GET /api/themes/testament/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Testament",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/testament/",
    "sort_key": "testament",
    "description": "<p>\r\nOstatnia wola, wyrażona słownie (w formie przesłania dla potomków lub późniejszych pokoleń) lub pisemnie (jako dokument) stanowi niekiedy istotny element fabuły, jako że jest to bardzo ważną instytucję naszej kultury. Motyw związany niekiedy z motywem dziedzictwem, jednakże ten akt rozrachunku ze światem może przybierać różne ciekawe formy (por. testament Papkina; czy zwierzenia w wierszu <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/testament-moj/\"><i>Testament mój</i></a> Słowackiego).\r\n</p>"
}