    "sort_key": "theatrum mundi",
    "description": "<p>\r\nŚwiat jako teatr to jeden z klasycznych (i płodnych np. w antropologii) obrazów świata, opisujących życie ludzi jako aktorów, mających za zadanie odegrać swoje życiowe role na scenie świata. Motyw ten bogato wykorzystywany jest w literaturze pięknej — szczególnie w epokach nawiązujących do myśli antycznej (w renesansie wykorzystywany np. przez Jana Kochanowskiego). W <i>Lalce</i> Prusa w swoisty sposób łączy się także z motywem <b>maski</b>.<br>\r\n</p>"
}